Pola formularza

Formularz: OFP Opis formy przekazywania właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej danych o obywatelach innych państw członkowskich Unii Europejskiej wpisanych do rejestru wyborców oraz skreślonych z rejestru wyborcówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387605</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwisko]</p1>
       <p1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>[drugie imię]</p1_1_subfield_1>
       <p1_15>[nazwiskoRodowe]</p1_15>
       <p1_2> / 0 / 1</p1_2>
       <p1_2_7>[kraj]</p1_2_7>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[miejsceUrodzenia]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[kraj]</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OFP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387605</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Kowalski</p1>
       <p1_1_subfield_0>Jan</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>Stefan</p1_1_subfield_1>
       <p1_15>Kowalski</p1_15>
       <p1_2></p1_2>
       <p1_2_7>PL</p1_2_7>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>PL</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>