Pola formularza

Formularz: IDPP Informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385704</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[rok]</p1>
       <pA1_2>[Pole tekstowe]</pA1_2>
       <pA1_3>[województwo]</pA1_3>
       <pA1_4>[powiat]</pA1_4>
       <pA1_5>[gmina]</pA1_5>
       <pA1_6>[pole wielowierszowe]</pA1_6>
       <pA1_7>[pole wielowierszowe]</pA1_7>
       <pA1_8>[pole wielowierszowe]</pA1_8>
       <pA2_2>[Pole tekstowe]</pA2_2>
       <pA2_3>[województwo]</pA2_3>
       <pA2_4>[gmina]</pA2_4>
       <pA2_5>[pole wielowierszowe]</pA2_5>
       <pA2_6>[pole wielowierszowe]</pA2_6>
       <pA3_2>[Pole tekstowe]</pA3_2>
       <pA3_3>[województwo]</pA3_3>
       <pA3_4>[pole wielowierszowe]</pA3_4>
       <pA3_5>[pole wielowierszowe]</pA3_5>
       <pA4_2>[REGON]</pA4_2>
       <pA4_3>[nazwaPelna]</pA4_3>
       <pA4_4>[pole wielowierszowe]</pA4_4>
       <pA4_5>[Wojewodztwo]</pA4_5>
       <pA4_6>[Powiat]</pA4_6>
       <pA4_7>[Gmina]</pA4_7>
       <pA4_8_subfield_0>[miejscowość]</pA4_8_subfield_0>
       <pA4_8_subfield_1>[ulica]</pA4_8_subfield_1>
       <pA4_8_subfield_2>[nr domu]</pA4_8_subfield_2>
       <pA4_8_subfield_3>[nr lokalu]</pA4_8_subfield_3>
       <pA4_8_subfield_4>[kod pocztowy]</pA4_8_subfield_4>
       <pA4_8_subfield_5>[poczta]</pA4_8_subfield_5>
       <pA4_9>[Mail]</pA4_9>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[Mail]</p12>
       <pC_0_1>[Pole tekstowe]</pC_0_1>
       <pC_1_1_1>[nazwaPelna]</pC_1_1_1>
       <pC_2_1>[pole wielowierszowe]</pC_2_1>
       <pC_3_1>[dataRozpoczeciaDzial]</pC_3_1>
       <pC_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_4_1>
       <pC_5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_5_1>
       <pC_6_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_6_1>
       <pC_7_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_7_1>
       <pC_8_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_8_1>
       <pC_9_1>[Pole kwoty]</pC_9_1>
       <pC_10_1>[Pole tekstowe]</pC_10_1>
       <pC_11_1> / TAK / NIE</pC_11_1>
       <pC_12_1> / TAK / NIE</pC_12_1>
       <pC_1_2_1>[REGON]</pC_1_2_1>
       <pC_0_2>[Pole tekstowe]</pC_0_2>
       <pC_1_1_2>[nazwaPelna]</pC_1_1_2>
       <pC_2_2>[pole wielowierszowe]</pC_2_2>
       <pC_3_2>[dataRozpoczeciaDzial]</pC_3_2>
       <pC_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_4_2>
       <pC_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_5_2>
       <pC_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_6_2>
       <pC_7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_7_2>
       <pC_8_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_8_2>
       <pC_9_2>[Pole kwoty]</pC_9_2>
       <pC_10_2>[Pole tekstowe]</pC_10_2>
       <pC_11_2> / TAK / NIE</pC_11_2>
       <pC_12_2> / TAK / NIE</pC_12_2>
       <pC_1_2_2>[REGON]</pC_1_2_2>
       <pC_0_3>[Pole tekstowe]</pC_0_3>
       <pC_1_1_3>[nazwaPelna]</pC_1_1_3>
       <pC_2_3>[pole wielowierszowe]</pC_2_3>
       <pC_3_3>[dataRozpoczeciaDzial]</pC_3_3>
       <pC_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_4_3>
       <pC_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_5_3>
       <pC_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_6_3>
       <pC_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_7_3>
       <pC_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_8_3>
       <pC_9_3>[Pole kwoty]</pC_9_3>
       <pC_10_3>[Pole tekstowe]</pC_10_3>
       <pC_11_3> / TAK / NIE</pC_11_3>
       <pC_12_3> / TAK / NIE</pC_12_3>
       <pC_1_2_3>[REGON]</pC_1_2_3>
       <pC_0_4>[Pole tekstowe]</pC_0_4>
       <pC_1_1_4>[nazwaPelna]</pC_1_1_4>
       <pC_2_4>[pole wielowierszowe]</pC_2_4>
       <pC_3_4>[dataRozpoczeciaDzial]</pC_3_4>
       <pC_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_4_4>
       <pC_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_5_4>
       <pC_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_6_4>
       <pC_7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_7_4>
       <pC_8_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_8_4>
       <pC_9_4>[Pole kwoty]</pC_9_4>
       <pC_10_4>[Pole tekstowe]</pC_10_4>
       <pC_11_4> / TAK / NIE</pC_11_4>
       <pC_12_4> / TAK / NIE</pC_12_4>
       <pC_1_2_4>[REGON]</pC_1_2_4>
       <pC_0_5>[Pole tekstowe]</pC_0_5>
       <pC_1_1_5>[nazwaPelna]</pC_1_1_5>
       <pC_2_5>[pole wielowierszowe]</pC_2_5>
       <pC_3_5>[dataRozpoczeciaDzial]</pC_3_5>
       <pC_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_4_5>
       <pC_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_5_5>
       <pC_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_6_5>
       <pC_7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_7_5>
       <pC_8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_8_5>
