Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON Wn-W (I) (archiwalny) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3361756</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p100_>[Wartość wyboru w polu p100. Dostępne wartości: 1 2 ]</p100_>
       <p101_>[Wartość wyboru w polu p101. Dostępne wartości: 1 2 ]</p101_>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 2 ]</p2_>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p2_0>[data]</p2_0>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[drugie imię]</p4_subfield_1>
       <p4_1>[nazwisko]</p4_1>
       <p5>[NIP]</p5>
       <p6>[pkd1]</p6>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Poczta]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p13>[NrLokalu]</p13>
       <p14>[Telefon]</p14>
       <p15>[Faks]</p15>
       <p16>[Mail]</p16>
       <p17>[KodPocztowyKor]</p17>
       <p18>[PocztaKor]</p18>
       <p19>[UlicaKor]</p19>
       <p20>[NrDomuKor]</p20>
       <p21>[NrLokaluKor]</p21>
       <p25>[NazwaBanku]</p25>
       <p26>[Rachunek]</p26>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70>[Pole kwoty]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Pole tekstowe]</p73>
       <p74>[Pole tekstowe]</p74>
       <p77>[pole wielowierszowe]</p77>
       <p76>[pole wielowierszowe]</p76>
       <p75>[pole wielowierszowe]</p75>
       <p78>[pole wielowierszowe]</p78>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p80>[Pole tekstowe]</p80>
       <p81>[Pole integer - wartość liczbowa]</p81>
       <p82>[Pole integer - wartość liczbowa]</p82>
       <p83>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p83>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p88>[Pole integer - wartość liczbowa]</p88>
       <p89>[Pole integer - wartość liczbowa]</p89>
       <p90>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[Pole tekstowe]</p94>
       <p95>[Pole integer - wartość liczbowa]</p95>
       <p96>[Pole integer - wartość liczbowa]</p96>
       <p97>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99>[Pole kwoty]</p99>
       <p100>[Pole tekstowe]</p100>
       <p101>[Pole tekstowe]</p101>
       <p102>[Pole integer - wartość liczbowa]</p102>
       <p103>[Pole integer - wartość liczbowa]</p103>
       <p104>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p104>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p106>[Pole kwoty]</p106>
       <p107>[Pole tekstowe]</p107>
       <p108>[Pole tekstowe]</p108>
       <p109>[Pole integer - wartość liczbowa]</p109>
       <p110>[Pole integer - wartość liczbowa]</p110>
       <p111>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p111>
       <p112>[Pole kwoty]</p112>
       <p113>[Pole kwoty]</p113>
       <p114>[Pole tekstowe]</p114>
       <p115>[Pole tekstowe]</p115>
       <p116>[Pole integer - wartość liczbowa]</p116>
       <p117>[Pole integer - wartość liczbowa]</p117>
       <p118>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p118>
       <p119>[Pole kwoty]</p119>
       <p120>[Pole kwoty]</p120>
       <p1002_>[Wartość wyboru w polu p1002. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1002_>
       <p1003_>[Wartość wyboru w polu p1003. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1003_>
       <p1004_>[Wartość wyboru w polu p1004. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1004_>
       <p1005_>[Wartość wyboru w polu p1005. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1005_>
       <p1006_>[Wartość wyboru w polu p1006. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1006_>
       <p121>[Data wypełnienia]</p121>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON Wn-W (I)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3361756</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p100_>1</p100_>
       <p101_>1</p101_>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p2_0>30-10-1990</p2_0>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Stefan</p4_subfield_1>
       <p4_1>Kowalski</p4_1>
       <p5>8875155741</p5>
       <p6>01.11.Z</p6>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>500600400</p14>
       <p15></p15>
       <p16>test@test.pl</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Półwiejska</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p25>Bank Zachodni WBK</p25>
       <p26>453054504926965134154839080720</p26>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p69>10</p69>
       <p70>10</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>test pola tekstowego</p73>
       <p74>test pola tekstowego</p74>
       <p77>to jest pole wielowierszowe</p77>
       <p76>to jest pole wielowierszowe</p76>
       <p75>to jest pole wielowierszowe</p75>
       <p78>to jest pole wielowierszowe</p78>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p80>test pola tekstowego</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>test pola tekstowego</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>10</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>test pola tekstowego</p100>
       <p101>test pola tekstowego</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>10</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>test pola tekstowego</p107>
       <p108>test pola tekstowego</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>10</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113>10</p113>
       <p114>test pola tekstowego</p114>
       <p115>test pola tekstowego</p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>10</p118>
       <p119>10</p119>
       <p120>10</p120>
       <p1002_>1</p1002_>
       <p1003_>1</p1003_>
       <p1004_>1</p1004_>
       <p1005_>1</p1005_>
       <p1006_>1</p1006_>
       <p121>30-10-2014</p121>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>