Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON P (archiwalny) PełnomocnictwoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3361812</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_>
       <p4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1>
       <p4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_2>
       <p4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_3>
       <p5_subfield_0>[imię]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta]</p6_subfield_5>
       <p7_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>[numer paszportu]</p7_subfield_0>
       <p8>[Telefon]</p8>
       <p9>[Mail]</p9>
       <p10_1>[NrPFRON]</p10_1>
       <p10_2>[NIP]</p10_2>
       <p10_3>[REGON]</p10_3>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p11_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON P</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3361812</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>1</p4_2>
       <p4_3>1</p4_3>
       <p5_subfield_0>Jan</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p6_>1</p6_>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p7_subfield_1>ACN285956</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>DI3148049</p7_subfield_0>
       <p8>500600400</p8>
       <p9>test@test.pl</p9>
       <p10_1></p10_1>
       <p10_2>8875155741</p10_2>
       <p10_3>773461194</p10_3>
       <p11_>1</p11_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>