Pola formularza

Formularz: ZDDC Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385496</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[rok]</p3>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1>
       <p5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1>
       <p6_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1>
       <p7_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1>
       <p8_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_1>
       <p9_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1>
       <p10_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_1>
       <p11_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_1>
       <p12_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_1>
       <p13_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_1>
       <p4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2>
       <p5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2>
       <p6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2>
       <p7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2>
       <p8_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2>
       <p9_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2>
       <p10_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_2>
       <p11_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_2>
       <p12_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_2>
       <p13_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_2>
       <p4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3>
       <p5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3>
       <p6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_3>
       <p7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3>
       <p8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3>
       <p9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3>
       <p10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_3>
       <p11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_3>
       <p12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_3>
       <p13_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_3>
       <p4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4>
       <p5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4>
       <p6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_4>
       <p7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4>
       <p8_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_4>
       <p9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4>
       <p10_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_4>
       <p11_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_4>
       <p12_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_4>
       <p13_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_4>
       <p4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5>
       <p5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5>
       <p6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5>
       <p7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5>
       <p8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5>
       <p9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5>
       <p10_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5>
       <p11_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_5>
       <p12_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_5>
       <p13_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_5>
       <p4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_6>
       <p5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6>
       <p6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_6>
       <p7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6>
       <p8_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_6>
       <p9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6>
       <p10_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_6>
       <p11_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_6>
       <p12_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_6>
       <p13_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_6>
       <p4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_7>
       <p5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7>
       <p6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_7>
       <p7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7>
       <p8_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_7>
       <p9_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7>
       <p10_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_7>
       <p11_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_7>
       <p12_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_7>
       <p13_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_7>
       <p4_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_8>
       <p5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_8>
       <p6_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_8>
       <p7_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_8>
       <p8_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_8>
       <p9_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_8>
       <p10_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_8>
       <p11_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_8>
       <p12_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_8>
       <p13_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_8>
       <p4_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_9>
       <p5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_9>
       <p6_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_9>
       <p7_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_9>
       <p8_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_9>
       <p9_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_9>
       <p10_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_9>
       <p11_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_9>
       <p12_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_9>
       <p13_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_9>
       <p4_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_10>
       <p5_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_10>
       <p6_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_10>
       <p7_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_10>
