Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DO-1 B (2) (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zamieszkała - BydgoszczPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3360863</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_5>[data]</p0_5>
       <p0_5_1>[data]</p0_5_1>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 3 5 2 4 6 ]</p3_>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p5>[PESEL]</p5>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[nazwa skrócona]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18>[Telefon]</p18>
       <p19>[Mail]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 5 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p33>[nazwisko]</p33>
       <p34>[pierwszeImie]</p34>
       <p35>[Data wypełnienia]</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DO-1 B (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3360863</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_5>30-10-1990</p0_5>
       <p0_5_1>30-10-1990</p0_5_1>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>23050608219</p5>
       <p6>8875155741</p6>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>nazwa testowa</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>500600400</p18>
       <p19>test@test.pl</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28_>1</p28_>
       <p30>10</p30>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p33>Kowalski</p33>
       <p34>Jan</p34>
       <p35>30-10-2014</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>