Pola formularza

Formularz: WPKiZn Ewidencja przychodów, kosztów i zaliczek - najemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3389086</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>[nazwisko]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[imię]</p1_1_subfield_1>
       <pa1_>[Wartość wyboru w polu pa1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa1_>
       <pa1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pa1_3_subfield_>
       <pa1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pa1_3_subfield_2>
       <pa1_3_subfield_3>[Pole NIP]</pa1_3_subfield_3>
       <p1_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_3_subfield_3>
       <p1_3_subfield_2>[nazwisko]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_1>[imię]</p1_3_subfield_1>
       <pa3_>[Wartość wyboru w polu pa3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa3_>
       <pa3_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pa3_3_subfield_>
       <pa3_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pa3_3_subfield_2>
       <pa3_3_subfield_3>[Pole NIP]</pa3_3_subfield_3>
       <p2>[rok]</p2>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_2_subfield_>
       <p1_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_2>[nazwisko]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_1>[imię]</p1_2_subfield_1>
       <pa2_>[Wartość wyboru w polu pa2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa2_>
       <pa2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pa2_3_subfield_>
       <pa2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pa2_3_subfield_2>
       <pa2_3_subfield_3>[Pole NIP]</pa2_3_subfield_3>
       <p1_3_6>[pole wielowierszowe]</p1_3_6>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <pa4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa4>
       <pa5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pa5_subfield_>
       <pa5_subfield_3>[nazwa pełna]</pa5_subfield_3>
       <pa5_subfield_2>[nazwisko]</pa5_subfield_2>
       <pa5_subfield_1>[imię]</pa5_subfield_1>
       <pa10>[data]</pa10>
       <pa11>[pole wielowierszowe]</pa11>
       <pa12>[Pole kwoty]</pa12>
       <pg5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pg5_subfield_>
       <pg5_subfield_3>[nazwa pełna]</pg5_subfield_3>
       <pg5_subfield_2>[nazwisko]</pg5_subfield_2>
       <pg5_subfield_1>[imię]</pg5_subfield_1>
       <pg10>[data]</pg10>
       <pg11>[pole wielowierszowe]</pg11>
       <pg12>[Pole kwoty]</pg12>
       <pa6_subfield_0>[miejscowość]</pa6_subfield_0>
       <pa6_subfield_1>[ulica]</pa6_subfield_1>
       <pa6_subfield_2>[nr domu]</pa6_subfield_2>
       <pa6_subfield_3>[nr lokalu]</pa6_subfield_3>
       <pa6_subfield_4>[kod pocztowy]</pa6_subfield_4>
       <pa6_subfield_5>[poczta]</pa6_subfield_5>
       <pg6_subfield_0>[miejscowość]</pg6_subfield_0>
       <pg6_subfield_1>[ulica]</pg6_subfield_1>
       <pg6_subfield_2>[nr domu]</pg6_subfield_2>
       <pg6_subfield_3>[nr lokalu]</pg6_subfield_3>
       <pg6_subfield_4>[kod pocztowy]</pg6_subfield_4>
       <pg6_subfield_5>[poczta]</pg6_subfield_5>
       <pa7_>[Wartość wyboru w polu pa7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa7_>
       <pa7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pa7_3_subfield_>
       <pa7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pa7_3_subfield_2>
       <pa7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pa7_3_subfield_3>
       <pg7_>[Wartość wyboru w polu pg7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pg7_>
       <pg7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pg7_3_subfield_>
       <pg7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pg7_3_subfield_2>
       <pg7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pg7_3_subfield_3>
