Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KD (archiwalny) Karta dzieckaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387053</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <pI_1_subfield_0>[imię]</pI_1_subfield_0>
       <pI_1_subfield_1>[drugie imię]</pI_1_subfield_1>
       <pI_2>[nazwisko]</pI_2>
       <pI_3>[dataUrodzenia]</pI_3>
       <pI_4>[miejsceUrodzenia]</pI_4>
       <pI_5_subfield_0>[miejscowość]</pI_5_subfield_0>
       <pI_5_subfield_1>[ulica]</pI_5_subfield_1>
       <pI_5_subfield_2>[nr domu]</pI_5_subfield_2>
       <pI_5_subfield_3>[nr lokalu]</pI_5_subfield_3>
       <pI_5_subfield_4>[kod pocztowy]</pI_5_subfield_4>
       <pI_5_subfield_5>[poczta]</pI_5_subfield_5>
       <pII_1_1>[data]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[pole wielowierszowe]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[pole wielowierszowe]</pII_1_3>
       <pII_2_1>[data]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[pole wielowierszowe]</pII_2_2>
       <pII_2_3>[pole wielowierszowe]</pII_2_3>
       <pIII_1>[Pole tekstowe]</pIII_1>
       <pIII_2>[data]</pIII_2>
       <pIII_3>[Pole tekstowe]</pIII_3>
       <pIII_4>[Pole tekstowe]</pIII_4>
       <pIII_5>[data]</pIII_5>
       <pIII_6>[Pole tekstowe]</pIII_6>
       <pIII_7>[pole wielowierszowe]</pIII_7>
       <pIII_8>[pole wielowierszowe]</pIII_8>
       <pIII_9>[pole wielowierszowe]</pIII_9>
       <pIV_1_1_subfield_0>[imię]</pIV_1_1_subfield_0>
       <pIV_1_1_subfield_1>[drugie imię]</pIV_1_1_subfield_1>
       <pIV_1_2>[nazwisko]</pIV_1_2>
       <pIV_1_3>[Pole tekstowe]</pIV_1_3>
       <pIV_1_4>[Pole tekstowe]</pIV_1_4>
       <pIV_1_5>[Pole tekstowe]</pIV_1_5>
       <pIV_2_1_subfield_0>[imię]</pIV_2_1_subfield_0>
       <pIV_2_1_subfield_1>[drugie imię]</pIV_2_1_subfield_1>
       <pIV_2_2>[nazwisko]</pIV_2_2>
       <pIV_2_3>[Pole tekstowe]</pIV_2_3>
       <pIV_2_4>[Pole tekstowe]</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>[Pole tekstowe]</pIV_2_5>
       <pIV_3_1_subfield_0>[imię]</pIV_3_1_subfield_0>
       <pIV_3_1_subfield_1>[drugie imię]</pIV_3_1_subfield_1>
       <pIV_3_2>[nazwisko]</pIV_3_2>
       <pIV_3_3>[Pole tekstowe]</pIV_3_3>
       <pIV_3_4>[Pole tekstowe]</pIV_3_4>
       <pIV_3_5>[Pole tekstowe]</pIV_3_5>
       <pV_1>[pole wielowierszowe]</pV_1>
       <pVI_1_1>[pole wielowierszowe]</pVI_1_1>
       <pVI_1_2>[pole wielowierszowe]</pVI_1_2>
       <pVI_2_1>[Pole tekstowe]</pVI_2_1>
       <pVI_2_2>[Pole tekstowe]</pVI_2_2>
       <pVI_2_3>[Pole tekstowe]</pVI_2_3>
       <pVI_2_4>[Pole tekstowe]</pVI_2_4>
       <pVI_3>[pole wielowierszowe]</pVI_3>
       <pVI_4_1>[Pole tekstowe]</pVI_4_1>
       <pVI_4_2>[Pole tekstowe]</pVI_4_2>
       <pVI_4_3>[Pole tekstowe]</pVI_4_3>
       <pVI_4_4>[Pole tekstowe]</pVI_4_4>
       <pVI_4_5>[Pole tekstowe]</pVI_4_5>
       <pVI_5>[pole wielowierszowe]</pVI_5>
       <pVI_6>[pole wielowierszowe]</pVI_6>
       <pVI_7>[data]</pVI_7>
       <pVII_1>[pole wielowierszowe]</pVII_1>
       <pVII_2>[pole wielowierszowe]</pVII_2>
       <pVII_3>[pole wielowierszowe]</pVII_3>
       <pVII_4>[pole wielowierszowe]</pVII_4>