       <p8_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_10>
       <p9_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_10>
       <p10_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_10>
       <p11_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_10>
       <p12_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_10>
       <p13_29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_29>
       <p4_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_11>
       <p5_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_11>
       <p6_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_11>
       <p7_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_11>
       <p8_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_11>
       <p9_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_11>
       <p10_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_11>
       <p11_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_11>
       <p12_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_11>
       <p13_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_10>
       <p4_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_12>
       <p5_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_12>
       <p6_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_12>
       <p7_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_12>
       <p8_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_12>
       <p9_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_12>
       <p10_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_12>
       <p11_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_12>
       <p12_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_12>
       <p13_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_11>
       <p4_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_13>
       <p5_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_13>
       <p6_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_13>
       <p7_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_13>
       <p8_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_13>
       <p9_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_13>
       <p10_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_13>
       <p11_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_13>
       <p12_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_13>
       <p13_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_12>
       <p4_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_14>
       <p5_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_14>
       <p6_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_14>
       <p7_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_14>
       <p8_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_14>
       <p9_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_14>
       <p10_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_14>
       <p11_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_14>
       <p12_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_14>
       <p13_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_13>
       <p4_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_15>
       <p5_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_15>
       <p6_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_15>
       <p7_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_15>
       <p8_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_15>
       <p9_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_15>
       <p10_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_15>
       <p11_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_15>
       <p12_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_15>
       <p13_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_14>
       <p4_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_16>
       <p5_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_16>
       <p6_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_16>
       <p7_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_16>
       <p8_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_16>
       <p9_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_16>
       <p10_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_16>
       <p11_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_16>
       <p12_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_16>
       <p13_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_15>
       <p4_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_17>
       <p5_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_17>
       <p6_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_17>
       <p7_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_17>
       <p8_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_17>
       <p9_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_17>
       <p10_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_17>
       <p11_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_17>
       <p12_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_17>
       <p13_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_16>
       <p4_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_18>
       <p5_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_18>
       <p6_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_18>
       <p7_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_18>
       <p8_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_18>
       <p9_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_18>
       <p10_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_18>
       <p11_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_18>
       <p12_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_18>
       <p13_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_17>
       <p4_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_19>
       <p5_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_19>
       <p6_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_19>
       <p7_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_19>
       <p8_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_19>
       <p9_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_19>
       <p10_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_19>
