Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DO-3 B (2) (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą - BydgoszczPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3360881</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[rok]</p0>
       <p0_5>[data]</p0_5>
       <p0_5_1>[data]</p0_5_1>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 3 5 2 4 6 ]</p3_>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p5>[PESEL]</p5>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>[nazwa skrócona]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18>[Telefon]</p18>
       <p19>[Mail]</p19>
       <p20_1_>[Wartość wyboru w polu p20_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_1_>
       <p20_2_>[Wartość wyboru w polu p20_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_2_>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[pole wielowierszowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31>
       <p33> / P60 / P80 / P150 / P240 / P660 / P1100 / P2500 / P5000 / P7000 / P10000 / P24000 / P36000 / PK5000 / PK10000 / PK20000</p33>
       <p34> / P60 / P80 / P150 / P240 / P660 / P1100 / P2500 / P5000 / P7000 / P10000 / P24000 / P36000 / PK5000 / PK10000 / PK20000</p34>
       <p35> / P60 / P80 / P150 / P240 / P660 / P1100 / P2500 / P5000 / P7000 / P10000 / P24000 / P36000 / PK5000 / PK10000 / PK20000</p35>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p44>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p49>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p53>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p57>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57>
       <p58>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p63>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p66>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66>
       <p67>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67>
       <p68>[Pole kwoty]</p68>
       <p70>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70>
       <p71>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p75>[Pole integer - wartość liczbowa]</p75>
       <p76>[Pole integer - wartość liczbowa]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <p79>[Pole integer - wartość liczbowa]</p79>
       <p80>[Pole integer - wartość liczbowa]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p83>[Pole integer - wartość liczbowa]</p83>
       <p84>[Pole integer - wartość liczbowa]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p88>[Pole integer - wartość liczbowa]</p88>
       <p89>[Pole integer - wartość liczbowa]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p92>[Pole integer - wartość liczbowa]</p92>
       <p93>[Pole integer - wartość liczbowa]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p96>[Pole integer - wartość liczbowa]</p96>
       <p97>[Pole integer - wartość liczbowa]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p101>[Pole integer - wartość liczbowa]</p101>
       <p102>[Pole integer - wartość liczbowa]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p105>[Pole integer - wartość liczbowa]</p105>
       <p106>[Pole integer - wartość liczbowa]</p106>
       <p107>[Pole kwoty]</p107>
       <p109>[Pole integer - wartość liczbowa]</p109>
       <p110>[Pole integer - wartość liczbowa]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p114>[Pole integer - wartość liczbowa]</p114>
       <p115>[Pole integer - wartość liczbowa]</p115>
       <p116>[Pole kwoty]</p116>
       <p118>[Pole integer - wartość liczbowa]</p118>
       <p119>[Pole integer - wartość liczbowa]</p119>
       <p120>[Pole kwoty]</p120>
       <p122>[Pole integer - wartość liczbowa]</p122>
       <p123>[Pole integer - wartość liczbowa]</p123>
       <p124>[Pole kwoty]</p124>
       <p127>[Pole integer - wartość liczbowa]</p127>
       <p128>[Pole integer - wartość liczbowa]</p128>
       <p129>[Pole kwoty]</p129>
       <p131>[Pole integer - wartość liczbowa]</p131>
       <p132>[Pole integer - wartość liczbowa]</p132>
       <p133>[Pole kwoty]</p133>
       <p135>[Pole integer - wartość liczbowa]</p135>
       <p136>[Pole integer - wartość liczbowa]</p136>
       <p137>[Pole kwoty]</p137>
       <p140>[Pole integer - wartość liczbowa]</p140>
       <p141>[Pole integer - wartość liczbowa]</p141>
       <p142>[Pole kwoty]</p142>
       <p144>[Pole integer - wartość liczbowa]</p144>
       <p145>[Pole integer - wartość liczbowa]</p145>
       <p146>[Pole kwoty]</p146>
       <p148>[Pole integer - wartość liczbowa]</p148>
