Pola formularza

Formularz: KSFS Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387049</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>[poczta]</p5_subfield_5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Telefon]</p7>
       <p8>[Faks]</p8>
       <p9>[Mail]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11>
       <pI_1>[Pole kwoty]</pI_1>
       <pI_2>[Pole kwoty]</pI_2>
       <pI_3>[Pole kwoty]</pI_3>
       <pI_4>[Pole kwoty]</pI_4>
       <pI_5>[Pole kwoty]</pI_5>
       <pI_6_subfield_0>[imię]</pI_6_subfield_0>
       <pI_6_subfield_1>[nazwisko]</pI_6_subfield_1>
       <pI_10_subfield_0>[imię]</pI_10_subfield_0>
       <pI_10_subfield_1>[nazwisko]</pI_10_subfield_1>
       <pI_7>[Stanowisko]</pI_7>
       <pI_11>[Stanowisko]</pI_11>
       <pI_8>[Telefon]</pI_8>
       <pI_9>[data]</pI_9>
       <pII_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_1>
       <pII_3_1>[Pole tekstowe]</pII_3_1>
       <pII_4_1>[Pole tekstowe]</pII_4_1>
       <pII_5_1>[Pole tekstowe]</pII_5_1>
       <pII_6_1>[Pole tekstowe]</pII_6_1>
       <pII_7_1>[Pole tekstowe]</pII_7_1>
       <pII_2_2>[Pole kwoty]</pII_2_2>
       <pII_3_2>[Pole tekstowe]</pII_3_2>
       <pII_4_2>[Pole tekstowe]</pII_4_2>
       <pII_5_2>[Pole tekstowe]</pII_5_2>
       <pII_6_2>[Pole tekstowe]</pII_6_2>
       <pII_7_2>[Pole tekstowe]</pII_7_2>
       <pII_2_3>[Pole kwoty]</pII_2_3>
       <pII_3_3>[Pole tekstowe]</pII_3_3>
       <pII_4_3>[Pole tekstowe]</pII_4_3>
       <pII_5_3>[Pole tekstowe]</pII_5_3>
       <pII_6_3>[Pole tekstowe]</pII_6_3>
       <pII_7_3>[Pole tekstowe]</pII_7_3>
       <pII_2_4>[Pole kwoty]</pII_2_4>
       <pII_3_4>[Pole tekstowe]</pII_3_4>
       <pII_4_4>[Pole tekstowe]</pII_4_4>
       <pII_5_4>[Pole tekstowe]</pII_5_4>
       <pII_6_4>[Pole tekstowe]</pII_6_4>
       <pII_7_4>[Pole tekstowe]</pII_7_4>
       <pII_2_5>[Pole kwoty]</pII_2_5>
       <pII_3_5>[Pole tekstowe]</pII_3_5>
       <pII_4_5>[Pole tekstowe]</pII_4_5>
       <pII_5_5>[Pole tekstowe]</pII_5_5>
       <pII_6_5>[Pole tekstowe]</pII_6_5>
       <pII_7_5>[Pole tekstowe]</pII_7_5>
       <pII_2_6>[Pole kwoty]</pII_2_6>
       <pII_3_6>[Pole tekstowe]</pII_3_6>
       <pII_4_6>[Pole tekstowe]</pII_4_6>
       <pII_5_6>[Pole tekstowe]</pII_5_6>
       <pII_6_6>[Pole tekstowe]</pII_6_6>
       <pII_7_6>[Pole tekstowe]</pII_7_6>
       <pII_2_7>[Pole kwoty]</pII_2_7>
       <pII_3_7>[Pole tekstowe]</pII_3_7>
       <pII_4_7>[Pole tekstowe]</pII_4_7>
       <pII_5_7>[Pole tekstowe]</pII_5_7>
       <pII_6_7>[Pole tekstowe]</pII_6_7>
       <pII_7_7>[Pole tekstowe]</pII_7_7>
       <pII_8_1_subfield_0>[imię]</pII_8_1_subfield_0>
       <pII_8_1_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_1_subfield_1>
       <pII_8_5_subfield_0>[imię]</pII_8_5_subfield_0>
       <pII_8_5_subfield_1>[nazwisko]</pII_8_5_subfield_1>
       <pII_8_2>[Stanowisko]</pII_8_2>
       <pII_8_6>[Stanowisko]</pII_8_6>
       <pII_8_3>[Telefon]</pII_8_3>
       <pII_8_4>[data]</pII_8_4>
       <pIII_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIII_2_1>
       <pIII_3_1>[Pole tekstowe]</pIII_3_1>
       <pIII_4_1>[Pole tekstowe]</pIII_4_1>
       <pIII_5_1>[Pole tekstowe]</pIII_5_1>
       <pIII_6_1>[Pole tekstowe]</pIII_6_1>
       <pIII_7_1>[Pole tekstowe]</pIII_7_1>
       <pIII_2_2>[Pole kwoty]</pIII_2_2>
       <pIII_3_2>[Pole tekstowe]</pIII_3_2>
       <pIII_4_2>[Pole tekstowe]</pIII_4_2>
       <pIII_5_2>[Pole tekstowe]</pIII_5_2>