       <pa8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pa8>
       <pa9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pa9>
       <pg8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pg8>
       <pg9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pg9>
       <pb4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pb4>
       <pb5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pb5_subfield_>
       <pb5_subfield_3>[nazwa pełna]</pb5_subfield_3>
       <pb5_subfield_2>[nazwisko]</pb5_subfield_2>
       <pb5_subfield_1>[imię]</pb5_subfield_1>
       <pb10>[data]</pb10>
       <pb11>[pole wielowierszowe]</pb11>
       <pb12>[Pole kwoty]</pb12>
       <ph5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</ph5_subfield_>
       <ph5_subfield_3>[nazwa pełna]</ph5_subfield_3>
       <ph5_subfield_2>[nazwisko]</ph5_subfield_2>
       <ph5_subfield_1>[imię]</ph5_subfield_1>
       <ph10>[data]</ph10>
       <ph11>[pole wielowierszowe]</ph11>
       <ph12>[Pole kwoty]</ph12>
       <pb6_subfield_0>[miejscowość]</pb6_subfield_0>
       <pb6_subfield_1>[ulica]</pb6_subfield_1>
       <pb6_subfield_2>[nr domu]</pb6_subfield_2>
       <pb6_subfield_3>[nr lokalu]</pb6_subfield_3>
       <pb6_subfield_4>[kod pocztowy]</pb6_subfield_4>
       <pb6_subfield_5>[poczta]</pb6_subfield_5>
       <ph6_subfield_0>[miejscowość]</ph6_subfield_0>
       <ph6_subfield_1>[ulica]</ph6_subfield_1>
       <ph6_subfield_2>[nr domu]</ph6_subfield_2>
       <ph6_subfield_3>[nr lokalu]</ph6_subfield_3>
       <ph6_subfield_4>[kod pocztowy]</ph6_subfield_4>
       <ph6_subfield_5>[poczta]</ph6_subfield_5>
       <pb7_>[Wartość wyboru w polu pb7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pb7_>
       <pb7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pb7_3_subfield_>
       <pb7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pb7_3_subfield_2>
       <pb7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pb7_3_subfield_3>
       <ph7_>[Wartość wyboru w polu ph7. Dostępne wartości: 1 2 ]</ph7_>
       <ph7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</ph7_3_subfield_>
       <ph7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</ph7_3_subfield_2>
       <ph7_3_subfield_3>[Pole NIP]</ph7_3_subfield_3>
       <pb8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pb8>
       <pb9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pb9>
       <ph8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</ph8>
       <ph9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</ph9>
       <pc4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pc4>
       <p2_8_1_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_8_1_2_subfield_>
       <p2_8_1_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_8_1_2_subfield_3>
       <p2_8_1_2_subfield_2>[nazwisko]</p2_8_1_2_subfield_2>
       <p2_8_1_2_subfield_1>[imię]</p2_8_1_2_subfield_1>
       <pc10>[data]</pc10>
       <pc11>[pole wielowierszowe]</pc11>
       <pc12>[Pole kwoty]</pc12>
       <p2_8_1_2_7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_8_1_2_7_subfield_>
       <p2_8_1_2_7_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_8_1_2_7_subfield_3>
       <p2_8_1_2_7_subfield_2>[nazwisko]</p2_8_1_2_7_subfield_2>
       <p2_8_1_2_7_subfield_1>[imię]</p2_8_1_2_7_subfield_1>
       <pi10>[data]</pi10>
       <pi11>[pole wielowierszowe]</pi11>
       <pi12>[Pole kwoty]</pi12>
       <p2_8_1_1_3_subfield_0>[miejscowość]</p2_8_1_1_3_subfield_0>
       <p2_8_1_1_3_subfield_1>[ulica]</p2_8_1_1_3_subfield_1>
       <p2_8_1_1_3_subfield_2>[nr domu]</p2_8_1_1_3_subfield_2>
       <p2_8_1_1_3_subfield_3>[nr lokalu]</p2_8_1_1_3_subfield_3>
       <p2_8_1_1_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_8_1_1_3_subfield_4>
