Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-IM/A (1) (archiwalny) Informacja o dokonanym imporciePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387600</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_5>[nazwa pełna]</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_6>[REGON]</p10_subfield_6>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[imię]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[data urodzenia]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>[PESEL]</p10_subfield_4>
       <pa_1>[pole wielowierszowe]</pa_1>
       <pb_1>[pole wielowierszowe]</pb_1>
       <pc_1>[pole wielowierszowe]</pc_1>
       <pd_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_1>
       <pe_1>[Pole kwoty]</pe_1>
       <pf_1>[Pole kwoty]</pf_1>
       <pg_1>[Pole kwoty]</pg_1>
       <ph_1_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_1 = ph_1_subfield_1 ]</ph_1_subfield_1>
       <ph_1_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_1 = ph_1_subfield_1 ]</ph_1_subfield_2>
       <pi_1> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_1>
       <pa_2>[pole wielowierszowe]</pa_2>
       <pb_2>[pole wielowierszowe]</pb_2>
       <pc_2>[pole wielowierszowe]</pc_2>
       <pd_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_2>
       <pe_2>[Pole kwoty]</pe_2>
       <pf_2>[Pole kwoty]</pf_2>
       <pg_2>[Pole kwoty]</pg_2>
       <ph_2_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_2 = ph_2_subfield_1 ]</ph_2_subfield_1>
       <ph_2_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_2 = ph_2_subfield_1 ]</ph_2_subfield_2>
       <pi_2> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_2>
       <pa_3>[pole wielowierszowe]</pa_3>
       <pb_3>[pole wielowierszowe]</pb_3>
       <pc_3>[pole wielowierszowe]</pc_3>
       <pd_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_3>
       <pe_3>[Pole kwoty]</pe_3>
       <pf_3>[Pole kwoty]</pf_3>
       <pg_3>[Pole kwoty]</pg_3>
       <ph_3_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_3 = ph_3_subfield_1 ]</ph_3_subfield_1>
       <ph_3_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_3 = ph_3_subfield_1 ]</ph_3_subfield_2>
       <pi_3> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_3>
       <pa_4>[pole wielowierszowe]</pa_4>
       <pb_4>[pole wielowierszowe]</pb_4>
       <pc_4>[pole wielowierszowe]</pc_4>
       <pd_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_4>
       <pe_4>[Pole kwoty]</pe_4>
       <pf_4>[Pole kwoty]</pf_4>
       <pg_4>[Pole kwoty]</pg_4>
       <ph_4_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_4 = ph_4_subfield_1 ]</ph_4_subfield_1>
       <ph_4_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_4 = ph_4_subfield_1 ]</ph_4_subfield_2>
       <pi_4> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_4>
       <pa_5>[pole wielowierszowe]</pa_5>
       <pb_5>[pole wielowierszowe]</pb_5>
       <pc_5>[pole wielowierszowe]</pc_5>
       <pd_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_5>
       <pe_5>[Pole kwoty]</pe_5>
       <pf_5>[Pole kwoty]</pf_5>
       <pg_5>[Pole kwoty]</pg_5>
       <ph_5_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_5 = ph_5_subfield_1 ]</ph_5_subfield_1>
       <ph_5_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_5 = ph_5_subfield_1 ]</ph_5_subfield_2>
       <pi_5> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_5>
       <pa_6>[pole wielowierszowe]</pa_6>
       <pb_6>[pole wielowierszowe]</pb_6>
       <pc_6>[pole wielowierszowe]</pc_6>
       <pd_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_6>
       <pe_6>[Pole kwoty]</pe_6>
       <pf_6>[Pole kwoty]</pf_6>
       <pg_6>[Pole kwoty]</pg_6>
       <ph_6_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_6 = ph_6_subfield_1 ]</ph_6_subfield_1>
