Pola formularza

Formularz: OoBPI Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczaniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385386</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta]</p6_subfield_5>
       <p7_subfield_0>[imię]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p8_subfield_0>[imię]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p11_subfield_0>[imię]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[drugie imię]</p12_subfield_1>
       <p13>[nazwisko]</p13>
       <p14>[dataUrodzenia]</p14>
       <p15>[miejsceUrodzenia]</p15>
       <p16_subfield_0>[miejscowość]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[ulica]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>[nr domu]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[nr lokalu]</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>[kod pocztowy]</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>[poczta]</p16_subfield_5>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18_subfield_0>[imię]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[drugie imię]</p18_subfield_1>
       <p19>[nazwisko]</p19>
       <p20_subfield_0>[imię]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[drugie imię]</p20_subfield_1>
       <p21>[nazwisko]</p21>
       <p22_subfield_0>[miejscowość]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[ulica]</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>[nr domu]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>[nr lokalu]</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_4>[kod pocztowy]</p22_subfield_4>
       <p22_subfield_5>[poczta]</p22_subfield_5>
       <p23_subfield_0>[miejscowość]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[ulica]</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>[nr domu]</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>[nr lokalu]</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_4>[kod pocztowy]</p23_subfield_4>
       <p23_subfield_5>[poczta]</p23_subfield_5>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[miejscowość]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27_subfield_0>[imię]</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>[nazwisko]</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_0>[miejscowość]</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>[ulica]</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>[nr domu]</p28_subfield_2>
       <p28_subfield_3>[nr lokalu]</p28_subfield_3>
       <p29_subfield_0>[kod pocztowy]</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>[poczta]</p29_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoBPI</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385386</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p7_subfield_0>Jan</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p8_subfield_0>Jan</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p11_subfield_0>Jan</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Stefan</p12_subfield_1>
       <p13>Kowalski</p13>
       <p14>30-10-1985</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16_subfield_0>Poznań</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Strzelecka</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>1</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>1</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>61-155</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>Poznań</p16_subfield_5>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18_subfield_0>Jan</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Stefan</p18_subfield_1>
       <p19>Kowalski</p19>
       <p20_subfield_0>Jan</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Stefan</p20_subfield_1>
       <p21>Kowalski</p21>
       <p22_subfield_0>Poznań</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Strzelecka</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>1</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>1</p22_subfield_3>
       <p22_subfield_4>61-155</p22_subfield_4>
       <p22_subfield_5>Poznań</p22_subfield_5>
       <p23_subfield_0>Poznań</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Strzelecka</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>1</p23_subfield_2>
       <p23_subfield_3>1</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_4>61-155</p23_subfield_4>
       <p23_subfield_5>Poznań</p23_subfield_5>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27_subfield_0>Jan</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>Kowalski</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_0>Poznań</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>Strzelecka</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>1</p28_subfield_2>
       <p28_subfield_3>1</p28_subfield_3>
       <p29_subfield_0>61-155</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>Poznań</p29_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>