Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ASN-n (archiwalny) Arkusz spisu z naturyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3390175</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_3_subfield_0>[miejscowość]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[ulica]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>[nr domu]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>[nr lokalu]</p0_3_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>[poczta]</p0_5_subfield_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p0_6_subfield_0>[imię]</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>[nazwisko]</p0_6_subfield_1>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p0_7_1_subfield_0>[imię]</p0_7_1_subfield_0>
       <p0_7_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_7_1_subfield_1>
       <p0_12_1_subfield_0>[imię]</p0_12_1_subfield_0>
       <p0_12_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_12_1_subfield_1>
       <p0_7_2>[Stanowisko]</p0_7_2>
       <p0_12_2>[Stanowisko]</p0_12_2>
       <p0_8_1_subfield_0>[imię]</p0_8_1_subfield_0>
       <p0_8_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_8_1_subfield_1>
       <p0_13_1_subfield_0>[imię]</p0_13_1_subfield_0>
       <p0_13_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_13_1_subfield_1>
       <p0_8_2>[Stanowisko]</p0_8_2>
       <p0_13_2>[Stanowisko]</p0_13_2>
       <p0_9_1_subfield_0>[imię]</p0_9_1_subfield_0>
       <p0_9_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_9_1_subfield_1>
       <p0_14_1_subfield_0>[imię]</p0_14_1_subfield_0>
       <p0_14_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_14_1_subfield_1>
       <p0_9_2>[Stanowisko]</p0_9_2>
       <p0_14_2>[Stanowisko]</p0_14_2>
       <p0_10_1_subfield_0>[imię]</p0_10_1_subfield_0>
       <p0_10_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_10_1_subfield_1>
       <p0_15_1_subfield_0>[imię]</p0_15_1_subfield_0>
       <p0_15_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_15_1_subfield_1>
       <p0_10_2>[Stanowisko]</p0_10_2>
       <p0_15_2>[Stanowisko]</p0_15_2>
       <p0_11_1_subfield_0>[imię]</p0_11_1_subfield_0>
       <p0_11_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_11_1_subfield_1>
       <p0_16_1_subfield_0>[imię]</p0_16_1_subfield_0>
       <p0_16_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_16_1_subfield_1>
       <p0_11_2>[Stanowisko]</p0_11_2>
       <p0_16_2>[Stanowisko]</p0_16_2>
       <p0_17>[data]</p0_17>
       <p0_18>[Pole tekstowe]</p0_18>
       <p0_19>[data]</p0_19>
       <p0_20>[Pole tekstowe]</p0_20>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p1_2>[Pole tekstowe]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_5>
       <p1_6>[Pole kwoty]</p1_6>
       <p1_8>[pole wielowierszowe]</p1_8>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_5>
       <p2_6>[Pole kwoty]</p2_6>
       <p2_8>[pole wielowierszowe]</p2_8>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_5>
       <p3_6>[Pole kwoty]</p3_6>
       <p3_8>[pole wielowierszowe]</p3_8>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5>
       <p4_6>[Pole kwoty]</p4_6>
       <p4_8>[pole wielowierszowe]</p4_8>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5>
       <p5_6>[Pole kwoty]</p5_6>
       <p5_8>[pole wielowierszowe]</p5_8>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p6_3>[Pole tekstowe]</p6_3>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_5>
       <p6_6>[Pole kwoty]</p6_6>
       <p6_8>[pole wielowierszowe]</p6_8>
       <p7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_1>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p7_3>[Pole tekstowe]</p7_3>
       <p7_4>[Pole tekstowe]</p7_4>
