Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: BJB (archiwalny) Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3379775</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_1_4>[nazwaPelna]</p1_1_4>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_0_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_0_subfield_0>
       <p1_2_0_subfield_1>[ulica]</p1_2_0_subfield_1>
       <p1_2_0_subfield_2>[nr domu]</p1_2_0_subfield_2>
       <p1_2_0_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_0_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_9_subfield_0>
       <p1_3_9_subfield_1>[poczta]</p1_3_9_subfield_1>
       <p1_4>[REGON]</p1_4>
       <p2>[data]</p2>
       <p3AI_1>[Pole kwoty]</p3AI_1>
       <p3AI_2>[Pole kwoty]</p3AI_2>
       <p4AI_1>[Pole kwoty]</p4AI_1>
       <p4AI_2>[Pole kwoty]</p4AI_2>
       <p4AII1_1>[Pole kwoty]</p4AII1_1>
       <p4AII1_2>[Pole kwoty]</p4AII1_2>
       <p3AII1_1_1>[Pole kwoty]</p3AII1_1_1>
       <p3AII1_1_2>[Pole kwoty]</p3AII1_1_2>
       <p4AII2_1>[Pole kwoty]</p4AII2_1>
       <p4AII2_2>[Pole kwoty]</p4AII2_2>
       <p3AII1_2_1>[Pole kwoty]</p3AII1_2_1>
       <p3AII1_2_2>[Pole kwoty]</p3AII1_2_2>
       <p4AIII_1>[Pole kwoty]</p4AIII_1>
       <p4AIII_2>[Pole kwoty]</p4AIII_2>
       <p3AII1_3_1>[Pole kwoty]</p3AII1_3_1>
       <p3AII1_3_2>[Pole kwoty]</p3AII1_3_2>
       <p4AIV_1>[Pole kwoty]</p4AIV_1>
       <p4AIV_2>[Pole kwoty]</p4AIV_2>
       <p3AII1_4_1>[Pole kwoty]</p3AII1_4_1>
       <p3AII1_4_2>[Pole kwoty]</p3AII1_4_2>
       <p4AV_1>[Pole kwoty]</p4AV_1>
       <p4AV_2>[Pole kwoty]</p4AV_2>
       <p3AII1_5_1>[Pole kwoty]</p3AII1_5_1>
       <p3AII1_5_2>[Pole kwoty]</p3AII1_5_2>
       <p4B_1>[Pole kwoty]</p4B_1>
       <p4B_2>[Pole kwoty]</p4B_2>
       <p3AII2_1>[Pole kwoty]</p3AII2_1>
       <p3AII2_2>[Pole kwoty]</p3AII2_2>
       <p3AII3_1>[Pole kwoty]</p3AII3_1>
       <p3AII3_2>[Pole kwoty]</p3AII3_2>
       <p4CI_1>[Pole kwoty]</p4CI_1>
       <p4CI_2>[Pole kwoty]</p4CI_2>
       <p3AIII_1>[Pole kwoty]</p3AIII_1>
       <p3AIII_2>[Pole kwoty]</p3AIII_2>
       <p4CII1_1>[Pole kwoty]</p4CII1_1>
       <p4CII1_2>[Pole kwoty]</p4CII1_2>
       <p3AIV1_1>[Pole kwoty]</p3AIV1_1>
       <p3AIV1_2>[Pole kwoty]</p3AIV1_2>
       <p4CII2_1>[Pole kwoty]</p4CII2_1>
       <p4CII2_2>[Pole kwoty]</p4CII2_2>
       <p3AIV2_1>[Pole kwoty]</p3AIV2_1>
       <p3AIV2_2>[Pole kwoty]</p3AIV2_2>
       <p4CII3_1>[Pole kwoty]</p4CII3_1>