       <pC_9_5>[Pole kwoty]</pC_9_5>
       <pC_10_5>[Pole tekstowe]</pC_10_5>
       <pC_11_5> / TAK / NIE</pC_11_5>
       <pC_12_5> / TAK / NIE</pC_12_5>
       <pC_1_2_5>[REGON]</pC_1_2_5>
       <pC_0_6>[Pole tekstowe]</pC_0_6>
       <pC_1_1_6>[nazwaPelna]</pC_1_1_6>
       <pC_2_6>[pole wielowierszowe]</pC_2_6>
       <pC_3_6>[dataRozpoczeciaDzial]</pC_3_6>
       <pC_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_4_6>
       <pC_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_5_6>
       <pC_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_6_6>
       <pC_7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_7_6>
       <pC_8_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_8_6>
       <pC_9_6>[Pole kwoty]</pC_9_6>
       <pC_10_6>[Pole tekstowe]</pC_10_6>
       <pC_11_6> / TAK / NIE</pC_11_6>
       <pC_12_6> / TAK / NIE</pC_12_6>
       <pC_1_2_6>[REGON]</pC_1_2_6>
       <pC_0_7>[Pole tekstowe]</pC_0_7>
       <pC_1_1_7>[nazwaPelna]</pC_1_1_7>
       <pC_2_7>[pole wielowierszowe]</pC_2_7>
       <pC_3_7>[dataRozpoczeciaDzial]</pC_3_7>
       <pC_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_4_7>
       <pC_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_5_7>
       <pC_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_6_7>
       <pC_7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_7_7>
       <pC_8_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pC_8_7>
       <pC_9_7>[Pole kwoty]</pC_9_7>
       <pC_10_7>[Pole tekstowe]</pC_10_7>
       <pC_11_7> / TAK / NIE</pC_11_7>
       <pC_12_7> / TAK / NIE</pC_12_7>
       <pC_1_2_7>[REGON]</pC_1_2_7>
       <pD_0_1>[Pole tekstowe]</pD_0_1>
       <pD_1_1_1>[nazwaPelna]</pD_1_1_1>
       <pD_2_1>[data]</pD_2_1>
       <pD_3_1>[pole wielowierszowe]</pD_3_1>
       <pD_4_1>[data]</pD_4_1>
       <pD_5_1>[pole wielowierszowe]</pD_5_1>
       <pD_6_1>[Pole kwoty]</pD_6_1>
       <pD_7_1>[pole wielowierszowe]</pD_7_1>
       <pD_8_1>[pole wielowierszowe]</pD_8_1>
       <pD_9_1>[Pole kwoty]</pD_9_1>
       <pD_1_2_1>[REGON]</pD_1_2_1>
       <pD_0_2>[Pole tekstowe]</pD_0_2>
       <pD_1_1_2>[nazwaPelna]</pD_1_1_2>
       <pD_2_2>[data]</pD_2_2>
       <pD_3_2>[pole wielowierszowe]</pD_3_2>
       <pD_4_2>[data]</pD_4_2>
       <pD_5_2>[pole wielowierszowe]</pD_5_2>
       <pD_6_2>[Pole kwoty]</pD_6_2>
       <pD_7_2>[pole wielowierszowe]</pD_7_2>
       <pD_8_2>[pole wielowierszowe]</pD_8_2>
       <pD_9_2>[Pole kwoty]</pD_9_2>
       <pD_1_2_2>[REGON]</pD_1_2_2>
       <pD_0_3>[Pole tekstowe]</pD_0_3>
       <pD_1_1_3>[nazwaPelna]</pD_1_1_3>
       <pD_2_3>[data]</pD_2_3>
       <pD_3_3>[pole wielowierszowe]</pD_3_3>
       <pD_4_3>[data]</pD_4_3>
       <pD_5_3>[pole wielowierszowe]</pD_5_3>
       <pD_6_3>[Pole kwoty]</pD_6_3>
       <pD_7_3>[pole wielowierszowe]</pD_7_3>
       <pD_8_3>[pole wielowierszowe]</pD_8_3>
       <pD_9_3>[Pole kwoty]</pD_9_3>
       <pD_1_2_3>[REGON]</pD_1_2_3>
       <pD_0_4>[Pole tekstowe]</pD_0_4>
       <pD_1_1_4>[nazwaPelna]</pD_1_1_4>
       <pD_2_4>[data]</pD_2_4>
       <pD_3_4>[pole wielowierszowe]</pD_3_4>
       <pD_4_4>[data]</pD_4_4>
       <pD_5_4>[pole wielowierszowe]</pD_5_4>
       <pD_6_4>[Pole kwoty]</pD_6_4>
       <pD_7_4>[pole wielowierszowe]</pD_7_4>
       <pD_8_4>[pole wielowierszowe]</pD_8_4>
       <pD_9_4>[Pole kwoty]</pD_9_4>
       <pD_1_2_4>[REGON]</pD_1_2_4>
       <pD_0_5>[Pole tekstowe]</pD_0_5>
       <pD_1_1_5>[nazwaPelna]</pD_1_1_5>
       <pD_2_5>[data]</pD_2_5>
       <pD_3_5>[pole wielowierszowe]</pD_3_5>
       <pD_4_5>[data]</pD_4_5>
       <pD_5_5>[pole wielowierszowe]</pD_5_5>
       <pD_6_5>[Pole kwoty]</pD_6_5>
       <pD_7_5>[pole wielowierszowe]</pD_7_5>
       <pD_8_5>[pole wielowierszowe]</pD_8_5>
       <pD_9_5>[Pole kwoty]</pD_9_5>
       <pD_1_2_5>[REGON]</pD_1_2_5>
       <pD_0_6>[Pole tekstowe]</pD_0_6>
       <pD_1_1_6>[nazwaPelna]</pD_1_1_6>
       <pD_2_6>[data]</pD_2_6>
       <pD_3_6>[pole wielowierszowe]</pD_3_6>
       <pD_4_6>[data]</pD_4_6>
       <pD_5_6>[pole wielowierszowe]</pD_5_6>
       <pD_6_6>[Pole kwoty]</pD_6_6>
       <pD_7_6>[pole wielowierszowe]</pD_7_6>
       <pD_8_6>[pole wielowierszowe]</pD_8_6>
       <pD_9_6>[Pole kwoty]</pD_9_6>
       <pD_1_2_6>[REGON]</pD_1_2_6>
       <pD_0_7>[Pole tekstowe]</pD_0_7>
       <pD_1_1_7>[nazwaPelna]</pD_1_1_7>
       <pD_2_7>[data]</pD_2_7>
       <pD_3_7>[pole wielowierszowe]</pD_3_7>
       <pD_4_7>[data]</pD_4_7>
       <pD_5_7>[pole wielowierszowe]</pD_5_7>
       <pD_6_7>[Pole kwoty]</pD_6_7>
       <pD_7_7>[pole wielowierszowe]</pD_7_7>
       <pD_8_7>[pole wielowierszowe]</pD_8_7>
       <pD_9_7>[Pole kwoty]</pD_9_7>
       <pD_1_2_7>[REGON]</pD_1_2_7>
       <pD_0_8>[Pole tekstowe]</pD_0_8>
       <pD_1_1_8>[nazwaPelna]</pD_1_1_8>
       <pD_2_8>[data]</pD_2_8>
