Pola formularza

Formularz: AAO Arkusz A Ocena okresowa członka korpusu Służby Cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy niebędącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej ani stanowiskiem kierownika urzędu, które jest stanowiskiem pracy w służbie cywilnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3381517</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[nazwaPelna]</pI_1>
       <pI_2>[pierwszeImie]</pI_2>
       <pI_3>[nazwisko]</pI_3>
       <pI_4>[pole wielowierszowe]</pI_4>
       <pI_5>[Stanowisko]</pI_5>
       <pI_7>[data]</pI_7>
       <pI_8>[data]</pI_8>
       <pI_6>[pole wielowierszowe]</pI_6>
       <pI_9>[data]</pI_9>
       <pI_10>[Pole tekstowe]</pI_10>
       <pI_11>[data]</pI_11>
       <pI_12>[Pole tekstowe]</pI_12>
       <pI_13>[data]</pI_13>
       <pI_14>[pole wielowierszowe]</pI_14>
       <pI_15>[miejscowość]</pI_15>
       <pI_16>[data]</pI_16>
       <pII_1>[pierwszeImie]</pII_1>
       <pII_2>[nazwisko]</pII_2>
       <pII_3>[Stanowisko]</pII_3>
       <pII_4>[data]</pII_4>
       <pIII_1>[Pole tekstowe]</pIII_1>
       <pIII_2>[Pole tekstowe]</pIII_2>
       <pIII_3>[Pole tekstowe]</pIII_3>
       <pIII_4>[Pole tekstowe]</pIII_4>
       <pIII_5>[Pole tekstowe]</pIII_5>
       <pIII_6>[Pole tekstowe]</pIII_6>
       <pIII_7>[miejscowość]</pIII_7>
       <pIII_8>[data]</pIII_8>
       <pIII_9>[miejscowość]</pIII_9>
       <pIII_10>[data]</pIII_10>
       <pIV_1>[data]</pIV_1>
       <pIV_2>[data]</pIV_2>
       <pIV_3>[data]</pIV_3>
       <pIV_4_>[Wartość wyboru w polu pIV_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIV_4_>
       <pIV_5>[pole wielowierszowe]</pIV_5>
       <pIV_7>[pole wielowierszowe]</pIV_7>
       <pIV_6_>[Wartość wyboru w polu pIV_6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIV_6_>
       <pIV_8_>[Wartość wyboru w polu pIV_8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIV_8_>
       <pIV_9>[pole wielowierszowe]</pIV_9>
       <pIV_10_>[Wartość wyboru w polu pIV_10. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIV_10_>
       <pIV_11>[pole wielowierszowe]</pIV_11>
       <pIV_12_>[Wartość wyboru w polu pIV_12. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIV_12_>
       <pIV_13>[pole wielowierszowe]</pIV_13>
       <pIV_15>[pole wielowierszowe]</pIV_15>
       <pIV_14_>[Wartość wyboru w polu pIV_14. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIV_14_>
       <pIV_16_>[Wartość wyboru w polu pIV_16. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIV_16_>
       <pIV_17>[pole wielowierszowe]</pIV_17>
       <pIV_18_>[Wartość wyboru w polu pIV_18. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIV_18_>
       <pIV_19>[pole wielowierszowe]</pIV_19>
       <pIV_20_>[Wartość wyboru w polu pIV_20. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIV_20_>
       <pIV_21>[pole wielowierszowe]</pIV_21>
       <pIV_23_>[Wartość wyboru w polu pIV_23. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIV_23_>
       <pIV_24_>[Wartość wyboru w polu pIV_24. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_24_>
       <pIV_25>[pole wielowierszowe]</pIV_25>
       <pV_1>[pole wielowierszowe]</pV_1>
       <pV_2>[pole wielowierszowe]</pV_2>
       <pV_3>[pierwszeImie]</pV_3>