       <p7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5>
       <p7_6>[Pole kwoty]</p7_6>
       <p7_8>[pole wielowierszowe]</p7_8>
       <p8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5>
       <p8_6>[Pole kwoty]</p8_6>
       <p8_8>[pole wielowierszowe]</p8_8>
       <p9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p9_3>[Pole tekstowe]</p9_3>
       <p9_4>[Pole tekstowe]</p9_4>
       <p9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5>
       <p9_6>[Pole kwoty]</p9_6>
       <p9_8>[pole wielowierszowe]</p9_8>
       <p10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_1>
       <p10_2>[Pole tekstowe]</p10_2>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p10_4>[Pole tekstowe]</p10_4>
       <p10_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p10_5>
       <p10_6>[Pole kwoty]</p10_6>
       <p10_8>[pole wielowierszowe]</p10_8>
       <p11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_1>
       <p11_2>[Pole tekstowe]</p11_2>
       <p11_3>[Pole tekstowe]</p11_3>
       <p11_4>[Pole tekstowe]</p11_4>
       <p11_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p11_5>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p11_8>[pole wielowierszowe]</p11_8>
       <p12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_1>
       <p12_2>[Pole tekstowe]</p12_2>
       <p12_3>[Pole tekstowe]</p12_3>
       <p12_4>[Pole tekstowe]</p12_4>
       <p12_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12_5>
       <p12_6>[Pole kwoty]</p12_6>
       <p12_8>[pole wielowierszowe]</p12_8>
       <p13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_1>
       <p13_2>[Pole tekstowe]</p13_2>
       <p13_3>[Pole tekstowe]</p13_3>
       <p13_4>[Pole tekstowe]</p13_4>
       <p13_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13_5>
       <p13_6>[Pole kwoty]</p13_6>
       <p13_8>[pole wielowierszowe]</p13_8>
       <p14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_1>
       <p14_2>[Pole tekstowe]</p14_2>
       <p14_3>[Pole tekstowe]</p14_3>
       <p14_4>[Pole tekstowe]</p14_4>
       <p14_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p14_5>
       <p14_6>[Pole kwoty]</p14_6>
       <p14_8>[pole wielowierszowe]</p14_8>
       <p15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_1>
       <p15_2>[Pole tekstowe]</p15_2>
       <p15_3>[Pole tekstowe]</p15_3>
       <p15_4>[Pole tekstowe]</p15_4>
       <p15_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p15_5>
       <p15_6>[Pole kwoty]</p15_6>
       <p15_8>[pole wielowierszowe]</p15_8>
       <p16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p16_1>
       <p16_2>[Pole tekstowe]</p16_2>
       <p16_3>[Pole tekstowe]</p16_3>
       <p16_4>[Pole tekstowe]</p16_4>
       <p16_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p16_5>
       <p16_6>[Pole kwoty]</p16_6>
       <p16_8>[pole wielowierszowe]</p16_8>
       <p17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17_1>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p17_3>[Pole tekstowe]</p17_3>
       <p17_4>[Pole tekstowe]</p17_4>
       <p17_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17_5>
       <p17_6>[Pole kwoty]</p17_6>
       <p17_8>[pole wielowierszowe]</p17_8>
       <p43_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43_1>
       <p43_2>[Pole tekstowe]</p43_2>
       <p43_3>[Pole tekstowe]</p43_3>
       <p43_4>[Pole tekstowe]</p43_4>
       <p43_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43_5>
       <p43_6>[Pole kwoty]</p43_6>
       <p43_8>[pole wielowierszowe]</p43_8>
       <p44_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44_1>
       <p44_2>[Pole tekstowe]</p44_2>
       <p44_3>[Pole tekstowe]</p44_3>