       <pD_3_8>[pole wielowierszowe]</pD_3_8>
       <pD_4_8>[data]</pD_4_8>
       <pD_5_8>[pole wielowierszowe]</pD_5_8>
       <pD_6_8>[Pole kwoty]</pD_6_8>
       <pD_7_8>[pole wielowierszowe]</pD_7_8>
       <pD_8_8>[pole wielowierszowe]</pD_8_8>
       <pD_9_8>[Pole kwoty]</pD_9_8>
       <pD_1_2_8>[REGON]</pD_1_2_8>
       <pD_0_9>[Pole tekstowe]</pD_0_9>
       <pD_1_1_9>[nazwaPelna]</pD_1_1_9>
       <pD_2_9>[data]</pD_2_9>
       <pD_3_9>[pole wielowierszowe]</pD_3_9>
       <pD_4_9>[data]</pD_4_9>
       <pD_5_9>[pole wielowierszowe]</pD_5_9>
       <pD_6_9>[Pole kwoty]</pD_6_9>
       <pD_7_9>[pole wielowierszowe]</pD_7_9>
       <pD_8_9>[pole wielowierszowe]</pD_8_9>
       <pD_9_9>[Pole kwoty]</pD_9_9>
       <pD_1_2_9>[REGON]</pD_1_2_9>
       <pD_0_10>[Pole tekstowe]</pD_0_10>
       <pD_1_1_10>[nazwaPelna]</pD_1_1_10>
       <pD_2_10>[data]</pD_2_10>
       <pD_3_10>[pole wielowierszowe]</pD_3_10>
       <pD_4_10>[data]</pD_4_10>
       <pD_5_10>[pole wielowierszowe]</pD_5_10>
       <pD_6_10>[Pole kwoty]</pD_6_10>
       <pD_7_10>[pole wielowierszowe]</pD_7_10>
       <pD_8_10>[pole wielowierszowe]</pD_8_10>
       <pD_9_10>[Pole kwoty]</pD_9_10>
       <pD_1_2_10>[REGON]</pD_1_2_10>
       <pD_19_1>[Pole tekstowe]</pD_19_1>
       <pD_10_1_1>[nazwaPelna]</pD_10_1_1>
       <pD_11_1>[pole wielowierszowe]</pD_11_1>
       <pD_12_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_12_1>
       <pD_13_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_13_1>
       <pD_14_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_14_1>
       <pD_15_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_15_1>
       <pD_16_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_16_1>
       <pD_17_1>[Pole kwoty]</pD_17_1>
       <pD_18_1>[Pole tekstowe]</pD_18_1>
       <pD_10_2_1>[REGON]</pD_10_2_1>
       <pD_19_2>[Pole tekstowe]</pD_19_2>
       <pD_10_1_2>[nazwaPelna]</pD_10_1_2>
       <pD_11_2>[pole wielowierszowe]</pD_11_2>
       <pD_12_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_12_2>
       <pD_13_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_13_2>
       <pD_14_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_14_2>
       <pD_15_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_15_2>
       <pD_16_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_16_2>
       <pD_17_2>[Pole kwoty]</pD_17_2>
       <pD_18_2>[Pole tekstowe]</pD_18_2>
       <pD_10_2_2>[REGON]</pD_10_2_2>
       <pD_19_3>[Pole tekstowe]</pD_19_3>
       <pD_10_1_3>[nazwaPelna]</pD_10_1_3>
       <pD_11_3>[pole wielowierszowe]</pD_11_3>
       <pD_12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_12_3>
       <pD_13_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_13_3>
       <pD_14_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_14_3>
       <pD_15_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_15_3>
       <pD_16_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_16_3>
       <pD_17_3>[Pole kwoty]</pD_17_3>
       <pD_18_3>[Pole tekstowe]</pD_18_3>
       <pD_10_2_3>[REGON]</pD_10_2_3>
       <pD_19_4>[Pole tekstowe]</pD_19_4>
       <pD_10_1_4>[nazwaPelna]</pD_10_1_4>
       <pD_11_4>[pole wielowierszowe]</pD_11_4>
       <pD_12_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_12_4>
       <pD_13_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_13_4>
       <pD_14_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_14_4>
       <pD_15_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_15_4>
       <pD_16_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_16_4>
       <pD_17_4>[Pole kwoty]</pD_17_4>
       <pD_18_4>[Pole tekstowe]</pD_18_4>
       <pD_10_2_4>[REGON]</pD_10_2_4>
       <pD_19_5>[Pole tekstowe]</pD_19_5>
       <pD_10_1_5>[nazwaPelna]</pD_10_1_5>
       <pD_11_5>[pole wielowierszowe]</pD_11_5>
       <pD_12_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_12_5>
       <pD_13_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_13_5>
       <pD_14_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_14_5>
       <pD_15_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_15_5>
       <pD_16_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_16_5>
       <pD_17_5>[Pole kwoty]</pD_17_5>
       <pD_18_5>[Pole tekstowe]</pD_18_5>
       <pD_10_2_5>[REGON]</pD_10_2_5>
       <pD_19_6>[Pole tekstowe]</pD_19_6>
       <pD_10_1_6>[nazwaPelna]</pD_10_1_6>
       <pD_11_6>[pole wielowierszowe]</pD_11_6>
       <pD_12_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_12_6>
       <pD_13_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_13_6>
       <pD_14_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_14_6>
       <pD_15_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_15_6>
       <pD_16_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_16_6>