       <ph_6_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_6 = ph_6_subfield_1 ]</ph_6_subfield_2>
       <pi_6> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_6>
       <pa_7>[pole wielowierszowe]</pa_7>
       <pb_7>[pole wielowierszowe]</pb_7>
       <pc_7>[pole wielowierszowe]</pc_7>
       <pd_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_7>
       <pe_7>[Pole kwoty]</pe_7>
       <pf_7>[Pole kwoty]</pf_7>
       <pg_7>[Pole kwoty]</pg_7>
       <ph_7_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_7 = ph_7_subfield_1 ]</ph_7_subfield_1>
       <ph_7_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_7 = ph_7_subfield_1 ]</ph_7_subfield_2>
       <pi_7> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_7>
       <pa_8>[pole wielowierszowe]</pa_8>
       <pb_8>[pole wielowierszowe]</pb_8>
       <pc_8>[pole wielowierszowe]</pc_8>
       <pd_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_8>
       <pe_8>[Pole kwoty]</pe_8>
       <pf_8>[Pole kwoty]</pf_8>
       <pg_8>[Pole kwoty]</pg_8>
       <ph_8_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_8 = ph_8_subfield_1 ]</ph_8_subfield_1>
       <ph_8_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_8 = ph_8_subfield_1 ]</ph_8_subfield_2>
       <pi_8> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_8>
       <pa_9>[pole wielowierszowe]</pa_9>
       <pb_9>[pole wielowierszowe]</pb_9>
       <pc_9>[pole wielowierszowe]</pc_9>
       <pd_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_9>
       <pe_9>[Pole kwoty]</pe_9>
       <pf_9>[Pole kwoty]</pf_9>
       <pg_9>[Pole kwoty]</pg_9>
       <ph_9_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_9 = ph_9_subfield_1 ]</ph_9_subfield_1>
       <ph_9_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_9 = ph_9_subfield_1 ]</ph_9_subfield_2>
       <pi_9> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_9>
       <pa_10>[pole wielowierszowe]</pa_10>
       <pb_10>[pole wielowierszowe]</pb_10>
       <pc_10>[pole wielowierszowe]</pc_10>
       <pd_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_10>
       <pe_10>[Pole kwoty]</pe_10>
       <pf_10>[Pole kwoty]</pf_10>
       <pg_10>[Pole kwoty]</pg_10>
       <ph_10_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_10 = ph_10_subfield_1 ]</ph_10_subfield_1>
       <ph_10_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_10 = ph_10_subfield_1 ]</ph_10_subfield_2>
       <pi_10> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_10>
       <pa_11>[pole wielowierszowe]</pa_11>
       <pb_11>[pole wielowierszowe]</pb_11>
       <pc_11>[pole wielowierszowe]</pc_11>
       <pd_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_11>
       <pe_11>[Pole kwoty]</pe_11>
       <pf_11>[Pole kwoty]</pf_11>
       <pg_11>[Pole kwoty]</pg_11>
       <ph_11_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_11 = ph_11_subfield_1 ]</ph_11_subfield_1>
       <ph_11_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_11 = ph_11_subfield_1 ]</ph_11_subfield_2>
       <pi_11> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_11>
       <pa_12>[pole wielowierszowe]</pa_12>
       <pb_12>[pole wielowierszowe]</pb_12>
       <pc_12>[pole wielowierszowe]</pc_12>
       <pd_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_12>
       <pe_12>[Pole kwoty]</pe_12>
       <pf_12>[Pole kwoty]</pf_12>
       <pg_12>[Pole kwoty]</pg_12>
       <ph_12_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_12 = ph_12_subfield_1 ]</ph_12_subfield_1>
       <ph_12_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_12 = ph_12_subfield_1 ]</ph_12_subfield_2>
       <pi_12> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_12>
       <pa_13>[pole wielowierszowe]</pa_13>
       <pb_13>[pole wielowierszowe]</pb_13>
       <pc_13>[pole wielowierszowe]</pc_13>
