Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SBJS (archiwalny) Skonsolidowany bilans jednostki sprawozdawczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387377</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta]</p6_subfield_5>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <p4>[rok]</p4>
       <p3>[REGON]</p3>
       <pA_1_1>[Pole kwoty]</pA_1_1>
       <pA_1_2>[Pole kwoty]</pA_1_2>
       <pA_1_3>[Pole kwoty]</pA_1_3>
       <pA_1_4>[Pole kwoty]</pA_1_4>
       <pA_2_1>[Pole kwoty]</pA_2_1>
       <pA_2_2>[Pole kwoty]</pA_2_2>
       <pA_2_3>[Pole kwoty]</pA_2_3>
       <pA_2_4>[Pole kwoty]</pA_2_4>
       <pA_3_3>[Pole kwoty]</pA_3_3>
       <pA_3_4>[Pole kwoty]</pA_3_4>
       <pA_4_1>[Pole kwoty]</pA_4_1>
       <pA_4_2>[Pole kwoty]</pA_4_2>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <pA_5_1>[Pole kwoty]</pA_5_1>
       <pA_5_2>[Pole kwoty]</pA_5_2>
       <pA_5_3>[Pole kwoty]</pA_5_3>
       <pA_5_4>[Pole kwoty]</pA_5_4>
       <pA_6_1>[Pole kwoty]</pA_6_1>
       <pA_6_2>[Pole kwoty]</pA_6_2>
       <pA_6_3>[Pole kwoty]</pA_6_3>
       <pA_6_4>[Pole kwoty]</pA_6_4>
       <pA_7_1>[Pole kwoty]</pA_7_1>
       <pA_7_2>[Pole kwoty]</pA_7_2>
       <pA_8_1>[Pole kwoty]</pA_8_1>
       <pA_8_2>[Pole kwoty]</pA_8_2>
       <pA_8_3>[Pole kwoty]</pA_8_3>
       <pA_8_4>[Pole kwoty]</pA_8_4>
       <pA_9_1>[Pole kwoty]</pA_9_1>
       <pA_9_2>[Pole kwoty]</pA_9_2>
       <pA_9_3>[Pole kwoty]</pA_9_3>
       <pA_9_4>[Pole kwoty]</pA_9_4>
       <pA_10_3>[Pole kwoty]</pA_10_3>
       <pA_10_4>[Pole kwoty]</pA_10_4>
       <pA_11_1>[Pole kwoty]</pA_11_1>
       <pA_11_2>[Pole kwoty]</pA_11_2>
       <pA_11_3>[Pole kwoty]</pA_11_3>
       <pA_11_4>[Pole kwoty]</pA_11_4>
       <pA_12_1>[Pole kwoty]</pA_12_1>
       <pA_12_2>[Pole kwoty]</pA_12_2>
       <pA_13_1>[Pole kwoty]</pA_13_1>
       <pA_13_2>[Pole kwoty]</pA_13_2>
       <pA_13_3>[Pole kwoty]</pA_13_3>
       <pA_13_4>[Pole kwoty]</pA_13_4>
       <pA_14_1>[Pole kwoty]</pA_14_1>
       <pA_14_2>[Pole kwoty]</pA_14_2>
       <pA_14_3>[Pole kwoty]</pA_14_3>
       <pA_14_4>[Pole kwoty]</pA_14_4>
       <pA_15_1>[Pole kwoty]</pA_15_1>
       <pA_15_2>[Pole kwoty]</pA_15_2>
       <pA_16_3>[Pole kwoty]</pA_16_3>
       <pA_16_4>[Pole kwoty]</pA_16_4>
       <pA_17_1>[Pole kwoty]</pA_17_1>
       <pA_17_2>[Pole kwoty]</pA_17_2>
       <pA_17_3>[Pole kwoty]</pA_17_3>
       <pA_17_4>[Pole kwoty]</pA_17_4>
       <pA_18_1>[Pole kwoty]</pA_18_1>
       <pA_18_2>[Pole kwoty]</pA_18_2>
       <pA_18_3>[Pole kwoty]</pA_18_3>
       <pA_18_4>[Pole kwoty]</pA_18_4>
       <pA_19_1>[Pole kwoty]</pA_19_1>
       <pA_19_2>[Pole kwoty]</pA_19_2>
       <pA_19_3>[Pole kwoty]</pA_19_3>
       <pA_19_4>[Pole kwoty]</pA_19_4>
       <pA_20_1>[Pole kwoty]</pA_20_1>
       <pA_20_2>[Pole kwoty]</pA_20_2>
       <pA_20_3>[Pole kwoty]</pA_20_3>
       <pA_20_4>[Pole kwoty]</pA_20_4>
       <pA_21_1>[Pole kwoty]</pA_21_1>
       <pA_21_2>[Pole kwoty]</pA_21_2>
       <pA_21_3>[Pole kwoty]</pA_21_3>
       <pA_21_4>[Pole kwoty]</pA_21_4>
       <pA_22_1>[Pole kwoty]</pA_22_1>
       <pA_22_2>[Pole kwoty]</pA_22_2>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <pA_23_3>[Pole kwoty]</pA_23_3>
       <pA_23_4>[Pole kwoty]</pA_23_4>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <pA_24_1>[Pole kwoty]</pA_24_1>
