Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON WN-KZ(II) (archiwalny) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część II)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3357161</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 2 ]</p2_>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p4_0>[nazwisko]</p4_0>
       <p4_0_9>[pierwszeImie]</p4_0_9>
       <p4_0_4>[drugieImie]</p4_0_4>
       <p4_0_4_8>[Pole tekstowe]</p4_0_4_8>
       <p9> / 1:dla kosztu adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób / 2:dla kosztu adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy / 3:dla kosztu zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności / 4:dla kosztu rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p19> / 1:dla kosztu adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób / 2:dla kosztu adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy / 3:dla kosztu zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności / 4:dla kosztu rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p29> / 1:dla kosztu adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób / 2:dla kosztu adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy / 3:dla kosztu zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności / 4:dla kosztu rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[data]</p31>
       <p32>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p38>[pole wielowierszowe]</p38>
       <p39> / 1:dla kosztu adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób / 2:dla kosztu adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy / 3:dla kosztu zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności / 4:dla kosztu rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p48>[pole wielowierszowe]</p48>
       <p49> / 1:dla kosztu adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób / 2:dla kosztu adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy / 3:dla kosztu zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności / 4:dla kosztu rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności</p49>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[data]</p51>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p58>[pole wielowierszowe]</p58>
       <p59> / 1:dla kosztu adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób / 2:dla kosztu adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy / 3:dla kosztu zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności / 4:dla kosztu rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[data]</p61>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p68>[pole wielowierszowe]</p68>
       <p67_9>[Pole kwoty]</p67_9>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[data]</p73>
       <p74>[Pole tekstowe]</p74>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p77>[Pole tekstowe]</p77>
       <p78>[Pole tekstowe]</p78>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p80>[data]</p80>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p85>[Pole tekstowe]</p85>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[data]</p87>
       <p88>[Pole tekstowe]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <p92>[Pole tekstowe]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[data]</p94>
       <p95>[Pole tekstowe]</p95>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p98>[Pole tekstowe]</p98>
       <p99>[Pole tekstowe]</p99>
       <p100>[Pole tekstowe]</p100>
       <p101>[data]</p101>
       <p102>[Pole tekstowe]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p105>[Pole tekstowe]</p105>
       <p106>[Pole tekstowe]</p106>
       <p107>[Pole tekstowe]</p107>
       <p108>[data]</p108>
       <p109>[Pole tekstowe]</p109>
       <p110>[Pole kwoty]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p113>[Pole kwoty]</p113>
       <p73_4>[Data wypełnienia]</p73_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON WN-KZ(II)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3357161</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p4>8875155741</p4>
       <p4_0>Kowalski</p4_0>
       <p4_0_9>Jan</p4_0_9>
       <p4_0_4>Stefan</p4_0_4>
       <p4_0_4_8>test pola tekstowego</p4_0_4_8>
       <p9></p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p19></p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p29></p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p38>to jest pole wielowierszowe</p38>
       <p39></p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p48>to jest pole wielowierszowe</p48>
       <p49></p49>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>30-10-1990</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p58>to jest pole wielowierszowe</p58>
       <p59></p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>30-10-1990</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p68>to jest pole wielowierszowe</p68>
       <p67_9>10</p67_9>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>30-10-1990</p73>
       <p74>test pola tekstowego</p74>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>test pola tekstowego</p77>
       <p78>test pola tekstowego</p78>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p80>30-10-1990</p80>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p85>test pola tekstowego</p85>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>30-10-1990</p87>
       <p88>test pola tekstowego</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <p92>test pola tekstowego</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>30-10-1990</p94>
       <p95>test pola tekstowego</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>test pola tekstowego</p98>
       <p99>test pola tekstowego</p99>
       <p100>test pola tekstowego</p100>
       <p101>30-10-1990</p101>
       <p102>test pola tekstowego</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>test pola tekstowego</p105>
       <p106>test pola tekstowego</p106>
       <p107>test pola tekstowego</p107>
       <p108>30-10-1990</p108>
       <p109>test pola tekstowego</p109>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p113>10</p113>
       <p73_4>30-10-2014</p73_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>