       <p11_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_19>
       <p12_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_19>
       <p13_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_18>
       <p4_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_20>
       <p5_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_20>
       <p6_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_20>
       <p7_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_20>
       <p8_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_20>
       <p9_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_20>
       <p10_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_20>
       <p11_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_20>
       <p12_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_20>
       <p13_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_19>
       <p4_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_21>
       <p5_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_21>
       <p6_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_21>
       <p7_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_21>
       <p8_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_21>
       <p9_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_21>
       <p10_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_21>
       <p11_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_21>
       <p12_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_21>
       <p13_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_20>
       <p4_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_22>
       <p5_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_22>
       <p6_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_22>
       <p7_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_22>
       <p8_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_22>
       <p9_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_22>
       <p10_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_22>
       <p11_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_22>
       <p12_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_22>
       <p13_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_21>
       <p4_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_23>
       <p5_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_23>
       <p6_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_23>
       <p7_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_23>
       <p8_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_23>
       <p9_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_23>
       <p10_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_23>
       <p11_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_23>
       <p12_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_23>
       <p13_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_22>
       <p4_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_24>
       <p5_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_24>
       <p6_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_24>
       <p7_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_24>
       <p8_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_24>
       <p9_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_24>
       <p10_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_24>
       <p11_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_24>
       <p12_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_24>
       <p13_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_23>
       <pA4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_1>
       <pA5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_1>
       <pA6_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_1>
       <pA7_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_1>
       <pA8_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_1>
       <pA9_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_1>
       <pA10_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_1>
       <pA11_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_1>
       <pA12_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_1>
       <pA13_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_1>
       <pA4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_2>
       <pA5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_2>
       <pA6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_2>
       <pA7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_2>
       <pA8_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_2>
       <pA9_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_2>
       <pA10_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_2>
       <pA11_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_2>
       <pA12_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_2>
       <pA13_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_2>
       <pA4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_3>
       <pA5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_3>
       <pA6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_3>
       <pA7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_3>
       <pA8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_3>
       <pA9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_3>
       <pA10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_3>
       <pA11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_3>
       <pA12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_3>
       <pA13_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_3>
       <pA4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_4>
       <pA5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_4>
       <pA6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_4>
       <pA7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_4>
       <pA8_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_4>
       <pA9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_4>
       <pA10_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_4>
       <pA11_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_4>
       <pA12_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_4>
       <pA13_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_4>
       <pA4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_5>