       <pA_24_2>[Pole kwoty]</pA_24_2>
       <pA_24_3>[Pole kwoty]</pA_24_3>
       <pA_24_4>[Pole kwoty]</pA_24_4>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <pA_25_1>[Pole kwoty]</pA_25_1>
       <pA_25_2>[Pole kwoty]</pA_25_2>
       <pA_25_3>[Pole kwoty]</pA_25_3>
       <pA_25_4>[Pole kwoty]</pA_25_4>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p16_1>[pierwszeImie]</p16_1>
       <p16_2>[nazwisko]</p16_2>
       <p15>[Data wypełnienia]</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SBJS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387377</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <p4></p4>
       <p3>773461194</p3>
       <pA_1_1>10</pA_1_1>
       <pA_1_2>10</pA_1_2>
       <pA_1_3>10</pA_1_3>
       <pA_1_4>10</pA_1_4>
       <pA_2_1>10</pA_2_1>
       <pA_2_2>10</pA_2_2>
       <pA_2_3>10</pA_2_3>
       <pA_2_4>10</pA_2_4>
       <pA_3_3>10</pA_3_3>
       <pA_3_4>10</pA_3_4>
       <pA_4_1>10</pA_4_1>
       <pA_4_2>10</pA_4_2>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <pA_5_1>10</pA_5_1>
       <pA_5_2>10</pA_5_2>
       <pA_5_3>10</pA_5_3>
       <pA_5_4>10</pA_5_4>
       <pA_6_1>10</pA_6_1>
       <pA_6_2>10</pA_6_2>
       <pA_6_3>10</pA_6_3>
       <pA_6_4>10</pA_6_4>
       <pA_7_1>10</pA_7_1>
       <pA_7_2>10</pA_7_2>
       <pA_8_1>10</pA_8_1>
       <pA_8_2>10</pA_8_2>
       <pA_8_3>10</pA_8_3>
       <pA_8_4>10</pA_8_4>
       <pA_9_1>10</pA_9_1>
       <pA_9_2>10</pA_9_2>
       <pA_9_3>10</pA_9_3>
       <pA_9_4>10</pA_9_4>
       <pA_10_3>10</pA_10_3>
       <pA_10_4>10</pA_10_4>
       <pA_11_1>10</pA_11_1>
       <pA_11_2>10</pA_11_2>
       <pA_11_3>10</pA_11_3>
       <pA_11_4>10</pA_11_4>
       <pA_12_1>10</pA_12_1>
       <pA_12_2>10</pA_12_2>
       <pA_13_1>10</pA_13_1>
       <pA_13_2>10</pA_13_2>
       <pA_13_3>10</pA_13_3>
       <pA_13_4>10</pA_13_4>
       <pA_14_1>10</pA_14_1>
       <pA_14_2>10</pA_14_2>
       <pA_14_3>10</pA_14_3>
       <pA_14_4>10</pA_14_4>
       <pA_15_1>10</pA_15_1>
       <pA_15_2>10</pA_15_2>
       <pA_16_3>10</pA_16_3>
       <pA_16_4>10</pA_16_4>
       <pA_17_1>10</pA_17_1>
       <pA_17_2>10</pA_17_2>
       <pA_17_3>10</pA_17_3>
       <pA_17_4>10</pA_17_4>
       <pA_18_1>10</pA_18_1>
       <pA_18_2>10</pA_18_2>
       <pA_18_3>10</pA_18_3>
       <pA_18_4>10</pA_18_4>
       <pA_19_1>10</pA_19_1>
       <pA_19_2>10</pA_19_2>
       <pA_19_3>10</pA_19_3>
       <pA_19_4>10</pA_19_4>
       <pA_20_1>10</pA_20_1>
       <pA_20_2>10</pA_20_2>
       <pA_20_3>10</pA_20_3>
       <pA_20_4>10</pA_20_4>
       <pA_21_1>10</pA_21_1>
       <pA_21_2>10</pA_21_2>
       <pA_21_3>10</pA_21_3>
       <pA_21_4>10</pA_21_4>
       <pA_22_1>10</pA_22_1>
       <pA_22_2>10</pA_22_2>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <pA_23_3>10</pA_23_3>
       <pA_23_4>10</pA_23_4>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <pA_24_1>10</pA_24_1>
       <pA_24_2>10</pA_24_2>
       <pA_24_3>10</pA_24_3>
       <pA_24_4>10</pA_24_4>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <pA_25_1>10</pA_25_1>
       <pA_25_2>10</pA_25_2>
       <pA_25_3>10</pA_25_3>
       <pA_25_4>10</pA_25_4>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p16_1>Jan</p16_1>
       <p16_2>Kowalski</p16_2>
       <p15>30-10-2014</p15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>