Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OŚ-OP1 (archiwalny) Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385482</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p6>[rok]</p6>
       <p4>[NIP]</p4>
       <p5>[REGON]</p5>
       <p8_1>[pole wielowierszowe]</p8_1>
       <p9_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1>
       <p10_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_1>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_1>
       <p16_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_1>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_1>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20_1>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p22_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_1>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p9_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2>
       <p10_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2>
       <p12_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_2>
       <p15_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_2>
       <p16_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_2>
       <p18_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_2>
       <p20_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20_2>
       <p22_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_2>
       <p8_3>[pole wielowierszowe]</p8_3>
       <p9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3>
       <p10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3>
       <p12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_3>
       <p15_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_3>
       <p16_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_3>
       <p18_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_3>
       <p20_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20_3>
       <p22_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_3>
       <p8_4>[pole wielowierszowe]</p8_4>
       <p9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4>
       <p10_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4>
       <p12_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_4>
       <p15_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_4>
       <p16_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_4>
       <p18_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_4>
       <p20_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20_4>
       <p22_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_4>
       <p8_5>[pole wielowierszowe]</p8_5>
       <p9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5>
       <p10_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5>
       <p12_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_5>
       <p15_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_5>
       <p16_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_5>
       <p18_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_5>
       <p20_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20_5>
       <p22_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_5>
       <p8_6>[pole wielowierszowe]</p8_6>
       <p9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6>
       <p10_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6>
       <p12_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_6>
       <p15_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_6>
       <p16_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_6>
       <p18_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18_6>
       <p20_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p20_6>
       <p22_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22_6>
       <p23_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_1>
       <p24_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24_1>
       <p25_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25_1>
       <p27_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_1>
       <p28_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_1>
       <p29_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_1>
       <p23_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_2>
       <p24_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24_2>
       <p25_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25_2>
       <p27_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_2>
       <p28_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_2>
       <p29_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_2>
       <p23_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_3>
       <p24_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24_3>
       <p25_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25_3>
       <p27_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_3>
       <p28_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_3>
       <p29_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_3>
       <p23_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_4>
       <p24_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24_4>
       <p25_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25_4>