       <pVII_5>[data]</pVII_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387053</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <pI_1_subfield_0>Jan</pI_1_subfield_0>
       <pI_1_subfield_1>Stefan</pI_1_subfield_1>
       <pI_2>Kowalski</pI_2>
       <pI_3>30-10-1985</pI_3>
       <pI_4>Poznań</pI_4>
       <pI_5_subfield_0>Poznań</pI_5_subfield_0>
       <pI_5_subfield_1>Strzelecka</pI_5_subfield_1>
       <pI_5_subfield_2>1</pI_5_subfield_2>
       <pI_5_subfield_3>1</pI_5_subfield_3>
       <pI_5_subfield_4>61-155</pI_5_subfield_4>
       <pI_5_subfield_5>Poznań</pI_5_subfield_5>
       <pII_1_1>30-10-1990</pII_1_1>
       <pII_1_2>to jest pole wielowierszowe</pII_1_2>
       <pII_1_3>to jest pole wielowierszowe</pII_1_3>
       <pII_2_1>30-10-1990</pII_2_1>
       <pII_2_2>to jest pole wielowierszowe</pII_2_2>
       <pII_2_3>to jest pole wielowierszowe</pII_2_3>
       <pIII_1>test pola tekstowego</pIII_1>
       <pIII_2>30-10-1990</pIII_2>
       <pIII_3>test pola tekstowego</pIII_3>
       <pIII_4>test pola tekstowego</pIII_4>
       <pIII_5>30-10-1990</pIII_5>
       <pIII_6>test pola tekstowego</pIII_6>
       <pIII_7>to jest pole wielowierszowe</pIII_7>
       <pIII_8>to jest pole wielowierszowe</pIII_8>
       <pIII_9>to jest pole wielowierszowe</pIII_9>
       <pIV_1_1_subfield_0>Jan</pIV_1_1_subfield_0>
       <pIV_1_1_subfield_1>Stefan</pIV_1_1_subfield_1>
       <pIV_1_2>Kowalski</pIV_1_2>
       <pIV_1_3>test pola tekstowego</pIV_1_3>
       <pIV_1_4>test pola tekstowego</pIV_1_4>
       <pIV_1_5>test pola tekstowego</pIV_1_5>
       <pIV_2_1_subfield_0>Jan</pIV_2_1_subfield_0>
       <pIV_2_1_subfield_1>Stefan</pIV_2_1_subfield_1>
       <pIV_2_2>Kowalski</pIV_2_2>
       <pIV_2_3>test pola tekstowego</pIV_2_3>
       <pIV_2_4>test pola tekstowego</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>test pola tekstowego</pIV_2_5>
       <pIV_3_1_subfield_0>Jan</pIV_3_1_subfield_0>
       <pIV_3_1_subfield_1>Stefan</pIV_3_1_subfield_1>
       <pIV_3_2>Kowalski</pIV_3_2>
       <pIV_3_3>test pola tekstowego</pIV_3_3>
       <pIV_3_4>test pola tekstowego</pIV_3_4>
       <pIV_3_5>test pola tekstowego</pIV_3_5>
       <pV_1>to jest pole wielowierszowe</pV_1>
       <pVI_1_1>to jest pole wielowierszowe</pVI_1_1>
       <pVI_1_2>to jest pole wielowierszowe</pVI_1_2>
       <pVI_2_1>test pola tekstowego</pVI_2_1>
       <pVI_2_2>test pola tekstowego</pVI_2_2>
       <pVI_2_3>test pola tekstowego</pVI_2_3>
       <pVI_2_4>test pola tekstowego</pVI_2_4>
       <pVI_3>to jest pole wielowierszowe</pVI_3>
       <pVI_4_1>test pola tekstowego</pVI_4_1>
       <pVI_4_2>test pola tekstowego</pVI_4_2>
       <pVI_4_3>test pola tekstowego</pVI_4_3>
       <pVI_4_4>test pola tekstowego</pVI_4_4>
       <pVI_4_5>test pola tekstowego</pVI_4_5>
       <pVI_5>to jest pole wielowierszowe</pVI_5>
       <pVI_6>to jest pole wielowierszowe</pVI_6>
       <pVI_7>30-10-1990</pVI_7>
       <pVII_1>to jest pole wielowierszowe</pVII_1>
       <pVII_2>to jest pole wielowierszowe</pVII_2>
       <pVII_3>to jest pole wielowierszowe</pVII_3>
       <pVII_4>to jest pole wielowierszowe</pVII_4>
       <pVII_5>30-10-1990</pVII_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>