       <pIII_6_2>[Pole tekstowe]</pIII_6_2>
       <pIII_7_2>[Pole tekstowe]</pIII_7_2>
       <pIII_2_3>[Pole kwoty]</pIII_2_3>
       <pIII_3_3>[Pole tekstowe]</pIII_3_3>
       <pIII_4_3>[Pole tekstowe]</pIII_4_3>
       <pIII_5_3>[Pole tekstowe]</pIII_5_3>
       <pIII_6_3>[Pole tekstowe]</pIII_6_3>
       <pIII_7_3>[Pole tekstowe]</pIII_7_3>
       <pIII_8_1_subfield_0>[imię]</pIII_8_1_subfield_0>
       <pIII_8_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_8_1_subfield_1>
       <pIII_8_5_subfield_0>[imię]</pIII_8_5_subfield_0>
       <pIII_8_5_subfield_1>[nazwisko]</pIII_8_5_subfield_1>
       <pIII_8_2>[Stanowisko]</pIII_8_2>
       <pIII_8_6>[Stanowisko]</pIII_8_6>
       <pIII_8_3>[Telefon]</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>[data]</pIII_8_4>
       <pIV_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_1>
       <pIV_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_2>
       <pIV_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_3>
       <pIV_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_4>
       <pIV_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_5>
       <pIV_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_6>
       <pIV_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_7>
       <pIV_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_8>
       <pIV_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_9>
       <pIV_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_10>
       <pIV_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_11>
       <pIV_12_subfield_0>[imię]</pIV_12_subfield_0>
       <pIV_12_subfield_1>[nazwisko]</pIV_12_subfield_1>
       <pIV_16_subfield_0>[imię]</pIV_16_subfield_0>
       <pIV_16_subfield_1>[nazwisko]</pIV_16_subfield_1>
       <pIV_13>[Stanowisko]</pIV_13>
       <pIV_17>[Stanowisko]</pIV_17>
       <pIV_14>[Telefon]</pIV_14>
       <pIV_15>[data]</pIV_15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KSFS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387049</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>61-155</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>Poznań</p5_subfield_5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>500600400</p7>
       <p8></p8>
       <p9>test@test.pl</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>10</p11>
       <pI_1>10</pI_1>
       <pI_2>10</pI_2>
       <pI_3>10</pI_3>
       <pI_4>10</pI_4>
       <pI_5>10</pI_5>
       <pI_6_subfield_0>Jan</pI_6_subfield_0>
       <pI_6_subfield_1>Kowalski</pI_6_subfield_1>
       <pI_10_subfield_0>Jan</pI_10_subfield_0>
       <pI_10_subfield_1>Kowalski</pI_10_subfield_1>
       <pI_7>manager</pI_7>
       <pI_11>manager</pI_11>
       <pI_8>500600400</pI_8>
       <pI_9>30-10-1990</pI_9>
       <pII_2_1>10</pII_2_1>
       <pII_3_1>test pola tekstowego</pII_3_1>
       <pII_4_1>test pola tekstowego</pII_4_1>
       <pII_5_1>test pola tekstowego</pII_5_1>
       <pII_6_1>test pola tekstowego</pII_6_1>
       <pII_7_1>test pola tekstowego</pII_7_1>
       <pII_2_2>10</pII_2_2>
       <pII_3_2>test pola tekstowego</pII_3_2>
       <pII_4_2>test pola tekstowego</pII_4_2>
       <pII_5_2>test pola tekstowego</pII_5_2>
       <pII_6_2>test pola tekstowego</pII_6_2>
       <pII_7_2>test pola tekstowego</pII_7_2>
       <pII_2_3>10</pII_2_3>
       <pII_3_3>test pola tekstowego</pII_3_3>
       <pII_4_3>test pola tekstowego</pII_4_3>