       <p27_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_4>
       <p28_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_4>
       <p29_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_4>
       <p23_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_5>
       <p24_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24_5>
       <p25_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25_5>
       <p27_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_5>
       <p28_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_5>
       <p29_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_5>
       <p23_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23_7>
       <p24_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p24_7>
       <p25_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25_7>
       <p27_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27_7>
       <p28_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_7>
       <p29_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_7>
       <p31_1>[pole wielowierszowe]</p31_1>
       <p32_1>[pole wielowierszowe]</p32_1>
       <p33_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_1>
       <p34_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_1>
       <p35_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_1>
       <p36_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_1>
       <p37_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_1>
       <p38_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_1>
       <p39_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_1>
       <p40_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_1>
       <p41_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_1>
       <p42_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42_1>
       <p43_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_1>
       <p44_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_1>
       <p45_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45_1>
       <p31_2>[pole wielowierszowe]</p31_2>
       <p32_2>[pole wielowierszowe]</p32_2>
       <p33_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_2>
       <p34_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_2>
       <p35_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_2>
       <p36_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_2>
       <p37_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_2>
       <p38_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_2>
       <p39_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_2>
       <p40_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_2>
       <p41_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_2>
       <p42_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42_2>
       <p43_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_2>
       <p44_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_2>
       <p45_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45_2>
       <p31_3>[pole wielowierszowe]</p31_3>
       <p32_3>[pole wielowierszowe]</p32_3>
       <p33_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_3>
       <p34_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_3>
       <p35_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_3>
       <p36_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_3>
       <p37_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_3>
       <p38_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_3>
       <p39_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_3>
       <p40_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_3>
       <p41_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_3>
       <p42_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42_3>
       <p43_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_3>
       <p44_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_3>
       <p45_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45_3>
       <p31_4>[pole wielowierszowe]</p31_4>
       <p32_4>[pole wielowierszowe]</p32_4>
       <p33_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_4>
       <p34_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_4>
       <p35_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_4>
       <p36_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_4>
       <p37_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_4>
       <p38_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_4>
       <p39_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_4>
       <p40_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_4>
       <p41_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_4>
       <p42_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42_4>
       <p43_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_4>
       <p44_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_4>
       <p45_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45_4>
       <p31_5>[pole wielowierszowe]</p31_5>
       <p32_5>[pole wielowierszowe]</p32_5>
       <p33_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_5>
