Pola formularza

Formularz: SWZP Sprawozdanie z wykonania zadania publicznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387622</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_3>[nazwa pełna]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_2>[nazwisko]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[imię]</p7_subfield_1>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>[nazwa pełna]</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_2>[nazwisko]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[imię]</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_0>[miejscowość]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[ulica]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[nr domu]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[nr lokalu]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>[kod pocztowy]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[poczta]</p9_subfield_5>
       <p10>[KRS]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <pI_1>[pole wielowierszowe]</pI_1>
       <pI_2_1>[pole wielowierszowe]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[pole wielowierszowe]</pI_2_2>
       <pI_2_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pI_2_3_subfield_>
       <pI_2_3_subfield_3>[nazwa pełna]</pI_2_3_subfield_3>
       <pI_2_3_subfield_2>[nazwisko]</pI_2_3_subfield_2>
       <pI_2_3_subfield_1>[imię]</pI_2_3_subfield_1>
       <pI_2_4>[pole wielowierszowe]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[pole wielowierszowe]</pI_2_5>
       <pI_2_6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pI_2_6_subfield_>
       <pI_2_6_subfield_3>[nazwa pełna]</pI_2_6_subfield_3>
       <pI_2_6_subfield_2>[nazwisko]</pI_2_6_subfield_2>
       <pI_2_6_subfield_1>[imię]</pI_2_6_subfield_1>
       <pI_3>[pole wielowierszowe]</pI_3>
       <pI_4>[pole wielowierszowe]</pI_4>
       <pI_5>[pole wielowierszowe]</pI_5>
       <pII_1_1_1>[Pole kwoty]</pII_1_1_1>
       <pII_1_2_1>[Pole kwoty]</pII_1_2_1>
       <pII_1_3_1>[Pole kwoty]</pII_1_3_1>
       <pII_1_4_1>[Pole kwoty]</pII_1_4_1>
       <pII_1_5_1>[Pole kwoty]</pII_1_5_1>
       <pII_1_6_1>[Pole kwoty]</pII_1_6_1>
       <pII_1_7_1>[Pole kwoty]</pII_1_7_1>
       <pII_1_8_1>[Pole kwoty]</pII_1_8_1>
       <pII_1_9_1>[Pole kwoty]</pII_1_9_1>
       <pII_1_10_1>[Pole kwoty]</pII_1_10_1>
       <pII_1_11_1>[Pole kwoty]</pII_1_11_1>
       <pII_1_12_1>[Pole kwoty]</pII_1_12_1>
       <pII_1_1_1_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_1_1_7_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_subfield_3>[nazwa pełna]</pII_1_1_1_7_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_subfield_2>[nazwisko]</pII_1_1_1_7_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_subfield_1>[imię]</pII_1_1_1_7_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_1_1_7_7_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_7_subfield_3>[nazwa pełna]</pII_1_1_1_7_7_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_7_subfield_2>[nazwisko]</pII_1_1_1_7_7_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_7_subfield_1>[imię]</pII_1_1_1_7_7_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_1_1_7_9_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_9_subfield_3>[nazwa pełna]</pII_1_1_1_7_9_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_9_subfield_2>[nazwisko]</pII_1_1_1_7_9_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_9_subfield_1>[imię]</pII_1_1_1_7_9_subfield_1>
       <pII_1_1_2>[Pole kwoty]</pII_1_1_2>
       <pII_1_2_2>[Pole kwoty]</pII_1_2_2>
       <pII_1_3_2>[Pole kwoty]</pII_1_3_2>
       <pII_1_4_2>[Pole kwoty]</pII_1_4_2>
       <pII_1_5_2>[Pole kwoty]</pII_1_5_2>
       <pII_1_6_2>[Pole kwoty]</pII_1_6_2>
       <pII_1_7_2>[Pole kwoty]</pII_1_7_2>
       <pII_1_8_2>[Pole kwoty]</pII_1_8_2>
       <pII_1_9_2>[Pole kwoty]</pII_1_9_2>
       <pII_1_10_2>[Pole kwoty]</pII_1_10_2>
       <pII_1_11_2>[Pole kwoty]</pII_1_11_2>
       <pII_1_12_2>[Pole kwoty]</pII_1_12_2>