       <pII_5_3>test pola tekstowego</pII_5_3>
       <pII_6_3>test pola tekstowego</pII_6_3>
       <pII_7_3>test pola tekstowego</pII_7_3>
       <pII_2_4>10</pII_2_4>
       <pII_3_4>test pola tekstowego</pII_3_4>
       <pII_4_4>test pola tekstowego</pII_4_4>
       <pII_5_4>test pola tekstowego</pII_5_4>
       <pII_6_4>test pola tekstowego</pII_6_4>
       <pII_7_4>test pola tekstowego</pII_7_4>
       <pII_2_5>10</pII_2_5>
       <pII_3_5>test pola tekstowego</pII_3_5>
       <pII_4_5>test pola tekstowego</pII_4_5>
       <pII_5_5>test pola tekstowego</pII_5_5>
       <pII_6_5>test pola tekstowego</pII_6_5>
       <pII_7_5>test pola tekstowego</pII_7_5>
       <pII_2_6>10</pII_2_6>
       <pII_3_6>test pola tekstowego</pII_3_6>
       <pII_4_6>test pola tekstowego</pII_4_6>
       <pII_5_6>test pola tekstowego</pII_5_6>
       <pII_6_6>test pola tekstowego</pII_6_6>
       <pII_7_6>test pola tekstowego</pII_7_6>
       <pII_2_7>10</pII_2_7>
       <pII_3_7>test pola tekstowego</pII_3_7>
       <pII_4_7>test pola tekstowego</pII_4_7>
       <pII_5_7>test pola tekstowego</pII_5_7>
       <pII_6_7>test pola tekstowego</pII_6_7>
       <pII_7_7>test pola tekstowego</pII_7_7>
       <pII_8_1_subfield_0>Jan</pII_8_1_subfield_0>
       <pII_8_1_subfield_1>Kowalski</pII_8_1_subfield_1>
       <pII_8_5_subfield_0>Jan</pII_8_5_subfield_0>
       <pII_8_5_subfield_1>Kowalski</pII_8_5_subfield_1>
       <pII_8_2>manager</pII_8_2>
       <pII_8_6>manager</pII_8_6>
       <pII_8_3>500600400</pII_8_3>
       <pII_8_4>30-10-1990</pII_8_4>
       <pIII_2_1>10</pIII_2_1>
       <pIII_3_1>test pola tekstowego</pIII_3_1>
       <pIII_4_1>test pola tekstowego</pIII_4_1>
       <pIII_5_1>test pola tekstowego</pIII_5_1>
       <pIII_6_1>test pola tekstowego</pIII_6_1>
       <pIII_7_1>test pola tekstowego</pIII_7_1>
       <pIII_2_2>10</pIII_2_2>
       <pIII_3_2>test pola tekstowego</pIII_3_2>
       <pIII_4_2>test pola tekstowego</pIII_4_2>
       <pIII_5_2>test pola tekstowego</pIII_5_2>
       <pIII_6_2>test pola tekstowego</pIII_6_2>
       <pIII_7_2>test pola tekstowego</pIII_7_2>
       <pIII_2_3>10</pIII_2_3>
       <pIII_3_3>test pola tekstowego</pIII_3_3>
       <pIII_4_3>test pola tekstowego</pIII_4_3>
       <pIII_5_3>test pola tekstowego</pIII_5_3>
       <pIII_6_3>test pola tekstowego</pIII_6_3>
       <pIII_7_3>test pola tekstowego</pIII_7_3>
       <pIII_8_1_subfield_0>Jan</pIII_8_1_subfield_0>
       <pIII_8_1_subfield_1>Kowalski</pIII_8_1_subfield_1>
       <pIII_8_5_subfield_0>Jan</pIII_8_5_subfield_0>
       <pIII_8_5_subfield_1>Kowalski</pIII_8_5_subfield_1>
       <pIII_8_2>manager</pIII_8_2>
       <pIII_8_6>manager</pIII_8_6>
       <pIII_8_3>500600400</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>30-10-1990</pIII_8_4>
       <pIV_1>10</pIV_1>
       <pIV_2>10</pIV_2>
       <pIV_3>10</pIV_3>
       <pIV_4>10</pIV_4>
       <pIV_5>10</pIV_5>
       <pIV_6>10</pIV_6>
       <pIV_7>10</pIV_7>
       <pIV_8>10</pIV_8>
       <pIV_9>10</pIV_9>
       <pIV_10>10</pIV_10>
       <pIV_11>10</pIV_11>
       <pIV_12_subfield_0>Jan</pIV_12_subfield_0>
       <pIV_12_subfield_1>Kowalski</pIV_12_subfield_1>
       <pIV_16_subfield_0>Jan</pIV_16_subfield_0>
       <pIV_16_subfield_1>Kowalski</pIV_16_subfield_1>
       <pIV_13>manager</pIV_13>
       <pIV_17>manager</pIV_17>
       <pIV_14>500600400</pIV_14>
       <pIV_15>30-10-1990</pIV_15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>