       <p44_4>[Pole tekstowe]</p44_4>
       <p44_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p44_5>
       <p44_6>[Pole kwoty]</p44_6>
       <p44_8>[pole wielowierszowe]</p44_8>
       <p45_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45_1>
       <p45_2>[Pole tekstowe]</p45_2>
       <p45_3>[Pole tekstowe]</p45_3>
       <p45_4>[Pole tekstowe]</p45_4>
       <p45_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45_5>
       <p45_6>[Pole kwoty]</p45_6>
       <p45_8>[pole wielowierszowe]</p45_8>
       <p46_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46_1>
       <p46_2>[Pole tekstowe]</p46_2>
       <p46_3>[Pole tekstowe]</p46_3>
       <p46_4>[Pole tekstowe]</p46_4>
       <p46_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_5>
       <p46_6>[Pole kwoty]</p46_6>
       <p46_8>[pole wielowierszowe]</p46_8>
       <p47_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47_1>
       <p47_2>[Pole tekstowe]</p47_2>
       <p47_3>[Pole tekstowe]</p47_3>
       <p47_4>[Pole tekstowe]</p47_4>
       <p47_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47_5>
       <p47_6>[Pole kwoty]</p47_6>
       <p47_8>[pole wielowierszowe]</p47_8>
       <p48_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48_1>
       <p48_2>[Pole tekstowe]</p48_2>
       <p48_3>[Pole tekstowe]</p48_3>
       <p48_4>[Pole tekstowe]</p48_4>
       <p48_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p48_5>
       <p48_6>[Pole kwoty]</p48_6>
       <p48_8>[pole wielowierszowe]</p48_8>
       <p49_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_1>
       <p49_2>[Pole tekstowe]</p49_2>
       <p49_3>[Pole tekstowe]</p49_3>
       <p49_4>[Pole tekstowe]</p49_4>
       <p49_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49_5>
       <p49_6>[Pole kwoty]</p49_6>
       <p49_8>[pole wielowierszowe]</p49_8>
       <p50_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50_1>
       <p50_2>[Pole tekstowe]</p50_2>
       <p50_3>[Pole tekstowe]</p50_3>
       <p50_4>[Pole tekstowe]</p50_4>
       <p50_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p50_5>
       <p50_6>[Pole kwoty]</p50_6>
       <p50_8>[pole wielowierszowe]</p50_8>
       <p51_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51_1>
       <p51_2>[Pole tekstowe]</p51_2>
       <p51_3>[Pole tekstowe]</p51_3>
       <p51_4>[Pole tekstowe]</p51_4>
       <p51_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51_5>
       <p51_6>[Pole kwoty]</p51_6>
       <p51_8>[pole wielowierszowe]</p51_8>
       <p52_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52_1>
       <p52_2>[Pole tekstowe]</p52_2>
       <p52_3>[Pole tekstowe]</p52_3>
       <p52_4>[Pole tekstowe]</p52_4>
       <p52_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52_5>
       <p52_6>[Pole kwoty]</p52_6>
       <p52_8>[pole wielowierszowe]</p52_8>
       <p53_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_1>
       <p53_2>[Pole tekstowe]</p53_2>
       <p53_3>[Pole tekstowe]</p53_3>
       <p53_4>[Pole tekstowe]</p53_4>
       <p53_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p53_5>
       <p53_6>[Pole kwoty]</p53_6>
       <p53_8>[pole wielowierszowe]</p53_8>
       <p54_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54_1>
       <p54_2>[Pole tekstowe]</p54_2>
       <p54_3>[Pole tekstowe]</p54_3>
       <p54_4>[Pole tekstowe]</p54_4>
       <p54_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p54_5>
       <p54_6>[Pole kwoty]</p54_6>
       <p54_8>[pole wielowierszowe]</p54_8>
       <p55_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55_1>
       <p55_2>[Pole tekstowe]</p55_2>
       <p55_3>[Pole tekstowe]</p55_3>
       <p55_4>[Pole tekstowe]</p55_4>