       <pA5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_5>
       <pA6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_5>
       <pA7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_5>
       <pA8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_5>
       <pA9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_5>
       <pA10_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_5>
       <pA11_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_5>
       <pA12_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_5>
       <pA13_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_5>
       <pA4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_6>
       <pA5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_6>
       <pA6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_6>
       <pA7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_6>
       <pA8_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_6>
       <pA9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_6>
       <pA10_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_6>
       <pA11_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_6>
       <pA12_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_6>
       <pA13_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_6>
       <pA4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_7>
       <pA5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_7>
       <pA6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_7>
       <pA7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_7>
       <pA8_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_7>
       <pA9_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_7>
       <pA10_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_7>
       <pA11_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_7>
       <pA12_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_7>
       <pA13_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_7>
       <pA4_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_8>
       <pA5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_8>
       <pA6_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_8>
       <pA7_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_8>
       <pA8_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_8>
       <pA9_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_8>
       <pA10_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_8>
       <pA11_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_8>
       <pA12_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_8>
       <pA13_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_8>
       <pA4_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_9>
       <pA5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_9>
       <pA6_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_9>
       <pA7_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_9>
       <pA8_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_9>
       <pA9_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_9>
       <pA10_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_9>
       <pA11_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_9>
       <pA12_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_9>
       <pA13_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_9>
       <pA4_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_10>
       <pA5_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_10>
       <pA6_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_10>
       <pA7_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_10>
       <pA8_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_10>
       <pA9_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_10>
       <pA10_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_10>
       <pA11_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_10>
       <pA12_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_10>
       <rect718_4_9_4_7_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</rect718_4_9_4_7_1_6>
       <pA4_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_11>
       <pA5_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_11>
       <pA6_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_11>
       <pA7_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_11>
       <pA8_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_11>
       <pA9_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_11>
       <pA10_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_11>
       <pA11_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_11>
       <pA12_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_11>
       <pA13_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_10>
       <pA4_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_12>
       <pA5_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_12>
       <pA6_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_12>
       <pA7_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_12>
       <pA8_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_12>
       <pA9_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_12>
       <pA10_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_12>
       <pA11_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_12>
       <pA12_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_12>
       <pA13_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_11>
       <pA4_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_13>
       <pA5_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_13>
       <pA6_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_13>
       <pA7_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_13>
       <pA8_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_13>
       <pA9_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_13>
       <pA10_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_13>
       <pA11_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_13>
       <pA12_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_13>
       <pA13_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_12>
       <pA4_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_14>
       <pA5_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_14>
       <pA6_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_14>