       <p4CII3_2>[Pole kwoty]</p4CII3_2>
       <p3AIV3_1>[Pole kwoty]</p3AIV3_1>
       <p3AIV3_2>[Pole kwoty]</p3AIV3_2>
       <p4CII4_1>[Pole kwoty]</p4CII4_1>
       <p4CII4_2>[Pole kwoty]</p4CII4_2>
       <p3AV_1>[Pole kwoty]</p3AV_1>
       <p3AV_2>[Pole kwoty]</p3AV_2>
       <p4CII5_1>[Pole kwoty]</p4CII5_1>
       <p4CII5_2>[Pole kwoty]</p4CII5_2>
       <p4CII6_1>[Pole kwoty]</p4CII6_1>
       <p4CII6_2>[Pole kwoty]</p4CII6_2>
       <p4CII7_1>[Pole kwoty]</p4CII7_1>
       <p4CII7_2>[Pole kwoty]</p4CII7_2>
       <p3BI_1_1>[Pole kwoty]</p3BI_1_1>
       <p3BI_1_2>[Pole kwoty]</p3BI_1_2>
       <p4CII8>[pole wielowierszowe]</p4CII8>
       <p4CII8_1>[Pole kwoty]</p4CII8_1>
       <p4CII8_2>[Pole kwoty]</p4CII8_2>
       <p3BI_2_1>[Pole kwoty]</p3BI_2_1>
       <p3BI_2_2>[Pole kwoty]</p3BI_2_2>
       <p4CIII_1>[Pole kwoty]</p4CIII_1>
       <p4CIII_2>[Pole kwoty]</p4CIII_2>
       <p3BI_3_1>[Pole kwoty]</p3BI_3_1>
       <p3BI_3_2>[Pole kwoty]</p3BI_3_2>
       <p3BI_4_1>[Pole kwoty]</p3BI_4_1>
       <p3BI_4_2>[Pole kwoty]</p3BI_4_2>
       <p4D1_1>[Pole kwoty]</p4D1_1>
       <p4D1_2>[Pole kwoty]</p4D1_2>
       <p4D2_1>[Pole kwoty]</p4D2_1>
       <p4D2_2>[Pole kwoty]</p4D2_2>
       <p3BII_1_1>[Pole kwoty]</p3BII_1_1>
       <p3BII_1_2>[Pole kwoty]</p3BII_1_2>
       <p3BII_2_1>[Pole kwoty]</p3BII_2_1>
       <p3BII_2_2>[Pole kwoty]</p3BII_2_2>
       <p4EI_1>[Pole kwoty]</p4EI_1>
       <p4EI_2>[Pole kwoty]</p4EI_2>
       <p3BII_3_1>[Pole kwoty]</p3BII_3_1>
       <p3BII_3_2>[Pole kwoty]</p3BII_3_2>
       <p4EII_1>[Pole kwoty]</p4EII_1>
       <p4EII_2>[Pole kwoty]</p4EII_2>
       <p3BII_4_1>[Pole kwoty]</p3BII_4_1>
       <p3BII_4_2>[Pole kwoty]</p3BII_4_2>
       <p4EIII>[pole wielowierszowe]</p4EIII>
       <p4EIII_1>[Pole kwoty]</p4EIII_1>
       <p4EIII_2>[Pole kwoty]</p4EIII_2>
       <p4EIV>[pole wielowierszowe]</p4EIV>
       <p3BII_5_1>[Pole kwoty]</p3BII_5_1>
       <p3BII_5_2>[Pole kwoty]</p3BII_5_2>
       <p4EIV_1>[Pole kwoty]</p4EIV_1>
       <p4EIV_2>[Pole kwoty]</p4EIV_2>
       <p4EV>[pole wielowierszowe]</p4EV>
       <p4EV_1>[Pole kwoty]</p4EV_1>
       <p4EV_2>[Pole kwoty]</p4EV_2>
       <p4EVI>[pole wielowierszowe]</p4EVI>
       <p3BIII_1_1>[Pole kwoty]</p3BIII_1_1>
       <p3BIII_1_2>[Pole kwoty]</p3BIII_1_2>
       <p4EVI_1>[Pole kwoty]</p4EVI_1>
       <p4EVI_2>[Pole kwoty]</p4EVI_2>
       <p4EVII>[pole wielowierszowe]</p4EVII>
       <p3BIII_2_1>[Pole kwoty]</p3BIII_2_1>