       <p55_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p55_5>
       <p55_6>[Pole kwoty]</p55_6>
       <p55_8>[pole wielowierszowe]</p55_8>
       <p56_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56_1>
       <p56_2>[Pole tekstowe]</p56_2>
       <p56_3>[Pole tekstowe]</p56_3>
       <p56_4>[Pole tekstowe]</p56_4>
       <p56_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56_5>
       <p56_6>[Pole kwoty]</p56_6>
       <p56_8>[pole wielowierszowe]</p56_8>
       <p57_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57_1>
       <p57_2>[Pole tekstowe]</p57_2>
       <p57_3>[Pole tekstowe]</p57_3>
       <p57_4>[Pole tekstowe]</p57_4>
       <p57_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p57_5>
       <p57_6>[Pole kwoty]</p57_6>
       <p57_8>[pole wielowierszowe]</p57_8>
       <p58_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58_1>
       <p58_2>[Pole tekstowe]</p58_2>
       <p58_3>[Pole tekstowe]</p58_3>
       <p58_4>[Pole tekstowe]</p58_4>
       <p58_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58_5>
       <p58_6>[Pole kwoty]</p58_6>
       <p58_8>[pole wielowierszowe]</p58_8>
       <p59_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59_1>
       <p59_2>[Pole tekstowe]</p59_2>
       <p59_3>[Pole tekstowe]</p59_3>
       <p59_4>[Pole tekstowe]</p59_4>
       <p59_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59_5>
       <p59_6>[Pole kwoty]</p59_6>
       <p59_8>[pole wielowierszowe]</p59_8>
       <p60_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p60_1>
       <p60_2>[Pole tekstowe]</p60_2>
       <p60_3>[Pole tekstowe]</p60_3>
       <p60_4>[Pole tekstowe]</p60_4>
       <p60_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p60_5>
       <p60_6>[Pole kwoty]</p60_6>
       <p60_8>[pole wielowierszowe]</p60_8>
       <p61_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61_1>
       <p61_2>[Pole tekstowe]</p61_2>
       <p61_3>[Pole tekstowe]</p61_3>
       <p61_4>[Pole tekstowe]</p61_4>
       <p61_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61_5>
       <p61_6>[Pole kwoty]</p61_6>
       <p61_8>[pole wielowierszowe]</p61_8>
       <p62_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62_1>
       <p62_2>[Pole tekstowe]</p62_2>
       <p62_3>[Pole tekstowe]</p62_3>
       <p62_4>[Pole tekstowe]</p62_4>
       <p62_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p62_5>
       <p62_6>[Pole kwoty]</p62_6>
       <p62_8>[pole wielowierszowe]</p62_8>
       <p63_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63_1>
       <p63_2>[Pole tekstowe]</p63_2>
       <p63_3>[Pole tekstowe]</p63_3>
       <p63_4>[Pole tekstowe]</p63_4>
       <p63_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p63_5>
       <p63_6>[Pole kwoty]</p63_6>
       <p63_8>[pole wielowierszowe]</p63_8>
       <p64_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64_1>
       <p64_2>[Pole tekstowe]</p64_2>
       <p64_3>[Pole tekstowe]</p64_3>
       <p64_4>[Pole tekstowe]</p64_4>
       <p64_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p64_5>
       <p64_6>[Pole kwoty]</p64_6>
       <p64_8>[pole wielowierszowe]</p64_8>
       <p65_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65_1>
       <p65_2>[Pole tekstowe]</p65_2>
       <p65_3>[Pole tekstowe]</p65_3>
       <p65_4>[Pole tekstowe]</p65_4>
       <p65_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65_5>
       <p65_6>[Pole kwoty]</p65_6>
       <p65_8>[pole wielowierszowe]</p65_8>
       <p66_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66_1>
       <p66_2>[Pole tekstowe]</p66_2>
       <p66_3>[Pole tekstowe]</p66_3>
       <p66_4>[Pole tekstowe]</p66_4>
       <p66_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66_5>