       <pd_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_13>
       <pe_13>[Pole kwoty]</pe_13>
       <pf_13>[Pole kwoty]</pf_13>
       <pg_13>[Pole kwoty]</pg_13>
       <ph_13_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_13 = ph_13_subfield_1 ]</ph_13_subfield_1>
       <ph_13_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_13 = ph_13_subfield_1 ]</ph_13_subfield_2>
       <pi_13> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_13>
       <pa_14>[pole wielowierszowe]</pa_14>
       <pb_14>[pole wielowierszowe]</pb_14>
       <pc_14>[pole wielowierszowe]</pc_14>
       <pd_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_14>
       <pe_14>[Pole kwoty]</pe_14>
       <pf_14>[Pole kwoty]</pf_14>
       <pg_14>[Pole kwoty]</pg_14>
       <ph_14_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_14 = ph_14_subfield_1 ]</ph_14_subfield_1>
       <ph_14_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_14 = ph_14_subfield_1 ]</ph_14_subfield_2>
       <pi_14> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_14>
       <pa_15>[pole wielowierszowe]</pa_15>
       <pb_15>[pole wielowierszowe]</pb_15>
       <pc_15>[pole wielowierszowe]</pc_15>
       <pd_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_15>
       <pe_15>[Pole kwoty]</pe_15>
       <pf_15>[Pole kwoty]</pf_15>
       <pg_15>[Pole kwoty]</pg_15>
       <ph_15_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_15 = ph_15_subfield_1 ]</ph_15_subfield_1>
       <ph_15_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_15 = ph_15_subfield_1 ]</ph_15_subfield_2>
       <pi_15> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_15>
       <pa_16>[pole wielowierszowe]</pa_16>
       <pb_16>[pole wielowierszowe]</pb_16>
       <pc_16>[pole wielowierszowe]</pc_16>
       <pd_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_16>
       <pe_16>[Pole kwoty]</pe_16>
       <pf_16>[Pole kwoty]</pf_16>
       <pg_16>[Pole kwoty]</pg_16>
       <ph_16_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_16 = ph_16_subfield_1 ]</ph_16_subfield_1>
       <ph_16_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_16 = ph_16_subfield_1 ]</ph_16_subfield_2>
       <pi_16> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_16>
       <pa_17>[pole wielowierszowe]</pa_17>
       <pb_17>[pole wielowierszowe]</pb_17>
       <pc_17>[pole wielowierszowe]</pc_17>
       <pd_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_17>
       <pe_17>[Pole kwoty]</pe_17>
       <pf_17>[Pole kwoty]</pf_17>
       <pg_17>[Pole kwoty]</pg_17>
       <ph_17_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_17 = ph_17_subfield_1 ]</ph_17_subfield_1>
       <ph_17_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_17 = ph_17_subfield_1 ]</ph_17_subfield_2>
       <pi_17> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_17>
       <pa_18>[pole wielowierszowe]</pa_18>
       <pb_18>[pole wielowierszowe]</pb_18>
       <pc_18>[pole wielowierszowe]</pc_18>
       <pd_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_18>
       <pe_18>[Pole kwoty]</pe_18>
       <pf_18>[Pole kwoty]</pf_18>
       <pg_18>[Pole kwoty]</pg_18>
       <ph_18_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_18 = ph_18_subfield_1 ]</ph_18_subfield_1>
       <ph_18_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_18 = ph_18_subfield_1 ]</ph_18_subfield_2>
       <pi_18> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_18>
       <pa_19>[pole wielowierszowe]</pa_19>
       <pb_19>[pole wielowierszowe]</pb_19>
       <pc_19>[pole wielowierszowe]</pc_19>
       <pd_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_19>
       <pe_19>[Pole kwoty]</pe_19>
       <pf_19>[Pole kwoty]</pf_19>
       <pg_19>[Pole kwoty]</pg_19>
