Pola formularza

Formularz: ZasG MSZ Zaświadczenie o prawie do głosowania - Ministerstwo Spraw ZagranicznychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3383969</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[miejscowość]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[drugie imię]</p1_subfield_1>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p3>[imieOjca]</p3>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5>[PESEL]</p5>
       <p6_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p6_1>
       <p6_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p6_2>
       <p7_1>[Gmina]</p7_1>
       <p7_2>[Miejscowosc]</p7_2>
       <p7_3>[Ulica]</p7_3>
       <p7_4>[NrDomu]</p7_4>
       <p7_5>[NrLokalu]</p7_5>
       <p8>[obywatelstwo]</p8>
       <p9>[data]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p10_>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13>[Stanowisko]</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZasG MSZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3383969</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Stefan</p1_subfield_1>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p3>Stefan</p3>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5>23050608219</p5>
       <p6_1>1</p6_1>
       <p6_2>NR-4321</p6_2>
       <p7_1>Poznań</p7_1>
       <p7_2>Poznań</p7_2>
       <p7_3>Strzelecka</p7_3>
       <p7_4>1</p7_4>
       <p7_5>1</p7_5>
       <p8>polskie</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13>manager</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>