       <pII_1_1_1_7_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_1_1_7_3_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_3_subfield_3>[nazwa pełna]</pII_1_1_1_7_3_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_3_subfield_2>[nazwisko]</pII_1_1_1_7_3_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_3_subfield_1>[imię]</pII_1_1_1_7_3_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_7_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_1_1_7_7_1_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_7_1_subfield_3>[nazwa pełna]</pII_1_1_1_7_7_1_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_7_1_subfield_2>[nazwisko]</pII_1_1_1_7_7_1_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_7_1_subfield_1>[imię]</pII_1_1_1_7_7_1_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_9_9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_1_1_7_9_9_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_9_9_subfield_3>[nazwa pełna]</pII_1_1_1_7_9_9_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_9_9_subfield_2>[nazwisko]</pII_1_1_1_7_9_9_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_9_9_subfield_1>[imię]</pII_1_1_1_7_9_9_subfield_1>
       <pII_1_1_3>[Pole kwoty]</pII_1_1_3>
       <pII_1_2_3>[Pole kwoty]</pII_1_2_3>
       <pII_1_3_3>[Pole kwoty]</pII_1_3_3>
       <pII_1_4_3>[Pole kwoty]</pII_1_4_3>
       <pII_1_5_3>[Pole kwoty]</pII_1_5_3>
       <pII_1_6_3>[Pole kwoty]</pII_1_6_3>
       <pII_1_7_3>[Pole kwoty]</pII_1_7_3>
       <pII_1_8_3>[Pole kwoty]</pII_1_8_3>
       <pII_1_9_3>[Pole kwoty]</pII_1_9_3>
       <pII_1_10_3>[Pole kwoty]</pII_1_10_3>
       <pII_1_11_3>[Pole kwoty]</pII_1_11_3>
       <pII_1_12_3>[Pole kwoty]</pII_1_12_3>
       <pII_1_1_1_7_8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_1_1_7_8_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_8_subfield_3>[nazwa pełna]</pII_1_1_1_7_8_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_8_subfield_2>[nazwisko]</pII_1_1_1_7_8_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_8_subfield_1>[imię]</pII_1_1_1_7_8_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_7_6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_1_1_7_7_6_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_7_6_subfield_3>[nazwa pełna]</pII_1_1_1_7_7_6_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_7_6_subfield_2>[nazwisko]</pII_1_1_1_7_7_6_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_7_6_subfield_1>[imię]</pII_1_1_1_7_7_6_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_9_5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pII_1_1_1_7_9_5_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_9_5_subfield_3>[nazwa pełna]</pII_1_1_1_7_9_5_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_9_5_subfield_2>[nazwisko]</pII_1_1_1_7_9_5_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_9_5_subfield_1>[imię]</pII_1_1_1_7_9_5_subfield_1>
       <pII_2_1_1>[Pole kwoty]</pII_2_1_1>
       <pII_2_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_2_1>
       <pII_2_3_1>[Pole kwoty]</pII_2_3_1>
       <pII_2_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_4_1>
       <pII_2_1_2>[Pole kwoty]</pII_2_1_2>
       <pII_2_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_2_2>
       <pII_2_3_2>[Pole kwoty]</pII_2_3_2>
       <pII_2_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_4_2>
       <pII_2_1_3>[Pole kwoty]</pII_2_1_3>
       <pII_2_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_2_3>
       <pII_2_3_3>[Pole kwoty]</pII_2_3_3>
       <pII_2_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_4_3>
       <pII_2_1_4>[Pole kwoty]</pII_2_1_4>
       <pII_2_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_2_4>
       <pII_2_3_4>[Pole kwoty]</pII_2_3_4>
       <pII_2_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_4_4>
       <pII_2_1_5>[Pole kwoty]</pII_2_1_5>
       <pII_2_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_2_5>
       <pII_2_3_5>[Pole kwoty]</pII_2_3_5>
       <pII_2_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_4_5>
       <pII_2_1_6>[Pole kwoty]</pII_2_1_6>
       <pII_2_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_2_6>
       <pII_2_3_6>[Pole kwoty]</pII_2_3_6>
       <pII_2_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_4_6>
