Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WUMP P (archiwalny) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3362102</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p6_1>[miejscowość]</p6_1>
       <p6_2>[Data wypełnienia]</p6_2>
       <p7_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Starowstwa Powiatowego]</p7_1_subfield_0>
       <p7_2_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p7_2_subfield_0>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[poczta]</p2_2_subfield_1>
       <p7_3>[nazwaPelna]</p7_3>
       <p7_4_subfield_0>[miejscowość]</p7_4_subfield_0>
       <p7_4_subfield_1>[ulica]</p7_4_subfield_1>
       <p7_4_subfield_2>[nr domu]</p7_4_subfield_2>
       <p7_4_subfield_3>[nr lokalu]</p7_4_subfield_3>
       <p7_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_4_subfield_4>
       <p7_4_subfield_5>[poczta]</p7_4_subfield_5>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_1>[Telefon]</p5_1>
       <p5_2>[Mail]</p5_2>
       <p8_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_5>
       <p8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_1>
       <p8_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_6>
       <p8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_2>
       <p8_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_7>
       <p8_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_3>
       <p8_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_8>
       <p8_9_4>[Pole tekstowe]</p8_9_4>
       <p8_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_4>
       <p8_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_9>
       <p9_1_>[Wartość wyboru w polu p9_1. Dostępne wartości: 3 1 2 ]</p9_1_>
       <p9_2_>[Wartość wyboru w polu p9_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p9_2_>
       <p12_1_subfield_0>[imię]</p12_1_subfield_0>
       <p12_1_subfield_1>[nazwisko]</p12_1_subfield_1>
       <p12_2>[Mail]</p12_2>
       <p12_3>[Telefon]</p12_3>
       <p11_1_>[Wartość wyboru w polu p11_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_1_>
       <p11_4_>[Wartość wyboru w polu p11_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p11_4_>
       <p11_2_>[Wartość wyboru w polu p11_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p11_2_>
       <p12_3_4_9>[pole wielowierszowe]</p12_3_4_9>
       <p12_3_4_0>[Pole tekstowe]</p12_3_4_0>
       <p11_3_>[Wartość wyboru w polu p11_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p11_3_>
       <p12_3_4>[Pole tekstowe]</p12_3_4>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WUMP P</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3362102</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p6_1>Poznań</p6_1>
       <p6_2>30-10-2014</p6_2>
       <p7_1_subfield_0>194</p7_1_subfield_0>
       <p7_2_subfield_0>5670</p7_2_subfield_0>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>61-155</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Poznań</p2_2_subfield_1>
       <p7_3>Pełna nazwa testowa</p7_3>
       <p7_4_subfield_0>Poznań</p7_4_subfield_0>
       <p7_4_subfield_1>Strzelecka</p7_4_subfield_1>
       <p7_4_subfield_2>1</p7_4_subfield_2>
       <p7_4_subfield_3>1</p7_4_subfield_3>
       <p7_4_subfield_4>61-155</p7_4_subfield_4>
       <p7_4_subfield_5>Poznań</p7_4_subfield_5>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5_1>500600400</p5_1>
       <p5_2>test@test.pl</p5_2>
       <p8_5>1</p8_5>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p8_6>1</p8_6>
       <p8_2>1</p8_2>
       <p8_7>1</p8_7>
       <p8_3>1</p8_3>
       <p8_8>1</p8_8>
       <p8_9_4>test pola tekstowego</p8_9_4>
       <p8_4>1</p8_4>
       <p8_9>1</p8_9>
       <p9_1_>1</p9_1_>
       <p9_2_>1</p9_2_>
       <p12_1_subfield_0>Jan</p12_1_subfield_0>
       <p12_1_subfield_1>Kowalski</p12_1_subfield_1>
       <p12_2>test@test.pl</p12_2>
       <p12_3>500600400</p12_3>
       <p11_1_>1</p11_1_>
       <p11_4_>1</p11_4_>
       <p11_2_>1</p11_2_>
       <p12_3_4_9>to jest pole wielowierszowe</p12_3_4_9>
       <p12_3_4_0>test pola tekstowego</p12_3_4_0>
       <p11_3_>1</p11_3_>
       <p12_3_4>test pola tekstowego</p12_3_4>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>