Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SD-3 (5) (od IX 2014) (archiwalny) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3355911</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[imieOjca]</p10>
       <p11>[imieMatki]</p11>
       <p12>[dataUrodzenia]</p12>
       <p13>[obywatelstwo]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p24_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p24_3_subfield_>
       <p24_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p24_3_subfield_2>
       <p24_3_subfield_3>[Pole NIP]</p24_3_subfield_3>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26>[REGON]</p26>
       <p27_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p27_subfield_>
       <p27_subfield_4>[nazwa pełna]</p27_subfield_4>
       <p27_subfield_2>[nazwisko]</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_1>[imię]</p27_subfield_1>
       <p27_subfield_3>[data urodzenia]</p27_subfield_3>
       <p28_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p28_subfield_>
       <p28_subfield_3>[nazwa skrócona]</p28_subfield_3>
       <p28_subfield_1>[imię ojca]</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>[imię matki]</p28_subfield_2>
       <p29>[KodKraju]</p29>
       <p30>[Wojewodztwo]</p30>
       <p31>[Powiat]</p31>
       <p32>[Gmina]</p32>
       <p33>[Ulica]</p33>
       <p34>[NrDomu]</p34>
       <p35>[NrLokalu]</p35>
       <p36>[Miejscowosc]</p36>
       <p37>[KodPocztowy]</p37>
       <p38>[Poczta]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]</p39_>
       <p40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47_1>
       <p50>[pole wielowierszowe]</p50>
       <p49_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_1>
       <p49_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_2>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p47_2>[Pole tekstowe]</p47_2>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p52_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52_1>
       <p54_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54_1>
       <p54_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54_2>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53>
       <p52_2>[Pole tekstowe]</p52_2>
       <p52_3>[Pole tekstowe]</p52_3>
       <p57_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57_1>
       <p59_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_1>
       <p59_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_2>
       <p60>[pole wielowierszowe]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58>
       <p57_2>[Pole tekstowe]</p57_2>
       <p62_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62_1>
       <p65>[pole wielowierszowe]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p64_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64_1>
       <p64_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64_2>
       <p62_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62_2>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p62_3>[Pole tekstowe]</p62_3>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68_1>
       <p71>[pole wielowierszowe]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p70_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_1>
       <p70_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_2>
       <p68_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68_2>
       <p69>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69>
       <p68_3>[Pole tekstowe]</p68_3>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74_1>[Pole tekstowe]</p74_1>
       <p74_2>[Pole tekstowe]</p74_2>
       <p76_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p76_1>
       <p76_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p76_2>
       <p77>[pole wielowierszowe]</p77>
       <p74_3>[Pole tekstowe]</p74_3>
       <p74_4>[Pole tekstowe]</p74_4>
       <p75>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p75>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p74_5>[rok]</p74_5>
       <p81_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81_1>
       <p81_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81_2>
       <p82>[pole wielowierszowe]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p80>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p80>