       <pII_2_1_7>[Pole kwoty]</pII_2_1_7>
       <pII_2_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_2_7>
       <pII_2_3_7>[Pole kwoty]</pII_2_3_7>
       <pII_2_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pII_2_4_7>
       <pII_3_1>[pole wielowierszowe]</pII_3_1>
       <pII_3_2>[pole wielowierszowe]</pII_3_2>
       <pII_4_2_1>[Pole tekstowe]</pII_4_2_1>
       <pII_4_3_1>[Pole tekstowe]</pII_4_3_1>
       <pII_4_4_1>[data]</pII_4_4_1>
       <pII_4_5_1>[Pole tekstowe]</pII_4_5_1>
       <pII_4_6_1>[Pole kwoty]</pII_4_6_1>
       <pII_4_7_1>[Pole kwoty]</pII_4_7_1>
       <pII_4_8_1>[Pole kwoty]</pII_4_8_1>
       <pII_4_9_1>[data]</pII_4_9_1>
       <pII_4_2_2>[Pole tekstowe]</pII_4_2_2>
       <pII_4_3_2>[Pole tekstowe]</pII_4_3_2>
       <pII_4_4_2>[data]</pII_4_4_2>
       <pII_4_5_2>[Pole tekstowe]</pII_4_5_2>
       <pII_4_6_2>[Pole kwoty]</pII_4_6_2>
       <pII_4_7_2>[Pole kwoty]</pII_4_7_2>
       <pII_4_8_2>[Pole kwoty]</pII_4_8_2>
       <pII_4_9_2>[data]</pII_4_9_2>
       <pII_4_2_3>[Pole tekstowe]</pII_4_2_3>
       <pII_4_3_3>[Pole tekstowe]</pII_4_3_3>
       <pII_4_4_3>[data]</pII_4_4_3>
       <pII_4_5_3>[Pole tekstowe]</pII_4_5_3>
       <pII_4_6_3>[Pole kwoty]</pII_4_6_3>
       <pII_4_7_3>[Pole kwoty]</pII_4_7_3>
       <pII_4_8_3>[Pole kwoty]</pII_4_8_3>
       <pII_4_9_3>[data]</pII_4_9_3>
       <pII_4_2_4>[Pole tekstowe]</pII_4_2_4>
       <pII_4_3_4>[Pole tekstowe]</pII_4_3_4>
       <pII_4_4_4>[data]</pII_4_4_4>
       <pII_4_5_4>[Pole tekstowe]</pII_4_5_4>
       <pII_4_6_4>[Pole kwoty]</pII_4_6_4>
       <pII_4_7_4>[Pole kwoty]</pII_4_7_4>
       <pII_4_8_4>[Pole kwoty]</pII_4_8_4>
       <pII_4_9_4>[data]</pII_4_9_4>
       <pII_4_2_5>[Pole tekstowe]</pII_4_2_5>
       <pII_4_3_5>[Pole tekstowe]</pII_4_3_5>
       <pII_4_4_5>[data]</pII_4_4_5>
       <pII_4_5_5>[Pole tekstowe]</pII_4_5_5>
       <pII_4_6_5>[Pole kwoty]</pII_4_6_5>
       <pII_4_7_5>[Pole kwoty]</pII_4_7_5>
       <pII_4_8_5>[Pole kwoty]</pII_4_8_5>
       <pII_4_9_5>[data]</pII_4_9_5>
       <pII_4_2_6>[Pole tekstowe]</pII_4_2_6>
       <pII_4_3_6>[Pole tekstowe]</pII_4_3_6>
       <pII_4_4_6>[data]</pII_4_4_6>
       <pII_4_5_6>[Pole tekstowe]</pII_4_5_6>
       <pII_4_6_6>[Pole kwoty]</pII_4_6_6>
       <pII_4_7_6>[Pole kwoty]</pII_4_7_6>
       <pII_4_8_6>[Pole kwoty]</pII_4_8_6>
       <pII_4_9_6>[data]</pII_4_9_6>
       <pII_4_2_7>[Pole tekstowe]</pII_4_2_7>
       <pII_4_3_7>[Pole tekstowe]</pII_4_3_7>
       <pII_4_4_7>[data]</pII_4_4_7>
       <pII_4_5_7>[Pole tekstowe]</pII_4_5_7>
       <pII_4_6_7>[Pole kwoty]</pII_4_6_7>
       <pII_4_7_7>[Pole kwoty]</pII_4_7_7>
       <pII_4_8_7>[Pole kwoty]</pII_4_8_7>
       <pII_4_9_7>[data]</pII_4_9_7>
       <pII_4_2_8>[Pole tekstowe]</pII_4_2_8>
       <pII_4_3_8>[Pole tekstowe]</pII_4_3_8>
       <pII_4_4_8>[data]</pII_4_4_8>
       <pII_4_5_8>[Pole tekstowe]</pII_4_5_8>
       <pII_4_6_8>[Pole kwoty]</pII_4_6_8>
       <pII_4_7_8>[Pole kwoty]</pII_4_7_8>
       <pII_4_8_8>[Pole kwoty]</pII_4_8_8>
       <pII_4_9_8>[data]</pII_4_9_8>
       <pII_4_2_9>[Pole tekstowe]</pII_4_2_9>
       <pII_4_3_9>[Pole tekstowe]</pII_4_3_9>
       <pII_4_4_9>[data]</pII_4_4_9>
       <pII_4_5_9>[Pole tekstowe]</pII_4_5_9>
       <pII_4_6_9>[Pole kwoty]</pII_4_6_9>
       <pII_4_7_9>[Pole kwoty]</pII_4_7_9>
       <pII_4_8_9>[Pole kwoty]</pII_4_8_9>
       <pII_4_9_9>[data]</pII_4_9_9>
       <pII_4_2_10>[Pole tekstowe]</pII_4_2_10>
       <pII_4_3_10>[Pole tekstowe]</pII_4_3_10>
       <pII_4_4_10>[data]</pII_4_4_10>
       <pII_4_5_10>[Pole tekstowe]</pII_4_5_10>
       <pII_4_6_10>[Pole kwoty]</pII_4_6_10>
       <pII_4_7_10>[Pole kwoty]</pII_4_7_10>
       <pII_4_8_10>[Pole kwoty]</pII_4_8_10>
       <pII_4_9_10>[data]</pII_4_9_10>
       <pII_4_2_11>[Pole tekstowe]</pII_4_2_11>
       <pII_4_3_11>[Pole tekstowe]</pII_4_3_11>
       <pII_4_4_11>[data]</pII_4_4_11>
       <pII_4_5_11>[Pole tekstowe]</pII_4_5_11>
       <pII_4_6_11>[Pole kwoty]</pII_4_6_11>
       <pII_4_7_11>[Pole kwoty]</pII_4_7_11>
       <pII_4_8_11>[Pole kwoty]</pII_4_8_11>
       <pII_4_9_11>[data]</pII_4_9_11>
       <pII_4_2_12>[Pole tekstowe]</pII_4_2_12>
