Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AZ-KRH (archiwalny) Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki niewypłacone nierezydentomPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387399</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[REGON]</p0_1>
       <p0_2>[nazwaPelna]</p0_2>
       <p0_3_subfield_0>[miejscowość]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[ulica]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>[nr domu]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>[nr lokalu]</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_4>
       <p0_3_subfield_5>[poczta]</p0_3_subfield_5>
       <p0_4_>[Wartość wyboru w polu p0_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_4_>
       <p0_5>[Pole tekstowe]</p0_5>
       <p0_6>[rok]</p0_6>
       <p14_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1_4>
       <p1_1>[Pole tekstowe]</p1_1>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p3_1>[Pole tekstowe]</p3_1>
       <p4_1>[kraj]</p4_1>
       <p5_1>[Lista walut]</p5_1>
       <p6_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_1>
       <p7_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_1>
       <p8_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_1>
       <p9_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_1>
       <p10_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_1>
       <p11_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_1>
       <p12_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p4_2>[kraj]</p4_2>
       <p5_2>[Lista walut]</p5_2>
       <p6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_2>
       <p7_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_2>
       <p8_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_2>
       <p9_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_2>
       <p10_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_2>
       <p11_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_2>
       <p12_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p4_3>[kraj]</p4_3>
       <p5_3>[Lista walut]</p5_3>
       <p6_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_3>
       <p7_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_3>
       <p8_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_3>
       <p9_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_3>
       <p10_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_3>
       <p11_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_3>
       <p12_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p4_4>[kraj]</p4_4>
       <p5_4>[Lista walut]</p5_4>
       <p6_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_4>
       <p7_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_4>
       <p8_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_4>
       <p9_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_4>
       <p10_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_4>
       <p11_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_4>
       <p12_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p3_5>[Pole tekstowe]</p3_5>
       <p4_5>[kraj]</p4_5>
       <p5_5>[Lista walut]</p5_5>
       <p6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_5>
       <p7_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_5>
       <p8_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_5>
       <p9_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_5>
       <p10_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_5>
       <p11_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_5>
       <p12_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p4_6>[kraj]</p4_6>
       <p5_6>[Lista walut]</p5_6>
       <p6_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_6>
       <p7_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_6>
       <p8_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_6>
       <p9_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_6>
       <p10_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_6>
       <p11_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_6>
       <p12_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12_6>
       <p1_7>[Pole tekstowe]</p1_7>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p3_7>[Pole tekstowe]</p3_7>
       <p4_7>[kraj]</p4_7>
       <p5_7>[Lista walut]</p5_7>
       <p6_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_7>
       <p7_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_7>
       <p8_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_7>
       <p9_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_7>
       <p10_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_7>
       <p11_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_7>
       <p12_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12_7>
       <p1_8>[Pole tekstowe]</p1_8>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p3_8>[Pole tekstowe]</p3_8>
       <p4_8>[kraj]</p4_8>
       <p5_8>[Lista walut]</p5_8>
       <p6_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_8>
       <p7_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_8>
       <p8_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_8>
       <p9_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_8>
       <p10_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_8>
       <p11_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_8>
       <p12_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12_8>
       <p1_9>[Pole tekstowe]</p1_9>
       <p2_9>[Pole tekstowe]</p2_9>
       <p3_9>[Pole tekstowe]</p3_9>
       <p4_9>[kraj]</p4_9>
       <p5_9>[Lista walut]</p5_9>
       <p6_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p6_9>
       <p7_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p7_9>
       <p8_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_9>
       <p9_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9_9>
       <p10_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10_9>
       <p11_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11_9>
       <p12_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12_9>
       <p15_1_subfield_0>[imię]</p15_1_subfield_0>
       <p15_1_subfield_1>[nazwisko]</p15_1_subfield_1>
       <p15_4>[Data wypełnienia]</p15_4>
       <p15_2>[Telefon]</p15_2>
       <p15_3>[Mail]</p15_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AZ-KRH</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387399</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>773461194</p0_1>
       <p0_2>Pełna nazwa testowa</p0_2>
       <p0_3_subfield_0>Poznań</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Strzelecka</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>1</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>1</p0_3_subfield_3>
       <p0_3_subfield_4>61-155</p0_3_subfield_4>
       <p0_3_subfield_5>Poznań</p0_3_subfield_5>
       <p0_4_>1</p0_4_>
       <p0_5>test pola tekstowego</p0_5>
       <p0_6></p0_6>
       <p14_1_4>10</p14_1_4>
       <p1_1>test pola tekstowego</p1_1>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p3_1>test pola tekstowego</p3_1>
       <p4_1>PL</p4_1>
       <p5_1></p5_1>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p4_2>PL</p4_2>
       <p5_2></p5_2>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p12_2>10</p12_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p4_3>PL</p4_3>
       <p5_3></p5_3>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p4_4>PL</p4_4>
       <p5_4></p5_4>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p3_5>test pola tekstowego</p3_5>
       <p4_5>PL</p4_5>
       <p5_5></p5_5>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p7_5>10</p7_5>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p12_5>10</p12_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p3_6>test pola tekstowego</p3_6>
       <p4_6>PL</p4_6>
       <p5_6></p5_6>
       <p6_6>10</p6_6>
       <p7_6>10</p7_6>
       <p8_6>10</p8_6>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p10_6>10</p10_6>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p12_6>10</p12_6>
       <p1_7>test pola tekstowego</p1_7>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p3_7>test pola tekstowego</p3_7>
       <p4_7>PL</p4_7>
       <p5_7></p5_7>
       <p6_7>10</p6_7>
       <p7_7>10</p7_7>
       <p8_7>10</p8_7>
       <p9_7>10</p9_7>
       <p10_7>10</p10_7>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p12_7>10</p12_7>
       <p1_8>test pola tekstowego</p1_8>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p3_8>test pola tekstowego</p3_8>
       <p4_8>PL</p4_8>
       <p5_8></p5_8>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p7_8>10</p7_8>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p12_8>10</p12_8>
       <p1_9>test pola tekstowego</p1_9>
       <p2_9>test pola tekstowego</p2_9>
       <p3_9>test pola tekstowego</p3_9>
       <p4_9>PL</p4_9>
       <p5_9></p5_9>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p7_9>10</p7_9>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p10_9>10</p10_9>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p15_1_subfield_0>Jan</p15_1_subfield_0>
       <p15_1_subfield_1>Kowalski</p15_1_subfield_1>
       <p15_4>30-10-2014</p15_4>
       <p15_2>500600400</p15_2>
       <p15_3>test@test.pl</p15_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>