Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ASN-zal (archiwalny) Arkusz spisu z natury - załącznikPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3390167</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1000>[Pole tekstowe]</p1000>
       <p43_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43_1>
       <p43_2>[Pole tekstowe]</p43_2>
       <p43_3>[Pole tekstowe]</p43_3>
       <p43_4>[Pole tekstowe]</p43_4>
       <p43_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_5>
       <p43_6>[Pole kwoty]</p43_6>
       <p43_8>[pole wielowierszowe]</p43_8>
       <p44_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44_1>
       <p44_2>[Pole tekstowe]</p44_2>
       <p44_3>[Pole tekstowe]</p44_3>
       <p44_4>[Pole tekstowe]</p44_4>
       <p44_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_5>
       <p44_6>[Pole kwoty]</p44_6>
       <p44_8>[pole wielowierszowe]</p44_8>
       <p45_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_1>
       <p45_2>[Pole tekstowe]</p45_2>
       <p45_3>[Pole tekstowe]</p45_3>
       <p45_4>[Pole tekstowe]</p45_4>
       <p45_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45_5>
       <p45_6>[Pole kwoty]</p45_6>
       <p45_8>[pole wielowierszowe]</p45_8>
       <p46_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46_1>
       <p46_2>[Pole tekstowe]</p46_2>
       <p46_3>[Pole tekstowe]</p46_3>
       <p46_4>[Pole tekstowe]</p46_4>
       <p46_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_5>
       <p46_6>[Pole kwoty]</p46_6>
       <p46_8>[pole wielowierszowe]</p46_8>
       <p47_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47_1>
       <p47_2>[Pole tekstowe]</p47_2>
       <p47_3>[Pole tekstowe]</p47_3>
       <p47_4>[Pole tekstowe]</p47_4>
       <p47_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47_5>
       <p47_6>[Pole kwoty]</p47_6>
       <p47_8>[pole wielowierszowe]</p47_8>
       <p48_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48_1>
       <p48_2>[Pole tekstowe]</p48_2>
       <p48_3>[Pole tekstowe]</p48_3>
       <p48_4>[Pole tekstowe]</p48_4>
       <p48_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_5>
       <p48_6>[Pole kwoty]</p48_6>
       <p48_8>[pole wielowierszowe]</p48_8>
       <p49_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_1>
       <p49_2>[Pole tekstowe]</p49_2>
       <p49_3>[Pole tekstowe]</p49_3>
       <p49_4>[Pole tekstowe]</p49_4>
       <p49_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49_5>
       <p49_6>[Pole kwoty]</p49_6>
       <p49_8>[pole wielowierszowe]</p49_8>
       <p50_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50_1>
       <p50_2>[Pole tekstowe]</p50_2>
       <p50_3>[Pole tekstowe]</p50_3>
       <p50_4>[Pole tekstowe]</p50_4>
       <p50_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50_5>
       <p50_6>[Pole kwoty]</p50_6>
       <p50_8>[pole wielowierszowe]</p50_8>
       <p51_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51_1>
       <p51_2>[Pole tekstowe]</p51_2>
       <p51_3>[Pole tekstowe]</p51_3>
       <p51_4>[Pole tekstowe]</p51_4>
       <p51_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51_5>
       <p51_6>[Pole kwoty]</p51_6>
       <p51_8>[pole wielowierszowe]</p51_8>
       <p52_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52_1>
       <p52_2>[Pole tekstowe]</p52_2>
       <p52_3>[Pole tekstowe]</p52_3>
       <p52_4>[Pole tekstowe]</p52_4>
       <p52_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52_5>
       <p52_6>[Pole kwoty]</p52_6>
       <p52_8>[pole wielowierszowe]</p52_8>
       <p53_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_1>
       <p53_2>[Pole tekstowe]</p53_2>
       <p53_3>[Pole tekstowe]</p53_3>
       <p53_4>[Pole tekstowe]</p53_4>