       <pII_4_3_12>[Pole tekstowe]</pII_4_3_12>
       <pII_4_4_12>[data]</pII_4_4_12>
       <pII_4_5_12>[Pole tekstowe]</pII_4_5_12>
       <pII_4_6_12>[Pole kwoty]</pII_4_6_12>
       <pII_4_7_12>[Pole kwoty]</pII_4_7_12>
       <pII_4_8_12>[Pole kwoty]</pII_4_8_12>
       <pII_4_9_12>[data]</pII_4_9_12>
       <pII_4_2_13>[Pole tekstowe]</pII_4_2_13>
       <pII_4_3_13>[Pole tekstowe]</pII_4_3_13>
       <pII_4_4_13>[data]</pII_4_4_13>
       <pII_4_5_13>[Pole tekstowe]</pII_4_5_13>
       <pII_4_6_13>[Pole kwoty]</pII_4_6_13>
       <pII_4_7_13>[Pole kwoty]</pII_4_7_13>
       <pII_4_8_13>[Pole kwoty]</pII_4_8_13>
       <pII_4_9_13>[data]</pII_4_9_13>
       <pII_4_2_14>[Pole tekstowe]</pII_4_2_14>
       <pII_4_3_14>[Pole tekstowe]</pII_4_3_14>
       <pII_4_4_14>[data]</pII_4_4_14>
       <pII_4_5_14>[Pole tekstowe]</pII_4_5_14>
       <pII_4_6_14>[Pole kwoty]</pII_4_6_14>
       <pII_4_7_14>[Pole kwoty]</pII_4_7_14>
       <pII_4_8_14>[Pole kwoty]</pII_4_8_14>
       <pII_4_9_14>[data]</pII_4_9_14>
       <pII_4_2_15>[Pole tekstowe]</pII_4_2_15>
       <pII_4_3_15>[Pole tekstowe]</pII_4_3_15>
       <pII_4_4_15>[data]</pII_4_4_15>
       <pII_4_5_15>[Pole tekstowe]</pII_4_5_15>
       <pII_4_6_15>[Pole kwoty]</pII_4_6_15>
       <pII_4_7_15>[Pole kwoty]</pII_4_7_15>
       <pII_4_8_15>[Pole kwoty]</pII_4_8_15>
       <pII_4_9_15>[data]</pII_4_9_15>
       <pII_4_2_16>[Pole tekstowe]</pII_4_2_16>
       <pII_4_3_16>[Pole tekstowe]</pII_4_3_16>
       <pII_4_4_16>[data]</pII_4_4_16>
       <pII_4_5_16>[Pole tekstowe]</pII_4_5_16>
       <pII_4_6_16>[Pole kwoty]</pII_4_6_16>
       <pII_4_7_16>[Pole kwoty]</pII_4_7_16>
       <pII_4_8_16>[Pole kwoty]</pII_4_8_16>
       <pII_4_9_16>[data]</pII_4_9_16>
       <pII_4_2_17>[Pole tekstowe]</pII_4_2_17>
       <pII_4_3_17>[Pole tekstowe]</pII_4_3_17>
       <pII_4_4_17>[data]</pII_4_4_17>
       <pII_4_5_17>[Pole tekstowe]</pII_4_5_17>
       <pII_4_6_17>[Pole kwoty]</pII_4_6_17>
       <pII_4_7_17>[Pole kwoty]</pII_4_7_17>
       <pII_4_8_17>[Pole kwoty]</pII_4_8_17>
       <pII_4_9_17>[data]</pII_4_9_17>
       <pII_4_2_18>[Pole tekstowe]</pII_4_2_18>
       <pII_4_3_18>[Pole tekstowe]</pII_4_3_18>
       <pII_4_4_18>[data]</pII_4_4_18>
       <pII_4_5_18>[Pole tekstowe]</pII_4_5_18>
       <pII_4_6_18>[Pole kwoty]</pII_4_6_18>
       <pII_4_7_18>[Pole kwoty]</pII_4_7_18>
       <pII_4_8_18>[Pole kwoty]</pII_4_8_18>
       <pII_4_9_18>[data]</pII_4_9_18>
       <pII_4_2_19>[Pole tekstowe]</pII_4_2_19>
       <pII_4_3_19>[Pole tekstowe]</pII_4_3_19>
       <pII_4_4_19>[data]</pII_4_4_19>
       <pII_4_5_19>[Pole tekstowe]</pII_4_5_19>
       <pII_4_6_19>[Pole kwoty]</pII_4_6_19>
       <pII_4_7_19>[Pole kwoty]</pII_4_7_19>
       <pII_4_8_19>[Pole kwoty]</pII_4_8_19>
       <pII_4_9_19>[data]</pII_4_9_19>
       <pII_4_2_20>[Pole tekstowe]</pII_4_2_20>
       <pII_4_3_20>[Pole tekstowe]</pII_4_3_20>
       <pII_4_4_20>[data]</pII_4_4_20>
       <pII_4_5_20>[Pole tekstowe]</pII_4_5_20>
       <pII_4_6_20>[Pole kwoty]</pII_4_6_20>
       <pII_4_7_20>[Pole kwoty]</pII_4_7_20>
       <pII_4_8_20>[Pole kwoty]</pII_4_8_20>
       <pII_4_9_20>[data]</pII_4_9_20>
       <pII_4_2_21>[Pole tekstowe]</pII_4_2_21>
       <pII_4_3_21>[Pole tekstowe]</pII_4_3_21>
       <pII_4_4_21>[data]</pII_4_4_21>
       <pII_4_5_21>[Pole tekstowe]</pII_4_5_21>
       <pII_4_6_21>[Pole kwoty]</pII_4_6_21>
       <pII_4_7_21>[Pole kwoty]</pII_4_7_21>
       <pII_4_8_21>[Pole kwoty]</pII_4_8_21>
       <pII_4_9_21>[data]</pII_4_9_21>
       <pII_4_2_22>[Pole tekstowe]</pII_4_2_22>
       <pII_4_3_22>[Pole tekstowe]</pII_4_3_22>
       <pII_4_4_22>[data]</pII_4_4_22>
       <pII_4_5_22>[Pole tekstowe]</pII_4_5_22>
       <pII_4_6_22>[Pole kwoty]</pII_4_6_22>
       <pII_4_7_22>[Pole kwoty]</pII_4_7_22>
       <pII_4_8_22>[Pole kwoty]</pII_4_8_22>
       <pII_4_9_22>[data]</pII_4_9_22>
       <pII_4_2_23>[Pole tekstowe]</pII_4_2_23>
       <pII_4_3_23>[Pole tekstowe]</pII_4_3_23>
       <pII_4_4_23>[data]</pII_4_4_23>
       <pII_4_5_23>[Pole tekstowe]</pII_4_5_23>
       <pII_4_6_23>[Pole kwoty]</pII_4_6_23>
       <pII_4_7_23>[Pole kwoty]</pII_4_7_23>