       <ph_19_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_19 = ph_19_subfield_1 ]</ph_19_subfield_1>
       <ph_19_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_19 = ph_19_subfield_1 ]</ph_19_subfield_2>
       <pi_19> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_19>
       <pa_20>[pole wielowierszowe]</pa_20>
       <pb_20>[pole wielowierszowe]</pb_20>
       <pc_20>[pole wielowierszowe]</pc_20>
       <pd_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_20>
       <pe_20>[Pole kwoty]</pe_20>
       <pf_20>[Pole kwoty]</pf_20>
       <pg_20>[Pole kwoty]</pg_20>
       <ph_20_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_20 = ph_20_subfield_1 ]</ph_20_subfield_1>
       <ph_20_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_20 = ph_20_subfield_1 ]</ph_20_subfield_2>
       <pi_20> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_20>
       <pa_21>[pole wielowierszowe]</pa_21>
       <pb_21>[pole wielowierszowe]</pb_21>
       <pc_21>[pole wielowierszowe]</pc_21>
       <pd_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_21>
       <pe_21>[Pole kwoty]</pe_21>
       <pf_21>[Pole kwoty]</pf_21>
       <pg_21>[Pole kwoty]</pg_21>
       <ph_21_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_21 = ph_21_subfield_1 ]</ph_21_subfield_1>
       <ph_21_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_21 = ph_21_subfield_1 ]</ph_21_subfield_2>
       <pi_21> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_21>
       <pa_22>[pole wielowierszowe]</pa_22>
       <pb_22>[pole wielowierszowe]</pb_22>
       <pc_22>[pole wielowierszowe]</pc_22>
       <pd_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_22>
       <pe_22>[Pole kwoty]</pe_22>
       <pf_22>[Pole kwoty]</pf_22>
       <pg_22>[Pole kwoty]</pg_22>
       <ph_22_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_22 = ph_22_subfield_1 ]</ph_22_subfield_1>
       <ph_22_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_22 = ph_22_subfield_1 ]</ph_22_subfield_2>
       <pi_22> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_22>
       <pa_23>[pole wielowierszowe]</pa_23>
       <pb_23>[pole wielowierszowe]</pb_23>
       <pc_23>[pole wielowierszowe]</pc_23>
       <pd_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_23>
       <pe_23>[Pole kwoty]</pe_23>
       <pf_23>[Pole kwoty]</pf_23>
       <pg_23>[Pole kwoty]</pg_23>
       <ph_23_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_23 = ph_23_subfield_1 ]</ph_23_subfield_1>
       <ph_23_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_23 = ph_23_subfield_1 ]</ph_23_subfield_2>
       <pi_23> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_23>
       <pa_24>[pole wielowierszowe]</pa_24>
       <pb_24>[pole wielowierszowe]</pb_24>
       <pc_24>[pole wielowierszowe]</pc_24>
       <pd_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_24>
       <pe_24>[Pole kwoty]</pe_24>
       <pf_24>[Pole kwoty]</pf_24>
       <pg_24>[Pole kwoty]</pg_24>
       <ph_24_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_24 = ph_24_subfield_1 ]</ph_24_subfield_1>
       <ph_24_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_24 = ph_24_subfield_1 ]</ph_24_subfield_2>
       <pi_24> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_24>
       <pa_25>[pole wielowierszowe]</pa_25>
       <pb_25>[pole wielowierszowe]</pb_25>
       <pc_25>[pole wielowierszowe]</pc_25>
       <pd_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_25>
       <pe_25>[Pole kwoty]</pe_25>
       <pf_25>[Pole kwoty]</pf_25>
       <pg_25>[Pole kwoty]</pg_25>
       <ph_25_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_25 = ph_25_subfield_1 ]</ph_25_subfield_1>
       <ph_25_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_25 = ph_25_subfield_1 ]</ph_25_subfield_2>
       <pi_25> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_25>
