Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON Wn-W (II) (archiwalny) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3361796</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p100_>[Wartość wyboru w polu p100. Dostępne wartości: 1 2 ]</p100_>
       <p101_>[Wartość wyboru w polu p101. Dostępne wartości: 1 2 ]</p101_>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p3>[KodPocztowy]</p3>
       <p4>[Poczta]</p4>
       <p5>[Ulica]</p5>
       <p6>[NrDomu]</p6>
       <p7>[NrLokalu]</p7>
       <p8>[Telefon]</p8>
       <p9>[Faks]</p9>
       <p10>[Mail]</p10>
       <p11_1>[miesiac]</p11_1>
       <p11_2>[rok]</p11_2>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14_subfield_0>[imię]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16>
       <p17_subfield_0>[imię]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[nazwisko]</p17_subfield_1>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p19>
       <p20_subfield_0>[imię]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p23_subfield_0>[imię]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25>
       <p26_subfield_0>[imię]</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>[nazwisko]</p26_subfield_1>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28>
       <p29_subfield_0>[imię]</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>[nazwisko]</p29_subfield_1>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[data]</p43>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[data]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p55>[Pole tekstowe]</p55>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[data]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59>[Pole kwoty]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[data]</p64>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[data]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74>[Pole kwoty]</p74>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p77>[Pole tekstowe]</p77>
       <p78>[data]</p78>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82>[Pole tekstowe]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p85>[data]</p85>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p89>[Pole tekstowe]</p89>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <p92>[data]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p96>[Pole tekstowe]</p96>
       <p97>[Pole tekstowe]</p97>
       <p98>[Pole tekstowe]</p98>
       <p99>[data]</p99>
       <p100>[Pole tekstowe]</p100>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p105>[Data wypełnienia]</p105>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON Wn-W (II)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3361796</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p100_>1</p100_>
       <p101_>1</p101_>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p3>61-155</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>Strzelecka</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>500600400</p8>
       <p9></p9>
       <p10>test@test.pl</p10>
       <p11_1>9</p11_1>
       <p11_2></p11_2>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14_subfield_0>Jan</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17_subfield_0>Jan</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Kowalski</p17_subfield_1>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20_subfield_0>Jan</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23_subfield_0>Jan</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26_subfield_0>Jan</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>Kowalski</p26_subfield_1>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29_subfield_0>Jan</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>Kowalski</p29_subfield_1>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>10</p31>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>30-10-1990</p43>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50>30-10-1990</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p55>test pola tekstowego</p55>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>30-10-1990</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>30-10-1990</p64>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>30-10-1990</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p77>test pola tekstowego</p77>
       <p78>30-10-1990</p78>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p80>10</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>test pola tekstowego</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p85>30-10-1990</p85>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>test pola tekstowego</p89>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <p92>30-10-1990</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>test pola tekstowego</p96>
       <p97>test pola tekstowego</p97>
       <p98>test pola tekstowego</p98>
       <p99>30-10-1990</p99>
       <p100>test pola tekstowego</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p104>10</p104>
       <p105>30-10-2014</p105>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>