       <pII_4_8_23>[Pole kwoty]</pII_4_8_23>
       <pII_4_9_23>[data]</pII_4_9_23>
       <pII_4_2_24>[Pole tekstowe]</pII_4_2_24>
       <pII_4_3_24>[Pole tekstowe]</pII_4_3_24>
       <pII_4_4_24>[data]</pII_4_4_24>
       <pII_4_5_24>[Pole tekstowe]</pII_4_5_24>
       <pII_4_6_24>[Pole kwoty]</pII_4_6_24>
       <pII_4_7_24>[Pole kwoty]</pII_4_7_24>
       <pII_4_8_24>[Pole kwoty]</pII_4_8_24>
       <pII_4_9_24>[data]</pII_4_9_24>
       <pIII_1>[pole wielowierszowe]</pIII_1>
       <pIII_2>[Pole tekstowe]</pIII_2>
       <pIII_3>[Pole tekstowe]</pIII_3>
       <pIII_4>[Pole tekstowe]</pIII_4>
       <pIII_4_1>[Pole tekstowe]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[Pole tekstowe]</pIII_4_2>
       <pIII_5>[pole wielowierszowe]</pIII_5>
       <pIII_6>[pole wielowierszowe]</pIII_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SWZP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387622</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_2>Kowalski</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Jan</p7_subfield_1>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_2>Kowalski</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Jan</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_0>Poznań</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Strzelecka</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>1</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>1</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>61-155</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>Poznań</p9_subfield_5>
       <p10>12345</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <pI_1>to jest pole wielowierszowe</pI_1>
       <pI_2_1>to jest pole wielowierszowe</pI_2_1>
       <pI_2_2>to jest pole wielowierszowe</pI_2_2>
       <pI_2_3_subfield_>2</pI_2_3_subfield_>
       <pI_2_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pI_2_3_subfield_3>
       <pI_2_3_subfield_2>Kowalski</pI_2_3_subfield_2>
       <pI_2_3_subfield_1>Jan</pI_2_3_subfield_1>
       <pI_2_4>to jest pole wielowierszowe</pI_2_4>
       <pI_2_5>to jest pole wielowierszowe</pI_2_5>
       <pI_2_6_subfield_>2</pI_2_6_subfield_>
       <pI_2_6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pI_2_6_subfield_3>
       <pI_2_6_subfield_2>Kowalski</pI_2_6_subfield_2>
       <pI_2_6_subfield_1>Jan</pI_2_6_subfield_1>
       <pI_3>to jest pole wielowierszowe</pI_3>
       <pI_4>to jest pole wielowierszowe</pI_4>
       <pI_5>to jest pole wielowierszowe</pI_5>
       <pII_1_1_1>10</pII_1_1_1>
       <pII_1_2_1>10</pII_1_2_1>
       <pII_1_3_1>10</pII_1_3_1>
       <pII_1_4_1>10</pII_1_4_1>
       <pII_1_5_1>10</pII_1_5_1>
       <pII_1_6_1>10</pII_1_6_1>
       <pII_1_7_1>10</pII_1_7_1>
       <pII_1_8_1>10</pII_1_8_1>
       <pII_1_9_1>10</pII_1_9_1>
       <pII_1_10_1>10</pII_1_10_1>
       <pII_1_11_1>10</pII_1_11_1>
       <pII_1_12_1>10</pII_1_12_1>
       <pII_1_1_1_7_subfield_>2</pII_1_1_1_7_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pII_1_1_1_7_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_subfield_2>Kowalski</pII_1_1_1_7_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_subfield_1>Jan</pII_1_1_1_7_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_7_subfield_>2</pII_1_1_1_7_7_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pII_1_1_1_7_7_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_7_subfield_2>Kowalski</pII_1_1_1_7_7_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_7_subfield_1>Jan</pII_1_1_1_7_7_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_9_subfield_>2</pII_1_1_1_7_9_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_9_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pII_1_1_1_7_9_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_9_subfield_2>Kowalski</pII_1_1_1_7_9_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_9_subfield_1>Jan</pII_1_1_1_7_9_subfield_1>
       <pII_1_1_2>10</pII_1_1_2>
       <pII_1_2_2>10</pII_1_2_2>
       <pII_1_3_2>10</pII_1_3_2>
       <pII_1_4_2>10</pII_1_4_2>
       <pII_1_5_2>10</pII_1_5_2>
       <pII_1_6_2>10</pII_1_6_2>
       <pII_1_7_2>10</pII_1_7_2>