       <pD_17_6>[Pole kwoty]</pD_17_6>
       <pD_18_6>[Pole tekstowe]</pD_18_6>
       <pD_10_2_6>[REGON]</pD_10_2_6>
       <pD_19_7>[Pole tekstowe]</pD_19_7>
       <pD_10_1_7>[nazwaPelna]</pD_10_1_7>
       <pD_11_7>[pole wielowierszowe]</pD_11_7>
       <pD_12_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_12_7>
       <pD_13_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_13_7>
       <pD_14_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_14_7>
       <pD_15_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_15_7>
       <pD_16_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_16_7>
       <pD_17_7>[Pole kwoty]</pD_17_7>
       <pD_18_7>[Pole tekstowe]</pD_18_7>
       <pD_10_2_7>[REGON]</pD_10_2_7>
       <pD_19_5_4>[Pole tekstowe]</pD_19_5_4>
       <pD_10_1_8>[nazwaPelna]</pD_10_1_8>
       <pD_11_8>[pole wielowierszowe]</pD_11_8>
       <pD_12_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_12_8>
       <pD_13_5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_13_5_8>
       <pD_14_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_14_8>
       <pD_15_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_15_8>
       <pD_16_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_16_8>
       <pD_17_8>[Pole kwoty]</pD_17_8>
       <pD_18_8>[Pole tekstowe]</pD_18_8>
       <pD_10_2_8>[REGON]</pD_10_2_8>
       <pD_19_6_7>[Pole tekstowe]</pD_19_6_7>
       <pD_10_1_9>[nazwaPelna]</pD_10_1_9>
       <pD_11_9>[pole wielowierszowe]</pD_11_9>
       <pD_12_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_12_9>
       <pD_13_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_13_6_7>
       <pD_14_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_14_9>
       <pD_15_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_15_9>
       <pD_16_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_16_9>
       <pD_17_9>[Pole kwoty]</pD_17_9>
       <pD_18_9>[Pole tekstowe]</pD_18_9>
       <pD_10_2_9>[REGON]</pD_10_2_9>
       <pD_19_7_2>[Pole tekstowe]</pD_19_7_2>
       <pD_10_1_10>[nazwaPelna]</pD_10_1_10>
       <pD_11_10>[pole wielowierszowe]</pD_11_10>
       <pD_12_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_12_10>
       <pD_13_7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_13_7_5>
       <pD_14_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_14_10>
       <pD_15_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_15_10>
       <pD_16_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pD_16_10>
       <pD_17_10>[Pole kwoty]</pD_17_10>
       <pD_18_10>[Pole tekstowe]</pD_18_10>
       <pD_10_2_10>[REGON]</pD_10_2_10>
       <pE_0_1>[Pole tekstowe]</pE_0_1>
       <pE_1__1_1>[nazwaPelna]</pE_1__1_1>
       <pE_2_1>[pole wielowierszowe]</pE_2_1>
       <pE_3_1>[data]</pE_3_1>
       <pE_4_1>[pole wielowierszowe]</pE_4_1>
       <pE_5_1>[data]</pE_5_1>
       <pE_6_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_6_1>
       <pE_7_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_7_1>
       <pE_8_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_8_1>
       <pE_9_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_9_1>
       <pE_10_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_10_1>
       <pE_11_1>[Pole kwoty]</pE_11_1>
       <pE_12_1>[Pole tekstowe]</pE_12_1>
       <pE_1__2_1>[REGON]</pE_1__2_1>
       <pE_0_2>[Pole tekstowe]</pE_0_2>
       <pE_1__1_2>[nazwaPelna]</pE_1__1_2>
       <pE_2_2>[pole wielowierszowe]</pE_2_2>
       <pE_3_2>[data]</pE_3_2>
       <pE_4_2>[pole wielowierszowe]</pE_4_2>
       <pE_5_2>[data]</pE_5_2>
       <pE_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_6_2>
       <pE_7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_7_2>
       <pE_8_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_8_2>
       <pE_9_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_9_2>
       <pE_10_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_10_2>
       <pE_11_2>[Pole kwoty]</pE_11_2>
       <pE_12_2>[Pole tekstowe]</pE_12_2>
       <pE_1__2_2>[REGON]</pE_1__2_2>
       <pE_0_3>[Pole tekstowe]</pE_0_3>
       <pE_1__1_3>[nazwaPelna]</pE_1__1_3>
       <pE_2_3>[pole wielowierszowe]</pE_2_3>
       <pE_3_3>[data]</pE_3_3>
       <pE_4_3>[pole wielowierszowe]</pE_4_3>
       <pE_5_3>[data]</pE_5_3>
       <pE_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_6_3>
       <pE_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_7_3>
       <pE_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_8_3>
       <pE_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_9_3>
       <pE_10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_10_3>
       <pE_11_3>[Pole kwoty]</pE_11_3>
       <pE_12_3>[Pole tekstowe]</pE_12_3>
       <pE_1__2_3>[REGON]</pE_1__2_3>
       <pE_0_4>[Pole tekstowe]</pE_0_4>
