Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WUMP P8 (archiwalny) Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3362139</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 3 2 4 ]</p1_1_>
       <p1_4_>[Wartość wyboru w polu p1_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_4_>
       <p1_5_>[Wartość wyboru w polu p1_5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p1_5_>
       <p1_2_>[Wartość wyboru w polu p1_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_2_>
       <p1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3>
       <p1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_6>
       <p1_7_>[Wartość wyboru w polu p1_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_7_>
       <p1_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_9>
       <p1_8_>[Wartość wyboru w polu p1_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_8_>
       <p1_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_10>
       <p1_12>[Pole tekstowe]</p1_12>
       <p1_11>[pole wielowierszowe]</p1_11>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p2_1_>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_3_>[Wartość wyboru w polu p2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3_>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[pole wielowierszowe]</p2_6>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WUMP P8</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3362139</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_4_>1</p1_4_>
       <p1_5_>1</p1_5_>
       <p1_2_>1</p1_2_>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_7_>1</p1_7_>
       <p1_9>1</p1_9>
       <p1_8_>1</p1_8_>
       <p1_10>1</p1_10>
       <p1_12>test pola tekstowego</p1_12>
       <p1_11>to jest pole wielowierszowe</p1_11>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_3_>1</p2_3_>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>to jest pole wielowierszowe</p2_6>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>