Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: RZiSJB (archiwalny) Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3381293</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p8_subfield_0>[kod pocztowy]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[poczta]</p8_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <pA_1_1>[Pole kwoty]</pA_1_1>
       <pA_2_1>[Pole kwoty]</pA_2_1>
       <pA_1_2>[Pole kwoty]</pA_1_2>
       <pA_2_2>[Pole kwoty]</pA_2_2>
       <pA_1_3>[Pole kwoty]</pA_1_3>
       <pA_2_3>[Pole kwoty]</pA_2_3>
       <pA_1_4>[Pole kwoty]</pA_1_4>
       <pA_2_4>[Pole kwoty]</pA_2_4>
       <pA_1_5>[Pole kwoty]</pA_1_5>
       <pA_2_5>[Pole kwoty]</pA_2_5>
       <pA_1_6>[Pole kwoty]</pA_1_6>
       <pA_2_6>[Pole kwoty]</pA_2_6>
       <pB_1_1>[Pole kwoty]</pB_1_1>
       <pB_2_1>[Pole kwoty]</pB_2_1>
       <pB_1_2>[Pole kwoty]</pB_1_2>
       <pB_2_2>[Pole kwoty]</pB_2_2>
       <pB_1_3>[Pole kwoty]</pB_1_3>
       <pB_2_3>[Pole kwoty]</pB_2_3>
       <pB_1_4>[Pole kwoty]</pB_1_4>
       <pB_2_4>[Pole kwoty]</pB_2_4>
       <pB_1_5>[Pole kwoty]</pB_1_5>
       <pB_2_5>[Pole kwoty]</pB_2_5>
       <pB_1_6>[Pole kwoty]</pB_1_6>
       <pB_2_6>[Pole kwoty]</pB_2_6>
       <pB_1_7>[Pole kwoty]</pB_1_7>
       <pB_2_7>[Pole kwoty]</pB_2_7>
       <pB_1_8>[Pole kwoty]</pB_1_8>
       <pB_2_8>[Pole kwoty]</pB_2_8>
       <pB_1_9>[Pole kwoty]</pB_1_9>
       <pB_2_9>[Pole kwoty]</pB_2_9>
       <pB_1_10>[Pole kwoty]</pB_1_10>
       <pB_2_10>[Pole kwoty]</pB_2_10>
       <pD_1_1>[Pole kwoty]</pD_1_1>
       <pD_2_1>[Pole kwoty]</pD_2_1>
       <pD_1_2>[Pole kwoty]</pD_1_2>
       <pD_2_2>[Pole kwoty]</pD_2_2>
       <pD_1_3>[Pole kwoty]</pD_1_3>
       <pD_2_3>[Pole kwoty]</pD_2_3>
       <pE_1_1>[Pole kwoty]</pE_1_1>
       <pE_2_1>[Pole kwoty]</pE_2_1>
       <pE_1_2>[Pole kwoty]</pE_1_2>
       <pE_2_2>[Pole kwoty]</pE_2_2>
       <pG_1_1>[Pole kwoty]</pG_1_1>
       <pG_2_1>[Pole kwoty]</pG_2_1>
       <pG_1_2>[Pole kwoty]</pG_1_2>
       <pG_2_2>[Pole kwoty]</pG_2_2>
       <pG_1_3>[Pole kwoty]</pG_1_3>
       <pG_2_3>[Pole kwoty]</pG_2_3>
       <pZ_1>[Pole tekstowe]</pZ_1>
       <pG_1_4>[Pole kwoty]</pG_1_4>
       <pG_2_4>[Pole kwoty]</pG_2_4>
       <pZ_2>[Pole tekstowe]</pZ_2>
       <pH_1_1>[Pole kwoty]</pH_1_1>
       <pH_2_1>[Pole kwoty]</pH_2_1>
       <pZ_3>[Pole tekstowe]</pZ_3>
       <pH_1_2>[Pole kwoty]</pH_1_2>
       <pH_2_2>[Pole kwoty]</pH_2_2>
       <pH_1_3>[Pole kwoty]</pH_1_3>
       <pH_2_3>[Pole kwoty]</pH_2_3>
       <pH_1_4>[Pole kwoty]</pH_1_4>
       <pH_2_4>[Pole kwoty]</pH_2_4>
       <pJ_1_1>[Pole kwoty]</pJ_1_1>
       <pJ_2_1>[Pole kwoty]</pJ_2_1>
       <pJ_1_2>[Pole kwoty]</pJ_1_2>