       <pII_1_8_2>10</pII_1_8_2>
       <pII_1_9_2>10</pII_1_9_2>
       <pII_1_10_2>10</pII_1_10_2>
       <pII_1_11_2>10</pII_1_11_2>
       <pII_1_12_2>10</pII_1_12_2>
       <pII_1_1_1_7_3_subfield_>2</pII_1_1_1_7_3_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pII_1_1_1_7_3_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_3_subfield_2>Kowalski</pII_1_1_1_7_3_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_3_subfield_1>Jan</pII_1_1_1_7_3_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_7_1_subfield_>2</pII_1_1_1_7_7_1_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_7_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pII_1_1_1_7_7_1_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_7_1_subfield_2>Kowalski</pII_1_1_1_7_7_1_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_7_1_subfield_1>Jan</pII_1_1_1_7_7_1_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_9_9_subfield_>2</pII_1_1_1_7_9_9_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_9_9_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pII_1_1_1_7_9_9_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_9_9_subfield_2>Kowalski</pII_1_1_1_7_9_9_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_9_9_subfield_1>Jan</pII_1_1_1_7_9_9_subfield_1>
       <pII_1_1_3>10</pII_1_1_3>
       <pII_1_2_3>10</pII_1_2_3>
       <pII_1_3_3>10</pII_1_3_3>
       <pII_1_4_3>10</pII_1_4_3>
       <pII_1_5_3>10</pII_1_5_3>
       <pII_1_6_3>10</pII_1_6_3>
       <pII_1_7_3>10</pII_1_7_3>
       <pII_1_8_3>10</pII_1_8_3>
       <pII_1_9_3>10</pII_1_9_3>
       <pII_1_10_3>10</pII_1_10_3>
       <pII_1_11_3>10</pII_1_11_3>
       <pII_1_12_3>10</pII_1_12_3>
       <pII_1_1_1_7_8_subfield_>2</pII_1_1_1_7_8_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_8_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pII_1_1_1_7_8_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_8_subfield_2>Kowalski</pII_1_1_1_7_8_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_8_subfield_1>Jan</pII_1_1_1_7_8_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_7_6_subfield_>2</pII_1_1_1_7_7_6_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_7_6_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pII_1_1_1_7_7_6_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_7_6_subfield_2>Kowalski</pII_1_1_1_7_7_6_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_7_6_subfield_1>Jan</pII_1_1_1_7_7_6_subfield_1>
       <pII_1_1_1_7_9_5_subfield_>2</pII_1_1_1_7_9_5_subfield_>
       <pII_1_1_1_7_9_5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pII_1_1_1_7_9_5_subfield_3>
       <pII_1_1_1_7_9_5_subfield_2>Kowalski</pII_1_1_1_7_9_5_subfield_2>
       <pII_1_1_1_7_9_5_subfield_1>Jan</pII_1_1_1_7_9_5_subfield_1>
       <pII_2_1_1>10</pII_2_1_1>
       <pII_2_2_1>10</pII_2_2_1>
       <pII_2_3_1>10</pII_2_3_1>
       <pII_2_4_1>10</pII_2_4_1>
       <pII_2_1_2>10</pII_2_1_2>
       <pII_2_2_2>10</pII_2_2_2>
       <pII_2_3_2>10</pII_2_3_2>
       <pII_2_4_2>10</pII_2_4_2>
       <pII_2_1_3>10</pII_2_1_3>
       <pII_2_2_3>10</pII_2_2_3>
       <pII_2_3_3>10</pII_2_3_3>
       <pII_2_4_3>10</pII_2_4_3>
       <pII_2_1_4>10</pII_2_1_4>
       <pII_2_2_4>10</pII_2_2_4>
       <pII_2_3_4>10</pII_2_3_4>
       <pII_2_4_4>10</pII_2_4_4>
       <pII_2_1_5>10</pII_2_1_5>
       <pII_2_2_5>10</pII_2_2_5>
       <pII_2_3_5>10</pII_2_3_5>
       <pII_2_4_5>10</pII_2_4_5>
       <pII_2_1_6>10</pII_2_1_6>
       <pII_2_2_6>10</pII_2_2_6>
       <pII_2_3_6>10</pII_2_3_6>
       <pII_2_4_6>10</pII_2_4_6>
       <pII_2_1_7>10</pII_2_1_7>
       <pII_2_2_7>10</pII_2_2_7>
       <pII_2_3_7>10</pII_2_3_7>
       <pII_2_4_7>10</pII_2_4_7>
       <pII_3_1>to jest pole wielowierszowe</pII_3_1>
       <pII_3_2>to jest pole wielowierszowe</pII_3_2>
       <pII_4_2_1>test pola tekstowego</pII_4_2_1>
       <pII_4_3_1>test pola tekstowego</pII_4_3_1>
       <pII_4_4_1>30-10-1990</pII_4_4_1>
       <pII_4_5_1>test pola tekstowego</pII_4_5_1>
       <pII_4_6_1>10</pII_4_6_1>
       <pII_4_7_1>10</pII_4_7_1>
       <pII_4_8_1>10</pII_4_8_1>
       <pII_4_9_1>30-10-1990</pII_4_9_1>
       <pII_4_2_2>test pola tekstowego</pII_4_2_2>