       <p66_6>[Pole kwoty]</p66_6>
       <p66_8>[pole wielowierszowe]</p66_8>
       <p67_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67_1>
       <p67_2>[Pole tekstowe]</p67_2>
       <p67_3>[Pole tekstowe]</p67_3>
       <p67_4>[Pole tekstowe]</p67_4>
       <p67_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67_5>
       <p67_6>[Pole kwoty]</p67_6>
       <p67_8>[pole wielowierszowe]</p67_8>
       <p68_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68_1>
       <p68_2>[Pole tekstowe]</p68_2>
       <p68_3>[Pole tekstowe]</p68_3>
       <p68_4>[Pole tekstowe]</p68_4>
       <p68_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p68_5>
       <p68_6>[Pole kwoty]</p68_6>
       <p68_8>[pole wielowierszowe]</p68_8>
       <p69_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p69_1>
       <p69_2>[Pole tekstowe]</p69_2>
       <p69_3>[Pole tekstowe]</p69_3>
       <p69_4>[Pole tekstowe]</p69_4>
       <p69_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p69_5>
       <p69_6>[Pole kwoty]</p69_6>
       <p69_8>[pole wielowierszowe]</p69_8>
       <p70_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p70_1>
       <p70_2>[Pole tekstowe]</p70_2>
       <p70_3>[Pole tekstowe]</p70_3>
       <p70_4>[Pole tekstowe]</p70_4>
       <p70_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p70_5>
       <p70_6>[Pole kwoty]</p70_6>
       <p70_8>[pole wielowierszowe]</p70_8>
       <p71_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71_1>
       <p71_2>[Pole tekstowe]</p71_2>
       <p71_3>[Pole tekstowe]</p71_3>
       <p71_4>[Pole tekstowe]</p71_4>
       <p71_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p71_5>
       <p71_6>[Pole kwoty]</p71_6>
       <p71_8>[pole wielowierszowe]</p71_8>
       <p72_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p72_1>
       <p72_2>[Pole tekstowe]</p72_2>
       <p72_3>[Pole tekstowe]</p72_3>
       <p72_4>[Pole tekstowe]</p72_4>
       <p72_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72_5>
       <p72_6>[Pole kwoty]</p72_6>
       <p72_8>[pole wielowierszowe]</p72_8>
       <p73_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73_1>
       <p73_2>[Pole tekstowe]</p73_2>
       <p73_3>[Pole tekstowe]</p73_3>
       <p73_4>[Pole tekstowe]</p73_4>
       <p73_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p73_5>
       <p73_6>[Pole kwoty]</p73_6>
       <p73_8>[pole wielowierszowe]</p73_8>
       <p75>[Pole integer - wartość liczbowa]</p75>
       <p76>[Pole integer - wartość liczbowa]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <p77_4>[Pole kwoty]</p77_4>
       <p78>[Pole integer - wartość liczbowa]</p78>
       <p79>[Pole integer - wartość liczbowa]</p79>
       <p80>[Pole kwoty]</p80>
       <p84_subfield_0>[imię]</p84_subfield_0>
       <p84_subfield_1>[nazwisko]</p84_subfield_1>
       <p85_subfield_0>[imię]</p85_subfield_0>
       <p85_subfield_1>[nazwisko]</p85_subfield_1>
       <p86_subfield_0>[imię]</p86_subfield_0>
       <p86_subfield_1>[nazwisko]</p86_subfield_1>
       <p87_subfield_0>[imię]</p87_subfield_0>
       <p87_subfield_1>[nazwisko]</p87_subfield_1>
       <p88_subfield_0>[imię]</p88_subfield_0>
       <p88_subfield_1>[nazwisko]</p88_subfield_1>
       <p83_subfield_0>[imię]</p83_subfield_0>
       <p83_subfield_1>[nazwisko]</p83_subfield_1>
       <p89_subfield_0>[imię]</p89_subfield_0>
       <p89_subfield_1>[nazwisko]</p89_subfield_1>
       <p90_subfield_0>[imię]</p90_subfield_0>
       <p90_subfield_1>[nazwisko]</p90_subfield_1>
       <p91_subfield_0>[imię]</p91_subfield_0>
       <p91_subfield_1>[nazwisko]</p91_subfield_1>