       <pA7_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_14>
       <pA8_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_14>
       <pA9_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_14>
       <pA10_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_14>
       <pA11_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_14>
       <pA12_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_14>
       <pA13_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_13>
       <pA4_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_15>
       <pA5_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_15>
       <pA6_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_15>
       <pA7_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_15>
       <pA8_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_15>
       <pA9_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_15>
       <pA10_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_15>
       <pA11_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_15>
       <pA12_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_15>
       <pA13_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_14>
       <pA4_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_16>
       <pA5_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_16>
       <pA6_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_16>
       <pA7_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_16>
       <pA8_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_16>
       <pA9_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_16>
       <pA10_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_16>
       <pA11_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_16>
       <pA12_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_16>
       <pA13_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_15>
       <pA4_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_17>
       <pA5_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_17>
       <pA6_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_17>
       <pA7_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_17>
       <pA8_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_17>
       <pA9_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_17>
       <pA10_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_17>
       <pA11_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_17>
       <pA12_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_17>
       <pA13_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_16>
       <pA4_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_18>
       <pA5_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_18>
       <pA6_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_18>
       <pA7_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_18>
       <pA8_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_18>
       <pA9_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_18>
       <pA10_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_18>
       <pA11_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_18>
       <pA12_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_18>
       <pA13_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_17>
       <pA4_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_19>
       <pA5_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_19>
       <pA6_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_19>
       <pA7_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_19>
       <pA8_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_19>
       <pA9_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_19>
       <pA10_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_19>
       <pA11_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_19>
       <pA12_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_19>
       <pA13_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_18>
       <pA4_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_20>
       <pA5_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_20>
       <pA6_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_20>
       <pA7_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_20>
       <pA8_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_20>
       <pA9_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_20>
       <pA10_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_20>
       <pA11_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_20>
       <pA12_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_20>
       <pA13_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_19>
       <pA4_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_21>
       <pA5_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_21>
       <pA6_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_21>
       <pA7_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_21>
       <pA8_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_21>
       <pA9_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_21>
       <pA10_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_21>
       <pA11_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_21>
       <pA12_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_21>
       <pA13_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_20>
       <pA4_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_22>
       <pA5_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_22>
       <pA6_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_22>
       <pA7_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_22>
       <pA8_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_22>
       <pA9_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_22>
       <pA10_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_22>
       <pA11_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_22>
       <pA12_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_22>
       <pA13_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_21>
       <pA4_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_23>
       <pA5_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_23>
       <pA6_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_23>
       <pA7_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_23>
       <pA8_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_23>
       <pA9_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_23>