       <p53_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p53_5>
       <p53_6>[Pole kwoty]</p53_6>
       <p53_8>[pole wielowierszowe]</p53_8>
       <p54_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54_1>
       <p54_2>[Pole tekstowe]</p54_2>
       <p54_3>[Pole tekstowe]</p54_3>
       <p54_4>[Pole tekstowe]</p54_4>
       <p54_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p54_5>
       <p54_6>[Pole kwoty]</p54_6>
       <p54_8>[pole wielowierszowe]</p54_8>
       <p55_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55_1>
       <p55_2>[Pole tekstowe]</p55_2>
       <p55_3>[Pole tekstowe]</p55_3>
       <p55_4>[Pole tekstowe]</p55_4>
       <p55_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p55_5>
       <p55_6>[Pole kwoty]</p55_6>
       <p55_8>[pole wielowierszowe]</p55_8>
       <p56_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56_1>
       <p56_2>[Pole tekstowe]</p56_2>
       <p56_3>[Pole tekstowe]</p56_3>
       <p56_4>[Pole tekstowe]</p56_4>
       <p56_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56_5>
       <p56_6>[Pole kwoty]</p56_6>
       <p56_8>[pole wielowierszowe]</p56_8>
       <p57_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57_1>
       <p57_2>[Pole tekstowe]</p57_2>
       <p57_3>[Pole tekstowe]</p57_3>
       <p57_4>[Pole tekstowe]</p57_4>
       <p57_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57_5>
       <p57_6>[Pole kwoty]</p57_6>
       <p57_8>[pole wielowierszowe]</p57_8>
       <p58_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58_1>
       <p58_2>[Pole tekstowe]</p58_2>
       <p58_3>[Pole tekstowe]</p58_3>
       <p58_4>[Pole tekstowe]</p58_4>
       <p58_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58_5>
       <p58_6>[Pole kwoty]</p58_6>
       <p58_8>[pole wielowierszowe]</p58_8>
       <p59_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_1>
       <p59_2>[Pole tekstowe]</p59_2>
       <p59_3>[Pole tekstowe]</p59_3>
       <p59_4>[Pole tekstowe]</p59_4>
       <p59_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59_5>
       <p59_6>[Pole kwoty]</p59_6>
       <p59_8>[pole wielowierszowe]</p59_8>
       <p60_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60_1>
       <p60_2>[Pole tekstowe]</p60_2>
       <p60_3>[Pole tekstowe]</p60_3>
       <p60_4>[Pole tekstowe]</p60_4>
       <p60_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p60_5>
       <p60_6>[Pole kwoty]</p60_6>
       <p60_8>[pole wielowierszowe]</p60_8>
       <p61_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61_1>
       <p61_2>[Pole tekstowe]</p61_2>
       <p61_3>[Pole tekstowe]</p61_3>
       <p61_4>[Pole tekstowe]</p61_4>
       <p61_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61_5>
       <p61_6>[Pole kwoty]</p61_6>
       <p61_8>[pole wielowierszowe]</p61_8>
       <p62_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62_1>
       <p62_2>[Pole tekstowe]</p62_2>
       <p62_3>[Pole tekstowe]</p62_3>
       <p62_4>[Pole tekstowe]</p62_4>
       <p62_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62_5>
       <p62_6>[Pole kwoty]</p62_6>
       <p62_8>[pole wielowierszowe]</p62_8>
       <p63_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63_1>
       <p63_2>[Pole tekstowe]</p63_2>
       <p63_3>[Pole tekstowe]</p63_3>
       <p63_4>[Pole tekstowe]</p63_4>
       <p63_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p63_5>
       <p63_6>[Pole kwoty]</p63_6>
       <p63_8>[pole wielowierszowe]</p63_8>
       <p64_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64_1>
       <p64_2>[Pole tekstowe]</p64_2>
       <p64_3>[Pole tekstowe]</p64_3>
       <p64_4>[Pole tekstowe]</p64_4>
       <p64_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p64_5>