       <p92>[Pole integer - wartość liczbowa]</p92>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ASN-n</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3390175</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>2</p0>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_3_subfield_0>Poznań</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Strzelecka</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>1</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>1</p0_3_subfield_3>
       <p0_5_subfield_0>61-155</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>Poznań</p0_5_subfield_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p0_6_subfield_0>Jan</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>Kowalski</p0_6_subfield_1>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p0_7_1_subfield_0>Jan</p0_7_1_subfield_0>
       <p0_7_1_subfield_1>Kowalski</p0_7_1_subfield_1>
       <p0_12_1_subfield_0>Jan</p0_12_1_subfield_0>
       <p0_12_1_subfield_1>Kowalski</p0_12_1_subfield_1>
       <p0_7_2>manager</p0_7_2>
       <p0_12_2>manager</p0_12_2>
       <p0_8_1_subfield_0>Jan</p0_8_1_subfield_0>
       <p0_8_1_subfield_1>Kowalski</p0_8_1_subfield_1>
       <p0_13_1_subfield_0>Jan</p0_13_1_subfield_0>
       <p0_13_1_subfield_1>Kowalski</p0_13_1_subfield_1>
       <p0_8_2>manager</p0_8_2>
       <p0_13_2>manager</p0_13_2>
       <p0_9_1_subfield_0>Jan</p0_9_1_subfield_0>
       <p0_9_1_subfield_1>Kowalski</p0_9_1_subfield_1>
       <p0_14_1_subfield_0>Jan</p0_14_1_subfield_0>
       <p0_14_1_subfield_1>Kowalski</p0_14_1_subfield_1>
       <p0_9_2>manager</p0_9_2>
       <p0_14_2>manager</p0_14_2>
       <p0_10_1_subfield_0>Jan</p0_10_1_subfield_0>
       <p0_10_1_subfield_1>Kowalski</p0_10_1_subfield_1>
       <p0_15_1_subfield_0>Jan</p0_15_1_subfield_0>
       <p0_15_1_subfield_1>Kowalski</p0_15_1_subfield_1>
       <p0_10_2>manager</p0_10_2>
       <p0_15_2>manager</p0_15_2>
       <p0_11_1_subfield_0>Jan</p0_11_1_subfield_0>
       <p0_11_1_subfield_1>Kowalski</p0_11_1_subfield_1>
       <p0_16_1_subfield_0>Jan</p0_16_1_subfield_0>
       <p0_16_1_subfield_1>Kowalski</p0_16_1_subfield_1>
       <p0_11_2>manager</p0_11_2>
       <p0_16_2>manager</p0_16_2>
       <p0_17>30-10-1990</p0_17>
       <p0_18>test pola tekstowego</p0_18>
       <p0_19>30-10-1990</p0_19>
       <p0_20>test pola tekstowego</p0_20>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p1_2>test pola tekstowego</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>2</p1_5>
       <p1_6>2</p1_6>
       <p1_8>to jest pole wielowierszowe</p1_8>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>2</p2_5>
       <p2_6>2</p2_6>
       <p2_8>to jest pole wielowierszowe</p2_8>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p3_5>2</p3_5>
       <p3_6>2</p3_6>
       <p3_8>to jest pole wielowierszowe</p3_8>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5>2</p4_5>
       <p4_6>2</p4_6>
       <p4_8>to jest pole wielowierszowe</p4_8>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p5_5>2</p5_5>
       <p5_6>2</p5_6>
       <p5_8>to jest pole wielowierszowe</p5_8>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p6_3>test pola tekstowego</p6_3>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p6_5>2</p6_5>
       <p6_6>2</p6_6>
       <p6_8>to jest pole wielowierszowe</p6_8>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p7_3>test pola tekstowego</p7_3>
       <p7_4>test pola tekstowego</p7_4>
       <p7_5>2</p7_5>
       <p7_6>2</p7_6>
       <p7_8>to jest pole wielowierszowe</p7_8>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p8_5>2</p8_5>
       <p8_6>2</p8_6>
       <p8_8>to jest pole wielowierszowe</p8_8>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p9_3>test pola tekstowego</p9_3>
