Pola formularza

Formularz: WUNP Wniosek o ustalenie numeru porządkowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385465</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[poczta]</p2_subfield_1>
       <p3>[Ulica]</p3>
       <p4>[NrDomu]</p4>
       <p5>[NrLokalu]</p5>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p10>[Miejscowosc]</p10>
       <p15>[Telefon]</p15>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p9>[drugieImie]</p9>
       <p16>[Mail]</p16>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p17>[nazwaPelna]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p23>[Telefon]</p23>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20>[Ulica]</p20>
       <p24>[Mail]</p24>
       <p21>[NrDomu]</p21>
       <p22>[NrDomu]</p22>
       <p25>[miejscowość]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p30_>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[miejscowość]</p34>
       <p35>[Data wypełnienia]</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WUNP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385465</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>61-155</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Poznań</p2_subfield_1>
       <p3>Strzelecka</p3>
       <p4>1</p4>
       <p5>1</p5>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p10>Poznań</p10>
       <p15>500600400</p15>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p9>Stefan</p9>
       <p16>test@test.pl</p16>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p17>Pełna nazwa testowa</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p23>500600400</p23>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Strzelecka</p20>
       <p24>test@test.pl</p24>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>30-10-2014</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>