Pola formularza

Formularz: OoSM Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385392</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p2>[dataUrodzenia]</p2>
       <p3>[miejsceUrodzenia]</p3>
       <pI_1>[pole wielowierszowe]</pI_1>
       <pI_2>[pole wielowierszowe]</pI_2>
       <pI_3>[pole wielowierszowe]</pI_3>
       <pI_4>[pole wielowierszowe]</pI_4>
       <pII_1>[pole wielowierszowe]</pII_1>
       <pII_2>[pole wielowierszowe]</pII_2>
       <pII_3>[pole wielowierszowe]</pII_3>
       <pII_4>[pole wielowierszowe]</pII_4>
       <pII_5>[pole wielowierszowe]</pII_5>
       <pII_6>[pole wielowierszowe]</pII_6>
       <p7>[miejscowość]</p7>
       <p8>[Data wypełnienia]</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoSM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385392</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p2>30-10-1985</p2>
       <p3>Poznań</p3>
       <pI_1>to jest pole wielowierszowe</pI_1>
       <pI_2>to jest pole wielowierszowe</pI_2>
       <pI_3>to jest pole wielowierszowe</pI_3>
       <pI_4>to jest pole wielowierszowe</pI_4>
       <pII_1>to jest pole wielowierszowe</pII_1>
       <pII_2>to jest pole wielowierszowe</pII_2>
       <pII_3>to jest pole wielowierszowe</pII_3>
       <pII_4>to jest pole wielowierszowe</pII_4>
       <pII_5>to jest pole wielowierszowe</pII_5>
       <pII_6>to jest pole wielowierszowe</pII_6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>30-10-2014</p8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>