       <p2_8_1_1_3_subfield_5>[poczta]</p2_8_1_1_3_subfield_5>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_0>[miejscowość]</p2_8_1_1_3_9_subfield_0>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_1>[ulica]</p2_8_1_1_3_9_subfield_1>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_2>[nr domu]</p2_8_1_1_3_9_subfield_2>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_3>[nr lokalu]</p2_8_1_1_3_9_subfield_3>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_8_1_1_3_9_subfield_4>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_5>[poczta]</p2_8_1_1_3_9_subfield_5>
       <pc7_>[Wartość wyboru w polu pc7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pc7_>
       <pc7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pc7_3_subfield_>
       <pc7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pc7_3_subfield_2>
       <pc7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pc7_3_subfield_3>
       <pi7_>[Wartość wyboru w polu pi7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pi7_>
       <pi7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pi7_3_subfield_>
       <pi7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pi7_3_subfield_2>
       <pi7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pi7_3_subfield_3>
       <pc8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pc8>
       <pc9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pc9>
       <pi8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pi8>
       <pi9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pi9>
       <pd4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pd4>
       <p2_8_1_9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_8_1_9_subfield_>
       <p2_8_1_9_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_8_1_9_subfield_3>
       <p2_8_1_9_subfield_2>[nazwisko]</p2_8_1_9_subfield_2>
       <p2_8_1_9_subfield_1>[imię]</p2_8_1_9_subfield_1>
       <pd10>[data]</pd10>
       <pd11>[pole wielowierszowe]</pd11>
       <pd12>[Pole kwoty]</pd12>
       <p2_8_1_9_5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_8_1_9_5_subfield_>
       <p2_8_1_9_5_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_8_1_9_5_subfield_3>
       <p2_8_1_9_5_subfield_2>[nazwisko]</p2_8_1_9_5_subfield_2>
       <p2_8_1_9_5_subfield_1>[imię]</p2_8_1_9_5_subfield_1>
       <pj10>[data]</pj10>
       <pj11>[pole wielowierszowe]</pj11>
       <pj12>[Pole kwoty]</pj12>
       <p2_8_1_1_31_subfield_0>[miejscowość]</p2_8_1_1_31_subfield_0>
       <p2_8_1_1_31_subfield_1>[ulica]</p2_8_1_1_31_subfield_1>
       <p2_8_1_1_31_subfield_2>[nr domu]</p2_8_1_1_31_subfield_2>
       <p2_8_1_1_31_subfield_3>[nr lokalu]</p2_8_1_1_31_subfield_3>
       <p2_8_1_1_31_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_8_1_1_31_subfield_4>
       <p2_8_1_1_31_subfield_5>[poczta]</p2_8_1_1_31_subfield_5>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_0>[miejscowość]</p2_8_1_1_31_4_subfield_0>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_1>[ulica]</p2_8_1_1_31_4_subfield_1>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_2>[nr domu]</p2_8_1_1_31_4_subfield_2>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_3>[nr lokalu]</p2_8_1_1_31_4_subfield_3>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_8_1_1_31_4_subfield_4>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_5>[poczta]</p2_8_1_1_31_4_subfield_5>
       <pd7_>[Wartość wyboru w polu pd7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pd7_>
       <pd7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pd7_3_subfield_>
       <pd7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pd7_3_subfield_2>
       <pd7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pd7_3_subfield_3>
       <pj7_>[Wartość wyboru w polu pj7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pj7_>
