Pola formularza

Formularz: W Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3362042</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p6_1>[miejscowość]</p6_1>
       <p6_2>[Data wypełnienia]</p6_2>
       <rect722_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</rect722_subfield_>
       <rect722_subfield_2>[Pole PESEL]</rect722_subfield_2>
       <rect722_subfield_3>[Pole NIP]</rect722_subfield_3>
       <p7_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Starowstwa Powiatowego]</p7_1_subfield_0>
       <p7_2_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p7_2_subfield_0>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[poczta]</p2_2_subfield_1>
       <p7_3>[nazwaPelna]</p7_3>
       <p7_4_subfield_0>[miejscowość]</p7_4_subfield_0>
       <p7_4_subfield_1>[ulica]</p7_4_subfield_1>
       <p7_4_subfield_2>[nr domu]</p7_4_subfield_2>
       <p7_4_subfield_3>[nr lokalu]</p7_4_subfield_3>
       <p7_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_4_subfield_4>
       <p7_4_subfield_5>[poczta]</p7_4_subfield_5>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_1>[Telefon]</p5_1>
       <p5_2>[Mail]</p5_2>
       <p8_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1_1>
       <p8_5_>[Wartość wyboru w polu p8_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_5_>
       <p8_6>[Pole tekstowe]</p8_6>
       <p8_2_>[Wartość wyboru w polu p8_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_2_>
       <p8_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4_1>
       <p8_4_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4_4>
       <p8_4_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4_7>
       <p8_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4_2>
       <p8_4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4_5>
       <p8_4_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4_8>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p8_4_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4_3>
       <p8_4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4_6>
       <p8_4_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4_9>
       <p8_7_>[Wartość wyboru w polu p8_7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_7_>
       <p8_8_>[Wartość wyboru w polu p8_8. Dostępne wartości: 1 2 5 3 6 4 7 ]</p8_8_>
       <p8_10_>[Wartość wyboru w polu p8_10. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p8_10_>
       <p8_9>[pole wielowierszowe]</p8_9>
       <p8_11>[Pole tekstowe]</p8_11>
       <p8_12_>[Wartość wyboru w polu p8_12. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_12_>
       <p8_13_>[Wartość wyboru w polu p8_13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_13_>
       <p8_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_14>
       <p8_15_>[Wartość wyboru w polu p8_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_15_>
       <p8_18_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_18_1>
       <p8_18_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_18_2>
       <p8_16_>[Wartość wyboru w polu p8_16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_16_>
       <p8_17>[Pole tekstowe]</p8_17>
       <p8_18_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_18_3>
       <p8_19>[pole wielowierszowe]</p8_19>
       <p9_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_1>
       <p9_2_>[Wartość wyboru w polu p9_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p9_2_>
       <p9_3>[Pole tekstowe]</p9_3>
       <p9_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_2>
       <p9_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_3>
       <p9_1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_1_4>
       <p9_4_>[Wartość wyboru w polu p9_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p9_4_>
       <p9_5>[Pole tekstowe]</p9_5>
       <p9_6>[pole wielowierszowe]</p9_6>
       <p10_1_>[Wartość wyboru w polu p10_1. Dostępne wartości: 3 1 2 ]</p10_1_>
       <p10_2_>[Wartość wyboru w polu p10_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p10_2_>
       <p11_1_subfield_0>[imię]</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>[nazwisko]</p11_1_subfield_1>
       <p11_2>[Mail]</p11_2>
       <p11_3>[Telefon]</p11_3>
       <p12_1_>[Wartość wyboru w polu p12_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_1_>
       <p12_4_>[Wartość wyboru w polu p12_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p12_4_>
       <p12_2_>[Wartość wyboru w polu p12_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p12_2_>
       <p12_3_4_9>[pole wielowierszowe]</p12_3_4_9>
       <p12_3_4_0>[Pole tekstowe]</p12_3_4_0>
       <p12_3_>[Wartość wyboru w polu p12_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p12_3_>
       <p12_3_4>[Pole tekstowe]</p12_3_4>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14_subfield_0>[imię]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>W</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3362042</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p6_1>Poznań</p6_1>
       <p6_2>30-10-2014</p6_2>
       <rect722_subfield_>2</rect722_subfield_>
       <rect722_subfield_2>23050608219</rect722_subfield_2>
       <rect722_subfield_3>8875155741</rect722_subfield_3>
       <p7_1_subfield_0>194</p7_1_subfield_0>
       <p7_2_subfield_0>5670</p7_2_subfield_0>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>61-155</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Poznań</p2_2_subfield_1>
       <p7_3>Pełna nazwa testowa</p7_3>
       <p7_4_subfield_0>Poznań</p7_4_subfield_0>
       <p7_4_subfield_1>Strzelecka</p7_4_subfield_1>
       <p7_4_subfield_2>1</p7_4_subfield_2>
       <p7_4_subfield_3>1</p7_4_subfield_3>
       <p7_4_subfield_4>61-155</p7_4_subfield_4>
       <p7_4_subfield_5>Poznań</p7_4_subfield_5>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5_1>500600400</p5_1>
       <p5_2>test@test.pl</p5_2>
       <p8_1_1>1</p8_1_1>
       <p8_5_>1</p8_5_>
       <p8_6>test pola tekstowego</p8_6>
       <p8_2_>1</p8_2_>
       <p8_4_1>1</p8_4_1>
       <p8_4_4>1</p8_4_4>
       <p8_4_7>1</p8_4_7>
       <p8_4_2>1</p8_4_2>
       <p8_4_5>1</p8_4_5>
       <p8_4_8>1</p8_4_8>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p8_4_3>1</p8_4_3>
       <p8_4_6>1</p8_4_6>
       <p8_4_9>1</p8_4_9>
       <p8_7_>1</p8_7_>
       <p8_8_>1</p8_8_>
       <p8_10_>1</p8_10_>
       <p8_9>to jest pole wielowierszowe</p8_9>
       <p8_11>test pola tekstowego</p8_11>
       <p8_12_>1</p8_12_>
       <p8_13_>1</p8_13_>
       <p8_14>1</p8_14>
       <p8_15_>1</p8_15_>
       <p8_18_1>1</p8_18_1>
       <p8_18_2>1</p8_18_2>
       <p8_16_>1</p8_16_>
       <p8_17>test pola tekstowego</p8_17>
       <p8_18_3>1</p8_18_3>
       <p8_19>to jest pole wielowierszowe</p8_19>
       <p9_1_1>1</p9_1_1>
       <p9_2_>1</p9_2_>
       <p9_3>test pola tekstowego</p9_3>
       <p9_1_2>1</p9_1_2>
       <p9_1_3>1</p9_1_3>
       <p9_1_4>1</p9_1_4>
       <p9_4_>1</p9_4_>
       <p9_5>test pola tekstowego</p9_5>
       <p9_6>to jest pole wielowierszowe</p9_6>
       <p10_1_>1</p10_1_>
       <p10_2_>1</p10_2_>
       <p11_1_subfield_0>Jan</p11_1_subfield_0>
       <p11_1_subfield_1>Kowalski</p11_1_subfield_1>
       <p11_2>test@test.pl</p11_2>
       <p11_3>500600400</p11_3>
       <p12_1_>1</p12_1_>
       <p12_4_>1</p12_4_>
       <p12_2_>1</p12_2_>
       <p12_3_4_9>to jest pole wielowierszowe</p12_3_4_9>
       <p12_3_4_0>test pola tekstowego</p12_3_4_0>
       <p12_3_>1</p12_3_>
       <p12_3_4>test pola tekstowego</p12_3_4>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14_subfield_0>Jan</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>