Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OoZ zal (archiwalny) Ogłoszenie o zamówieniu - załącznikPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3380967</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p3_1>[Pole tekstowe]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[data]</p3_3>
       <p3_4>[data]</p3_4>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_5>[Pole tekstowe]</p5_5>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_6>[Pole tekstowe]</p5_6>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p5_7>[Pole tekstowe]</p5_7>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p5_8>[Pole tekstowe]</p5_8>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p5_9>[Pole tekstowe]</p5_9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoZ zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3380967</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p3_1>test pola tekstowego</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>30-10-1990</p3_3>
       <p3_4>30-10-1990</p3_4>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_5>test pola tekstowego</p5_5>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_6>test pola tekstowego</p5_6>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p5_7>test pola tekstowego</p5_7>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p5_8>test pola tekstowego</p5_8>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p5_9>test pola tekstowego</p5_9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>