Pola formularza

Formularz: PZDPP Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania powiatowi mienia instytucji lub jednostki organizacyjnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3380787</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_2>[NIP]</p0_2>
       <p1>[powiat]</p1>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p3>[data]</p3>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10>[powiat]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[nazwaPelna]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1_1>
       <p15_2_1>[pole wielowierszowe]</p15_2_1>
       <p15_3_1>[Pole tekstowe]</p15_3_1>
       <p15_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_4_1>
       <p15_5_1>[Pole kwoty]</p15_5_1>
       <p15_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1_2>
       <p15_2_2>[pole wielowierszowe]</p15_2_2>
       <p15_3_2>[Pole tekstowe]</p15_3_2>
       <p15_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_4_2>
       <p15_5_2>[Pole kwoty]</p15_5_2>
       <p15_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1_3>
       <p15_2_3>[pole wielowierszowe]</p15_2_3>
       <p15_3_3>[Pole tekstowe]</p15_3_3>
       <p15_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_4_3>
       <p15_5_3>[Pole kwoty]</p15_5_3>
       <p15_5_4>[Pole kwoty]</p15_5_4>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PZDPP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3380787</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_2>8875155741</p0_2>
       <p1>poznański</p1>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>Pełna nazwa testowa</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15_1_1>10</p15_1_1>
       <p15_2_1>to jest pole wielowierszowe</p15_2_1>
       <p15_3_1>test pola tekstowego</p15_3_1>
       <p15_4_1>10</p15_4_1>
       <p15_5_1>10</p15_5_1>
       <p15_1_2>10</p15_1_2>
       <p15_2_2>to jest pole wielowierszowe</p15_2_2>
       <p15_3_2>test pola tekstowego</p15_3_2>
       <p15_4_2>10</p15_4_2>
       <p15_5_2>10</p15_5_2>
       <p15_1_3>10</p15_1_3>
       <p15_2_3>to jest pole wielowierszowe</p15_2_3>
       <p15_3_3>test pola tekstowego</p15_3_3>
       <p15_4_3>10</p15_4_3>
       <p15_5_3>10</p15_5_3>
       <p15_5_4>10</p15_5_4>
       <p16>10</p16>
       <p18>test pola tekstowego</p18>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>