       <pa_26>[pole wielowierszowe]</pa_26>
       <pb_26>[pole wielowierszowe]</pb_26>
       <pc_26>[pole wielowierszowe]</pc_26>
       <pd_26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_26>
       <pe_26>[Pole kwoty]</pe_26>
       <pf_26>[Pole kwoty]</pf_26>
       <pg_26>[Pole kwoty]</pg_26>
       <ph_26_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_26 = ph_26_subfield_1 ]</ph_26_subfield_1>
       <ph_26_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_26 = ph_26_subfield_1 ]</ph_26_subfield_2>
       <pi_26> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_26>
       <pa_27>[pole wielowierszowe]</pa_27>
       <pb_27>[pole wielowierszowe]</pb_27>
       <pc_27>[pole wielowierszowe]</pc_27>
       <pd_27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_27>
       <pe_27>[Pole kwoty]</pe_27>
       <pf_27>[Pole kwoty]</pf_27>
       <pg_27>[Pole kwoty]</pg_27>
       <ph_27_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_27 = ph_27_subfield_1 ]</ph_27_subfield_1>
       <ph_27_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_27 = ph_27_subfield_1 ]</ph_27_subfield_2>
       <pi_27> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_27>
       <pa_28>[pole wielowierszowe]</pa_28>
       <pb_28>[pole wielowierszowe]</pb_28>
       <pc_28>[pole wielowierszowe]</pc_28>
       <pd_28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_28>
       <pe_28>[Pole kwoty]</pe_28>
       <pf_28>[Pole kwoty]</pf_28>
       <pg_28>[Pole kwoty]</pg_28>
       <ph_28_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_28 = ph_28_subfield_1 ]</ph_28_subfield_1>
       <ph_28_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_28 = ph_28_subfield_1 ]</ph_28_subfield_2>
       <pi_28> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_28>
       <pa_29>[pole wielowierszowe]</pa_29>
       <pb_29>[pole wielowierszowe]</pb_29>
       <pc_29>[pole wielowierszowe]</pc_29>
       <pd_29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_29>
       <pe_29>[Pole kwoty]</pe_29>
       <pf_29>[Pole kwoty]</pf_29>
       <pg_29>[Pole kwoty]</pg_29>
       <ph_29_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_29 = ph_29_subfield_1 ]</ph_29_subfield_1>
       <ph_29_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_29 = ph_29_subfield_1 ]</ph_29_subfield_2>
       <pi_29> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_29>
       <pa_30>[pole wielowierszowe]</pa_30>
       <pb_30>[pole wielowierszowe]</pb_30>
       <pc_30>[pole wielowierszowe]</pc_30>
       <pd_30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_30>
       <pe_30>[Pole kwoty]</pe_30>
       <pf_30>[Pole kwoty]</pf_30>
       <pg_30>[Pole kwoty]</pg_30>
       <ph_30_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_30 = ph_30_subfield_1 ]</ph_30_subfield_1>
       <ph_30_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_30 = ph_30_subfield_1 ]</ph_30_subfield_2>
       <pi_30> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_30>
       <pa_31>[pole wielowierszowe]</pa_31>
       <pb_31>[pole wielowierszowe]</pb_31>
       <pc_31>[pole wielowierszowe]</pc_31>
       <pd_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pd_31>
       <pe_31>[Pole kwoty]</pe_31>
       <pf_31>[Pole kwoty]</pf_31>
       <pg_31>[Pole kwoty]</pg_31>
       <ph_31_subfield_1>[Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług Pole ph_31 = ph_31_subfield_1 ]</ph_31_subfield_1>
       <ph_31_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole ph_31 = ph_31_subfield_1 ]</ph_31_subfield_2>