       <pj7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pj7_3_subfield_>
       <pj7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pj7_3_subfield_2>
       <pj7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pj7_3_subfield_3>
       <pd8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pd8>
       <pd9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pd9>
       <pj8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pj8>
       <pj9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pj9>
       <pe4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pe4>
       <p2_8_1_24_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_8_1_24_subfield_>
       <p2_8_1_24_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_8_1_24_subfield_3>
       <p2_8_1_24_subfield_2>[nazwisko]</p2_8_1_24_subfield_2>
       <p2_8_1_24_subfield_1>[imię]</p2_8_1_24_subfield_1>
       <pe10>[data]</pe10>
       <pe11>[pole wielowierszowe]</pe11>
       <pe12>[Pole kwoty]</pe12>
       <p2_8_1_24_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_8_1_24_3_subfield_>
       <p2_8_1_24_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_8_1_24_3_subfield_3>
       <p2_8_1_24_3_subfield_2>[nazwisko]</p2_8_1_24_3_subfield_2>
       <p2_8_1_24_3_subfield_1>[imię]</p2_8_1_24_3_subfield_1>
       <pk10>[data]</pk10>
       <pk11>[pole wielowierszowe]</pk11>
       <pk12>[Pole kwoty]</pk12>
       <p2_8_1_1_8_subfield_0>[miejscowość]</p2_8_1_1_8_subfield_0>
       <p2_8_1_1_8_subfield_1>[ulica]</p2_8_1_1_8_subfield_1>
       <p2_8_1_1_8_subfield_2>[nr domu]</p2_8_1_1_8_subfield_2>
       <p2_8_1_1_8_subfield_3>[nr lokalu]</p2_8_1_1_8_subfield_3>
       <p2_8_1_1_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_8_1_1_8_subfield_4>
       <p2_8_1_1_8_subfield_5>[poczta]</p2_8_1_1_8_subfield_5>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_8_1_1_8_1_subfield_0>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_1>[ulica]</p2_8_1_1_8_1_subfield_1>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_2>[nr domu]</p2_8_1_1_8_1_subfield_2>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_8_1_1_8_1_subfield_3>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_8_1_1_8_1_subfield_4>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_5>[poczta]</p2_8_1_1_8_1_subfield_5>
       <pe7_>[Wartość wyboru w polu pe7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pe7_>
       <pe7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pe7_3_subfield_>
       <pe7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pe7_3_subfield_2>
       <pe7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pe7_3_subfield_3>
       <pk7_>[Wartość wyboru w polu pk7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pk7_>
       <pk7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pk7_3_subfield_>
       <pk7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pk7_3_subfield_2>
       <pk7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pk7_3_subfield_3>
       <pe8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pe8>
       <pe9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pe9>
       <pk8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pk8>
       <pk9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pk9>
       <pf4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pf4>
       <p2_8_1_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_8_1_3_subfield_>
       <p2_8_1_3_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_8_1_3_subfield_3>
       <p2_8_1_3_subfield_2>[nazwisko]</p2_8_1_3_subfield_2>
       <p2_8_1_3_subfield_1>[imię]</p2_8_1_3_subfield_1>
       <pf10>[data]</pf10>
       <pf11>[pole wielowierszowe]</pf11>
       <pf12>[Pole kwoty]</pf12>
       <p2_8_1_3_2_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_8_1_3_2_subfield_>