       <pE_1__1_4>[nazwaPelna]</pE_1__1_4>
       <pE_2_4>[pole wielowierszowe]</pE_2_4>
       <pE_3_4>[data]</pE_3_4>
       <pE_4_4>[pole wielowierszowe]</pE_4_4>
       <pE_5_4>[data]</pE_5_4>
       <pE_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_6_4>
       <pE_7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_7_4>
       <pE_8_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_8_4>
       <pE_9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_9_4>
       <pE_10_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_10_4>
       <pE_11_4>[Pole kwoty]</pE_11_4>
       <pE_12_4>[Pole tekstowe]</pE_12_4>
       <pE_1__2_4>[REGON]</pE_1__2_4>
       <pE_0_5>[Pole tekstowe]</pE_0_5>
       <pE_1__1_5>[nazwaPelna]</pE_1__1_5>
       <pE_2_5>[pole wielowierszowe]</pE_2_5>
       <pE_3_5>[data]</pE_3_5>
       <pE_4_5>[pole wielowierszowe]</pE_4_5>
       <pE_5_5>[data]</pE_5_5>
       <pE_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_6_5>
       <pE_7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_7_5>
       <pE_8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_8_5>
       <pE_9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_9_5>
       <pE_10_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_10_5>
       <pE_11_5>[Pole kwoty]</pE_11_5>
       <pE_12_5>[Pole tekstowe]</pE_12_5>
       <pE_1__2_5>[REGON]</pE_1__2_5>
       <pE_0_6>[Pole tekstowe]</pE_0_6>
       <pE_1__1_6>[nazwaPelna]</pE_1__1_6>
       <pE_2_6>[pole wielowierszowe]</pE_2_6>
       <pE_3_6>[data]</pE_3_6>
       <pE_4_6>[pole wielowierszowe]</pE_4_6>
       <pE_5_6>[data]</pE_5_6>
       <pE_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_6_6>
       <pE_7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_7_6>
       <pE_8_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_8_6>
       <pE_9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_9_6>
       <pE_10_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pE_10_6>
       <pE_11_6>[Pole kwoty]</pE_11_6>
       <pE_12_6>[Pole tekstowe]</pE_12_6>
       <pE_1__2_6>[REGON]</pE_1__2_6>
       <pE_13_1>[miejscowość]</pE_13_1>
       <pE_13_2>[data]</pE_13_2>
       <pE_13_3>[miejscowość]</pE_13_3>
       <pE_13_4>[data]</pE_13_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IDPP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385704</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <pA1_2>test pola tekstowego</pA1_2>
       <pA1_3>wielkopolskie</pA1_3>
       <pA1_4>poznański</pA1_4>
       <pA1_5>Poznań</pA1_5>
       <pA1_6>to jest pole wielowierszowe</pA1_6>
       <pA1_7>to jest pole wielowierszowe</pA1_7>
       <pA1_8>to jest pole wielowierszowe</pA1_8>
       <pA2_2>test pola tekstowego</pA2_2>
       <pA2_3>wielkopolskie</pA2_3>
       <pA2_4>Poznań</pA2_4>
       <pA2_5>to jest pole wielowierszowe</pA2_5>
       <pA2_6>to jest pole wielowierszowe</pA2_6>
       <pA3_2>test pola tekstowego</pA3_2>
       <pA3_3>wielkopolskie</pA3_3>
       <pA3_4>to jest pole wielowierszowe</pA3_4>
       <pA3_5>to jest pole wielowierszowe</pA3_5>
       <pA4_2>773461194</pA4_2>
       <pA4_3>Pełna nazwa testowa</pA4_3>
       <pA4_4>to jest pole wielowierszowe</pA4_4>
       <pA4_5>wielkopolskie</pA4_5>
       <pA4_6>poznański</pA4_6>
       <pA4_7>Poznań</pA4_7>
       <pA4_8_subfield_0>Poznań</pA4_8_subfield_0>
       <pA4_8_subfield_1>Strzelecka</pA4_8_subfield_1>
       <pA4_8_subfield_2>1</pA4_8_subfield_2>
       <pA4_8_subfield_3>1</pA4_8_subfield_3>
       <pA4_8_subfield_4>61-155</pA4_8_subfield_4>
       <pA4_8_subfield_5>Poznań</pA4_8_subfield_5>
       <pA4_9>test@test.pl</pA4_9>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p11>500600400</p11>
       <p12>test@test.pl</p12>
       <pC_0_1>test pola tekstowego</pC_0_1>
       <pC_1_1_1>Pełna nazwa testowa</pC_1_1_1>
       <pC_2_1>to jest pole wielowierszowe</pC_2_1>
       <pC_3_1>30-10-1990</pC_3_1>
       <pC_4_1>10</pC_4_1>
       <pC_5_1>10</pC_5_1>
       <pC_6_1>10</pC_6_1>
       <pC_7_1>10</pC_7_1>
       <pC_8_1>10</pC_8_1>
       <pC_9_1>10</pC_9_1>
       <pC_10_1>test pola tekstowego</pC_10_1>
       <pC_11_1></pC_11_1>
       <pC_12_1></pC_12_1>
       <pC_1_2_1>773461194</pC_1_2_1>
       <pC_0_2>test pola tekstowego</pC_0_2>
       <pC_1_1_2>Pełna nazwa testowa</pC_1_1_2>
       <pC_2_2>to jest pole wielowierszowe</pC_2_2>
       <pC_3_2>30-10-1990</pC_3_2>
       <pC_4_2>10</pC_4_2>
       <pC_5_2>10</pC_5_2>
       <pC_6_2>10</pC_6_2>
       <pC_7_2>10</pC_7_2>
       <pC_8_2>10</pC_8_2>
       <pC_9_2>10</pC_9_2>
       <pC_10_2>test pola tekstowego</pC_10_2>
       <pC_11_2></pC_11_2>
       <pC_12_2></pC_12_2>
       <pC_1_2_2>773461194</pC_1_2_2>
       <pC_0_3>test pola tekstowego</pC_0_3>
       <pC_1_1_3>Pełna nazwa testowa</pC_1_1_3>