       <p64_6>[Pole kwoty]</p64_6>
       <p64_8>[pole wielowierszowe]</p64_8>
       <p65_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65_1>
       <p65_2>[Pole tekstowe]</p65_2>
       <p65_3>[Pole tekstowe]</p65_3>
       <p65_4>[Pole tekstowe]</p65_4>
       <p65_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65_5>
       <p65_6>[Pole kwoty]</p65_6>
       <p65_8>[pole wielowierszowe]</p65_8>
       <p66_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66_1>
       <p66_2>[Pole tekstowe]</p66_2>
       <p66_3>[Pole tekstowe]</p66_3>
       <p66_4>[Pole tekstowe]</p66_4>
       <p66_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66_5>
       <p66_6>[Pole kwoty]</p66_6>
       <p66_8>[pole wielowierszowe]</p66_8>
       <p67_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67_1>
       <p67_2>[Pole tekstowe]</p67_2>
       <p67_3>[Pole tekstowe]</p67_3>
       <p67_4>[Pole tekstowe]</p67_4>
       <p67_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67_5>
       <p67_6>[Pole kwoty]</p67_6>
       <p67_8>[pole wielowierszowe]</p67_8>
       <p68_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68_1>
       <p68_2>[Pole tekstowe]</p68_2>
       <p68_3>[Pole tekstowe]</p68_3>
       <p68_4>[Pole tekstowe]</p68_4>
       <p68_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68_5>
       <p68_6>[Pole kwoty]</p68_6>
       <p68_8>[pole wielowierszowe]</p68_8>
       <p69_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p69_1>
       <p69_2>[Pole tekstowe]</p69_2>
       <p69_3>[Pole tekstowe]</p69_3>
       <p69_4>[Pole tekstowe]</p69_4>
       <p69_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p69_5>
       <p69_6>[Pole kwoty]</p69_6>
       <p69_8>[pole wielowierszowe]</p69_8>
       <p70_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_1>
       <p70_2>[Pole tekstowe]</p70_2>
       <p70_3>[Pole tekstowe]</p70_3>
       <p70_4>[Pole tekstowe]</p70_4>
       <p70_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p70_5>
       <p70_6>[Pole kwoty]</p70_6>
       <p70_8>[pole wielowierszowe]</p70_8>
       <p71_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71_1>
       <p71_2>[Pole tekstowe]</p71_2>
       <p71_3>[Pole tekstowe]</p71_3>
       <p71_4>[Pole tekstowe]</p71_4>
       <p71_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p71_5>
       <p71_6>[Pole kwoty]</p71_6>
       <p71_8>[pole wielowierszowe]</p71_8>
       <p72_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p72_1>
       <p72_2>[Pole tekstowe]</p72_2>
       <p72_3>[Pole tekstowe]</p72_3>
       <p72_4>[Pole tekstowe]</p72_4>
       <p72_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72_5>
       <p72_6>[Pole kwoty]</p72_6>
       <p72_8>[pole wielowierszowe]</p72_8>
       <p73_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73_1>
       <p73_2>[Pole tekstowe]</p73_2>
       <p73_3>[Pole tekstowe]</p73_3>
       <p73_4>[Pole tekstowe]</p73_4>
       <p73_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p73_5>
       <p73_6>[Pole kwoty]</p73_6>
       <p73_8>[pole wielowierszowe]</p73_8>
       <p75>[Pole integer - wartość liczbowa]</p75>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ASN-zal</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3390167</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1000>2</p1000>
       <p43_1>10</p43_1>
       <p43_2>test pola tekstowego</p43_2>
       <p43_3>test pola tekstowego</p43_3>
       <p43_4>test pola tekstowego</p43_4>
       <p43_5>2</p43_5>
       <p43_6>2</p43_6>
       <p43_8>to jest pole wielowierszowe</p43_8>
       <p44_1>10</p44_1>
       <p44_2>test pola tekstowego</p44_2>
       <p44_3>test pola tekstowego</p44_3>
       <p44_4>test pola tekstowego</p44_4>
       <p44_5>2</p44_5>