       <p86_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p86_1>
       <p86_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p86_2>
       <p87>[pole wielowierszowe]</p87>
       <p85>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p85>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <pF1_1_4>[pole wielowierszowe]</pF1_1_4>
       <pF1_1_1>[pole wielowierszowe]</pF1_1_1>
       <pF1_1_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_1_3_1>
       <pF1_1_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_1_3_2>
       <pF1_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pF1_1_5>
       <pF1_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pF1_1_2>
       <pF1_2_4>[pole wielowierszowe]</pF1_2_4>
       <pF1_2_1>[pole wielowierszowe]</pF1_2_1>
       <pF1_2_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_2_3_1>
       <pF1_2_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_2_3_2>
       <pF1_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pF1_2_5>
       <pF1_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pF1_2_2>
       <pF1_3_4>[pole wielowierszowe]</pF1_3_4>
       <pF1_3_1>[pole wielowierszowe]</pF1_3_1>
       <pF1_3_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_3_3_1>
       <pF1_3_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_3_3_2>
       <pF1_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pF1_3_5>
       <pF1_3_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pF1_3_2>
       <pF1_4_4>[pole wielowierszowe]</pF1_4_4>
       <pF1_4_1>[pole wielowierszowe]</pF1_4_1>
       <pF1_4_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_4_3_1>
       <pF1_4_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_4_3_2>
       <pF1_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pF1_4_5>
       <pF1_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pF1_4_2>
       <pF1_5_4>[pole wielowierszowe]</pF1_5_4>
       <pF1_5_1>[pole wielowierszowe]</pF1_5_1>
       <pF1_5_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_5_3_1>
       <pF1_5_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_5_3_2>
       <pF1_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pF1_5_5>
       <pF1_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pF1_5_2>
       <pF1_6_4>[pole wielowierszowe]</pF1_6_4>
       <pF1_6_1>[pole wielowierszowe]</pF1_6_1>
       <pF1_6_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_6_3_1>
       <pF1_6_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF1_6_3_2>
       <pF1_6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pF1_6_5>
       <pF1_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pF1_6_2>
       <pF2_1_2>[pole wielowierszowe]</pF2_1_2>
       <pF2_1_4>[pole wielowierszowe]</pF2_1_4>
       <pF2_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF2_1_1>
       <pF2_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pF2_1_3>
       <pF2_2_2>[pole wielowierszowe]</pF2_2_2>
       <pF2_2_4>[pole wielowierszowe]</pF2_2_4>
       <pF2_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF2_2_1>
       <pF2_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pF2_2_3>
       <pF2_3_2>[pole wielowierszowe]</pF2_3_2>
       <pF2_3_4>[pole wielowierszowe]</pF2_3_4>
       <pF2_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF2_3_1>
       <pF2_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pF2_3_3>
       <pF2_4_2>[pole wielowierszowe]</pF2_4_2>
       <pF2_4_4>[pole wielowierszowe]</pF2_4_4>
       <pF2_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF2_4_1>
       <pF2_4_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pF2_4_3>
       <pF2_5_2>[pole wielowierszowe]</pF2_5_2>
       <pF2_5_4>[pole wielowierszowe]</pF2_5_4>
       <pF2_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pF2_5_1>
       <pF2_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pF2_5_3>
       <p92>[Pole tekstowe]</p92>
       <p93>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p93>
       <p94>[Pole tekstowe]</p94>
       <pG2_1_2>[pole wielowierszowe]</pG2_1_2>
       <pG2_1_4>[pole wielowierszowe]</pG2_1_4>
       <pG2_2_1_0>[Pole integer - wartość liczbowa]</pG2_2_1_0>
       <pG2_1_3>[data]</pG2_1_3>