       <pII_4_3_2>test pola tekstowego</pII_4_3_2>
       <pII_4_4_2>30-10-1990</pII_4_4_2>
       <pII_4_5_2>test pola tekstowego</pII_4_5_2>
       <pII_4_6_2>10</pII_4_6_2>
       <pII_4_7_2>10</pII_4_7_2>
       <pII_4_8_2>10</pII_4_8_2>
       <pII_4_9_2>30-10-1990</pII_4_9_2>
       <pII_4_2_3>test pola tekstowego</pII_4_2_3>
       <pII_4_3_3>test pola tekstowego</pII_4_3_3>
       <pII_4_4_3>30-10-1990</pII_4_4_3>
       <pII_4_5_3>test pola tekstowego</pII_4_5_3>
       <pII_4_6_3>10</pII_4_6_3>
       <pII_4_7_3>10</pII_4_7_3>
       <pII_4_8_3>10</pII_4_8_3>
       <pII_4_9_3>30-10-1990</pII_4_9_3>
       <pII_4_2_4>test pola tekstowego</pII_4_2_4>
       <pII_4_3_4>test pola tekstowego</pII_4_3_4>
       <pII_4_4_4>30-10-1990</pII_4_4_4>
       <pII_4_5_4>test pola tekstowego</pII_4_5_4>
       <pII_4_6_4>10</pII_4_6_4>
       <pII_4_7_4>10</pII_4_7_4>
       <pII_4_8_4>10</pII_4_8_4>
       <pII_4_9_4>30-10-1990</pII_4_9_4>
       <pII_4_2_5>test pola tekstowego</pII_4_2_5>
       <pII_4_3_5>test pola tekstowego</pII_4_3_5>
       <pII_4_4_5>30-10-1990</pII_4_4_5>
       <pII_4_5_5>test pola tekstowego</pII_4_5_5>
       <pII_4_6_5>10</pII_4_6_5>
       <pII_4_7_5>10</pII_4_7_5>
       <pII_4_8_5>10</pII_4_8_5>
       <pII_4_9_5>30-10-1990</pII_4_9_5>
       <pII_4_2_6>test pola tekstowego</pII_4_2_6>
       <pII_4_3_6>test pola tekstowego</pII_4_3_6>
       <pII_4_4_6>30-10-1990</pII_4_4_6>
       <pII_4_5_6>test pola tekstowego</pII_4_5_6>
       <pII_4_6_6>10</pII_4_6_6>
       <pII_4_7_6>10</pII_4_7_6>
       <pII_4_8_6>10</pII_4_8_6>
       <pII_4_9_6>30-10-1990</pII_4_9_6>
       <pII_4_2_7>test pola tekstowego</pII_4_2_7>
       <pII_4_3_7>test pola tekstowego</pII_4_3_7>
       <pII_4_4_7>30-10-1990</pII_4_4_7>
       <pII_4_5_7>test pola tekstowego</pII_4_5_7>
       <pII_4_6_7>10</pII_4_6_7>
       <pII_4_7_7>10</pII_4_7_7>
       <pII_4_8_7>10</pII_4_8_7>
       <pII_4_9_7>30-10-1990</pII_4_9_7>
       <pII_4_2_8>test pola tekstowego</pII_4_2_8>
       <pII_4_3_8>test pola tekstowego</pII_4_3_8>
       <pII_4_4_8>30-10-1990</pII_4_4_8>
       <pII_4_5_8>test pola tekstowego</pII_4_5_8>
       <pII_4_6_8>10</pII_4_6_8>
       <pII_4_7_8>10</pII_4_7_8>
       <pII_4_8_8>10</pII_4_8_8>
       <pII_4_9_8>30-10-1990</pII_4_9_8>
       <pII_4_2_9>test pola tekstowego</pII_4_2_9>
       <pII_4_3_9>test pola tekstowego</pII_4_3_9>
       <pII_4_4_9>30-10-1990</pII_4_4_9>
       <pII_4_5_9>test pola tekstowego</pII_4_5_9>
       <pII_4_6_9>10</pII_4_6_9>
       <pII_4_7_9>10</pII_4_7_9>
       <pII_4_8_9>10</pII_4_8_9>
       <pII_4_9_9>30-10-1990</pII_4_9_9>
       <pII_4_2_10>test pola tekstowego</pII_4_2_10>
       <pII_4_3_10>test pola tekstowego</pII_4_3_10>
       <pII_4_4_10>30-10-1990</pII_4_4_10>
       <pII_4_5_10>test pola tekstowego</pII_4_5_10>
       <pII_4_6_10>10</pII_4_6_10>
       <pII_4_7_10>10</pII_4_7_10>
       <pII_4_8_10>10</pII_4_8_10>
       <pII_4_9_10>30-10-1990</pII_4_9_10>
       <pII_4_2_11>test pola tekstowego</pII_4_2_11>
       <pII_4_3_11>test pola tekstowego</pII_4_3_11>
       <pII_4_4_11>30-10-1990</pII_4_4_11>
       <pII_4_5_11>test pola tekstowego</pII_4_5_11>
       <pII_4_6_11>10</pII_4_6_11>
       <pII_4_7_11>10</pII_4_7_11>
       <pII_4_8_11>10</pII_4_8_11>
       <pII_4_9_11>30-10-1990</pII_4_9_11>
       <pII_4_2_12>test pola tekstowego</pII_4_2_12>
       <pII_4_3_12>test pola tekstowego</pII_4_3_12>
       <pII_4_4_12>30-10-1990</pII_4_4_12>
       <pII_4_5_12>test pola tekstowego</pII_4_5_12>
       <pII_4_6_12>10</pII_4_6_12>
       <pII_4_7_12>10</pII_4_7_12>
       <pII_4_8_12>10</pII_4_8_12>
       <pII_4_9_12>30-10-1990</pII_4_9_12>
       <pII_4_2_13>test pola tekstowego</pII_4_2_13>
       <pII_4_3_13>test pola tekstowego</pII_4_3_13>
       <pII_4_4_13>30-10-1990</pII_4_4_13>
       <pII_4_5_13>test pola tekstowego</pII_4_5_13>
       <pII_4_6_13>10</pII_4_6_13>
       <pII_4_7_13>10</pII_4_7_13>
       <pII_4_8_13>10</pII_4_8_13>
       <pII_4_9_13>30-10-1990</pII_4_9_13>
       <pII_4_2_14>test pola tekstowego</pII_4_2_14>
       <pII_4_3_14>test pola tekstowego</pII_4_3_14>