       <p44_6>2</p44_6>
       <p44_8>to jest pole wielowierszowe</p44_8>
       <p45_1>10</p45_1>
       <p45_2>test pola tekstowego</p45_2>
       <p45_3>test pola tekstowego</p45_3>
       <p45_4>test pola tekstowego</p45_4>
       <p45_5>2</p45_5>
       <p45_6>2</p45_6>
       <p45_8>to jest pole wielowierszowe</p45_8>
       <p46_1>10</p46_1>
       <p46_2>test pola tekstowego</p46_2>
       <p46_3>test pola tekstowego</p46_3>
       <p46_4>test pola tekstowego</p46_4>
       <p46_5>2</p46_5>
       <p46_6>2</p46_6>
       <p46_8>to jest pole wielowierszowe</p46_8>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p47_2>test pola tekstowego</p47_2>
       <p47_3>test pola tekstowego</p47_3>
       <p47_4>test pola tekstowego</p47_4>
       <p47_5>2</p47_5>
       <p47_6>2</p47_6>
       <p47_8>to jest pole wielowierszowe</p47_8>
       <p48_1>10</p48_1>
       <p48_2>test pola tekstowego</p48_2>
       <p48_3>test pola tekstowego</p48_3>
       <p48_4>test pola tekstowego</p48_4>
       <p48_5>2</p48_5>
       <p48_6>2</p48_6>
       <p48_8>to jest pole wielowierszowe</p48_8>
       <p49_1>10</p49_1>
       <p49_2>test pola tekstowego</p49_2>
       <p49_3>test pola tekstowego</p49_3>
       <p49_4>test pola tekstowego</p49_4>
       <p49_5>2</p49_5>
       <p49_6>2</p49_6>
       <p49_8>to jest pole wielowierszowe</p49_8>
       <p50_1>10</p50_1>
       <p50_2>test pola tekstowego</p50_2>
       <p50_3>test pola tekstowego</p50_3>
       <p50_4>test pola tekstowego</p50_4>
       <p50_5>2</p50_5>
       <p50_6>2</p50_6>
       <p50_8>to jest pole wielowierszowe</p50_8>
       <p51_1>10</p51_1>
       <p51_2>test pola tekstowego</p51_2>
       <p51_3>test pola tekstowego</p51_3>
       <p51_4>test pola tekstowego</p51_4>
       <p51_5>2</p51_5>
       <p51_6>2</p51_6>
       <p51_8>to jest pole wielowierszowe</p51_8>
       <p52_1>10</p52_1>
       <p52_2>test pola tekstowego</p52_2>
       <p52_3>test pola tekstowego</p52_3>
       <p52_4>test pola tekstowego</p52_4>
       <p52_5>2</p52_5>
       <p52_6>2</p52_6>
       <p52_8>to jest pole wielowierszowe</p52_8>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p53_2>test pola tekstowego</p53_2>
       <p53_3>test pola tekstowego</p53_3>
       <p53_4>test pola tekstowego</p53_4>
       <p53_5>2</p53_5>
       <p53_6>2</p53_6>
       <p53_8>to jest pole wielowierszowe</p53_8>
       <p54_1>10</p54_1>
       <p54_2>test pola tekstowego</p54_2>
       <p54_3>test pola tekstowego</p54_3>
       <p54_4>test pola tekstowego</p54_4>
       <p54_5>2</p54_5>
       <p54_6>2</p54_6>
       <p54_8>to jest pole wielowierszowe</p54_8>
       <p55_1>10</p55_1>
       <p55_2>test pola tekstowego</p55_2>
       <p55_3>test pola tekstowego</p55_3>
       <p55_4>test pola tekstowego</p55_4>
       <p55_5>2</p55_5>
       <p55_6>2</p55_6>
       <p55_8>to jest pole wielowierszowe</p55_8>
       <p56_1>10</p56_1>
       <p56_2>test pola tekstowego</p56_2>
       <p56_3>test pola tekstowego</p56_3>
       <p56_4>test pola tekstowego</p56_4>
       <p56_5>2</p56_5>
       <p56_6>2</p56_6>
       <p56_8>to jest pole wielowierszowe</p56_8>
       <p57_1>10</p57_1>
       <p57_2>test pola tekstowego</p57_2>
       <p57_3>test pola tekstowego</p57_3>
       <p57_4>test pola tekstowego</p57_4>
       <p57_5>2</p57_5>
       <p57_6>2</p57_6>
       <p57_8>to jest pole wielowierszowe</p57_8>
       <p58_1>10</p58_1>
       <p58_2>test pola tekstowego</p58_2>
       <p58_3>test pola tekstowego</p58_3>
       <p58_4>test pola tekstowego</p58_4>
       <p58_5>2</p58_5>
       <p58_6>2</p58_6>
       <p58_8>to jest pole wielowierszowe</p58_8>
       <p59_1>10</p59_1>
       <p59_2>test pola tekstowego</p59_2>
       <p59_3>test pola tekstowego</p59_3>