       <p2_8_1_3_2_subfield_3>[nazwa pełna]</p2_8_1_3_2_subfield_3>
       <p2_8_1_3_2_subfield_2>[nazwisko]</p2_8_1_3_2_subfield_2>
       <p2_8_1_3_2_subfield_1>[imię]</p2_8_1_3_2_subfield_1>
       <pl10>[data]</pl10>
       <pl11>[pole wielowierszowe]</pl11>
       <pl12>[Pole kwoty]</pl12>
       <p2_8_1_1_4_subfield_0>[miejscowość]</p2_8_1_1_4_subfield_0>
       <p2_8_1_1_4_subfield_1>[ulica]</p2_8_1_1_4_subfield_1>
       <p2_8_1_1_4_subfield_2>[nr domu]</p2_8_1_1_4_subfield_2>
       <p2_8_1_1_4_subfield_3>[nr lokalu]</p2_8_1_1_4_subfield_3>
       <p2_8_1_1_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_8_1_1_4_subfield_4>
       <p2_8_1_1_4_subfield_5>[poczta]</p2_8_1_1_4_subfield_5>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_0>[miejscowość]</p2_8_1_1_4_3_subfield_0>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_1>[ulica]</p2_8_1_1_4_3_subfield_1>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_2>[nr domu]</p2_8_1_1_4_3_subfield_2>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_3>[nr lokalu]</p2_8_1_1_4_3_subfield_3>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_8_1_1_4_3_subfield_4>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_5>[poczta]</p2_8_1_1_4_3_subfield_5>
       <pf7_>[Wartość wyboru w polu pf7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pf7_>
       <pf7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pf7_3_subfield_>
       <pf7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pf7_3_subfield_2>
       <pf7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pf7_3_subfield_3>
       <pl7_>[Wartość wyboru w polu pl7. Dostępne wartości: 1 2 ]</pl7_>
       <pl7_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</pl7_3_subfield_>
       <pl7_3_subfield_2>[Pole PESEL]</pl7_3_subfield_2>
       <pl7_3_subfield_3>[Pole NIP]</pl7_3_subfield_3>
       <pf8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pf8>
       <pf9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pf9>
       <pl8>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pl8>
       <pl9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pl9>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WPKiZn</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3389086</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_1_subfield_3>
       <p1_1_subfield_2>Kowalski</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Jan</p1_1_subfield_1>
       <pa1_>1</pa1_>
       <pa1_3_subfield_>2</pa1_3_subfield_>
       <pa1_3_subfield_2>23050608219</pa1_3_subfield_2>
       <pa1_3_subfield_3>8875155741</pa1_3_subfield_3>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_3_subfield_3>
       <p1_3_subfield_2>Kowalski</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_1>Jan</p1_3_subfield_1>
       <pa3_>1</pa3_>
       <pa3_3_subfield_>2</pa3_3_subfield_>
       <pa3_3_subfield_2>23050608219</pa3_3_subfield_2>
       <pa3_3_subfield_3>8875155741</pa3_3_subfield_3>
       <p2></p2>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p1_2_subfield_>2</p1_2_subfield_>
       <p1_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_2>Kowalski</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_1>Jan</p1_2_subfield_1>
       <pa2_>1</pa2_>
       <pa2_3_subfield_>2</pa2_3_subfield_>
       <pa2_3_subfield_2>23050608219</pa2_3_subfield_2>
       <pa2_3_subfield_3>8875155741</pa2_3_subfield_3>
       <p1_3_6>to jest pole wielowierszowe</p1_3_6>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <pa4>10</pa4>
       <pa5_subfield_>2</pa5_subfield_>
       <pa5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pa5_subfield_3>
       <pa5_subfield_2>Kowalski</pa5_subfield_2>
       <pa5_subfield_1>Jan</pa5_subfield_1>
       <pa10>30-10-1990</pa10>
       <pa11>to jest pole wielowierszowe</pa11>
       <pa12>10</pa12>