       <p34_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_5>
       <p35_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_5>
       <p36_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_5>
       <p37_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_5>
       <p38_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_5>
       <p39_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_5>
       <p40_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_5>
       <p41_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_5>
       <p42_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42_5>
       <p43_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_5>
       <p44_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_5>
       <p45_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45_5>
       <p31_6>[pole wielowierszowe]</p31_6>
       <p32_6>[pole wielowierszowe]</p32_6>
       <p33_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p33_6>
       <p34_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34_6>
       <p35_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35_6>
       <p36_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p36_6>
       <p37_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37_6>
       <p38_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p38_6>
       <p39_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p39_6>
       <p40_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40_6>
       <p41_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41_6>
       <p42_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p42_6>
       <p43_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_6>
       <p44_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_6>
       <p45_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45_6>
       <p46_1>[Pole tekstowe]</p46_1>
       <p47_1>[Pole kwoty]</p47_1>
       <p48>[pole wielowierszowe]</p48>
       <p49>[pole wielowierszowe]</p49>
       <p46_2>[Pole tekstowe]</p46_2>
       <p47_2>[Pole kwoty]</p47_2>
       <p46_3>[Pole tekstowe]</p46_3>
       <p47_3>[Pole kwoty]</p47_3>
       <p46_4>[Pole tekstowe]</p46_4>
       <p47_4>[Pole kwoty]</p47_4>
       <p46_5>[Pole tekstowe]</p46_5>
       <p47_5>[Pole kwoty]</p47_5>
       <p46_6>[Pole tekstowe]</p46_6>
       <p47_6>[Pole kwoty]</p47_6>
       <p50_1>[Pole tekstowe]</p50_1>
       <p51_1>[Pole tekstowe]</p51_1>
       <p52_1>[Pole kwoty]</p52_1>
       <p53_1>[Pole kwoty]</p53_1>
       <p54_1>[Pole kwoty]</p54_1>
       <p50_2>[Pole tekstowe]</p50_2>
       <p51_2>[Pole tekstowe]</p51_2>
       <p52_2>[Pole kwoty]</p52_2>
       <p53_2>[Pole kwoty]</p53_2>
       <p54_2>[Pole kwoty]</p54_2>
       <p50_3>[Pole tekstowe]</p50_3>
       <p51_3>[Pole tekstowe]</p51_3>
       <p52_3>[Pole kwoty]</p52_3>
       <p53_3>[Pole kwoty]</p53_3>
       <p54_3>[Pole kwoty]</p54_3>
       <p50_4>[Pole tekstowe]</p50_4>
       <p51_4>[Pole tekstowe]</p51_4>
       <p52_4>[Pole kwoty]</p52_4>
       <p53_4>[Pole kwoty]</p53_4>
       <p54_4>[Pole kwoty]</p54_4>
       <p50_5>[Pole tekstowe]</p50_5>
       <p51_5>[Pole tekstowe]</p51_5>
       <p52_5>[Pole kwoty]</p52_5>
       <p53_5>[Pole kwoty]</p53_5>
       <p54_5>[Pole kwoty]</p54_5>
       <p50_6>[Pole tekstowe]</p50_6>
       <p51_6>[Pole tekstowe]</p51_6>
       <p52_6>[Pole kwoty]</p52_6>
       <p53_6>[Pole kwoty]</p53_6>
       <p54_6>[Pole kwoty]</p54_6>
       <p55_subfield_0>[imię]</p55_subfield_0>
       <p55_subfield_1>[nazwisko]</p55_subfield_1>
       <p56>[Telefon]</p56>
       <p57>[Mail]</p57>
       <p58>[miejscowość]</p58>
       <p59>[Data wypełnienia]</p59>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OŚ-OP1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385482</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p6></p6>
       <p4>8875155741</p4>
       <p5>773461194</p5>
       <p8_1>to jest pole wielowierszowe</p8_1>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p22_1>10</p22_1>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p15_2>10</p15_2>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p22_2>10</p22_2>
       <p8_3>to jest pole wielowierszowe</p8_3>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p16_3>10</p16_3>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p20_3>10</p20_3>
       <p22_3>10</p22_3>
       <p8_4>to jest pole wielowierszowe</p8_4>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p16_4>10</p16_4>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p20_4>10</p20_4>
       <p22_4>10</p22_4>
       <p8_5>to jest pole wielowierszowe</p8_5>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p15_5>10</p15_5>
       <p16_5>10</p16_5>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p20_5>10</p20_5>
       <p22_5>10</p22_5>
       <p8_6>to jest pole wielowierszowe</p8_6>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p10_6>10</p10_6>
       <p12_6>10</p12_6>
       <p15_6>10</p15_6>
       <p16_6>10</p16_6>
       <p18_6>10</p18_6>
       <p20_6>10</p20_6>
       <p22_6>10</p22_6>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p24_1>10</p24_1>