       <p59_4>test pola tekstowego</p59_4>
       <p59_5>2</p59_5>
       <p59_6>2</p59_6>
       <p59_8>to jest pole wielowierszowe</p59_8>
       <p60_1>10</p60_1>
       <p60_2>test pola tekstowego</p60_2>
       <p60_3>test pola tekstowego</p60_3>
       <p60_4>test pola tekstowego</p60_4>
       <p60_5>2</p60_5>
       <p60_6>2</p60_6>
       <p60_8>to jest pole wielowierszowe</p60_8>
       <p61_1>10</p61_1>
       <p61_2>test pola tekstowego</p61_2>
       <p61_3>test pola tekstowego</p61_3>
       <p61_4>test pola tekstowego</p61_4>
       <p61_5>2</p61_5>
       <p61_6>2</p61_6>
       <p61_8>to jest pole wielowierszowe</p61_8>
       <p62_1>10</p62_1>
       <p62_2>test pola tekstowego</p62_2>
       <p62_3>test pola tekstowego</p62_3>
       <p62_4>test pola tekstowego</p62_4>
       <p62_5>2</p62_5>
       <p62_6>2</p62_6>
       <p62_8>to jest pole wielowierszowe</p62_8>
       <p63_1>10</p63_1>
       <p63_2>test pola tekstowego</p63_2>
       <p63_3>test pola tekstowego</p63_3>
       <p63_4>test pola tekstowego</p63_4>
       <p63_5>2</p63_5>
       <p63_6>2</p63_6>
       <p63_8>to jest pole wielowierszowe</p63_8>
       <p64_1>10</p64_1>
       <p64_2>test pola tekstowego</p64_2>
       <p64_3>test pola tekstowego</p64_3>
       <p64_4>test pola tekstowego</p64_4>
       <p64_5>2</p64_5>
       <p64_6>2</p64_6>
       <p64_8>to jest pole wielowierszowe</p64_8>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p65_2>test pola tekstowego</p65_2>
       <p65_3>test pola tekstowego</p65_3>
       <p65_4>test pola tekstowego</p65_4>
       <p65_5>2</p65_5>
       <p65_6>2</p65_6>
       <p65_8>to jest pole wielowierszowe</p65_8>
       <p66_1>10</p66_1>
       <p66_2>test pola tekstowego</p66_2>
       <p66_3>test pola tekstowego</p66_3>
       <p66_4>test pola tekstowego</p66_4>
       <p66_5>2</p66_5>
       <p66_6>2</p66_6>
       <p66_8>to jest pole wielowierszowe</p66_8>
       <p67_1>10</p67_1>
       <p67_2>test pola tekstowego</p67_2>
       <p67_3>test pola tekstowego</p67_3>
       <p67_4>test pola tekstowego</p67_4>
       <p67_5>2</p67_5>
       <p67_6>2</p67_6>
       <p67_8>to jest pole wielowierszowe</p67_8>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p68_2>test pola tekstowego</p68_2>
       <p68_3>test pola tekstowego</p68_3>
       <p68_4>test pola tekstowego</p68_4>
       <p68_5>2</p68_5>
       <p68_6>2</p68_6>
       <p68_8>to jest pole wielowierszowe</p68_8>
       <p69_1>10</p69_1>
       <p69_2>test pola tekstowego</p69_2>
       <p69_3>test pola tekstowego</p69_3>
       <p69_4>test pola tekstowego</p69_4>
       <p69_5>2</p69_5>
       <p69_6>2</p69_6>
       <p69_8>to jest pole wielowierszowe</p69_8>
       <p70_1>10</p70_1>
       <p70_2>test pola tekstowego</p70_2>
       <p70_3>test pola tekstowego</p70_3>
       <p70_4>test pola tekstowego</p70_4>
       <p70_5>2</p70_5>
       <p70_6>2</p70_6>
       <p70_8>to jest pole wielowierszowe</p70_8>
       <p71_1>10</p71_1>
       <p71_2>test pola tekstowego</p71_2>
       <p71_3>test pola tekstowego</p71_3>
       <p71_4>test pola tekstowego</p71_4>
       <p71_5>2</p71_5>
       <p71_6>2</p71_6>
       <p71_8>to jest pole wielowierszowe</p71_8>
       <p72_1>10</p72_1>
       <p72_2>test pola tekstowego</p72_2>
       <p72_3>test pola tekstowego</p72_3>
       <p72_4>test pola tekstowego</p72_4>
       <p72_5>2</p72_5>
       <p72_6>2</p72_6>
       <p72_8>to jest pole wielowierszowe</p72_8>
       <p73_1>10</p73_1>
       <p73_2>test pola tekstowego</p73_2>
       <p73_3>test pola tekstowego</p73_3>
       <p73_4>test pola tekstowego</p73_4>
       <p73_5>2</p73_5>
       <p73_6>2</p73_6>
       <p73_8>to jest pole wielowierszowe</p73_8>
       <p75>4</p75>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>