       <p9_4>test pola tekstowego</p9_4>
       <p9_5>2</p9_5>
       <p9_6>2</p9_6>
       <p9_8>to jest pole wielowierszowe</p9_8>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p10_2>test pola tekstowego</p10_2>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p10_4>test pola tekstowego</p10_4>
       <p10_5>2</p10_5>
       <p10_6>2</p10_6>
       <p10_8>to jest pole wielowierszowe</p10_8>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p11_2>test pola tekstowego</p11_2>
       <p11_3>test pola tekstowego</p11_3>
       <p11_4>test pola tekstowego</p11_4>
       <p11_5>2</p11_5>
       <p11_6>2</p11_6>
       <p11_8>to jest pole wielowierszowe</p11_8>
       <p12_1>10</p12_1>
       <p12_2>test pola tekstowego</p12_2>
       <p12_3>test pola tekstowego</p12_3>
       <p12_4>test pola tekstowego</p12_4>
       <p12_5>2</p12_5>
       <p12_6>2</p12_6>
       <p12_8>to jest pole wielowierszowe</p12_8>
       <p13_1>10</p13_1>
       <p13_2>test pola tekstowego</p13_2>
       <p13_3>test pola tekstowego</p13_3>
       <p13_4>test pola tekstowego</p13_4>
       <p13_5>2</p13_5>
       <p13_6>2</p13_6>
       <p13_8>to jest pole wielowierszowe</p13_8>
       <p14_1>10</p14_1>
       <p14_2>test pola tekstowego</p14_2>
       <p14_3>test pola tekstowego</p14_3>
       <p14_4>test pola tekstowego</p14_4>
       <p14_5>2</p14_5>
       <p14_6>2</p14_6>
       <p14_8>to jest pole wielowierszowe</p14_8>
       <p15_1>10</p15_1>
       <p15_2>test pola tekstowego</p15_2>
       <p15_3>test pola tekstowego</p15_3>
       <p15_4>test pola tekstowego</p15_4>
       <p15_5>2</p15_5>
       <p15_6>2</p15_6>
       <p15_8>to jest pole wielowierszowe</p15_8>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p16_2>test pola tekstowego</p16_2>
       <p16_3>test pola tekstowego</p16_3>
       <p16_4>test pola tekstowego</p16_4>
       <p16_5>2</p16_5>
       <p16_6>2</p16_6>
       <p16_8>to jest pole wielowierszowe</p16_8>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p17_3>test pola tekstowego</p17_3>
       <p17_4>test pola tekstowego</p17_4>
       <p17_5>2</p17_5>
       <p17_6>2</p17_6>
       <p17_8>to jest pole wielowierszowe</p17_8>
       <p43_1>10</p43_1>
       <p43_2>test pola tekstowego</p43_2>
       <p43_3>test pola tekstowego</p43_3>
       <p43_4>test pola tekstowego</p43_4>
       <p43_5>2</p43_5>
       <p43_6>2</p43_6>
       <p43_8>to jest pole wielowierszowe</p43_8>
       <p44_1>10</p44_1>
       <p44_2>test pola tekstowego</p44_2>
       <p44_3>test pola tekstowego</p44_3>
       <p44_4>test pola tekstowego</p44_4>
       <p44_5>2</p44_5>
       <p44_6>2</p44_6>
       <p44_8>to jest pole wielowierszowe</p44_8>
       <p45_1>10</p45_1>
       <p45_2>test pola tekstowego</p45_2>
       <p45_3>test pola tekstowego</p45_3>
       <p45_4>test pola tekstowego</p45_4>
       <p45_5>2</p45_5>
       <p45_6>2</p45_6>
       <p45_8>to jest pole wielowierszowe</p45_8>
       <p46_1>10</p46_1>
       <p46_2>test pola tekstowego</p46_2>
       <p46_3>test pola tekstowego</p46_3>
       <p46_4>test pola tekstowego</p46_4>
       <p46_5>2</p46_5>
       <p46_6>2</p46_6>
       <p46_8>to jest pole wielowierszowe</p46_8>
       <p47_1>10</p47_1>
       <p47_2>test pola tekstowego</p47_2>
       <p47_3>test pola tekstowego</p47_3>
       <p47_4>test pola tekstowego</p47_4>
       <p47_5>2</p47_5>
       <p47_6>2</p47_6>
       <p47_8>to jest pole wielowierszowe</p47_8>
       <p48_1>10</p48_1>
       <p48_2>test pola tekstowego</p48_2>
       <p48_3>test pola tekstowego</p48_3>
       <p48_4>test pola tekstowego</p48_4>
       <p48_5>2</p48_5>
       <p48_6>2</p48_6>
       <p48_8>to jest pole wielowierszowe</p48_8>
       <p49_1>10</p49_1>