       <p25_1>10</p25_1>
       <p27_1>10</p27_1>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p29_1>10</p29_1>
       <p23_2>10</p23_2>
       <p24_2>10</p24_2>
       <p25_2>10</p25_2>
       <p27_2>10</p27_2>
       <p28_2>10</p28_2>
       <p29_2>10</p29_2>
       <p23_3>10</p23_3>
       <p24_3>10</p24_3>
       <p25_3>10</p25_3>
       <p27_3>10</p27_3>
       <p28_3>10</p28_3>
       <p29_3>10</p29_3>
       <p23_4>10</p23_4>
       <p24_4>10</p24_4>
       <p25_4>10</p25_4>
       <p27_4>10</p27_4>
       <p28_4>10</p28_4>
       <p29_4>10</p29_4>
       <p23_5>10</p23_5>
       <p24_5>10</p24_5>
       <p25_5>10</p25_5>
       <p27_5>10</p27_5>
       <p28_5>10</p28_5>
       <p29_5>10</p29_5>
       <p23_7>10</p23_7>
       <p24_7>10</p24_7>
       <p25_7>10</p25_7>
       <p27_7>10</p27_7>
       <p28_7>10</p28_7>
       <p29_7>10</p29_7>
       <p31_1>to jest pole wielowierszowe</p31_1>
       <p32_1>to jest pole wielowierszowe</p32_1>
       <p33_1>10</p33_1>
       <p34_1>10</p34_1>
       <p35_1>10</p35_1>
       <p36_1>10</p36_1>
       <p37_1>10</p37_1>
       <p38_1>10</p38_1>
       <p39_1>10</p39_1>
       <p40_1>10</p40_1>
       <p41_1>10</p41_1>
       <p42_1>10</p42_1>
       <p43_1>10</p43_1>
       <p44_1>10</p44_1>
       <p45_1>10</p45_1>
       <p31_2>to jest pole wielowierszowe</p31_2>
       <p32_2>to jest pole wielowierszowe</p32_2>
       <p33_2>10</p33_2>
       <p34_2>10</p34_2>
       <p35_2>10</p35_2>
       <p36_2>10</p36_2>
       <p37_2>10</p37_2>
       <p38_2>10</p38_2>
       <p39_2>10</p39_2>
       <p40_2>10</p40_2>
       <p41_2>10</p41_2>
       <p42_2>10</p42_2>
       <p43_2>10</p43_2>
       <p44_2>10</p44_2>
       <p45_2>10</p45_2>
       <p31_3>to jest pole wielowierszowe</p31_3>
       <p32_3>to jest pole wielowierszowe</p32_3>
       <p33_3>10</p33_3>
       <p34_3>10</p34_3>
       <p35_3>10</p35_3>
       <p36_3>10</p36_3>
       <p37_3>10</p37_3>
       <p38_3>10</p38_3>
       <p39_3>10</p39_3>
       <p40_3>10</p40_3>
       <p41_3>10</p41_3>
       <p42_3>10</p42_3>
       <p43_3>10</p43_3>
       <p44_3>10</p44_3>
       <p45_3>10</p45_3>
       <p31_4>to jest pole wielowierszowe</p31_4>
       <p32_4>to jest pole wielowierszowe</p32_4>
       <p33_4>10</p33_4>
       <p34_4>10</p34_4>
       <p35_4>10</p35_4>
       <p36_4>10</p36_4>
       <p37_4>10</p37_4>
       <p38_4>10</p38_4>
       <p39_4>10</p39_4>
       <p40_4>10</p40_4>
       <p41_4>10</p41_4>
       <p42_4>10</p42_4>
       <p43_4>10</p43_4>
       <p44_4>10</p44_4>
       <p45_4>10</p45_4>
       <p31_5>to jest pole wielowierszowe</p31_5>
       <p32_5>to jest pole wielowierszowe</p32_5>
       <p33_5>10</p33_5>
       <p34_5>10</p34_5>
       <p35_5>10</p35_5>
       <p36_5>10</p36_5>
       <p37_5>10</p37_5>
       <p38_5>10</p38_5>
       <p39_5>10</p39_5>
       <p40_5>10</p40_5>
       <p41_5>10</p41_5>
       <p42_5>10</p42_5>
       <p43_5>10</p43_5>
       <p44_5>10</p44_5>
       <p45_5>10</p45_5>
       <p31_6>to jest pole wielowierszowe</p31_6>
       <p32_6>to jest pole wielowierszowe</p32_6>
       <p33_6>10</p33_6>
       <p34_6>10</p34_6>
       <p35_6>10</p35_6>
       <p36_6>10</p36_6>
       <p37_6>10</p37_6>
       <p38_6>10</p38_6>
       <p39_6>10</p39_6>
       <p40_6>10</p40_6>
       <p41_6>10</p41_6>
       <p42_6>10</p42_6>
       <p43_6>10</p43_6>
       <p44_6>10</p44_6>
       <p45_6>10</p45_6>
       <p46_1>test pola tekstowego</p46_1>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p48>to jest pole wielowierszowe</p48>
       <p49>to jest pole wielowierszowe</p49>
       <p46_2>test pola tekstowego</p46_2>
       <p47_2>10</p47_2>
       <p46_3>test pola tekstowego</p46_3>
       <p47_3>10</p47_3>
       <p46_4>test pola tekstowego</p46_4>
       <p47_4>10</p47_4>
       <p46_5>test pola tekstowego</p46_5>
       <p47_5>10</p47_5>
       <p46_6>test pola tekstowego</p46_6>
       <p47_6>10</p47_6>
       <p50_1>test pola tekstowego</p50_1>
       <p51_1>test pola tekstowego</p51_1>
       <p52_1>10</p52_1>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p54_1>10</p54_1>
       <p50_2>test pola tekstowego</p50_2>
       <p51_2>test pola tekstowego</p51_2>
       <p52_2>10</p52_2>
       <p53_2>10</p53_2>
       <p54_2>10</p54_2>
       <p50_3>test pola tekstowego</p50_3>
       <p51_3>test pola tekstowego</p51_3>
       <p52_3>10</p52_3>
       <p53_3>10</p53_3>
       <p54_3>10</p54_3>
       <p50_4>test pola tekstowego</p50_4>
       <p51_4>test pola tekstowego</p51_4>
       <p52_4>10</p52_4>
       <p53_4>10</p53_4>
       <p54_4>10</p54_4>
       <p50_5>test pola tekstowego</p50_5>
       <p51_5>test pola tekstowego</p51_5>
       <p52_5>10</p52_5>
       <p53_5>10</p53_5>
       <p54_5>10</p54_5>
       <p50_6>test pola tekstowego</p50_6>
       <p51_6>test pola tekstowego</p51_6>
       <p52_6>10</p52_6>
       <p53_6>10</p53_6>
       <p54_6>10</p54_6>
       <p55_subfield_0>Jan</p55_subfield_0>
       <p55_subfield_1>Kowalski</p55_subfield_1>
       <p56>500600400</p56>
       <p57>test@test.pl</p57>
       <p58>Poznań</p58>
       <p59>30-10-2014</p59>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>