       <pV_4>[nazwisko]</pV_4>
       <pV_5>[Stanowisko]</pV_5>
       <pV_6>[data]</pV_6>
       <pV_7>[miejscowość]</pV_7>
       <pV_8>[data]</pV_8>
       <pV_9>[miejscowość]</pV_9>
       <pV_10>[data]</pV_10>
       <pV_11_subfield_0>[imię]</pV_11_subfield_0>
       <pV_11_subfield_1>[nazwisko]</pV_11_subfield_1>
       <pV_12>[Pole tekstowe]</pV_12>
       <pV_13>[pole wielowierszowe]</pV_13>
       <pV_14>[miejscowość]</pV_14>
       <pV_15>[data]</pV_15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AAO</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3381517</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>Pełna nazwa testowa</pI_1>
       <pI_2>Jan</pI_2>
       <pI_3>Kowalski</pI_3>
       <pI_4>to jest pole wielowierszowe</pI_4>
       <pI_5>manager</pI_5>
       <pI_7>30-10-1990</pI_7>
       <pI_8>30-10-1990</pI_8>
       <pI_6>to jest pole wielowierszowe</pI_6>
       <pI_9>30-10-1990</pI_9>
       <pI_10>test pola tekstowego</pI_10>
       <pI_11>30-10-1990</pI_11>
       <pI_12>test pola tekstowego</pI_12>
       <pI_13>30-10-1990</pI_13>
       <pI_14>to jest pole wielowierszowe</pI_14>
       <pI_15>Poznań</pI_15>
       <pI_16>30-10-1990</pI_16>
       <pII_1>Jan</pII_1>
       <pII_2>Kowalski</pII_2>
       <pII_3>manager</pII_3>
       <pII_4>30-10-1990</pII_4>
       <pIII_1>test pola tekstowego</pIII_1>
       <pIII_2>test pola tekstowego</pIII_2>
       <pIII_3>test pola tekstowego</pIII_3>
       <pIII_4>test pola tekstowego</pIII_4>
       <pIII_5>test pola tekstowego</pIII_5>
       <pIII_6>test pola tekstowego</pIII_6>
       <pIII_7>Poznań</pIII_7>
       <pIII_8>30-10-1990</pIII_8>
       <pIII_9>Poznań</pIII_9>
       <pIII_10>30-10-1990</pIII_10>
       <pIV_1>30-10-1990</pIV_1>
       <pIV_2>30-10-1990</pIV_2>
       <pIV_3>30-10-1990</pIV_3>
       <pIV_4_>1</pIV_4_>
       <pIV_5>to jest pole wielowierszowe</pIV_5>
       <pIV_7>to jest pole wielowierszowe</pIV_7>
       <pIV_6_>1</pIV_6_>
       <pIV_8_>1</pIV_8_>
       <pIV_9>to jest pole wielowierszowe</pIV_9>
       <pIV_10_>1</pIV_10_>
       <pIV_11>to jest pole wielowierszowe</pIV_11>
       <pIV_12_>1</pIV_12_>
       <pIV_13>to jest pole wielowierszowe</pIV_13>
       <pIV_15>to jest pole wielowierszowe</pIV_15>
       <pIV_14_>1</pIV_14_>
       <pIV_16_>1</pIV_16_>
       <pIV_17>to jest pole wielowierszowe</pIV_17>
       <pIV_18_>1</pIV_18_>
       <pIV_19>to jest pole wielowierszowe</pIV_19>
       <pIV_20_>1</pIV_20_>
       <pIV_21>to jest pole wielowierszowe</pIV_21>
       <pIV_23_>1</pIV_23_>
       <pIV_24_>1</pIV_24_>
       <pIV_25>to jest pole wielowierszowe</pIV_25>
       <pV_1>to jest pole wielowierszowe</pV_1>
       <pV_2>to jest pole wielowierszowe</pV_2>
       <pV_3>Jan</pV_3>
       <pV_4>Kowalski</pV_4>
       <pV_5>manager</pV_5>
       <pV_6>30-10-1990</pV_6>
       <pV_7>Poznań</pV_7>
       <pV_8>30-10-1990</pV_8>
       <pV_9>Poznań</pV_9>
       <pV_10>30-10-1990</pV_10>
       <pV_11_subfield_0>Jan</pV_11_subfield_0>
       <pV_11_subfield_1>Kowalski</pV_11_subfield_1>
       <pV_12>test pola tekstowego</pV_12>
       <pV_13>to jest pole wielowierszowe</pV_13>
       <pV_14>Poznań</pV_14>
       <pV_15>30-10-1990</pV_15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>