       <pg5_subfield_>2</pg5_subfield_>
       <pg5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pg5_subfield_3>
       <pg5_subfield_2>Kowalski</pg5_subfield_2>
       <pg5_subfield_1>Jan</pg5_subfield_1>
       <pg10>30-10-1990</pg10>
       <pg11>to jest pole wielowierszowe</pg11>
       <pg12>10</pg12>
       <pa6_subfield_0>Poznań</pa6_subfield_0>
       <pa6_subfield_1>Strzelecka</pa6_subfield_1>
       <pa6_subfield_2>1</pa6_subfield_2>
       <pa6_subfield_3>1</pa6_subfield_3>
       <pa6_subfield_4>61-155</pa6_subfield_4>
       <pa6_subfield_5>Poznań</pa6_subfield_5>
       <pg6_subfield_0>Poznań</pg6_subfield_0>
       <pg6_subfield_1>Strzelecka</pg6_subfield_1>
       <pg6_subfield_2>1</pg6_subfield_2>
       <pg6_subfield_3>1</pg6_subfield_3>
       <pg6_subfield_4>61-155</pg6_subfield_4>
       <pg6_subfield_5>Poznań</pg6_subfield_5>
       <pa7_>1</pa7_>
       <pa7_3_subfield_>2</pa7_3_subfield_>
       <pa7_3_subfield_2>23050608219</pa7_3_subfield_2>
       <pa7_3_subfield_3>8875155741</pa7_3_subfield_3>
       <pg7_>1</pg7_>
       <pg7_3_subfield_>2</pg7_3_subfield_>
       <pg7_3_subfield_2>23050608219</pg7_3_subfield_2>
       <pg7_3_subfield_3>8875155741</pg7_3_subfield_3>
       <pa8>1</pa8>
       <pa9>NR-4321</pa9>
       <pg8>1</pg8>
       <pg9>NR-4321</pg9>
       <pb4>10</pb4>
       <pb5_subfield_>2</pb5_subfield_>
       <pb5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pb5_subfield_3>
       <pb5_subfield_2>Kowalski</pb5_subfield_2>
       <pb5_subfield_1>Jan</pb5_subfield_1>
       <pb10>30-10-1990</pb10>
       <pb11>to jest pole wielowierszowe</pb11>
       <pb12>10</pb12>
       <ph5_subfield_>2</ph5_subfield_>
       <ph5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</ph5_subfield_3>
       <ph5_subfield_2>Kowalski</ph5_subfield_2>
       <ph5_subfield_1>Jan</ph5_subfield_1>
       <ph10>30-10-1990</ph10>
       <ph11>to jest pole wielowierszowe</ph11>
       <ph12>10</ph12>
       <pb6_subfield_0>Poznań</pb6_subfield_0>
       <pb6_subfield_1>Strzelecka</pb6_subfield_1>
       <pb6_subfield_2>1</pb6_subfield_2>
       <pb6_subfield_3>1</pb6_subfield_3>
       <pb6_subfield_4>61-155</pb6_subfield_4>
       <pb6_subfield_5>Poznań</pb6_subfield_5>
       <ph6_subfield_0>Poznań</ph6_subfield_0>
       <ph6_subfield_1>Strzelecka</ph6_subfield_1>
       <ph6_subfield_2>1</ph6_subfield_2>
       <ph6_subfield_3>1</ph6_subfield_3>
       <ph6_subfield_4>61-155</ph6_subfield_4>
       <ph6_subfield_5>Poznań</ph6_subfield_5>
       <pb7_>1</pb7_>
       <pb7_3_subfield_>2</pb7_3_subfield_>
       <pb7_3_subfield_2>23050608219</pb7_3_subfield_2>
       <pb7_3_subfield_3>8875155741</pb7_3_subfield_3>
       <ph7_>1</ph7_>
       <ph7_3_subfield_>2</ph7_3_subfield_>
       <ph7_3_subfield_2>23050608219</ph7_3_subfield_2>
       <ph7_3_subfield_3>8875155741</ph7_3_subfield_3>
       <pb8>1</pb8>
       <pb9>NR-4321</pb9>
       <ph8>1</ph8>
       <ph9>NR-4321</ph9>
       <pc4>10</pc4>
       <p2_8_1_2_subfield_>2</p2_8_1_2_subfield_>
       <p2_8_1_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_8_1_2_subfield_3>
       <p2_8_1_2_subfield_2>Kowalski</p2_8_1_2_subfield_2>
       <p2_8_1_2_subfield_1>Jan</p2_8_1_2_subfield_1>
       <pc10>30-10-1990</pc10>
       <pc11>to jest pole wielowierszowe</pc11>
       <pc12>10</pc12>
       <p2_8_1_2_7_subfield_>2</p2_8_1_2_7_subfield_>
       <p2_8_1_2_7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_8_1_2_7_subfield_3>
       <p2_8_1_2_7_subfield_2>Kowalski</p2_8_1_2_7_subfield_2>
       <p2_8_1_2_7_subfield_1>Jan</p2_8_1_2_7_subfield_1>
       <pi10>30-10-1990</pi10>
       <pi11>to jest pole wielowierszowe</pi11>
       <pi12>10</pi12>
       <p2_8_1_1_3_subfield_0>Poznań</p2_8_1_1_3_subfield_0>
       <p2_8_1_1_3_subfield_1>Strzelecka</p2_8_1_1_3_subfield_1>