       <p149>[Pole integer - wartość liczbowa]</p149>
       <p150>[Pole kwoty]</p150>
       <p153>[Pole integer - wartość liczbowa]</p153>
       <p154>[Pole integer - wartość liczbowa]</p154>
       <p155>[Pole kwoty]</p155>
       <p157>[Pole integer - wartość liczbowa]</p157>
       <p158>[Pole integer - wartość liczbowa]</p158>
       <p159>[Pole kwoty]</p159>
       <p161>[Pole integer - wartość liczbowa]</p161>
       <p162>[Pole integer - wartość liczbowa]</p162>
       <p163>[Pole kwoty]</p163>
       <p166>[Pole integer - wartość liczbowa]</p166>
       <p167>[Pole integer - wartość liczbowa]</p167>
       <p168>[Pole kwoty]</p168>
       <p170>[Pole integer - wartość liczbowa]</p170>
       <p171>[Pole integer - wartość liczbowa]</p171>
       <p172>[Pole kwoty]</p172>
       <p174>[Pole integer - wartość liczbowa]</p174>
       <p175>[Pole integer - wartość liczbowa]</p175>
       <p176>[Pole kwoty]</p176>
       <p179>[Pole integer - wartość liczbowa]</p179>
       <p180>[Pole integer - wartość liczbowa]</p180>
       <p181>[Pole kwoty]</p181>
       <p183>[Pole integer - wartość liczbowa]</p183>
       <p184>[Pole integer - wartość liczbowa]</p184>
       <p185>[Pole kwoty]</p185>
       <p187>[Pole integer - wartość liczbowa]</p187>
       <p188>[Pole integer - wartość liczbowa]</p188>
       <p189>[Pole kwoty]</p189>
       <p192>[Pole kwoty]</p192>
       <p198>[Pole kwoty]</p198>
       <p193>[Pole kwoty]</p193>
       <p199>[Pole kwoty]</p199>
       <p194>[Pole kwoty]</p194>
       <p200>[Pole kwoty]</p200>
       <p195>[Pole kwoty]</p195>
       <p201>[Pole kwoty]</p201>
       <p196>[Pole kwoty]</p196>
       <p202>[Pole kwoty]</p202>
       <p197>[Pole kwoty]</p197>
       <p203>[Pole kwoty]</p203>
       <p204>[pole wielowierszowe]</p204>
       <p205>[nazwisko]</p205>
       <p206>[pierwszeImie]</p206>
       <p207>[Data wypełnienia]</p207>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DO-3 B (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3360881</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0></p0>
       <p0_5>30-10-1990</p0_5>
       <p0_5_1>30-10-1990</p0_5_1>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>23050608219</p5>
       <p6>8875155741</p6>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_2>nazwa testowa</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>500600400</p18>
       <p19>test@test.pl</p19>
       <p20_1_>1</p20_1_>
       <p20_2_>1</p20_2_>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>to jest pole wielowierszowe</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29_>1</p29_>
       <p31>10</p31>
       <p33></p33>
       <p34></p34>
       <p35></p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>10</p59>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>10</p68>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p75>10</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p92>10</p92>
       <p93>10</p93>
       <p94>10</p94>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p109>10</p109>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p114>10</p114>
       <p115>10</p115>
       <p116>10</p116>
       <p118>10</p118>
       <p119>10</p119>
       <p120>10</p120>
       <p122>10</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p135>10</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p144>10</p144>
       <p145>10</p145>
       <p146>10</p146>
       <p148>10</p148>
       <p149>10</p149>
       <p150>10</p150>
       <p153>10</p153>
       <p154>10</p154>
       <p155>10</p155>
       <p157>10</p157>
       <p158>10</p158>
       <p159>10</p159>
       <p161>10</p161>
       <p162>10</p162>
       <p163>10</p163>
       <p166>10</p166>
       <p167>10</p167>
       <p168>10</p168>
       <p170>10</p170>
       <p171>10</p171>
       <p172>10</p172>
       <p174>10</p174>
       <p175>10</p175>
       <p176>10</p176>
       <p179>10</p179>
       <p180>10</p180>
       <p181>10</p181>
       <p183>10</p183>
       <p184>10</p184>
       <p185>10</p185>
       <p187>10</p187>
       <p188>10</p188>
       <p189>10</p189>
       <p192>10</p192>
       <p198>10</p198>
       <p193>10</p193>
       <p199>10</p199>
       <p194>10</p194>
       <p200>10</p200>
       <p195>10</p195>
       <p201>10</p201>
       <p196>10</p196>
       <p202>10</p202>
       <p197>10</p197>
       <p203>10</p203>
       <p204>to jest pole wielowierszowe</p204>
       <p205>Kowalski</p205>
       <p206>Jan</p206>
       <p207>30-10-2014</p207>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>