       <pG2_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_1_5>
       <pG2_1_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_1_6>
       <pG2_2_2>[pole wielowierszowe]</pG2_2_2>
       <pG2_2_4>[pole wielowierszowe]</pG2_2_4>
       <pG2_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_2_5>
       <pG2_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pG2_2_1>
       <pG2_2_3>[data]</pG2_2_3>
       <pG2_2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_2_6>
       <pG2_3_2>[pole wielowierszowe]</pG2_3_2>
       <pG2_3_4>[pole wielowierszowe]</pG2_3_4>
       <pG2_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pG2_3_1>
       <pG2_3_3>[data]</pG2_3_3>
       <pG2_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_3_5>
       <pG2_3_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_3_6>
       <pG2_4_2>[pole wielowierszowe]</pG2_4_2>
       <pG2_4_4>[pole wielowierszowe]</pG2_4_4>
       <pG2_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pG2_4_1>
       <pG2_4_3>[data]</pG2_4_3>
       <pG2_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_4_5>
       <pG2_4_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_4_6>
       <pG2_5_2>[pole wielowierszowe]</pG2_5_2>
       <pG2_5_4>[pole wielowierszowe]</pG2_5_4>
       <pG2_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pG2_5_1>
       <pG2_5_3>[data]</pG2_5_3>
       <pG2_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_5_5>
       <pG2_5_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_5_6>
       <p97>[pole wielowierszowe]</p97>
       <p98>[Pole integer - wartość liczbowa]</p98>
       <p99>[Pole integer - wartość liczbowa]</p99>
       <p100>[Data wypełnienia]</p100>
       <p101_subfield_0>[imię]</p101_subfield_0>
       <p101_subfield_1>[nazwisko]</p101_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SD-3 (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3355911</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>Stefan</p10>
       <p11>Danuta</p11>
       <p12>30-10-1985</p12>
       <p13>polskie</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p24_3_subfield_>2</p24_3_subfield_>
       <p24_3_subfield_2>23050608219</p24_3_subfield_2>
       <p24_3_subfield_3>8875155741</p24_3_subfield_3>
       <p25_>1</p25_>
       <p26>773461194</p26>
       <p27_subfield_>2</p27_subfield_>
       <p27_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p27_subfield_4>
       <p27_subfield_2>Kowalski</p27_subfield_2>
       <p27_subfield_1>Jan</p27_subfield_1>
       <p27_subfield_3>30-10-1985</p27_subfield_3>
       <p28_subfield_>2</p28_subfield_>
       <p28_subfield_3>nazwa testowa</p28_subfield_3>
       <p28_subfield_1>Stefan</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>Danuta</p28_subfield_2>
       <p29>PL</p29>
       <p30>wielkopolskie</p30>
       <p31>poznański</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>Strzelecka</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>61-155</p37>
       <p38>Poznań</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p50>to jest pole wielowierszowe</p50>
       <p49_1>10</p49_1>
       <p49_2>10</p49_2>
       <p51>1</p51>
       <p47_2>test pola tekstowego</p47_2>
       <p48>1</p48>
       <p52_1>10</p52_1>
       <p54_1>10</p54_1>
       <p54_2>10</p54_2>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <p56>1</p56>
       <p53>1</p53>
       <p52_2>test pola tekstowego</p52_2>
       <p52_3>test pola tekstowego</p52_3>
       <p57_1>10</p57_1>
       <p59_1>10</p59_1>
       <p59_2>10</p59_2>
       <p60>to jest pole wielowierszowe</p60>
       <p61>1</p61>
       <p58>1</p58>
       <p57_2>test pola tekstowego</p57_2>
       <p62_1>10</p62_1>
       <p65>to jest pole wielowierszowe</p65>
       <p66>1</p66>
       <p64_1>10</p64_1>
       <p64_2>10</p64_2>
       <p62_2>10</p62_2>
       <p63>1</p63>
       <p62_3>test pola tekstowego</p62_3>
       <p67>1</p67>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p71>to jest pole wielowierszowe</p71>
       <p72>1</p72>
       <p70_1>10</p70_1>
       <p70_2>10</p70_2>
       <p68_2>10</p68_2>
       <p69>1</p69>
       <p68_3>test pola tekstowego</p68_3>
       <p73>1</p73>
       <p74_1>test pola tekstowego</p74_1>
