Pola formularza

Formularz: FIDKH Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipotekąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385747</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>[poczta]</p1_2_subfield_5>
       <p1_3>[Telefon]</p1_3>
       <p1_4>[Mail]</p1_4>
       <p1_5>[Faks]</p1_5>
       <p1_6>[WWW]</p1_6>
       <p0_2>[NIP]</p0_2>
       <p1_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_7_subfield_>
       <p1_7_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_7_subfield_3>
       <p1_7_subfield_2>[nazwisko]</p1_7_subfield_2>
       <p1_7_subfield_1>[imię]</p1_7_subfield_1>
       <p1_8_subfield_0>[miejscowość]</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>[ulica]</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>[nr domu]</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>[nr lokalu]</p1_8_subfield_3>
       <p1_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_8_subfield_4>
       <p1_8_subfield_5>[poczta]</p1_8_subfield_5>
       <p1_9>[Telefon]</p1_9>
       <p1_10>[Mail]</p1_10>
       <p1_11>[Faks]</p1_11>
       <p1_12>[WWW]</p1_12>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p2_2>[pole wielowierszowe]</p2_2>
       <p2_1_4>[Pole tekstowe]</p2_1_4>
       <p2_1_4_0>[Pole tekstowe]</p2_1_4_0>
       <p2_1_4_9>[Pole tekstowe]</p2_1_4_9>
       <p2_1_4_4>[Pole tekstowe]</p2_1_4_4>
       <p2_1_4_8>[Pole tekstowe]</p2_1_4_8>
       <p2_1_4_82>[Pole tekstowe]</p2_1_4_82>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5> / Tak / Nie</p2_5>
       <p2_6>[pole wielowierszowe]</p2_6>
       <p2_7> / Tak / Nie</p2_7>
       <p2_8>[Pole kwoty]</p2_8>
       <p2_9>[Pole tekstowe]</p2_9>
       <p2_10>[pole wielowierszowe]</p2_10>
       <p2_11>[pole wielowierszowe]</p2_11>
       <p2_12>[Pole kwoty]</p2_12>
       <p2_13>[Pole kwoty]</p2_13>
       <p2_14>[Pole kwoty]</p2_14>
       <p2_14_1>[Pole tekstowe]</p2_14_1>
       <p3_1>[Pole tekstowe]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p3_5>[Pole tekstowe]</p3_5>
       <p3_6>[pole wielowierszowe]</p3_6>
       <p3_7> / Tak / Nie</p3_7>
       <p3_8> / Tak / Nie</p3_8>
       <p3_9>[pole wielowierszowe]</p3_9>
       <p3_10> / Tak / Nie</p3_10>
       <p3_11>[pole wielowierszowe]</p3_11>
       <p3_12> / Tak / Nie</p3_12>
       <p3_13>[pole wielowierszowe]</p3_13>
       <p3_14>[Pole tekstowe]</p3_14>
       <p3_15>[Pole tekstowe]</p3_15>
       <p4_1> / Tak / Nie</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_4_4>[Pole tekstowe]</p4_4_4>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p4_7>[pole wielowierszowe]</p4_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>FIDKH</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385747</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>61-155</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>Poznań</p1_2_subfield_5>
       <p1_3>500600400</p1_3>
       <p1_4>test@test.pl</p1_4>
       <p1_5></p1_5>
       <p1_6></p1_6>
       <p0_2>8875155741</p0_2>
       <p1_7_subfield_>2</p1_7_subfield_>
       <p1_7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_7_subfield_3>
       <p1_7_subfield_2>Kowalski</p1_7_subfield_2>
       <p1_7_subfield_1>Jan</p1_7_subfield_1>
       <p1_8_subfield_0>Poznań</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>Strzelecka</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>1</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>1</p1_8_subfield_3>
       <p1_8_subfield_4>61-155</p1_8_subfield_4>
       <p1_8_subfield_5>Poznań</p1_8_subfield_5>
       <p1_9>500600400</p1_9>
       <p1_10>test@test.pl</p1_10>
       <p1_11></p1_11>
       <p1_12></p1_12>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2>
       <p2_1_4>test pola tekstowego</p2_1_4>
       <p2_1_4_0>test pola tekstowego</p2_1_4_0>
       <p2_1_4_9>test pola tekstowego</p2_1_4_9>
       <p2_1_4_4>test pola tekstowego</p2_1_4_4>
       <p2_1_4_8>test pola tekstowego</p2_1_4_8>
       <p2_1_4_82>test pola tekstowego</p2_1_4_82>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5></p2_5>
       <p2_6>to jest pole wielowierszowe</p2_6>
       <p2_7></p2_7>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p2_9>test pola tekstowego</p2_9>
       <p2_10>to jest pole wielowierszowe</p2_10>
       <p2_11>to jest pole wielowierszowe</p2_11>
       <p2_12>10</p2_12>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_14_1>test pola tekstowego</p2_14_1>
       <p3_1>test pola tekstowego</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p3_5>test pola tekstowego</p3_5>
       <p3_6>to jest pole wielowierszowe</p3_6>
       <p3_7></p3_7>
       <p3_8></p3_8>
       <p3_9>to jest pole wielowierszowe</p3_9>
       <p3_10></p3_10>
       <p3_11>to jest pole wielowierszowe</p3_11>
       <p3_12></p3_12>
       <p3_13>to jest pole wielowierszowe</p3_13>
       <p3_14>test pola tekstowego</p3_14>
       <p3_15>test pola tekstowego</p3_15>
       <p4_1></p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_4_4>test pola tekstowego</p4_4_4>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p4_7>to jest pole wielowierszowe</p4_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>