Pola formularza

Formularz: VAT-REF(zal.E) (4) Załącznik do części E - Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3364432</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1398>[Nagłówek]</rect1398>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[data]</p54>
       <p55>[pole wielowierszowe]</p55>
       <p56_subfield_0>[miejscowość]</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>[ulica]</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>[nr domu]</p56_subfield_2>
       <p56_subfield_3>[nr lokalu]</p56_subfield_3>
       <p56_subfield_4>[kod pocztowy]</p56_subfield_4>
       <p56_subfield_5>[poczta]</p56_subfield_5>
       <p57>[Telefon]</p57>
       <p58>[kraj]</p58>
       <ppath546>[Pole powtarzalne]</ppath546>
       <p59> / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62> / bg / cs / da / de / el / en / es / et / fi / fr / ga / hr / hu / it / lt / lv / mt / nl / pl / pt / ro / sk / sl / sv / tr</p62>
       <p63>[Lista walut]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66>
       <rect1408>[Koniec strony]</rect1408>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-REF(zal.E) (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3364432</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1398></rect1398>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>30-10-1990</p54>
       <p55>to jest pole wielowierszowe</p55>
       <p56_subfield_0>Poznań</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>Strzelecka</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>1</p56_subfield_2>
       <p56_subfield_3>1</p56_subfield_3>
       <p56_subfield_4>61-155</p56_subfield_4>
       <p56_subfield_5>Poznań</p56_subfield_5>
       <p57>500600400</p57>
       <p58>PL</p58>
       <ppath546></ppath546>
       <p59></p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62></p62>
       <p63></p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <rect1408></rect1408>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>