Pola formularza

Formularz: PFRON INF-WZ Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3357201</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5>1A:przedsiębiorstwo państwowe / 1B:jednoosobowa spółka Skarbu Państwa / 1C:jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej / 1D:spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / 2:pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>1:Skarbu Państwa / 2:państwowych osób prawnych / 3:jednostek samorządu terytorialnego / 4:krajowych osób fizycznych / 5:pozostałych krajowych jednostek prywatnych / 6:osób zagranicznych</p7>
       <p8>0:mikroprzedsiębiorca / 1:przedsiębiorca mały / 2:przedsiębiorca średni / 3:inny przedsiębiorca / 4:pracodawca niebędący przedsiębiorcą</p8>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10>[pkd1]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12>[Poczta]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Telefon]</p17>
       <p18>[Faks]</p18>
       <p19>[Mail]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p23>[data]</p23>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p250_>[Wartość wyboru w polu p250. Dostępne wartości: 1 2 ]</p250_>
       <p26>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p26>
       <p27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p27>
       <p28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p28>
       <p29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p29>
       <p30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p30>
       <p31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p31>
       <p32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p32>
       <p33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33>
       <p34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34>
       <p35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p35>
       <p36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36>
       <p37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37>
       <p38>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p38>
       <p39>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39>
       <p40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49>
       <p50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p50>
       <p51>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p51>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p53>
       <p54>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p54>
       <p55>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p55>
       <p56>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p56>
       <p57>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p57>
       <p58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p58>
       <p59>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p59>
       <p60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60>
       <p61>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61>
       <p62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p64>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p64>
       <p65>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p65>
       <p66>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p66>
       <p67>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p67>
       <p68>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p68>
       <p69>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p69>
       <p70>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p70>
       <p71>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p71>
       <p72>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p72>
       <p73>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p73>
       <p74>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p74>
       <p75>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p75>
       <p76>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p76>
       <p77>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p77>
       <p78>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p78>
       <p79>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p79>
       <p80>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p80>
       <p81>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p81>
       <p82>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p82>
       <p83>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p83>
       <p84>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p84>
       <p85>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p85>
       <p86>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p86>
       <p87>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p87>
       <p88>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p88>
       <p89>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p89>
       <p90>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p90>
       <p91>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p91>
       <p92>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p92>
       <p93>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p93>
       <p94>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p94>
       <p95>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p95>
       <p96>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p96>
       <p97>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p97>
       <p98>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p98>
       <p99>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p99>
       <p100>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p100>
       <p101>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p101>
       <p102>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p102>
       <p103>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p103>
       <p104>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p104>
       <p105>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p105>
       <p106>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106>
       <p107>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p107>
       <p108>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p108>
       <p109>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p109>
       <p110>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p110>
       <p111>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p111>
       <p112>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p112>
       <p113>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p113>
       <p114>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p114>
       <p115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p115>
       <p116>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p116>
       <p117>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p117>
       <p118>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p118>
       <p119>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p119>
       <p120>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p120>
       <p121>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p121>
       <p122>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p122>
       <p123>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p123>
       <p124>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p124>
       <p125>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p125>
       <p126>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p126>
       <p127>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p127>
       <p128>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p128>
       <p129>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p129>
       <p130>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p130>
       <p131>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p131>
       <p132>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p132>
       <p133>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p133>
       <pE_1>[pole wielowierszowe]</pE_1>
       <p134>[Data wypełnienia]</p134>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON INF-WZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3357201</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5>1A</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>0</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>01.11.Z</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>500600400</p17>
       <p18></p18>
       <p19>test@test.pl</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p250_>1</p250_>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>1</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>1</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78>1</p78>
       <p79>1</p79>
       <p80>1</p80>
       <p81>1</p81>
       <p82>1</p82>
       <p83>1</p83>
       <p84>1</p84>
       <p85>1</p85>
       <p86>1</p86>
       <p87>1</p87>
       <p88>1</p88>
       <p89>1</p89>
       <p90>1</p90>
       <p91>1</p91>
       <p92>1</p92>
       <p93>1</p93>
       <p94>1</p94>
       <p95>1</p95>
       <p96>1</p96>
       <p97>1</p97>
       <p98>1</p98>
       <p99>1</p99>
       <p100>1</p100>
       <p101>1</p101>
       <p102>1</p102>
       <p103>1</p103>
       <p104>1</p104>
       <p105>1</p105>
       <p106>1</p106>
       <p107>1</p107>
       <p108>1</p108>
       <p109>1</p109>
       <p110>1</p110>
       <p111>1</p111>
       <p112>1</p112>
       <p113>1</p113>
       <p114>1</p114>
       <p115>1</p115>
       <p116>1</p116>
       <p117>1</p117>
       <p118>1</p118>
       <p119>1</p119>
       <p120>1</p120>
       <p121>1</p121>
       <p122>1</p122>
       <p123>1</p123>
       <p124>1</p124>
       <p125>1</p125>
       <p126>1</p126>
       <p127>1</p127>
       <p128>1</p128>
       <p129>1</p129>
       <p130>1</p130>
       <p131>1</p131>
       <p132>1</p132>
       <p133>1</p133>
       <pE_1>to jest pole wielowierszowe</pE_1>
       <p134>30-10-2014</p134>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>