Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZoWW (archiwalny) Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborcówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3379722</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4>[miejscowość]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p1_0_9>[miejscowość]</p1_0_9>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>[imię]</p7_subfield_0>
       <p8>[drugieImie]</p8>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p9>[imieOjca]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <p11>[PESEL]</p11>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13>[GminaZameldowanie]</p13>
       <p14>[MiejscowoscZameldowanie]</p14>
       <p15>[UlicaZameldowanie]</p15>
       <p16>[NrDomuZameldowanie]</p16>
       <p17>[NrLokaluZameldowanie]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[gmina]</p19>
       <p20>[miejscowość]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoWW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3379722</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p1_0_9>Poznań</p1_0_9>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>Jan</p7_subfield_0>
       <p8>Stefan</p8>
       <p6_>1</p6_>
       <p9>Stefan</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <p11>23050608219</p11>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Półwiejska</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>