Pola formularza

Formularz: ZOPPW Zawiadomienie o osobach pozbawionych prawa wybieraniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3384980</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p3>[miejscowość]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p2>[miejscowość]</p2>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6>[miejscowość]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12>[PESEL]</p12>
       <p13>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p13>
       <p14>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p14>
       <p15>[miejsceUrodzenia]</p15>
       <p16>[dataUrodzenia]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p19>[imieOjca]</p19>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p21_subfield_0>[miejscowość]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[ulica]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>[nr domu]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>[nr lokalu]</p21_subfield_3>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p22_subfield_0>[kod pocztowy]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[poczta]</p22_subfield_1>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p23_>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p26_subfield_0>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p29_>
       <p27>[data]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p32_subfield_0>
       <p33>[data]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p35_>
       <p36>[data]</p36>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZOPPW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3384980</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p3>Poznań</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p2>Poznań</p2>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p9_>1</p9_>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>23050608219</p12>
       <p13>NR-4321</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>30-10-1985</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p19>Stefan</p19>
       <p18_>1</p18_>
       <p21_subfield_0>Poznań</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Strzelecka</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>1</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>1</p21_subfield_3>
       <p20_>1</p20_>
       <p22_subfield_0>61-155</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Poznań</p22_subfield_1>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p23_>1</p23_>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26_subfield_0>27700</p26_subfield_0>
       <p29_>1</p29_>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32_subfield_0>27700</p32_subfield_0>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>30-10-1990</p36>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>