Pola formularza

Formularz: WdZZW Wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelnościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3382927</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p4>[miejscowość]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[poczta]</p2_2_subfield_1>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>[nazwa pełna]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p4_0>[NIP]</p4_0>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p3>[Telefon]</p3>
       <p8_subfield_0>[kod pocztowy]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[poczta]</p8_subfield_1>
       <pI_>[Wartość wyboru w polu pI. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[Rachunek]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12_1_1>[pole wielowierszowe]</p12_1_1>
       <p12_1_2>[Pole kwoty]</p12_1_2>
       <p12_1_3>[data]</p12_1_3>
       <p12_2_1>[pole wielowierszowe]</p12_2_1>
       <p12_2_2>[Pole kwoty]</p12_2_2>
       <p12_2_3>[data]</p12_2_3>
       <p12_3_1>[pole wielowierszowe]</p12_3_1>
       <p12_3_2>[Pole kwoty]</p12_3_2>
       <p12_3_3>[data]</p12_3_3>
       <p12_4_1>[pole wielowierszowe]</p12_4_1>
       <p12_4_2>[Pole kwoty]</p12_4_2>
       <p12_4_3>[data]</p12_4_3>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WdZZW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3382927</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>61-155</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Poznań</p2_2_subfield_1>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p4_0>8875155741</p4_0>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p3>500600400</p3>
       <p8_subfield_0>61-155</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Poznań</p8_subfield_1>
       <pI_>1</pI_>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>453054504926965134154839080720</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12_1_1>to jest pole wielowierszowe</p12_1_1>
       <p12_1_2>10</p12_1_2>
       <p12_1_3>30-10-1990</p12_1_3>
       <p12_2_1>to jest pole wielowierszowe</p12_2_1>
       <p12_2_2>10</p12_2_2>
       <p12_2_3>30-10-1990</p12_2_3>
       <p12_3_1>to jest pole wielowierszowe</p12_3_1>
       <p12_3_2>10</p12_3_2>
       <p12_3_3>30-10-1990</p12_3_3>
       <p12_4_1>to jest pole wielowierszowe</p12_4_1>
       <p12_4_2>10</p12_4_2>
       <p12_4_3>30-10-1990</p12_4_3>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>