       <p2_8_1_1_3_subfield_2>1</p2_8_1_1_3_subfield_2>
       <p2_8_1_1_3_subfield_3>1</p2_8_1_1_3_subfield_3>
       <p2_8_1_1_3_subfield_4>61-155</p2_8_1_1_3_subfield_4>
       <p2_8_1_1_3_subfield_5>Poznań</p2_8_1_1_3_subfield_5>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_0>Poznań</p2_8_1_1_3_9_subfield_0>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_1>Strzelecka</p2_8_1_1_3_9_subfield_1>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_2>1</p2_8_1_1_3_9_subfield_2>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_3>1</p2_8_1_1_3_9_subfield_3>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_4>61-155</p2_8_1_1_3_9_subfield_4>
       <p2_8_1_1_3_9_subfield_5>Poznań</p2_8_1_1_3_9_subfield_5>
       <pc7_>1</pc7_>
       <pc7_3_subfield_>2</pc7_3_subfield_>
       <pc7_3_subfield_2>23050608219</pc7_3_subfield_2>
       <pc7_3_subfield_3>8875155741</pc7_3_subfield_3>
       <pi7_>1</pi7_>
       <pi7_3_subfield_>2</pi7_3_subfield_>
       <pi7_3_subfield_2>23050608219</pi7_3_subfield_2>
       <pi7_3_subfield_3>8875155741</pi7_3_subfield_3>
       <pc8>1</pc8>
       <pc9>NR-4321</pc9>
       <pi8>1</pi8>
       <pi9>NR-4321</pi9>
       <pd4>10</pd4>
       <p2_8_1_9_subfield_>2</p2_8_1_9_subfield_>
       <p2_8_1_9_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_8_1_9_subfield_3>
       <p2_8_1_9_subfield_2>Kowalski</p2_8_1_9_subfield_2>
       <p2_8_1_9_subfield_1>Jan</p2_8_1_9_subfield_1>
       <pd10>30-10-1990</pd10>
       <pd11>to jest pole wielowierszowe</pd11>
       <pd12>10</pd12>
       <p2_8_1_9_5_subfield_>2</p2_8_1_9_5_subfield_>
       <p2_8_1_9_5_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_8_1_9_5_subfield_3>
       <p2_8_1_9_5_subfield_2>Kowalski</p2_8_1_9_5_subfield_2>
       <p2_8_1_9_5_subfield_1>Jan</p2_8_1_9_5_subfield_1>
       <pj10>30-10-1990</pj10>
       <pj11>to jest pole wielowierszowe</pj11>
       <pj12>10</pj12>
       <p2_8_1_1_31_subfield_0>Poznań</p2_8_1_1_31_subfield_0>
       <p2_8_1_1_31_subfield_1>Strzelecka</p2_8_1_1_31_subfield_1>
       <p2_8_1_1_31_subfield_2>1</p2_8_1_1_31_subfield_2>
       <p2_8_1_1_31_subfield_3>1</p2_8_1_1_31_subfield_3>
       <p2_8_1_1_31_subfield_4>61-155</p2_8_1_1_31_subfield_4>
       <p2_8_1_1_31_subfield_5>Poznań</p2_8_1_1_31_subfield_5>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_0>Poznań</p2_8_1_1_31_4_subfield_0>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_1>Strzelecka</p2_8_1_1_31_4_subfield_1>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_2>1</p2_8_1_1_31_4_subfield_2>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_3>1</p2_8_1_1_31_4_subfield_3>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_4>61-155</p2_8_1_1_31_4_subfield_4>
       <p2_8_1_1_31_4_subfield_5>Poznań</p2_8_1_1_31_4_subfield_5>
       <pd7_>1</pd7_>
       <pd7_3_subfield_>2</pd7_3_subfield_>
       <pd7_3_subfield_2>23050608219</pd7_3_subfield_2>
       <pd7_3_subfield_3>8875155741</pd7_3_subfield_3>
       <pj7_>1</pj7_>
       <pj7_3_subfield_>2</pj7_3_subfield_>
       <pj7_3_subfield_2>23050608219</pj7_3_subfield_2>
       <pj7_3_subfield_3>8875155741</pj7_3_subfield_3>
       <pd8>1</pd8>
       <pd9>NR-4321</pd9>
       <pj8>1</pj8>
       <pj9>NR-4321</pj9>
       <pe4>10</pe4>
       <p2_8_1_24_subfield_>2</p2_8_1_24_subfield_>
       <p2_8_1_24_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_8_1_24_subfield_3>
       <p2_8_1_24_subfield_2>Kowalski</p2_8_1_24_subfield_2>
       <p2_8_1_24_subfield_1>Jan</p2_8_1_24_subfield_1>
       <pe10>30-10-1990</pe10>
       <pe11>to jest pole wielowierszowe</pe11>
       <pe12>10</pe12>
       <p2_8_1_24_3_subfield_>2</p2_8_1_24_3_subfield_>
       <p2_8_1_24_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_8_1_24_3_subfield_3>