       <pII_4_4_14>30-10-1990</pII_4_4_14>
       <pII_4_5_14>test pola tekstowego</pII_4_5_14>
       <pII_4_6_14>10</pII_4_6_14>
       <pII_4_7_14>10</pII_4_7_14>
       <pII_4_8_14>10</pII_4_8_14>
       <pII_4_9_14>30-10-1990</pII_4_9_14>
       <pII_4_2_15>test pola tekstowego</pII_4_2_15>
       <pII_4_3_15>test pola tekstowego</pII_4_3_15>
       <pII_4_4_15>30-10-1990</pII_4_4_15>
       <pII_4_5_15>test pola tekstowego</pII_4_5_15>
       <pII_4_6_15>10</pII_4_6_15>
       <pII_4_7_15>10</pII_4_7_15>
       <pII_4_8_15>10</pII_4_8_15>
       <pII_4_9_15>30-10-1990</pII_4_9_15>
       <pII_4_2_16>test pola tekstowego</pII_4_2_16>
       <pII_4_3_16>test pola tekstowego</pII_4_3_16>
       <pII_4_4_16>30-10-1990</pII_4_4_16>
       <pII_4_5_16>test pola tekstowego</pII_4_5_16>
       <pII_4_6_16>10</pII_4_6_16>
       <pII_4_7_16>10</pII_4_7_16>
       <pII_4_8_16>10</pII_4_8_16>
       <pII_4_9_16>30-10-1990</pII_4_9_16>
       <pII_4_2_17>test pola tekstowego</pII_4_2_17>
       <pII_4_3_17>test pola tekstowego</pII_4_3_17>
       <pII_4_4_17>30-10-1990</pII_4_4_17>
       <pII_4_5_17>test pola tekstowego</pII_4_5_17>
       <pII_4_6_17>10</pII_4_6_17>
       <pII_4_7_17>10</pII_4_7_17>
       <pII_4_8_17>10</pII_4_8_17>
       <pII_4_9_17>30-10-1990</pII_4_9_17>
       <pII_4_2_18>test pola tekstowego</pII_4_2_18>
       <pII_4_3_18>test pola tekstowego</pII_4_3_18>
       <pII_4_4_18>30-10-1990</pII_4_4_18>
       <pII_4_5_18>test pola tekstowego</pII_4_5_18>
       <pII_4_6_18>10</pII_4_6_18>
       <pII_4_7_18>10</pII_4_7_18>
       <pII_4_8_18>10</pII_4_8_18>
       <pII_4_9_18>30-10-1990</pII_4_9_18>
       <pII_4_2_19>test pola tekstowego</pII_4_2_19>
       <pII_4_3_19>test pola tekstowego</pII_4_3_19>
       <pII_4_4_19>30-10-1990</pII_4_4_19>
       <pII_4_5_19>test pola tekstowego</pII_4_5_19>
       <pII_4_6_19>10</pII_4_6_19>
       <pII_4_7_19>10</pII_4_7_19>
       <pII_4_8_19>10</pII_4_8_19>
       <pII_4_9_19>30-10-1990</pII_4_9_19>
       <pII_4_2_20>test pola tekstowego</pII_4_2_20>
       <pII_4_3_20>test pola tekstowego</pII_4_3_20>
       <pII_4_4_20>30-10-1990</pII_4_4_20>
       <pII_4_5_20>test pola tekstowego</pII_4_5_20>
       <pII_4_6_20>10</pII_4_6_20>
       <pII_4_7_20>10</pII_4_7_20>
       <pII_4_8_20>10</pII_4_8_20>
       <pII_4_9_20>30-10-1990</pII_4_9_20>
       <pII_4_2_21>test pola tekstowego</pII_4_2_21>
       <pII_4_3_21>test pola tekstowego</pII_4_3_21>
       <pII_4_4_21>30-10-1990</pII_4_4_21>
       <pII_4_5_21>test pola tekstowego</pII_4_5_21>
       <pII_4_6_21>10</pII_4_6_21>
       <pII_4_7_21>10</pII_4_7_21>
       <pII_4_8_21>10</pII_4_8_21>
       <pII_4_9_21>30-10-1990</pII_4_9_21>
       <pII_4_2_22>test pola tekstowego</pII_4_2_22>
       <pII_4_3_22>test pola tekstowego</pII_4_3_22>
       <pII_4_4_22>30-10-1990</pII_4_4_22>
       <pII_4_5_22>test pola tekstowego</pII_4_5_22>
       <pII_4_6_22>10</pII_4_6_22>
       <pII_4_7_22>10</pII_4_7_22>
       <pII_4_8_22>10</pII_4_8_22>
       <pII_4_9_22>30-10-1990</pII_4_9_22>
       <pII_4_2_23>test pola tekstowego</pII_4_2_23>
       <pII_4_3_23>test pola tekstowego</pII_4_3_23>
       <pII_4_4_23>30-10-1990</pII_4_4_23>
       <pII_4_5_23>test pola tekstowego</pII_4_5_23>
       <pII_4_6_23>10</pII_4_6_23>
       <pII_4_7_23>10</pII_4_7_23>
       <pII_4_8_23>10</pII_4_8_23>
       <pII_4_9_23>30-10-1990</pII_4_9_23>
       <pII_4_2_24>test pola tekstowego</pII_4_2_24>
       <pII_4_3_24>test pola tekstowego</pII_4_3_24>
       <pII_4_4_24>30-10-1990</pII_4_4_24>
       <pII_4_5_24>test pola tekstowego</pII_4_5_24>
       <pII_4_6_24>10</pII_4_6_24>
       <pII_4_7_24>10</pII_4_7_24>
       <pII_4_8_24>10</pII_4_8_24>
       <pII_4_9_24>30-10-1990</pII_4_9_24>
       <pIII_1>to jest pole wielowierszowe</pIII_1>
       <pIII_2>test pola tekstowego</pIII_2>
       <pIII_3>test pola tekstowego</pIII_3>
       <pIII_4>test pola tekstowego</pIII_4>
       <pIII_4_1>test pola tekstowego</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>test pola tekstowego</pIII_4_2>
       <pIII_5>to jest pole wielowierszowe</pIII_5>
       <pIII_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>