       <p74_2>test pola tekstowego</p74_2>
       <p76_1>10</p76_1>
       <p76_2>10</p76_2>
       <p77>to jest pole wielowierszowe</p77>
       <p74_3>test pola tekstowego</p74_3>
       <p74_4>test pola tekstowego</p74_4>
       <p75>1</p75>
       <p78>1</p78>
       <p74_5></p74_5>
       <p81_1>10</p81_1>
       <p81_2>10</p81_2>
       <p82>to jest pole wielowierszowe</p82>
       <p83>1</p83>
       <p80>1</p80>
       <p86_1>10</p86_1>
       <p86_2>10</p86_2>
       <p87>to jest pole wielowierszowe</p87>
       <p85>1</p85>
       <p88>1</p88>
       <pF1_1_4>to jest pole wielowierszowe</pF1_1_4>
       <pF1_1_1>to jest pole wielowierszowe</pF1_1_1>
       <pF1_1_3_1>10</pF1_1_3_1>
       <pF1_1_3_2>10</pF1_1_3_2>
       <pF1_1_5>1</pF1_1_5>
       <pF1_1_2>1</pF1_1_2>
       <pF1_2_4>to jest pole wielowierszowe</pF1_2_4>
       <pF1_2_1>to jest pole wielowierszowe</pF1_2_1>
       <pF1_2_3_1>10</pF1_2_3_1>
       <pF1_2_3_2>10</pF1_2_3_2>
       <pF1_2_5>1</pF1_2_5>
       <pF1_2_2>1</pF1_2_2>
       <pF1_3_4>to jest pole wielowierszowe</pF1_3_4>
       <pF1_3_1>to jest pole wielowierszowe</pF1_3_1>
       <pF1_3_3_1>10</pF1_3_3_1>
       <pF1_3_3_2>10</pF1_3_3_2>
       <pF1_3_5>1</pF1_3_5>
       <pF1_3_2>1</pF1_3_2>
       <pF1_4_4>to jest pole wielowierszowe</pF1_4_4>
       <pF1_4_1>to jest pole wielowierszowe</pF1_4_1>
       <pF1_4_3_1>10</pF1_4_3_1>
       <pF1_4_3_2>10</pF1_4_3_2>
       <pF1_4_5>1</pF1_4_5>
       <pF1_4_2>1</pF1_4_2>
       <pF1_5_4>to jest pole wielowierszowe</pF1_5_4>
       <pF1_5_1>to jest pole wielowierszowe</pF1_5_1>
       <pF1_5_3_1>10</pF1_5_3_1>
       <pF1_5_3_2>10</pF1_5_3_2>
       <pF1_5_5>1</pF1_5_5>
       <pF1_5_2>1</pF1_5_2>
       <pF1_6_4>to jest pole wielowierszowe</pF1_6_4>
       <pF1_6_1>to jest pole wielowierszowe</pF1_6_1>
       <pF1_6_3_1>10</pF1_6_3_1>
       <pF1_6_3_2>10</pF1_6_3_2>
       <pF1_6_5>1</pF1_6_5>
       <pF1_6_2>1</pF1_6_2>
       <pF2_1_2>to jest pole wielowierszowe</pF2_1_2>
       <pF2_1_4>to jest pole wielowierszowe</pF2_1_4>
       <pF2_1_1>10</pF2_1_1>
       <pF2_1_3>1</pF2_1_3>
       <pF2_2_2>to jest pole wielowierszowe</pF2_2_2>
       <pF2_2_4>to jest pole wielowierszowe</pF2_2_4>
       <pF2_2_1>10</pF2_2_1>
       <pF2_2_3>1</pF2_2_3>
       <pF2_3_2>to jest pole wielowierszowe</pF2_3_2>
       <pF2_3_4>to jest pole wielowierszowe</pF2_3_4>
       <pF2_3_1>10</pF2_3_1>
       <pF2_3_3>1</pF2_3_3>
       <pF2_4_2>to jest pole wielowierszowe</pF2_4_2>
       <pF2_4_4>to jest pole wielowierszowe</pF2_4_4>
       <pF2_4_1>10</pF2_4_1>
       <pF2_4_3>1</pF2_4_3>
       <pF2_5_2>to jest pole wielowierszowe</pF2_5_2>
       <pF2_5_4>to jest pole wielowierszowe</pF2_5_4>
       <pF2_5_1>10</pF2_5_1>
       <pF2_5_3>1</pF2_5_3>
       <p92>test pola tekstowego</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>test pola tekstowego</p94>
       <pG2_1_2>to jest pole wielowierszowe</pG2_1_2>
       <pG2_1_4>to jest pole wielowierszowe</pG2_1_4>
       <pG2_2_1_0>10</pG2_2_1_0>
       <pG2_1_3>30-10-1990</pG2_1_3>
       <pG2_1_5>1</pG2_1_5>
       <pG2_1_6>1</pG2_1_6>
       <pG2_2_2>to jest pole wielowierszowe</pG2_2_2>
       <pG2_2_4>to jest pole wielowierszowe</pG2_2_4>
       <pG2_2_5>1</pG2_2_5>
       <pG2_2_1>10</pG2_2_1>
       <pG2_2_3>30-10-1990</pG2_2_3>
       <pG2_2_6>1</pG2_2_6>
       <pG2_3_2>to jest pole wielowierszowe</pG2_3_2>
       <pG2_3_4>to jest pole wielowierszowe</pG2_3_4>
       <pG2_3_1>10</pG2_3_1>
       <pG2_3_3>30-10-1990</pG2_3_3>
       <pG2_3_5>1</pG2_3_5>
       <pG2_3_6>1</pG2_3_6>
       <pG2_4_2>to jest pole wielowierszowe</pG2_4_2>
       <pG2_4_4>to jest pole wielowierszowe</pG2_4_4>
       <pG2_4_1>10</pG2_4_1>
       <pG2_4_3>30-10-1990</pG2_4_3>
       <pG2_4_5>1</pG2_4_5>
       <pG2_4_6>1</pG2_4_6>
       <pG2_5_2>to jest pole wielowierszowe</pG2_5_2>
       <pG2_5_4>to jest pole wielowierszowe</pG2_5_4>
       <pG2_5_1>10</pG2_5_1>
       <pG2_5_3>30-10-1990</pG2_5_3>
       <pG2_5_5>1</pG2_5_5>
       <pG2_5_6>1</pG2_5_6>
       <p97>to jest pole wielowierszowe</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>30-10-2014</p100>
       <p101_subfield_0>Jan</p101_subfield_0>
       <p101_subfield_1>Kowalski</p101_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>