       <pA10_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_23>
       <pA11_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_23>
       <pA12_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_23>
       <pA13_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_22>
       <pA4_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA4_24>
       <pA5_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA5_24>
       <pA6_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA6_24>
       <pA7_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA7_24>
       <pA8_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA8_24>
       <pA9_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA9_24>
       <pA10_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA10_24>
       <pA11_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA11_24>
       <pA12_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA12_24>
       <pA13_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pA13_23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZDDC</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385496</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3></p3>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p13_2>10</p13_2>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p7_5>10</p7_5>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p13_5>10</p13_5>
       <p4_6>10</p4_6>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p6_6>10</p6_6>
       <p7_6>10</p7_6>
       <p8_6>10</p8_6>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p10_6>10</p10_6>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p12_6>10</p12_6>
       <p13_6>10</p13_6>
       <p4_7>10</p4_7>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p6_7>10</p6_7>
       <p7_7>10</p7_7>
       <p8_7>10</p8_7>
       <p9_7>10</p9_7>
       <p10_7>10</p10_7>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p12_7>10</p12_7>
       <p13_7>10</p13_7>
       <p4_8>10</p4_8>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p7_8>10</p7_8>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p12_8>10</p12_8>
       <p13_8>10</p13_8>
       <p4_9>10</p4_9>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p7_9>10</p7_9>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p10_9>10</p10_9>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p4_10>10</p4_10>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p6_10>10</p6_10>
       <p7_10>10</p7_10>
       <p8_10>10</p8_10>
       <p9_10>10</p9_10>
       <p10_10>10</p10_10>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p12_10>10</p12_10>
       <p13_29>10</p13_29>
       <p4_11>10</p4_11>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p6_11>10</p6_11>
       <p7_11>10</p7_11>
       <p8_11>10</p8_11>
       <p9_11>10</p9_11>
       <p10_11>10</p10_11>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p12_11>10</p12_11>
       <p13_10>10</p13_10>
       <p4_12>10</p4_12>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p6_12>10</p6_12>
       <p7_12>10</p7_12>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p9_12>10</p9_12>
       <p10_12>10</p10_12>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p12_12>10</p12_12>
       <p13_11>10</p13_11>
       <p4_13>10</p4_13>
       <p5_13>10</p5_13>
       <p6_13>10</p6_13>
       <p7_13>10</p7_13>
       <p8_13>10</p8_13>
       <p9_13>10</p9_13>
       <p10_13>10</p10_13>
       <p11_13>10</p11_13>
       <p12_13>10</p12_13>
       <p13_12>10</p13_12>
       <p4_14>10</p4_14>
       <p5_14>10</p5_14>
       <p6_14>10</p6_14>
       <p7_14>10</p7_14>
       <p8_14>10</p8_14>
       <p9_14>10</p9_14>
       <p10_14>10</p10_14>
       <p11_14>10</p11_14>
       <p12_14>10</p12_14>
       <p13_13>10</p13_13>
       <p4_15>10</p4_15>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p6_15>10</p6_15>
       <p7_15>10</p7_15>
       <p8_15>10</p8_15>
       <p9_15>10</p9_15>
       <p10_15>10</p10_15>
       <p11_15>10</p11_15>
       <p12_15>10</p12_15>
       <p13_14>10</p13_14>
       <p4_16>10</p4_16>
       <p5_16>10</p5_16>
       <p6_16>10</p6_16>
       <p7_16>10</p7_16>
       <p8_16>10</p8_16>
       <p9_16>10</p9_16>
       <p10_16>10</p10_16>
       <p11_16>10</p11_16>
       <p12_16>10</p12_16>
       <p13_15>10</p13_15>
       <p4_17>10</p4_17>
       <p5_17>10</p5_17>
       <p6_17>10</p6_17>
       <p7_17>10</p7_17>
       <p8_17>10</p8_17>
       <p9_17>10</p9_17>
       <p10_17>10</p10_17>
       <p11_17>10</p11_17>
       <p12_17>10</p12_17>
       <p13_16>10</p13_16>
       <p4_18>10</p4_18>
       <p5_18>10</p5_18>
       <p6_18>10</p6_18>
       <p7_18>10</p7_18>
       <p8_18>10</p8_18>
       <p9_18>10</p9_18>
       <p10_18>10</p10_18>
       <p11_18>10</p11_18>
       <p12_18>10</p12_18>
       <p13_17>10</p13_17>
       <p4_19>10</p4_19>
       <p5_19>10</p5_19>
       <p6_19>10</p6_19>
       <p7_19>10</p7_19>
       <p8_19>10</p8_19>
       <p9_19>10</p9_19>
       <p10_19>10</p10_19>
       <p11_19>10</p11_19>
       <p12_19>10</p12_19>
       <p13_18>10</p13_18>
       <p4_20>10</p4_20>
       <p5_20>10</p5_20>
       <p6_20>10</p6_20>
       <p7_20>10</p7_20>
       <p8_20>10</p8_20>
       <p9_20>10</p9_20>
       <p10_20>10</p10_20>
       <p11_20>10</p11_20>
       <p12_20>10</p12_20>
       <p13_19>10</p13_19>
       <p4_21>10</p4_21>
       <p5_21>10</p5_21>
       <p6_21>10</p6_21>
       <p7_21>10</p7_21>
       <p8_21>10</p8_21>
       <p9_21>10</p9_21>
       <p10_21>10</p10_21>
       <p11_21>10</p11_21>
       <p12_21>10</p12_21>
       <p13_20>10</p13_20>
       <p4_22>10</p4_22>
       <p5_22>10</p5_22>
       <p6_22>10</p6_22>
       <p7_22>10</p7_22>
       <p8_22>10</p8_22>
       <p9_22>10</p9_22>
       <p10_22>10</p10_22>
       <p11_22>10</p11_22>
       <p12_22>10</p12_22>
       <p13_21>10</p13_21>
       <p4_23>10</p4_23>
       <p5_23>10</p5_23>
       <p6_23>10</p6_23>
       <p7_23>10</p7_23>
       <p8_23>10</p8_23>
       <p9_23>10</p9_23>
       <p10_23>10</p10_23>
       <p11_23>10</p11_23>
       <p12_23>10</p12_23>
       <p13_22>10</p13_22>
       <p4_24>10</p4_24>
       <p5_24>10</p5_24>
       <p6_24>10</p6_24>
       <p7_24>10</p7_24>
       <p8_24>10</p8_24>
       <p9_24>10</p9_24>
       <p10_24>10</p10_24>
       <p11_24>10</p11_24>
       <p12_24>10</p12_24>
       <p13_23>10</p13_23>
       <pA4_1>10</pA4_1>
       <pA5_1>10</pA5_1>
       <pA6_1>10</pA6_1>
