Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZWPU (archiwalny) Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385117</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p2_subfield_0>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p7>[KRS]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[nazwisko]</p10>
       <p11>[nazwaPelna]</p11>
       <p12_subfield_0>[miejscowość]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>[poczta]</p12_subfield_5>
       <p13>[KRS]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Mail]</p15>
       <p16>[Rachunek]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[pierwszeImie]</p19>
       <p20>[nazwisko]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Mail]</p23>
       <p24_1>[data]</p24_1>
       <p25_1>[pole wielowierszowe]</p25_1>
       <p26_1>0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5</p26_1>
       <p27_1>[Pole kwoty]</p27_1>
       <p24_2>[data]</p24_2>
       <p25_2>[pole wielowierszowe]</p25_2>
       <p26_2>0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5</p26_2>
       <p27_2>[Pole kwoty]</p27_2>
       <p24_3>[data]</p24_3>
       <p25_3>[pole wielowierszowe]</p25_3>
       <p26_3>0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5</p26_3>
       <p27_3>[Pole kwoty]</p27_3>
       <p24_4>[data]</p24_4>
       <p25_4>[pole wielowierszowe]</p25_4>
       <p26_4>0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5</p26_4>
       <p27_4>[Pole kwoty]</p27_4>
       <p24_5>[data]</p24_5>
       <p25_5>[pole wielowierszowe]</p25_5>
       <p26_5>0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5</p26_5>
       <p27_5>[Pole kwoty]</p27_5>
       <p24_6>[data]</p24_6>
       <p25_6>[pole wielowierszowe]</p25_6>
       <p26_6>0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5</p26_6>
       <p27_6>[Pole kwoty]</p27_6>
       <p27_8>[Pole kwoty]</p27_8>
       <p27_9>[Pole tekstowe]</p27_9>
       <p27_10>[Pole kwoty]</p27_10>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30>[pole wielowierszowe]</p30>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p33>[data]</p33>
       <p34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p34>
       <p35> / X Wydział Gospodarczy m.st Warszawa / XII Wydział Gospodarczy Lublin Wschód</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZWPU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385117</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2_subfield_0>27700</p2_subfield_0>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p7>12345</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>Kowalski</p10>
       <p11>Pełna nazwa testowa</p11>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Strzelecka</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>61-155</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>Poznań</p12_subfield_5>
       <p13>12345</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test@test.pl</p15>
       <p16>453054504926965134154839080720</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>Jan</p19>
       <p20>Kowalski</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test@test.pl</p23>
       <p24_1>30-10-1990</p24_1>
       <p25_1>to jest pole wielowierszowe</p25_1>
       <p26_1>0</p26_1>
       <p27_1>10</p27_1>
       <p24_2>30-10-1990</p24_2>
       <p25_2>to jest pole wielowierszowe</p25_2>
       <p26_2>0</p26_2>
       <p27_2>10</p27_2>
       <p24_3>30-10-1990</p24_3>
       <p25_3>to jest pole wielowierszowe</p25_3>
       <p26_3>0</p26_3>
       <p27_3>10</p27_3>
       <p24_4>30-10-1990</p24_4>
       <p25_4>to jest pole wielowierszowe</p25_4>
       <p26_4>0</p26_4>
       <p27_4>10</p27_4>
       <p24_5>30-10-1990</p24_5>
       <p25_5>to jest pole wielowierszowe</p25_5>
       <p26_5>0</p26_5>
       <p27_5>10</p27_5>
       <p24_6>30-10-1990</p24_6>
       <p25_6>to jest pole wielowierszowe</p25_6>
       <p26_6>0</p26_6>
       <p27_6>10</p27_6>
       <p27_8>10</p27_8>
       <p27_9>test pola tekstowego</p27_9>
       <p27_10>10</p27_10>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_>1</p29_>
       <p30>to jest pole wielowierszowe</p30>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p31_>1</p31_>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35></p35>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>