       <pC_2_3>to jest pole wielowierszowe</pC_2_3>
       <pC_3_3>30-10-1990</pC_3_3>
       <pC_4_3>10</pC_4_3>
       <pC_5_3>10</pC_5_3>
       <pC_6_3>10</pC_6_3>
       <pC_7_3>10</pC_7_3>
       <pC_8_3>10</pC_8_3>
       <pC_9_3>10</pC_9_3>
       <pC_10_3>test pola tekstowego</pC_10_3>
       <pC_11_3></pC_11_3>
       <pC_12_3></pC_12_3>
       <pC_1_2_3>773461194</pC_1_2_3>
       <pC_0_4>test pola tekstowego</pC_0_4>
       <pC_1_1_4>Pełna nazwa testowa</pC_1_1_4>
       <pC_2_4>to jest pole wielowierszowe</pC_2_4>
       <pC_3_4>30-10-1990</pC_3_4>
       <pC_4_4>10</pC_4_4>
       <pC_5_4>10</pC_5_4>
       <pC_6_4>10</pC_6_4>
       <pC_7_4>10</pC_7_4>
       <pC_8_4>10</pC_8_4>
       <pC_9_4>10</pC_9_4>
       <pC_10_4>test pola tekstowego</pC_10_4>
       <pC_11_4></pC_11_4>
       <pC_12_4></pC_12_4>
       <pC_1_2_4>773461194</pC_1_2_4>
       <pC_0_5>test pola tekstowego</pC_0_5>
       <pC_1_1_5>Pełna nazwa testowa</pC_1_1_5>
       <pC_2_5>to jest pole wielowierszowe</pC_2_5>
       <pC_3_5>30-10-1990</pC_3_5>
       <pC_4_5>10</pC_4_5>
       <pC_5_5>10</pC_5_5>
       <pC_6_5>10</pC_6_5>
       <pC_7_5>10</pC_7_5>
       <pC_8_5>10</pC_8_5>
       <pC_9_5>10</pC_9_5>
       <pC_10_5>test pola tekstowego</pC_10_5>
       <pC_11_5></pC_11_5>
       <pC_12_5></pC_12_5>
       <pC_1_2_5>773461194</pC_1_2_5>
       <pC_0_6>test pola tekstowego</pC_0_6>
       <pC_1_1_6>Pełna nazwa testowa</pC_1_1_6>
       <pC_2_6>to jest pole wielowierszowe</pC_2_6>
       <pC_3_6>30-10-1990</pC_3_6>
       <pC_4_6>10</pC_4_6>
       <pC_5_6>10</pC_5_6>
       <pC_6_6>10</pC_6_6>
       <pC_7_6>10</pC_7_6>
       <pC_8_6>10</pC_8_6>
       <pC_9_6>10</pC_9_6>
       <pC_10_6>test pola tekstowego</pC_10_6>
       <pC_11_6></pC_11_6>
       <pC_12_6></pC_12_6>
       <pC_1_2_6>773461194</pC_1_2_6>
       <pC_0_7>test pola tekstowego</pC_0_7>
       <pC_1_1_7>Pełna nazwa testowa</pC_1_1_7>
       <pC_2_7>to jest pole wielowierszowe</pC_2_7>
       <pC_3_7>30-10-1990</pC_3_7>
       <pC_4_7>10</pC_4_7>
       <pC_5_7>10</pC_5_7>
       <pC_6_7>10</pC_6_7>
       <pC_7_7>10</pC_7_7>
       <pC_8_7>10</pC_8_7>
       <pC_9_7>10</pC_9_7>
       <pC_10_7>test pola tekstowego</pC_10_7>
       <pC_11_7></pC_11_7>
       <pC_12_7></pC_12_7>
       <pC_1_2_7>773461194</pC_1_2_7>
       <pD_0_1>test pola tekstowego</pD_0_1>
       <pD_1_1_1>Pełna nazwa testowa</pD_1_1_1>
       <pD_2_1>30-10-1990</pD_2_1>
       <pD_3_1>to jest pole wielowierszowe</pD_3_1>
       <pD_4_1>30-10-1990</pD_4_1>
       <pD_5_1>to jest pole wielowierszowe</pD_5_1>
       <pD_6_1>10</pD_6_1>
       <pD_7_1>to jest pole wielowierszowe</pD_7_1>
       <pD_8_1>to jest pole wielowierszowe</pD_8_1>
       <pD_9_1>10</pD_9_1>
       <pD_1_2_1>773461194</pD_1_2_1>
       <pD_0_2>test pola tekstowego</pD_0_2>
       <pD_1_1_2>Pełna nazwa testowa</pD_1_1_2>
       <pD_2_2>30-10-1990</pD_2_2>
       <pD_3_2>to jest pole wielowierszowe</pD_3_2>
       <pD_4_2>30-10-1990</pD_4_2>
       <pD_5_2>to jest pole wielowierszowe</pD_5_2>
       <pD_6_2>10</pD_6_2>
       <pD_7_2>to jest pole wielowierszowe</pD_7_2>
       <pD_8_2>to jest pole wielowierszowe</pD_8_2>
       <pD_9_2>10</pD_9_2>
       <pD_1_2_2>773461194</pD_1_2_2>
       <pD_0_3>test pola tekstowego</pD_0_3>
       <pD_1_1_3>Pełna nazwa testowa</pD_1_1_3>
       <pD_2_3>30-10-1990</pD_2_3>
       <pD_3_3>to jest pole wielowierszowe</pD_3_3>
       <pD_4_3>30-10-1990</pD_4_3>
       <pD_5_3>to jest pole wielowierszowe</pD_5_3>
       <pD_6_3>10</pD_6_3>
       <pD_7_3>to jest pole wielowierszowe</pD_7_3>
       <pD_8_3>to jest pole wielowierszowe</pD_8_3>
       <pD_9_3>10</pD_9_3>
       <pD_1_2_3>773461194</pD_1_2_3>
       <pD_0_4>test pola tekstowego</pD_0_4>
       <pD_1_1_4>Pełna nazwa testowa</pD_1_1_4>
       <pD_2_4>30-10-1990</pD_2_4>
       <pD_3_4>to jest pole wielowierszowe</pD_3_4>
       <pD_4_4>30-10-1990</pD_4_4>
       <pD_5_4>to jest pole wielowierszowe</pD_5_4>
       <pD_6_4>10</pD_6_4>
       <pD_7_4>to jest pole wielowierszowe</pD_7_4>
       <pD_8_4>to jest pole wielowierszowe</pD_8_4>
       <pD_9_4>10</pD_9_4>
       <pD_1_2_4>773461194</pD_1_2_4>
       <pD_0_5>test pola tekstowego</pD_0_5>
       <pD_1_1_5>Pełna nazwa testowa</pD_1_1_5>
       <pD_2_5>30-10-1990</pD_2_5>
       <pD_3_5>to jest pole wielowierszowe</pD_3_5>
       <pD_4_5>30-10-1990</pD_4_5>
       <pD_5_5>to jest pole wielowierszowe</pD_5_5>
       <pD_6_5>10</pD_6_5>
       <pD_7_5>to jest pole wielowierszowe</pD_7_5>
       <pD_8_5>to jest pole wielowierszowe</pD_8_5>
       <pD_9_5>10</pD_9_5>
       <pD_1_2_5>773461194</pD_1_2_5>
       <pD_0_6>test pola tekstowego</pD_0_6>
       <pD_1_1_6>Pełna nazwa testowa</pD_1_1_6>
       <pD_2_6>30-10-1990</pD_2_6>
       <pD_3_6>to jest pole wielowierszowe</pD_3_6>