       <pA7_1>10</pA7_1>
       <pA8_1>10</pA8_1>
       <pA9_1>10</pA9_1>
       <pA10_1>10</pA10_1>
       <pA11_1>10</pA11_1>
       <pA12_1>10</pA12_1>
       <pA13_1>10</pA13_1>
       <pA4_2>10</pA4_2>
       <pA5_2>10</pA5_2>
       <pA6_2>10</pA6_2>
       <pA7_2>10</pA7_2>
       <pA8_2>10</pA8_2>
       <pA9_2>10</pA9_2>
       <pA10_2>10</pA10_2>
       <pA11_2>10</pA11_2>
       <pA12_2>10</pA12_2>
       <pA13_2>10</pA13_2>
       <pA4_3>10</pA4_3>
       <pA5_3>10</pA5_3>
       <pA6_3>10</pA6_3>
       <pA7_3>10</pA7_3>
       <pA8_3>10</pA8_3>
       <pA9_3>10</pA9_3>
       <pA10_3>10</pA10_3>
       <pA11_3>10</pA11_3>
       <pA12_3>10</pA12_3>
       <pA13_3>10</pA13_3>
       <pA4_4>10</pA4_4>
       <pA5_4>10</pA5_4>
       <pA6_4>10</pA6_4>
       <pA7_4>10</pA7_4>
       <pA8_4>10</pA8_4>
       <pA9_4>10</pA9_4>
       <pA10_4>10</pA10_4>
       <pA11_4>10</pA11_4>
       <pA12_4>10</pA12_4>
       <pA13_4>10</pA13_4>
       <pA4_5>10</pA4_5>
       <pA5_5>10</pA5_5>
       <pA6_5>10</pA6_5>
       <pA7_5>10</pA7_5>
       <pA8_5>10</pA8_5>
       <pA9_5>10</pA9_5>
       <pA10_5>10</pA10_5>
       <pA11_5>10</pA11_5>
       <pA12_5>10</pA12_5>
       <pA13_5>10</pA13_5>
       <pA4_6>10</pA4_6>
       <pA5_6>10</pA5_6>
       <pA6_6>10</pA6_6>
       <pA7_6>10</pA7_6>
       <pA8_6>10</pA8_6>
       <pA9_6>10</pA9_6>
       <pA10_6>10</pA10_6>
       <pA11_6>10</pA11_6>
       <pA12_6>10</pA12_6>
       <pA13_6>10</pA13_6>
       <pA4_7>10</pA4_7>
       <pA5_7>10</pA5_7>
       <pA6_7>10</pA6_7>
       <pA7_7>10</pA7_7>
       <pA8_7>10</pA8_7>
       <pA9_7>10</pA9_7>
       <pA10_7>10</pA10_7>
       <pA11_7>10</pA11_7>
       <pA12_7>10</pA12_7>
       <pA13_7>10</pA13_7>
       <pA4_8>10</pA4_8>
       <pA5_8>10</pA5_8>
       <pA6_8>10</pA6_8>
       <pA7_8>10</pA7_8>
       <pA8_8>10</pA8_8>
       <pA9_8>10</pA9_8>
       <pA10_8>10</pA10_8>
       <pA11_8>10</pA11_8>
       <pA12_8>10</pA12_8>
       <pA13_8>10</pA13_8>
       <pA4_9>10</pA4_9>
       <pA5_9>10</pA5_9>
       <pA6_9>10</pA6_9>
       <pA7_9>10</pA7_9>
       <pA8_9>10</pA8_9>
       <pA9_9>10</pA9_9>
       <pA10_9>10</pA10_9>
       <pA11_9>10</pA11_9>
       <pA12_9>10</pA12_9>
       <pA13_9>10</pA13_9>
       <pA4_10>10</pA4_10>
       <pA5_10>10</pA5_10>
       <pA6_10>10</pA6_10>
       <pA7_10>10</pA7_10>
       <pA8_10>10</pA8_10>
       <pA9_10>10</pA9_10>
       <pA10_10>10</pA10_10>
       <pA11_10>10</pA11_10>
       <pA12_10>10</pA12_10>
       <rect718_4_9_4_7_1_6>10</rect718_4_9_4_7_1_6>
       <pA4_11>10</pA4_11>
       <pA5_11>10</pA5_11>
       <pA6_11>10</pA6_11>
       <pA7_11>10</pA7_11>
       <pA8_11>10</pA8_11>
       <pA9_11>10</pA9_11>
       <pA10_11>10</pA10_11>
       <pA11_11>10</pA11_11>
       <pA12_11>10</pA12_11>
       <pA13_10>10</pA13_10>
       <pA4_12>10</pA4_12>
       <pA5_12>10</pA5_12>
       <pA6_12>10</pA6_12>
       <pA7_12>10</pA7_12>
       <pA8_12>10</pA8_12>
       <pA9_12>10</pA9_12>
       <pA10_12>10</pA10_12>
       <pA11_12>10</pA11_12>
       <pA12_12>10</pA12_12>
       <pA13_11>10</pA13_11>
       <pA4_13>10</pA4_13>
       <pA5_13>10</pA5_13>
       <pA6_13>10</pA6_13>
       <pA7_13>10</pA7_13>
       <pA8_13>10</pA8_13>
       <pA9_13>10</pA9_13>
       <pA10_13>10</pA10_13>
       <pA11_13>10</pA11_13>
       <pA12_13>10</pA12_13>
       <pA13_12>10</pA13_12>
       <pA4_14>10</pA4_14>
       <pA5_14>10</pA5_14>
       <pA6_14>10</pA6_14>
       <pA7_14>10</pA7_14>
       <pA8_14>10</pA8_14>
       <pA9_14>10</pA9_14>
       <pA10_14>10</pA10_14>
       <pA11_14>10</pA11_14>
       <pA12_14>10</pA12_14>
       <pA13_13>10</pA13_13>
       <pA4_15>10</pA4_15>
       <pA5_15>10</pA5_15>
       <pA6_15>10</pA6_15>
       <pA7_15>10</pA7_15>
       <pA8_15>10</pA8_15>
       <pA9_15>10</pA9_15>
       <pA10_15>10</pA10_15>
       <pA11_15>10</pA11_15>
       <pA12_15>10</pA12_15>
       <pA13_14>10</pA13_14>
       <pA4_16>10</pA4_16>
       <pA5_16>10</pA5_16>
       <pA6_16>10</pA6_16>
       <pA7_16>10</pA7_16>
       <pA8_16>10</pA8_16>
       <pA9_16>10</pA9_16>
       <pA10_16>10</pA10_16>
       <pA11_16>10</pA11_16>
       <pA12_16>10</pA12_16>
       <pA13_15>10</pA13_15>
       <pA4_17>10</pA4_17>
       <pA5_17>10</pA5_17>
       <pA6_17>10</pA6_17>
       <pA7_17>10</pA7_17>
       <pA8_17>10</pA8_17>
       <pA9_17>10</pA9_17>
       <pA10_17>10</pA10_17>
       <pA11_17>10</pA11_17>
       <pA12_17>10</pA12_17>
       <pA13_16>10</pA13_16>
       <pA4_18>10</pA4_18>
       <pA5_18>10</pA5_18>
       <pA6_18>10</pA6_18>
       <pA7_18>10</pA7_18>
       <pA8_18>10</pA8_18>
       <pA9_18>10</pA9_18>
       <pA10_18>10</pA10_18>
       <pA11_18>10</pA11_18>
       <pA12_18>10</pA12_18>
       <pA13_17>10</pA13_17>
       <pA4_19>10</pA4_19>
       <pA5_19>10</pA5_19>
       <pA6_19>10</pA6_19>
       <pA7_19>10</pA7_19>
       <pA8_19>10</pA8_19>
       <pA9_19>10</pA9_19>
       <pA10_19>10</pA10_19>
       <pA11_19>10</pA11_19>
       <pA12_19>10</pA12_19>
       <pA13_18>10</pA13_18>
       <pA4_20>10</pA4_20>
       <pA5_20>10</pA5_20>
       <pA6_20>10</pA6_20>
       <pA7_20>10</pA7_20>
       <pA8_20>10</pA8_20>
       <pA9_20>10</pA9_20>
       <pA10_20>10</pA10_20>
       <pA11_20>10</pA11_20>
       <pA12_20>10</pA12_20>
       <pA13_19>10</pA13_19>
       <pA4_21>10</pA4_21>
       <pA5_21>10</pA5_21>
       <pA6_21>10</pA6_21>
       <pA7_21>10</pA7_21>
       <pA8_21>10</pA8_21>
       <pA9_21>10</pA9_21>
       <pA10_21>10</pA10_21>
       <pA11_21>10</pA11_21>
       <pA12_21>10</pA12_21>
       <pA13_20>10</pA13_20>
       <pA4_22>10</pA4_22>
       <pA5_22>10</pA5_22>
       <pA6_22>10</pA6_22>
       <pA7_22>10</pA7_22>
       <pA8_22>10</pA8_22>
       <pA9_22>10</pA9_22>
       <pA10_22>10</pA10_22>
       <pA11_22>10</pA11_22>
       <pA12_22>10</pA12_22>
       <pA13_21>10</pA13_21>
       <pA4_23>10</pA4_23>
       <pA5_23>10</pA5_23>
       <pA6_23>10</pA6_23>
       <pA7_23>10</pA7_23>
       <pA8_23>10</pA8_23>
       <pA9_23>10</pA9_23>
       <pA10_23>10</pA10_23>
       <pA11_23>10</pA11_23>
       <pA12_23>10</pA12_23>
       <pA13_22>10</pA13_22>
       <pA4_24>10</pA4_24>
       <pA5_24>10</pA5_24>
       <pA6_24>10</pA6_24>
       <pA7_24>10</pA7_24>
       <pA8_24>10</pA8_24>
       <pA9_24>10</pA9_24>
       <pA10_24>10</pA10_24>
       <pA11_24>10</pA11_24>
       <pA12_24>10</pA12_24>
       <pA13_23>10</pA13_23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>