       <pi_31> / 23 / 22 / 8 / 7 / 5 / 0 / zw</pi_31>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-IM/A (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387600</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_5>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_6>773461194</p10_subfield_6>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>Jan</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>30-10-1985</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>23050608219</p10_subfield_4>
       <pa_1>to jest pole wielowierszowe</pa_1>
       <pb_1>to jest pole wielowierszowe</pb_1>
       <pc_1>to jest pole wielowierszowe</pc_1>
       <pd_1>10</pd_1>
       <pe_1>10</pe_1>
       <pf_1>10</pf_1>
       <pg_1>10</pg_1>
       <ph_1_subfield_1>1</ph_1_subfield_1>
       <ph_1_subfield_2>1</ph_1_subfield_2>
       <pi_1></pi_1>
       <pa_2>to jest pole wielowierszowe</pa_2>
       <pb_2>to jest pole wielowierszowe</pb_2>
       <pc_2>to jest pole wielowierszowe</pc_2>
       <pd_2>10</pd_2>
       <pe_2>10</pe_2>
       <pf_2>10</pf_2>
       <pg_2>10</pg_2>
       <ph_2_subfield_1>1</ph_2_subfield_1>
       <ph_2_subfield_2>1</ph_2_subfield_2>
       <pi_2></pi_2>
       <pa_3>to jest pole wielowierszowe</pa_3>
       <pb_3>to jest pole wielowierszowe</pb_3>
       <pc_3>to jest pole wielowierszowe</pc_3>
       <pd_3>10</pd_3>
       <pe_3>10</pe_3>
       <pf_3>10</pf_3>
       <pg_3>10</pg_3>
       <ph_3_subfield_1>1</ph_3_subfield_1>
       <ph_3_subfield_2>1</ph_3_subfield_2>
       <pi_3></pi_3>
       <pa_4>to jest pole wielowierszowe</pa_4>
       <pb_4>to jest pole wielowierszowe</pb_4>
       <pc_4>to jest pole wielowierszowe</pc_4>
       <pd_4>10</pd_4>
       <pe_4>10</pe_4>
       <pf_4>10</pf_4>
       <pg_4>10</pg_4>
       <ph_4_subfield_1>1</ph_4_subfield_1>
       <ph_4_subfield_2>1</ph_4_subfield_2>
       <pi_4></pi_4>
       <pa_5>to jest pole wielowierszowe</pa_5>
       <pb_5>to jest pole wielowierszowe</pb_5>
       <pc_5>to jest pole wielowierszowe</pc_5>
       <pd_5>10</pd_5>
       <pe_5>10</pe_5>
       <pf_5>10</pf_5>
       <pg_5>10</pg_5>
       <ph_5_subfield_1>1</ph_5_subfield_1>
       <ph_5_subfield_2>1</ph_5_subfield_2>
       <pi_5></pi_5>
       <pa_6>to jest pole wielowierszowe</pa_6>
       <pb_6>to jest pole wielowierszowe</pb_6>
       <pc_6>to jest pole wielowierszowe</pc_6>
       <pd_6>10</pd_6>
       <pe_6>10</pe_6>
       <pf_6>10</pf_6>
       <pg_6>10</pg_6>
       <ph_6_subfield_1>1</ph_6_subfield_1>
       <ph_6_subfield_2>1</ph_6_subfield_2>
       <pi_6></pi_6>
       <pa_7>to jest pole wielowierszowe</pa_7>
       <pb_7>to jest pole wielowierszowe</pb_7>
       <pc_7>to jest pole wielowierszowe</pc_7>
       <pd_7>10</pd_7>
       <pe_7>10</pe_7>
       <pf_7>10</pf_7>
       <pg_7>10</pg_7>
       <ph_7_subfield_1>1</ph_7_subfield_1>
       <ph_7_subfield_2>1</ph_7_subfield_2>
       <pi_7></pi_7>
       <pa_8>to jest pole wielowierszowe</pa_8>
       <pb_8>to jest pole wielowierszowe</pb_8>
       <pc_8>to jest pole wielowierszowe</pc_8>
       <pd_8>10</pd_8>
       <pe_8>10</pe_8>
       <pf_8>10</pf_8>
       <pg_8>10</pg_8>
       <ph_8_subfield_1>1</ph_8_subfield_1>
       <ph_8_subfield_2>1</ph_8_subfield_2>
       <pi_8></pi_8>
       <pa_9>to jest pole wielowierszowe</pa_9>
       <pb_9>to jest pole wielowierszowe</pb_9>
       <pc_9>to jest pole wielowierszowe</pc_9>
       <pd_9>10</pd_9>
       <pe_9>10</pe_9>
       <pf_9>10</pf_9>
       <pg_9>10</pg_9>
       <ph_9_subfield_1>1</ph_9_subfield_1>
       <ph_9_subfield_2>1</ph_9_subfield_2>
       <pi_9></pi_9>
       <pa_10>to jest pole wielowierszowe</pa_10>
       <pb_10>to jest pole wielowierszowe</pb_10>
       <pc_10>to jest pole wielowierszowe</pc_10>
       <pd_10>10</pd_10>
       <pe_10>10</pe_10>
       <pf_10>10</pf_10>
       <pg_10>10</pg_10>
       <ph_10_subfield_1>1</ph_10_subfield_1>
       <ph_10_subfield_2>1</ph_10_subfield_2>
       <pi_10></pi_10>
       <pa_11>to jest pole wielowierszowe</pa_11>
