Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON WN-KZ(III) (archiwalny) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część III)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3357177</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_2>[miesiac]</p1_2>
       <p2>[rok]</p2>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7>[pierwszeImie]</p7>
       <p8>[drugieImie]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19_subfield_0>[imię]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[nazwisko]</p19_subfield_1>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23>
       <p24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24>
       <p26_subfield_0>[imię]</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>[nazwisko]</p26_subfield_1>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p33_subfield_0>[imię]</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>[nazwisko]</p33_subfield_1>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38>
       <p40_subfield_0>[imię]</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>[nazwisko]</p40_subfield_1>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43>
       <p44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44>
       <p45>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45>
       <p47_subfield_0>[imię]</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>[nazwisko]</p47_subfield_1>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50>
       <p51>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51>
       <p52>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52>
       <p54_subfield_0>[imię]</p54_subfield_0>
       <p54_subfield_1>[nazwisko]</p54_subfield_1>
       <p55>[Pole tekstowe]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57>
       <p58>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58>
       <p59>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59>
       <p61_subfield_0>[imię]</p61_subfield_0>
       <p61_subfield_1>[nazwisko]</p61_subfield_1>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p64>
       <p65>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65>
       <p66>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66>
       <p68_subfield_0>[imię]</p68_subfield_0>
       <p68_subfield_1>[nazwisko]</p68_subfield_1>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p71>
       <p72>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72>
       <p73>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p73>
       <p75_subfield_0>[imię]</p75_subfield_0>
       <p75_subfield_1>[nazwisko]</p75_subfield_1>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p77>[Pole tekstowe]</p77>
       <p78>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p78>
       <p79>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p79>
       <p80>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p80>
       <p82_subfield_0>[imię]</p82_subfield_0>
       <p82_subfield_1>[nazwisko]</p82_subfield_1>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p85>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p85>
       <p86>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p86>
       <p87>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p87>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p93>[Pole kwoty]</p93>
       <p94>[Data wypełnienia]</p94>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON WN-KZ(III)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3357177</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_2>9</p1_2>
       <p2></p2>
       <p2_>1</p2_>
       <p5>8875155741</p5>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7>Jan</p7>
       <p8>Stefan</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19_subfield_0>Jan</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Kowalski</p19_subfield_1>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p26_subfield_0>Jan</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>Kowalski</p26_subfield_1>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p33_subfield_0>Jan</p33_subfield_0>
       <p33_subfield_1>Kowalski</p33_subfield_1>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p40_subfield_0>Jan</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>Kowalski</p40_subfield_1>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p47_subfield_0>Jan</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>Kowalski</p47_subfield_1>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p54_subfield_0>Jan</p54_subfield_0>
       <p54_subfield_1>Kowalski</p54_subfield_1>
       <p55>test pola tekstowego</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>10</p59>
       <p61_subfield_0>Jan</p61_subfield_0>
       <p61_subfield_1>Kowalski</p61_subfield_1>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p68_subfield_0>Jan</p68_subfield_0>
       <p68_subfield_1>Kowalski</p68_subfield_1>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>10</p73>
       <p75_subfield_0>Jan</p75_subfield_0>
       <p75_subfield_1>Kowalski</p75_subfield_1>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p77>test pola tekstowego</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p82_subfield_0>Jan</p82_subfield_0>
       <p82_subfield_1>Kowalski</p82_subfield_1>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>30-10-2014</p94>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>