Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoZWBP (archiwalny) Wniosek o zwrot wydatków z budżetu państwa części wydatków gminy wykonywanych w ramach funduszu sołeckiegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3382089</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[rok]</p1>
       <p1_4>[gmina]</p1_4>
       <p1_4_5>[Pole tekstowe]</p1_4_5>
       <p1_4_0>[Pole tekstowe]</p1_4_0>
       <p1_4_0_9>[Pole tekstowe]</p1_4_0_9>
       <p1_4_0_4>[Pole tekstowe]</p1_4_0_4>
       <p1_4_0_8>[Pole tekstowe]</p1_4_0_8>
       <p1_4_0_8_8>[Pole kwoty]</p1_4_0_8_8>
       <p1_4_0_8_8_2>[Pole kwoty]</p1_4_0_8_8_2>
       <p1_4_0_8_8_4>[Pole kwoty]</p1_4_0_8_8_4>
       <p1_4_0_8_8_5_>[Wartość wyboru w polu p1_4_0_8_8_5. Dostępne wartości: 1 7 1 ]</p1_4_0_8_8_5_>
       <p1_4_0_8_8_5_1_>[Wartość wyboru w polu p1_4_0_8_8_5_1. Dostępne wartości: 1 7 1 ]</p1_4_0_8_8_5_1_>
       <p1_4_0_8_8_5>[Pole kwoty]</p1_4_0_8_8_5>
       <p1_4_0_8_8_5_15_subfield_0>[imię]</p1_4_0_8_8_5_15_subfield_0>
       <p1_4_0_8_8_5_15_subfield_1>[nazwisko]</p1_4_0_8_8_5_15_subfield_1>
       <p1_4_0_8_8_5_15_7>[data]</p1_4_0_8_8_5_15_7>
       <p1_4_0_8_8_5_15_4_subfield_0>[imię]</p1_4_0_8_8_5_15_4_subfield_0>
       <p1_4_0_8_8_5_15_4_subfield_1>[nazwisko]</p1_4_0_8_8_5_15_4_subfield_1>
       <p1_4_0_8_8_5_15_2>[Telefon]</p1_4_0_8_8_5_15_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZWBP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3382089</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p1_4>Poznań</p1_4>
       <p1_4_5>test pola tekstowego</p1_4_5>
       <p1_4_0>test pola tekstowego</p1_4_0>
       <p1_4_0_9>test pola tekstowego</p1_4_0_9>
       <p1_4_0_4>test pola tekstowego</p1_4_0_4>
       <p1_4_0_8>test pola tekstowego</p1_4_0_8>
       <p1_4_0_8_8>10</p1_4_0_8_8>
       <p1_4_0_8_8_2>10</p1_4_0_8_8_2>
       <p1_4_0_8_8_4>10</p1_4_0_8_8_4>
       <p1_4_0_8_8_5_>1</p1_4_0_8_8_5_>
       <p1_4_0_8_8_5_1_>1</p1_4_0_8_8_5_1_>
       <p1_4_0_8_8_5>10</p1_4_0_8_8_5>
       <p1_4_0_8_8_5_15_subfield_0>Jan</p1_4_0_8_8_5_15_subfield_0>
       <p1_4_0_8_8_5_15_subfield_1>Kowalski</p1_4_0_8_8_5_15_subfield_1>
       <p1_4_0_8_8_5_15_7>30-10-1990</p1_4_0_8_8_5_15_7>
       <p1_4_0_8_8_5_15_4_subfield_0>Jan</p1_4_0_8_8_5_15_4_subfield_0>
       <p1_4_0_8_8_5_15_4_subfield_1>Kowalski</p1_4_0_8_8_5_15_4_subfield_1>
       <p1_4_0_8_8_5_15_2>500600400</p1_4_0_8_8_5_15_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>