       <pb_11>to jest pole wielowierszowe</pb_11>
       <pc_11>to jest pole wielowierszowe</pc_11>
       <pd_11>10</pd_11>
       <pe_11>10</pe_11>
       <pf_11>10</pf_11>
       <pg_11>10</pg_11>
       <ph_11_subfield_1>1</ph_11_subfield_1>
       <ph_11_subfield_2>1</ph_11_subfield_2>
       <pi_11></pi_11>
       <pa_12>to jest pole wielowierszowe</pa_12>
       <pb_12>to jest pole wielowierszowe</pb_12>
       <pc_12>to jest pole wielowierszowe</pc_12>
       <pd_12>10</pd_12>
       <pe_12>10</pe_12>
       <pf_12>10</pf_12>
       <pg_12>10</pg_12>
       <ph_12_subfield_1>1</ph_12_subfield_1>
       <ph_12_subfield_2>1</ph_12_subfield_2>
       <pi_12></pi_12>
       <pa_13>to jest pole wielowierszowe</pa_13>
       <pb_13>to jest pole wielowierszowe</pb_13>
       <pc_13>to jest pole wielowierszowe</pc_13>
       <pd_13>10</pd_13>
       <pe_13>10</pe_13>
       <pf_13>10</pf_13>
       <pg_13>10</pg_13>
       <ph_13_subfield_1>1</ph_13_subfield_1>
       <ph_13_subfield_2>1</ph_13_subfield_2>
       <pi_13></pi_13>
       <pa_14>to jest pole wielowierszowe</pa_14>
       <pb_14>to jest pole wielowierszowe</pb_14>
       <pc_14>to jest pole wielowierszowe</pc_14>
       <pd_14>10</pd_14>
       <pe_14>10</pe_14>
       <pf_14>10</pf_14>
       <pg_14>10</pg_14>
       <ph_14_subfield_1>1</ph_14_subfield_1>
       <ph_14_subfield_2>1</ph_14_subfield_2>
       <pi_14></pi_14>
       <pa_15>to jest pole wielowierszowe</pa_15>
       <pb_15>to jest pole wielowierszowe</pb_15>
       <pc_15>to jest pole wielowierszowe</pc_15>
       <pd_15>10</pd_15>
       <pe_15>10</pe_15>
       <pf_15>10</pf_15>
       <pg_15>10</pg_15>
       <ph_15_subfield_1>1</ph_15_subfield_1>
       <ph_15_subfield_2>1</ph_15_subfield_2>
       <pi_15></pi_15>
       <pa_16>to jest pole wielowierszowe</pa_16>
       <pb_16>to jest pole wielowierszowe</pb_16>
       <pc_16>to jest pole wielowierszowe</pc_16>
       <pd_16>10</pd_16>
       <pe_16>10</pe_16>
       <pf_16>10</pf_16>
       <pg_16>10</pg_16>
       <ph_16_subfield_1>1</ph_16_subfield_1>
       <ph_16_subfield_2>1</ph_16_subfield_2>
       <pi_16></pi_16>
       <pa_17>to jest pole wielowierszowe</pa_17>
       <pb_17>to jest pole wielowierszowe</pb_17>
       <pc_17>to jest pole wielowierszowe</pc_17>
       <pd_17>10</pd_17>
       <pe_17>10</pe_17>
       <pf_17>10</pf_17>
       <pg_17>10</pg_17>
       <ph_17_subfield_1>1</ph_17_subfield_1>
       <ph_17_subfield_2>1</ph_17_subfield_2>
       <pi_17></pi_17>
       <pa_18>to jest pole wielowierszowe</pa_18>
       <pb_18>to jest pole wielowierszowe</pb_18>
       <pc_18>to jest pole wielowierszowe</pc_18>
       <pd_18>10</pd_18>
       <pe_18>10</pe_18>
       <pf_18>10</pf_18>
       <pg_18>10</pg_18>
       <ph_18_subfield_1>1</ph_18_subfield_1>
       <ph_18_subfield_2>1</ph_18_subfield_2>
       <pi_18></pi_18>
       <pa_19>to jest pole wielowierszowe</pa_19>
       <pb_19>to jest pole wielowierszowe</pb_19>
       <pc_19>to jest pole wielowierszowe</pc_19>
       <pd_19>10</pd_19>
       <pe_19>10</pe_19>
       <pf_19>10</pf_19>
       <pg_19>10</pg_19>
       <ph_19_subfield_1>1</ph_19_subfield_1>
       <ph_19_subfield_2>1</ph_19_subfield_2>
       <pi_19></pi_19>
       <pa_20>to jest pole wielowierszowe</pa_20>
       <pb_20>to jest pole wielowierszowe</pb_20>
       <pc_20>to jest pole wielowierszowe</pc_20>
       <pd_20>10</pd_20>
       <pe_20>10</pe_20>
       <pf_20>10</pf_20>
       <pg_20>10</pg_20>
       <ph_20_subfield_1>1</ph_20_subfield_1>
       <ph_20_subfield_2>1</ph_20_subfield_2>
       <pi_20></pi_20>
       <pa_21>to jest pole wielowierszowe</pa_21>
       <pb_21>to jest pole wielowierszowe</pb_21>
       <pc_21>to jest pole wielowierszowe</pc_21>
       <pd_21>10</pd_21>
       <pe_21>10</pe_21>
       <pf_21>10</pf_21>
       <pg_21>10</pg_21>