       <p3BIII_2_2>[Pole kwoty]</p3BIII_2_2>
       <p4EVII_1>[Pole kwoty]</p4EVII_1>
       <p4EVII_2>[Pole kwoty]</p4EVII_2>
       <p4EVIII>[pole wielowierszowe]</p4EVIII>
       <p3BIII_3_1>[Pole kwoty]</p3BIII_3_1>
       <p3BIII_3_2>[Pole kwoty]</p3BIII_3_2>
       <p4EVIII_1>[Pole kwoty]</p4EVIII_1>
       <p4EVIII_2>[Pole kwoty]</p4EVIII_2>
       <p3BIII_4_1>[Pole kwoty]</p3BIII_4_1>
       <p3BIII_4_2>[Pole kwoty]</p3BIII_4_2>
       <p4EIX>[pole wielowierszowe]</p4EIX>
       <p4EIX_1>[Pole kwoty]</p4EIX_1>
       <p4EIX_2>[Pole kwoty]</p4EIX_2>
       <p3BIII_5_1>[Pole kwoty]</p3BIII_5_1>
       <p3BIII_5_2>[Pole kwoty]</p3BIII_5_2>
       <p4EX>[pole wielowierszowe]</p4EX>
       <p4EX_1>[Pole kwoty]</p4EX_1>
       <p4EX_2>[Pole kwoty]</p4EX_2>
       <p4EXI>[pole wielowierszowe]</p4EXI>
       <p3BIII_6_1>[Pole kwoty]</p3BIII_6_1>
       <p3BIII_6_2>[Pole kwoty]</p3BIII_6_2>
       <p4EXI_1>[Pole kwoty]</p4EXI_1>
       <p4EXI_2>[Pole kwoty]</p4EXI_2>
       <p4EXII>[pole wielowierszowe]</p4EXII>
       <p3BIII_7_1>[Pole kwoty]</p3BIII_7_1>
       <p3BIII_7_2>[Pole kwoty]</p3BIII_7_2>
       <p4EXII_1>[Pole kwoty]</p4EXII_1>
       <p4EXII_2>[Pole kwoty]</p4EXII_2>
       <p4EXIII>[pole wielowierszowe]</p4EXIII>
       <p3BIV_1>[Pole kwoty]</p3BIV_1>
       <p3BIV_2>[Pole kwoty]</p3BIV_2>
       <p4EXIII_1>[Pole kwoty]</p4EXIII_1>
       <p4EXIII_2>[Pole kwoty]</p4EXIII_2>
       <p9_1>[Pole tekstowe]</p9_1>
       <p9_1_0>[Pole tekstowe]</p9_1_0>
       <p9_1_9>[Pole tekstowe]</p9_1_9>
       <p9_1_4>[Pole tekstowe]</p9_1_4>
       <p9_1_8>[Pole tekstowe]</p9_1_8>
       <p9_1_82>[Pole tekstowe]</p9_1_82>
       <p9_1_45>[Pole tekstowe]</p9_1_45>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p7>[data]</p7>
       <p8_subfield_0>[imię]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BJB</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3379775</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_1_4>Pełna nazwa testowa</p1_1_4>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_0_subfield_0>Poznań</p1_2_0_subfield_0>
       <p1_2_0_subfield_1>Strzelecka</p1_2_0_subfield_1>
       <p1_2_0_subfield_2>1</p1_2_0_subfield_2>
       <p1_2_0_subfield_3>1</p1_2_0_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_9_subfield_0>61-155</p1_3_9_subfield_0>
       <p1_3_9_subfield_1>Poznań</p1_3_9_subfield_1>
       <p1_4>773461194</p1_4>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3AI_1>10</p3AI_1>