       <p2_8_1_24_3_subfield_2>Kowalski</p2_8_1_24_3_subfield_2>
       <p2_8_1_24_3_subfield_1>Jan</p2_8_1_24_3_subfield_1>
       <pk10>30-10-1990</pk10>
       <pk11>to jest pole wielowierszowe</pk11>
       <pk12>10</pk12>
       <p2_8_1_1_8_subfield_0>Poznań</p2_8_1_1_8_subfield_0>
       <p2_8_1_1_8_subfield_1>Strzelecka</p2_8_1_1_8_subfield_1>
       <p2_8_1_1_8_subfield_2>1</p2_8_1_1_8_subfield_2>
       <p2_8_1_1_8_subfield_3>1</p2_8_1_1_8_subfield_3>
       <p2_8_1_1_8_subfield_4>61-155</p2_8_1_1_8_subfield_4>
       <p2_8_1_1_8_subfield_5>Poznań</p2_8_1_1_8_subfield_5>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_0>Poznań</p2_8_1_1_8_1_subfield_0>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_1>Strzelecka</p2_8_1_1_8_1_subfield_1>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_2>1</p2_8_1_1_8_1_subfield_2>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_3>1</p2_8_1_1_8_1_subfield_3>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_4>61-155</p2_8_1_1_8_1_subfield_4>
       <p2_8_1_1_8_1_subfield_5>Poznań</p2_8_1_1_8_1_subfield_5>
       <pe7_>1</pe7_>
       <pe7_3_subfield_>2</pe7_3_subfield_>
       <pe7_3_subfield_2>23050608219</pe7_3_subfield_2>
       <pe7_3_subfield_3>8875155741</pe7_3_subfield_3>
       <pk7_>1</pk7_>
       <pk7_3_subfield_>2</pk7_3_subfield_>
       <pk7_3_subfield_2>23050608219</pk7_3_subfield_2>
       <pk7_3_subfield_3>8875155741</pk7_3_subfield_3>
       <pe8>1</pe8>
       <pe9>NR-4321</pe9>
       <pk8>1</pk8>
       <pk9>NR-4321</pk9>
       <pf4>10</pf4>
       <p2_8_1_3_subfield_>2</p2_8_1_3_subfield_>
       <p2_8_1_3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_8_1_3_subfield_3>
       <p2_8_1_3_subfield_2>Kowalski</p2_8_1_3_subfield_2>
       <p2_8_1_3_subfield_1>Jan</p2_8_1_3_subfield_1>
       <pf10>30-10-1990</pf10>
       <pf11>to jest pole wielowierszowe</pf11>
       <pf12>10</pf12>
       <p2_8_1_3_2_subfield_>2</p2_8_1_3_2_subfield_>
       <p2_8_1_3_2_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p2_8_1_3_2_subfield_3>
       <p2_8_1_3_2_subfield_2>Kowalski</p2_8_1_3_2_subfield_2>
       <p2_8_1_3_2_subfield_1>Jan</p2_8_1_3_2_subfield_1>
       <pl10>30-10-1990</pl10>
       <pl11>to jest pole wielowierszowe</pl11>
       <pl12>10</pl12>
       <p2_8_1_1_4_subfield_0>Poznań</p2_8_1_1_4_subfield_0>
       <p2_8_1_1_4_subfield_1>Strzelecka</p2_8_1_1_4_subfield_1>
       <p2_8_1_1_4_subfield_2>1</p2_8_1_1_4_subfield_2>
       <p2_8_1_1_4_subfield_3>1</p2_8_1_1_4_subfield_3>
       <p2_8_1_1_4_subfield_4>61-155</p2_8_1_1_4_subfield_4>
       <p2_8_1_1_4_subfield_5>Poznań</p2_8_1_1_4_subfield_5>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_0>Poznań</p2_8_1_1_4_3_subfield_0>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_1>Strzelecka</p2_8_1_1_4_3_subfield_1>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_2>1</p2_8_1_1_4_3_subfield_2>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_3>1</p2_8_1_1_4_3_subfield_3>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_4>61-155</p2_8_1_1_4_3_subfield_4>
       <p2_8_1_1_4_3_subfield_5>Poznań</p2_8_1_1_4_3_subfield_5>
       <pf7_>1</pf7_>
       <pf7_3_subfield_>2</pf7_3_subfield_>
       <pf7_3_subfield_2>23050608219</pf7_3_subfield_2>
       <pf7_3_subfield_3>8875155741</pf7_3_subfield_3>
       <pl7_>1</pl7_>
       <pl7_3_subfield_>2</pl7_3_subfield_>
       <pl7_3_subfield_2>23050608219</pl7_3_subfield_2>
       <pl7_3_subfield_3>8875155741</pl7_3_subfield_3>
       <pf8>1</pf8>
       <pf9>NR-4321</pf9>
       <pl8>1</pl8>
       <pl9>NR-4321</pl9>
       <p13>10</p13>
       <p17>10</p17>
       <p14>10</p14>
       <p18>10</p18>
       <p15>10</p15>
       <p19>10</p19>
       <p16>10</p16>
       <p21>test pola tekstowego</p21>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>