Pola formularza

Formularz: ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3379814</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <pA_1_>[Wartość wyboru w polu pA_1. Dostępne wartości: 2 1 ]</pA_1_>
       <pA_2>[pierwszeImie]</pA_2>
       <pA_3>[drugieImie]</pA_3>
       <pA_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA_4_subfield_>
       <pA_4_subfield_2>[nazwa skrócona]</pA_4_subfield_2>
       <pA_4_subfield_1>[nazwisko]</pA_4_subfield_1>
       <pA_5>[KodKraju]</pA_5>
       <pA_6>[Miejscowosc]</pA_6>
       <pA_7>[KodPocztowy]</pA_7>
       <pA_8>[Ulica]</pA_8>
       <pA_9>[NrDomu]</pA_9>
       <pA_10>[NrLokalu]</pA_10>
       <pA_11>[dataUrodzenia]</pA_11>
       <pA_12>[imieOjca]</pA_12>
       <pA_13>[imieMatki]</pA_13>
       <pB_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_1_1>
       <pB_2_1>[pole wielowierszowe]</pB_2_1>
       <pB_3_1>[Pole kwoty]</pB_3_1>
       <pB_4_1>[data]</pB_4_1>
       <pB_5_1>[Pole kwoty]</pB_5_1>
       <pB_6_1>[Pole kwoty]</pB_6_1>
       <pB_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_1_2>
       <pB_2_2>[pole wielowierszowe]</pB_2_2>
       <pB_3_2>[Pole kwoty]</pB_3_2>
       <pB_4_2>[data]</pB_4_2>
       <pB_5_2>[Pole kwoty]</pB_5_2>
       <pB_6_2>[Pole kwoty]</pB_6_2>
       <pB_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pB_1_3>
       <pB_2_3>[pole wielowierszowe]</pB_2_3>
       <pB_3_3>[Pole kwoty]</pB_3_3>
       <pB_4_3>[data]</pB_4_3>
       <pB_5_3>[Pole kwoty]</pB_5_3>
       <pB_6_3>[Pole kwoty]</pB_6_3>
       <pC_1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</pC_1_1_subfield_0>
       <pC_1_2_1_subfield_0>[imię]</pC_1_2_1_subfield_0>
       <pC_1_2_1_subfield_1>[nazwisko]</pC_1_2_1_subfield_1>
       <pC_1_2_1_9>[Stanowisko]</pC_1_2_1_9>
       <pC_1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pC_1_2_subfield_>
       <pC_1_2_subfield_3>[nazwa pełna]</pC_1_2_subfield_3>
       <pC_1_2_subfield_2>[nazwisko]</pC_1_2_subfield_2>
       <pC_1_2_subfield_1>[imię]</pC_1_2_subfield_1>
       <pC_1_3_subfield_0>[miejscowość]</pC_1_3_subfield_0>
       <pC_1_3_subfield_1>[ulica]</pC_1_3_subfield_1>
       <pC_1_3_subfield_2>[nr domu]</pC_1_3_subfield_2>
       <pC_1_3_subfield_3>[nr lokalu]</pC_1_3_subfield_3>
       <pC_1_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pC_1_3_subfield_4>
       <pC_1_3_subfield_5>[poczta]</pC_1_3_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZTW-1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3379814</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <pA_1_>1</pA_1_>
       <pA_2>Jan</pA_2>
       <pA_3>Stefan</pA_3>
       <pA_4_subfield_>2</pA_4_subfield_>
       <pA_4_subfield_2>nazwa testowa</pA_4_subfield_2>
       <pA_4_subfield_1>Kowalski</pA_4_subfield_1>
       <pA_5>PL</pA_5>
       <pA_6>Poznań</pA_6>
       <pA_7>61-155</pA_7>
       <pA_8>Strzelecka</pA_8>
       <pA_9>1</pA_9>
       <pA_10>1</pA_10>
       <pA_11>30-10-1985</pA_11>
       <pA_12>Stefan</pA_12>
       <pA_13>Danuta</pA_13>
       <pB_1_1>10</pB_1_1>
       <pB_2_1>to jest pole wielowierszowe</pB_2_1>
       <pB_3_1>10</pB_3_1>
       <pB_4_1>30-10-1990</pB_4_1>
       <pB_5_1>10</pB_5_1>
       <pB_6_1>10</pB_6_1>
       <pB_1_2>10</pB_1_2>
       <pB_2_2>to jest pole wielowierszowe</pB_2_2>
       <pB_3_2>10</pB_3_2>
       <pB_4_2>30-10-1990</pB_4_2>
       <pB_5_2>10</pB_5_2>
       <pB_6_2>10</pB_6_2>
       <pB_1_3>10</pB_1_3>
       <pB_2_3>to jest pole wielowierszowe</pB_2_3>
       <pB_3_3>10</pB_3_3>
       <pB_4_3>30-10-1990</pB_4_3>
       <pB_5_3>10</pB_5_3>
       <pB_6_3>10</pB_6_3>
       <pC_1_1_subfield_0>27700</pC_1_1_subfield_0>
       <pC_1_2_1_subfield_0>Jan</pC_1_2_1_subfield_0>
       <pC_1_2_1_subfield_1>Kowalski</pC_1_2_1_subfield_1>
       <pC_1_2_1_9>manager</pC_1_2_1_9>
       <pC_1_2_subfield_>2</pC_1_2_subfield_>
       <pC_1_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pC_1_2_subfield_3>
       <pC_1_2_subfield_2>Kowalski</pC_1_2_subfield_2>
       <pC_1_2_subfield_1>Jan</pC_1_2_subfield_1>
       <pC_1_3_subfield_0>Poznań</pC_1_3_subfield_0>
       <pC_1_3_subfield_1>Strzelecka</pC_1_3_subfield_1>
       <pC_1_3_subfield_2>1</pC_1_3_subfield_2>
       <pC_1_3_subfield_3>1</pC_1_3_subfield_3>
       <pC_1_3_subfield_4>61-155</pC_1_3_subfield_4>
       <pC_1_3_subfield_5>Poznań</pC_1_3_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>