       <p3AI_2>10</p3AI_2>
       <p4AI_1>10</p4AI_1>
       <p4AI_2>10</p4AI_2>
       <p4AII1_1>10</p4AII1_1>
       <p4AII1_2>10</p4AII1_2>
       <p3AII1_1_1>10</p3AII1_1_1>
       <p3AII1_1_2>10</p3AII1_1_2>
       <p4AII2_1>10</p4AII2_1>
       <p4AII2_2>10</p4AII2_2>
       <p3AII1_2_1>10</p3AII1_2_1>
       <p3AII1_2_2>10</p3AII1_2_2>
       <p4AIII_1>10</p4AIII_1>
       <p4AIII_2>10</p4AIII_2>
       <p3AII1_3_1>10</p3AII1_3_1>
       <p3AII1_3_2>10</p3AII1_3_2>
       <p4AIV_1>10</p4AIV_1>
       <p4AIV_2>10</p4AIV_2>
       <p3AII1_4_1>10</p3AII1_4_1>
       <p3AII1_4_2>10</p3AII1_4_2>
       <p4AV_1>10</p4AV_1>
       <p4AV_2>10</p4AV_2>
       <p3AII1_5_1>10</p3AII1_5_1>
       <p3AII1_5_2>10</p3AII1_5_2>
       <p4B_1>10</p4B_1>
       <p4B_2>10</p4B_2>
       <p3AII2_1>10</p3AII2_1>
       <p3AII2_2>10</p3AII2_2>
       <p3AII3_1>10</p3AII3_1>
       <p3AII3_2>10</p3AII3_2>
       <p4CI_1>10</p4CI_1>
       <p4CI_2>10</p4CI_2>
       <p3AIII_1>10</p3AIII_1>
       <p3AIII_2>10</p3AIII_2>
       <p4CII1_1>10</p4CII1_1>
       <p4CII1_2>10</p4CII1_2>
       <p3AIV1_1>10</p3AIV1_1>
       <p3AIV1_2>10</p3AIV1_2>
       <p4CII2_1>10</p4CII2_1>
       <p4CII2_2>10</p4CII2_2>
       <p3AIV2_1>10</p3AIV2_1>
       <p3AIV2_2>10</p3AIV2_2>
       <p4CII3_1>10</p4CII3_1>
       <p4CII3_2>10</p4CII3_2>
       <p3AIV3_1>10</p3AIV3_1>
       <p3AIV3_2>10</p3AIV3_2>
       <p4CII4_1>10</p4CII4_1>
       <p4CII4_2>10</p4CII4_2>
       <p3AV_1>10</p3AV_1>
       <p3AV_2>10</p3AV_2>
       <p4CII5_1>10</p4CII5_1>
       <p4CII5_2>10</p4CII5_2>
       <p4CII6_1>10</p4CII6_1>
       <p4CII6_2>10</p4CII6_2>
       <p4CII7_1>10</p4CII7_1>
       <p4CII7_2>10</p4CII7_2>
       <p3BI_1_1>10</p3BI_1_1>
       <p3BI_1_2>10</p3BI_1_2>
       <p4CII8>to jest pole wielowierszowe</p4CII8>
       <p4CII8_1>10</p4CII8_1>
       <p4CII8_2>10</p4CII8_2>
       <p3BI_2_1>10</p3BI_2_1>
       <p3BI_2_2>10</p3BI_2_2>
       <p4CIII_1>10</p4CIII_1>
       <p4CIII_2>10</p4CIII_2>
       <p3BI_3_1>10</p3BI_3_1>
       <p3BI_3_2>10</p3BI_3_2>
       <p3BI_4_1>10</p3BI_4_1>
       <p3BI_4_2>10</p3BI_4_2>
       <p4D1_1>10</p4D1_1>
       <p4D1_2>10</p4D1_2>
       <p4D2_1>10</p4D2_1>
       <p4D2_2>10</p4D2_2>
       <p3BII_1_1>10</p3BII_1_1>
       <p3BII_1_2>10</p3BII_1_2>
       <p3BII_2_1>10</p3BII_2_1>
       <p3BII_2_2>10</p3BII_2_2>
       <p4EI_1>10</p4EI_1>
       <p4EI_2>10</p4EI_2>