       <ph_21_subfield_1>1</ph_21_subfield_1>
       <ph_21_subfield_2>1</ph_21_subfield_2>
       <pi_21></pi_21>
       <pa_22>to jest pole wielowierszowe</pa_22>
       <pb_22>to jest pole wielowierszowe</pb_22>
       <pc_22>to jest pole wielowierszowe</pc_22>
       <pd_22>10</pd_22>
       <pe_22>10</pe_22>
       <pf_22>10</pf_22>
       <pg_22>10</pg_22>
       <ph_22_subfield_1>1</ph_22_subfield_1>
       <ph_22_subfield_2>1</ph_22_subfield_2>
       <pi_22></pi_22>
       <pa_23>to jest pole wielowierszowe</pa_23>
       <pb_23>to jest pole wielowierszowe</pb_23>
       <pc_23>to jest pole wielowierszowe</pc_23>
       <pd_23>10</pd_23>
       <pe_23>10</pe_23>
       <pf_23>10</pf_23>
       <pg_23>10</pg_23>
       <ph_23_subfield_1>1</ph_23_subfield_1>
       <ph_23_subfield_2>1</ph_23_subfield_2>
       <pi_23></pi_23>
       <pa_24>to jest pole wielowierszowe</pa_24>
       <pb_24>to jest pole wielowierszowe</pb_24>
       <pc_24>to jest pole wielowierszowe</pc_24>
       <pd_24>10</pd_24>
       <pe_24>10</pe_24>
       <pf_24>10</pf_24>
       <pg_24>10</pg_24>
       <ph_24_subfield_1>1</ph_24_subfield_1>
       <ph_24_subfield_2>1</ph_24_subfield_2>
       <pi_24></pi_24>
       <pa_25>to jest pole wielowierszowe</pa_25>
       <pb_25>to jest pole wielowierszowe</pb_25>
       <pc_25>to jest pole wielowierszowe</pc_25>
       <pd_25>10</pd_25>
       <pe_25>10</pe_25>
       <pf_25>10</pf_25>
       <pg_25>10</pg_25>
       <ph_25_subfield_1>1</ph_25_subfield_1>
       <ph_25_subfield_2>1</ph_25_subfield_2>
       <pi_25></pi_25>
       <pa_26>to jest pole wielowierszowe</pa_26>
       <pb_26>to jest pole wielowierszowe</pb_26>
       <pc_26>to jest pole wielowierszowe</pc_26>
       <pd_26>10</pd_26>
       <pe_26>10</pe_26>
       <pf_26>10</pf_26>
       <pg_26>10</pg_26>
       <ph_26_subfield_1>1</ph_26_subfield_1>
       <ph_26_subfield_2>1</ph_26_subfield_2>
       <pi_26></pi_26>
       <pa_27>to jest pole wielowierszowe</pa_27>
       <pb_27>to jest pole wielowierszowe</pb_27>
       <pc_27>to jest pole wielowierszowe</pc_27>
       <pd_27>10</pd_27>
       <pe_27>10</pe_27>
       <pf_27>10</pf_27>
       <pg_27>10</pg_27>
       <ph_27_subfield_1>1</ph_27_subfield_1>
       <ph_27_subfield_2>1</ph_27_subfield_2>
       <pi_27></pi_27>
       <pa_28>to jest pole wielowierszowe</pa_28>
       <pb_28>to jest pole wielowierszowe</pb_28>
       <pc_28>to jest pole wielowierszowe</pc_28>
       <pd_28>10</pd_28>
       <pe_28>10</pe_28>
       <pf_28>10</pf_28>
       <pg_28>10</pg_28>
       <ph_28_subfield_1>1</ph_28_subfield_1>
       <ph_28_subfield_2>1</ph_28_subfield_2>
       <pi_28></pi_28>
       <pa_29>to jest pole wielowierszowe</pa_29>
       <pb_29>to jest pole wielowierszowe</pb_29>
       <pc_29>to jest pole wielowierszowe</pc_29>
       <pd_29>10</pd_29>
       <pe_29>10</pe_29>
       <pf_29>10</pf_29>
       <pg_29>10</pg_29>
       <ph_29_subfield_1>1</ph_29_subfield_1>
       <ph_29_subfield_2>1</ph_29_subfield_2>
       <pi_29></pi_29>
       <pa_30>to jest pole wielowierszowe</pa_30>
       <pb_30>to jest pole wielowierszowe</pb_30>
       <pc_30>to jest pole wielowierszowe</pc_30>
       <pd_30>10</pd_30>
       <pe_30>10</pe_30>
       <pf_30>10</pf_30>
       <pg_30>10</pg_30>
       <ph_30_subfield_1>1</ph_30_subfield_1>
       <ph_30_subfield_2>1</ph_30_subfield_2>
       <pi_30></pi_30>
       <pa_31>to jest pole wielowierszowe</pa_31>
       <pb_31>to jest pole wielowierszowe</pb_31>
       <pc_31>to jest pole wielowierszowe</pc_31>
       <pd_31>10</pd_31>
       <pe_31>10</pe_31>
       <pf_31>10</pf_31>
       <pg_31>10</pg_31>
       <ph_31_subfield_1>1</ph_31_subfield_1>
       <ph_31_subfield_2>1</ph_31_subfield_2>
       <pi_31></pi_31>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>