       <pD_4_6>30-10-1990</pD_4_6>
       <pD_5_6>to jest pole wielowierszowe</pD_5_6>
       <pD_6_6>10</pD_6_6>
       <pD_7_6>to jest pole wielowierszowe</pD_7_6>
       <pD_8_6>to jest pole wielowierszowe</pD_8_6>
       <pD_9_6>10</pD_9_6>
       <pD_1_2_6>773461194</pD_1_2_6>
       <pD_0_7>test pola tekstowego</pD_0_7>
       <pD_1_1_7>Pełna nazwa testowa</pD_1_1_7>
       <pD_2_7>30-10-1990</pD_2_7>
       <pD_3_7>to jest pole wielowierszowe</pD_3_7>
       <pD_4_7>30-10-1990</pD_4_7>
       <pD_5_7>to jest pole wielowierszowe</pD_5_7>
       <pD_6_7>10</pD_6_7>
       <pD_7_7>to jest pole wielowierszowe</pD_7_7>
       <pD_8_7>to jest pole wielowierszowe</pD_8_7>
       <pD_9_7>10</pD_9_7>
       <pD_1_2_7>773461194</pD_1_2_7>
       <pD_0_8>test pola tekstowego</pD_0_8>
       <pD_1_1_8>Pełna nazwa testowa</pD_1_1_8>
       <pD_2_8>30-10-1990</pD_2_8>
       <pD_3_8>to jest pole wielowierszowe</pD_3_8>
       <pD_4_8>30-10-1990</pD_4_8>
       <pD_5_8>to jest pole wielowierszowe</pD_5_8>
       <pD_6_8>10</pD_6_8>
       <pD_7_8>to jest pole wielowierszowe</pD_7_8>
       <pD_8_8>to jest pole wielowierszowe</pD_8_8>
       <pD_9_8>10</pD_9_8>
       <pD_1_2_8>773461194</pD_1_2_8>
       <pD_0_9>test pola tekstowego</pD_0_9>
       <pD_1_1_9>Pełna nazwa testowa</pD_1_1_9>
       <pD_2_9>30-10-1990</pD_2_9>
       <pD_3_9>to jest pole wielowierszowe</pD_3_9>
       <pD_4_9>30-10-1990</pD_4_9>
       <pD_5_9>to jest pole wielowierszowe</pD_5_9>
       <pD_6_9>10</pD_6_9>
       <pD_7_9>to jest pole wielowierszowe</pD_7_9>
       <pD_8_9>to jest pole wielowierszowe</pD_8_9>
       <pD_9_9>10</pD_9_9>
       <pD_1_2_9>773461194</pD_1_2_9>
       <pD_0_10>test pola tekstowego</pD_0_10>
       <pD_1_1_10>Pełna nazwa testowa</pD_1_1_10>
       <pD_2_10>30-10-1990</pD_2_10>
       <pD_3_10>to jest pole wielowierszowe</pD_3_10>
       <pD_4_10>30-10-1990</pD_4_10>
       <pD_5_10>to jest pole wielowierszowe</pD_5_10>
       <pD_6_10>10</pD_6_10>
       <pD_7_10>to jest pole wielowierszowe</pD_7_10>
       <pD_8_10>to jest pole wielowierszowe</pD_8_10>
       <pD_9_10>10</pD_9_10>
       <pD_1_2_10>773461194</pD_1_2_10>
       <pD_19_1>test pola tekstowego</pD_19_1>
       <pD_10_1_1>Pełna nazwa testowa</pD_10_1_1>
       <pD_11_1>to jest pole wielowierszowe</pD_11_1>
       <pD_12_1>10</pD_12_1>
       <pD_13_1>10</pD_13_1>
       <pD_14_1>10</pD_14_1>
       <pD_15_1>10</pD_15_1>
       <pD_16_1>10</pD_16_1>
       <pD_17_1>10</pD_17_1>
       <pD_18_1>test pola tekstowego</pD_18_1>
       <pD_10_2_1>773461194</pD_10_2_1>
       <pD_19_2>test pola tekstowego</pD_19_2>
       <pD_10_1_2>Pełna nazwa testowa</pD_10_1_2>
       <pD_11_2>to jest pole wielowierszowe</pD_11_2>
       <pD_12_2>10</pD_12_2>
       <pD_13_2>10</pD_13_2>
       <pD_14_2>10</pD_14_2>
       <pD_15_2>10</pD_15_2>
       <pD_16_2>10</pD_16_2>
       <pD_17_2>10</pD_17_2>
       <pD_18_2>test pola tekstowego</pD_18_2>
       <pD_10_2_2>773461194</pD_10_2_2>
       <pD_19_3>test pola tekstowego</pD_19_3>
       <pD_10_1_3>Pełna nazwa testowa</pD_10_1_3>
       <pD_11_3>to jest pole wielowierszowe</pD_11_3>
       <pD_12_3>10</pD_12_3>
       <pD_13_3>10</pD_13_3>
       <pD_14_3>10</pD_14_3>
       <pD_15_3>10</pD_15_3>
       <pD_16_3>10</pD_16_3>
       <pD_17_3>10</pD_17_3>
       <pD_18_3>test pola tekstowego</pD_18_3>
       <pD_10_2_3>773461194</pD_10_2_3>
       <pD_19_4>test pola tekstowego</pD_19_4>
       <pD_10_1_4>Pełna nazwa testowa</pD_10_1_4>
       <pD_11_4>to jest pole wielowierszowe</pD_11_4>
       <pD_12_4>10</pD_12_4>
       <pD_13_4>10</pD_13_4>
       <pD_14_4>10</pD_14_4>
       <pD_15_4>10</pD_15_4>
       <pD_16_4>10</pD_16_4>
       <pD_17_4>10</pD_17_4>
       <pD_18_4>test pola tekstowego</pD_18_4>
       <pD_10_2_4>773461194</pD_10_2_4>
       <pD_19_5>test pola tekstowego</pD_19_5>
       <pD_10_1_5>Pełna nazwa testowa</pD_10_1_5>
       <pD_11_5>to jest pole wielowierszowe</pD_11_5>
       <pD_12_5>10</pD_12_5>
       <pD_13_5>10</pD_13_5>
       <pD_14_5>10</pD_14_5>
       <pD_15_5>10</pD_15_5>
       <pD_16_5>10</pD_16_5>
       <pD_17_5>10</pD_17_5>
       <pD_18_5>test pola tekstowego</pD_18_5>
       <pD_10_2_5>773461194</pD_10_2_5>
       <pD_19_6>test pola tekstowego</pD_19_6>
       <pD_10_1_6>Pełna nazwa testowa</pD_10_1_6>
       <pD_11_6>to jest pole wielowierszowe</pD_11_6>
       <pD_12_6>10</pD_12_6>
       <pD_13_6>10</pD_13_6>
       <pD_14_6>10</pD_14_6>
       <pD_15_6>10</pD_15_6>
       <pD_16_6>10</pD_16_6>
       <pD_17_6>10</pD_17_6>
       <pD_18_6>test pola tekstowego</pD_18_6>
       <pD_10_2_6>773461194</pD_10_2_6>
       <pD_19_7>test pola tekstowego</pD_19_7>
       <pD_10_1_7>Pełna nazwa testowa</pD_10_1_7>
       <pD_11_7>to jest pole wielowierszowe</pD_11_7>
       <pD_12_7>10</pD_12_7>
       <pD_13_7>10</pD_13_7>