       <p3BII_3_1>10</p3BII_3_1>
       <p3BII_3_2>10</p3BII_3_2>
       <p4EII_1>10</p4EII_1>
       <p4EII_2>10</p4EII_2>
       <p3BII_4_1>10</p3BII_4_1>
       <p3BII_4_2>10</p3BII_4_2>
       <p4EIII>to jest pole wielowierszowe</p4EIII>
       <p4EIII_1>10</p4EIII_1>
       <p4EIII_2>10</p4EIII_2>
       <p4EIV>to jest pole wielowierszowe</p4EIV>
       <p3BII_5_1>10</p3BII_5_1>
       <p3BII_5_2>10</p3BII_5_2>
       <p4EIV_1>10</p4EIV_1>
       <p4EIV_2>10</p4EIV_2>
       <p4EV>to jest pole wielowierszowe</p4EV>
       <p4EV_1>10</p4EV_1>
       <p4EV_2>10</p4EV_2>
       <p4EVI>to jest pole wielowierszowe</p4EVI>
       <p3BIII_1_1>10</p3BIII_1_1>
       <p3BIII_1_2>10</p3BIII_1_2>
       <p4EVI_1>10</p4EVI_1>
       <p4EVI_2>10</p4EVI_2>
       <p4EVII>to jest pole wielowierszowe</p4EVII>
       <p3BIII_2_1>10</p3BIII_2_1>
       <p3BIII_2_2>10</p3BIII_2_2>
       <p4EVII_1>10</p4EVII_1>
       <p4EVII_2>10</p4EVII_2>
       <p4EVIII>to jest pole wielowierszowe</p4EVIII>
       <p3BIII_3_1>10</p3BIII_3_1>
       <p3BIII_3_2>10</p3BIII_3_2>
       <p4EVIII_1>10</p4EVIII_1>
       <p4EVIII_2>10</p4EVIII_2>
       <p3BIII_4_1>10</p3BIII_4_1>
       <p3BIII_4_2>10</p3BIII_4_2>
       <p4EIX>to jest pole wielowierszowe</p4EIX>
       <p4EIX_1>10</p4EIX_1>
       <p4EIX_2>10</p4EIX_2>
       <p3BIII_5_1>10</p3BIII_5_1>
       <p3BIII_5_2>10</p3BIII_5_2>
       <p4EX>to jest pole wielowierszowe</p4EX>
       <p4EX_1>10</p4EX_1>
       <p4EX_2>10</p4EX_2>
       <p4EXI>to jest pole wielowierszowe</p4EXI>
       <p3BIII_6_1>10</p3BIII_6_1>
       <p3BIII_6_2>10</p3BIII_6_2>
       <p4EXI_1>10</p4EXI_1>
       <p4EXI_2>10</p4EXI_2>
       <p4EXII>to jest pole wielowierszowe</p4EXII>
       <p3BIII_7_1>10</p3BIII_7_1>
       <p3BIII_7_2>10</p3BIII_7_2>
       <p4EXII_1>10</p4EXII_1>
       <p4EXII_2>10</p4EXII_2>
       <p4EXIII>to jest pole wielowierszowe</p4EXIII>
       <p3BIV_1>10</p3BIV_1>
       <p3BIV_2>10</p3BIV_2>
       <p4EXIII_1>10</p4EXIII_1>
       <p4EXIII_2>10</p4EXIII_2>
       <p9_1>test pola tekstowego</p9_1>
       <p9_1_0>test pola tekstowego</p9_1_0>
       <p9_1_9>test pola tekstowego</p9_1_9>
       <p9_1_4>test pola tekstowego</p9_1_4>
       <p9_1_8>test pola tekstowego</p9_1_8>
       <p9_1_82>test pola tekstowego</p9_1_82>
       <p9_1_45>test pola tekstowego</p9_1_45>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8_subfield_0>Jan</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>