       <pJ_2_2>[Pole kwoty]</pJ_2_2>
       <pL_1>[Pole kwoty]</pL_1>
       <pL_2>[Pole kwoty]</pL_2>
       <pM_1>[Pole kwoty]</pM_1>
       <pM_2>[Pole kwoty]</pM_2>
       <pO_1>[Pole tekstowe]</pO_1>
       <pO_2>[Pole tekstowe]</pO_2>
       <pO_3>[Pole tekstowe]</pO_3>
       <pO_4>[data]</pO_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RZiSJB</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3381293</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p8_subfield_0>61-155</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Poznań</p8_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <pA_1_1>10</pA_1_1>
       <pA_2_1>10</pA_2_1>
       <pA_1_2>10</pA_1_2>
       <pA_2_2>10</pA_2_2>
       <pA_1_3>10</pA_1_3>
       <pA_2_3>10</pA_2_3>
       <pA_1_4>10</pA_1_4>
       <pA_2_4>10</pA_2_4>
       <pA_1_5>10</pA_1_5>
       <pA_2_5>10</pA_2_5>
       <pA_1_6>10</pA_1_6>
       <pA_2_6>10</pA_2_6>
       <pB_1_1>10</pB_1_1>
       <pB_2_1>10</pB_2_1>
       <pB_1_2>10</pB_1_2>
       <pB_2_2>10</pB_2_2>
       <pB_1_3>10</pB_1_3>
       <pB_2_3>10</pB_2_3>
       <pB_1_4>10</pB_1_4>
       <pB_2_4>10</pB_2_4>
       <pB_1_5>10</pB_1_5>
       <pB_2_5>10</pB_2_5>
       <pB_1_6>10</pB_1_6>
       <pB_2_6>10</pB_2_6>
       <pB_1_7>10</pB_1_7>
       <pB_2_7>10</pB_2_7>
       <pB_1_8>10</pB_1_8>
       <pB_2_8>10</pB_2_8>
       <pB_1_9>10</pB_1_9>
       <pB_2_9>10</pB_2_9>
       <pB_1_10>10</pB_1_10>
       <pB_2_10>10</pB_2_10>
       <pD_1_1>10</pD_1_1>
       <pD_2_1>10</pD_2_1>
       <pD_1_2>10</pD_1_2>
       <pD_2_2>10</pD_2_2>
       <pD_1_3>10</pD_1_3>
       <pD_2_3>10</pD_2_3>
       <pE_1_1>10</pE_1_1>
       <pE_2_1>10</pE_2_1>
       <pE_1_2>10</pE_1_2>
       <pE_2_2>10</pE_2_2>
       <pG_1_1>10</pG_1_1>
       <pG_2_1>10</pG_2_1>
       <pG_1_2>10</pG_1_2>
       <pG_2_2>10</pG_2_2>
       <pG_1_3>10</pG_1_3>
       <pG_2_3>10</pG_2_3>
       <pZ_1>test pola tekstowego</pZ_1>
       <pG_1_4>10</pG_1_4>
       <pG_2_4>10</pG_2_4>
       <pZ_2>test pola tekstowego</pZ_2>
       <pH_1_1>10</pH_1_1>
       <pH_2_1>10</pH_2_1>
       <pZ_3>test pola tekstowego</pZ_3>
       <pH_1_2>10</pH_1_2>
       <pH_2_2>10</pH_2_2>
       <pH_1_3>10</pH_1_3>
       <pH_2_3>10</pH_2_3>
       <pH_1_4>10</pH_1_4>
       <pH_2_4>10</pH_2_4>
       <pJ_1_1>10</pJ_1_1>
       <pJ_2_1>10</pJ_2_1>
       <pJ_1_2>10</pJ_1_2>
       <pJ_2_2>10</pJ_2_2>
       <pL_1>10</pL_1>
       <pL_2>10</pL_2>
       <pM_1>10</pM_1>
       <pM_2>10</pM_2>
       <pO_1>test pola tekstowego</pO_1>
       <pO_2>test pola tekstowego</pO_2>
       <pO_3>test pola tekstowego</pO_3>
       <pO_4>30-10-1990</pO_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>