       <pD_14_7>10</pD_14_7>
       <pD_15_7>10</pD_15_7>
       <pD_16_7>10</pD_16_7>
       <pD_17_7>10</pD_17_7>
       <pD_18_7>test pola tekstowego</pD_18_7>
       <pD_10_2_7>773461194</pD_10_2_7>
       <pD_19_5_4>test pola tekstowego</pD_19_5_4>
       <pD_10_1_8>Pełna nazwa testowa</pD_10_1_8>
       <pD_11_8>to jest pole wielowierszowe</pD_11_8>
       <pD_12_8>10</pD_12_8>
       <pD_13_5_8>10</pD_13_5_8>
       <pD_14_8>10</pD_14_8>
       <pD_15_8>10</pD_15_8>
       <pD_16_8>10</pD_16_8>
       <pD_17_8>10</pD_17_8>
       <pD_18_8>test pola tekstowego</pD_18_8>
       <pD_10_2_8>773461194</pD_10_2_8>
       <pD_19_6_7>test pola tekstowego</pD_19_6_7>
       <pD_10_1_9>Pełna nazwa testowa</pD_10_1_9>
       <pD_11_9>to jest pole wielowierszowe</pD_11_9>
       <pD_12_9>10</pD_12_9>
       <pD_13_6_7>10</pD_13_6_7>
       <pD_14_9>10</pD_14_9>
       <pD_15_9>10</pD_15_9>
       <pD_16_9>10</pD_16_9>
       <pD_17_9>10</pD_17_9>
       <pD_18_9>test pola tekstowego</pD_18_9>
       <pD_10_2_9>773461194</pD_10_2_9>
       <pD_19_7_2>test pola tekstowego</pD_19_7_2>
       <pD_10_1_10>Pełna nazwa testowa</pD_10_1_10>
       <pD_11_10>to jest pole wielowierszowe</pD_11_10>
       <pD_12_10>10</pD_12_10>
       <pD_13_7_5>10</pD_13_7_5>
       <pD_14_10>10</pD_14_10>
       <pD_15_10>10</pD_15_10>
       <pD_16_10>10</pD_16_10>
       <pD_17_10>10</pD_17_10>
       <pD_18_10>test pola tekstowego</pD_18_10>
       <pD_10_2_10>773461194</pD_10_2_10>
       <pE_0_1>test pola tekstowego</pE_0_1>
       <pE_1__1_1>Pełna nazwa testowa</pE_1__1_1>
       <pE_2_1>to jest pole wielowierszowe</pE_2_1>
       <pE_3_1>30-10-1990</pE_3_1>
       <pE_4_1>to jest pole wielowierszowe</pE_4_1>
       <pE_5_1>30-10-1990</pE_5_1>
       <pE_6_1>10</pE_6_1>
       <pE_7_1>10</pE_7_1>
       <pE_8_1>10</pE_8_1>
       <pE_9_1>10</pE_9_1>
       <pE_10_1>10</pE_10_1>
       <pE_11_1>10</pE_11_1>
       <pE_12_1>test pola tekstowego</pE_12_1>
       <pE_1__2_1>773461194</pE_1__2_1>
       <pE_0_2>test pola tekstowego</pE_0_2>
       <pE_1__1_2>Pełna nazwa testowa</pE_1__1_2>
       <pE_2_2>to jest pole wielowierszowe</pE_2_2>
       <pE_3_2>30-10-1990</pE_3_2>
       <pE_4_2>to jest pole wielowierszowe</pE_4_2>
       <pE_5_2>30-10-1990</pE_5_2>
       <pE_6_2>10</pE_6_2>
       <pE_7_2>10</pE_7_2>
       <pE_8_2>10</pE_8_2>
       <pE_9_2>10</pE_9_2>
       <pE_10_2>10</pE_10_2>
       <pE_11_2>10</pE_11_2>
       <pE_12_2>test pola tekstowego</pE_12_2>
       <pE_1__2_2>773461194</pE_1__2_2>
       <pE_0_3>test pola tekstowego</pE_0_3>
       <pE_1__1_3>Pełna nazwa testowa</pE_1__1_3>
       <pE_2_3>to jest pole wielowierszowe</pE_2_3>
       <pE_3_3>30-10-1990</pE_3_3>
       <pE_4_3>to jest pole wielowierszowe</pE_4_3>
       <pE_5_3>30-10-1990</pE_5_3>
       <pE_6_3>10</pE_6_3>
       <pE_7_3>10</pE_7_3>
       <pE_8_3>10</pE_8_3>
       <pE_9_3>10</pE_9_3>
       <pE_10_3>10</pE_10_3>
       <pE_11_3>10</pE_11_3>
       <pE_12_3>test pola tekstowego</pE_12_3>
       <pE_1__2_3>773461194</pE_1__2_3>
       <pE_0_4>test pola tekstowego</pE_0_4>
       <pE_1__1_4>Pełna nazwa testowa</pE_1__1_4>
       <pE_2_4>to jest pole wielowierszowe</pE_2_4>
       <pE_3_4>30-10-1990</pE_3_4>
       <pE_4_4>to jest pole wielowierszowe</pE_4_4>
       <pE_5_4>30-10-1990</pE_5_4>
       <pE_6_4>10</pE_6_4>
       <pE_7_4>10</pE_7_4>
       <pE_8_4>10</pE_8_4>
       <pE_9_4>10</pE_9_4>
       <pE_10_4>10</pE_10_4>
       <pE_11_4>10</pE_11_4>
       <pE_12_4>test pola tekstowego</pE_12_4>
       <pE_1__2_4>773461194</pE_1__2_4>
       <pE_0_5>test pola tekstowego</pE_0_5>
       <pE_1__1_5>Pełna nazwa testowa</pE_1__1_5>
       <pE_2_5>to jest pole wielowierszowe</pE_2_5>
       <pE_3_5>30-10-1990</pE_3_5>
       <pE_4_5>to jest pole wielowierszowe</pE_4_5>
       <pE_5_5>30-10-1990</pE_5_5>
       <pE_6_5>10</pE_6_5>
       <pE_7_5>10</pE_7_5>
       <pE_8_5>10</pE_8_5>
       <pE_9_5>10</pE_9_5>
       <pE_10_5>10</pE_10_5>
       <pE_11_5>10</pE_11_5>
       <pE_12_5>test pola tekstowego</pE_12_5>
       <pE_1__2_5>773461194</pE_1__2_5>
       <pE_0_6>test pola tekstowego</pE_0_6>
       <pE_1__1_6>Pełna nazwa testowa</pE_1__1_6>
       <pE_2_6>to jest pole wielowierszowe</pE_2_6>
       <pE_3_6>30-10-1990</pE_3_6>
       <pE_4_6>to jest pole wielowierszowe</pE_4_6>
       <pE_5_6>30-10-1990</pE_5_6>
       <pE_6_6>10</pE_6_6>
       <pE_7_6>10</pE_7_6>
       <pE_8_6>10</pE_8_6>
       <pE_9_6>10</pE_9_6>
       <pE_10_6>10</pE_10_6>
       <pE_11_6>10</pE_11_6>
       <pE_12_6>test pola tekstowego</pE_12_6>
       <pE_1__2_6>773461194</pE_1__2_6>
       <pE_13_1>Poznań</pE_13_1>
       <pE_13_2>30-10-1990</pE_13_2>
       <pE_13_3>Poznań</pE_13_3>
       <pE_13_4>30-10-1990</pE_13_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>