       <p49_2>test pola tekstowego</p49_2>
       <p49_3>test pola tekstowego</p49_3>
       <p49_4>test pola tekstowego</p49_4>
       <p49_5>2</p49_5>
       <p49_6>2</p49_6>
       <p49_8>to jest pole wielowierszowe</p49_8>
       <p50_1>10</p50_1>
       <p50_2>test pola tekstowego</p50_2>
       <p50_3>test pola tekstowego</p50_3>
       <p50_4>test pola tekstowego</p50_4>
       <p50_5>2</p50_5>
       <p50_6>2</p50_6>
       <p50_8>to jest pole wielowierszowe</p50_8>
       <p51_1>10</p51_1>
       <p51_2>test pola tekstowego</p51_2>
       <p51_3>test pola tekstowego</p51_3>
       <p51_4>test pola tekstowego</p51_4>
       <p51_5>2</p51_5>
       <p51_6>2</p51_6>
       <p51_8>to jest pole wielowierszowe</p51_8>
       <p52_1>10</p52_1>
       <p52_2>test pola tekstowego</p52_2>
       <p52_3>test pola tekstowego</p52_3>
       <p52_4>test pola tekstowego</p52_4>
       <p52_5>2</p52_5>
       <p52_6>2</p52_6>
       <p52_8>to jest pole wielowierszowe</p52_8>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p53_2>test pola tekstowego</p53_2>
       <p53_3>test pola tekstowego</p53_3>
       <p53_4>test pola tekstowego</p53_4>
       <p53_5>2</p53_5>
       <p53_6>2</p53_6>
       <p53_8>to jest pole wielowierszowe</p53_8>
       <p54_1>10</p54_1>
       <p54_2>test pola tekstowego</p54_2>
       <p54_3>test pola tekstowego</p54_3>
       <p54_4>test pola tekstowego</p54_4>
       <p54_5>2</p54_5>
       <p54_6>2</p54_6>
       <p54_8>to jest pole wielowierszowe</p54_8>
       <p55_1>10</p55_1>
       <p55_2>test pola tekstowego</p55_2>
       <p55_3>test pola tekstowego</p55_3>
       <p55_4>test pola tekstowego</p55_4>
       <p55_5>2</p55_5>
       <p55_6>2</p55_6>
       <p55_8>to jest pole wielowierszowe</p55_8>
       <p56_1>10</p56_1>
       <p56_2>test pola tekstowego</p56_2>
       <p56_3>test pola tekstowego</p56_3>
       <p56_4>test pola tekstowego</p56_4>
       <p56_5>2</p56_5>
       <p56_6>2</p56_6>
       <p56_8>to jest pole wielowierszowe</p56_8>
       <p57_1>10</p57_1>
       <p57_2>test pola tekstowego</p57_2>
       <p57_3>test pola tekstowego</p57_3>
       <p57_4>test pola tekstowego</p57_4>
       <p57_5>2</p57_5>
       <p57_6>2</p57_6>
       <p57_8>to jest pole wielowierszowe</p57_8>
       <p58_1>10</p58_1>
       <p58_2>test pola tekstowego</p58_2>
       <p58_3>test pola tekstowego</p58_3>
       <p58_4>test pola tekstowego</p58_4>
       <p58_5>2</p58_5>
       <p58_6>2</p58_6>
       <p58_8>to jest pole wielowierszowe</p58_8>
       <p59_1>10</p59_1>
       <p59_2>test pola tekstowego</p59_2>
       <p59_3>test pola tekstowego</p59_3>
       <p59_4>test pola tekstowego</p59_4>
       <p59_5>2</p59_5>
       <p59_6>2</p59_6>
       <p59_8>to jest pole wielowierszowe</p59_8>
       <p60_1>10</p60_1>
       <p60_2>test pola tekstowego</p60_2>
       <p60_3>test pola tekstowego</p60_3>
       <p60_4>test pola tekstowego</p60_4>
       <p60_5>2</p60_5>
       <p60_6>2</p60_6>
       <p60_8>to jest pole wielowierszowe</p60_8>
       <p61_1>10</p61_1>
       <p61_2>test pola tekstowego</p61_2>
       <p61_3>test pola tekstowego</p61_3>
       <p61_4>test pola tekstowego</p61_4>
       <p61_5>2</p61_5>
       <p61_6>2</p61_6>
       <p61_8>to jest pole wielowierszowe</p61_8>
       <p62_1>10</p62_1>
       <p62_2>test pola tekstowego</p62_2>
       <p62_3>test pola tekstowego</p62_3>
       <p62_4>test pola tekstowego</p62_4>
       <p62_5>2</p62_5>
       <p62_6>2</p62_6>
       <p62_8>to jest pole wielowierszowe</p62_8>
       <p63_1>10</p63_1>
       <p63_2>test pola tekstowego</p63_2>
       <p63_3>test pola tekstowego</p63_3>
       <p63_4>test pola tekstowego</p63_4>
       <p63_5>2</p63_5>
       <p63_6>2</p63_6>
       <p63_8>to jest pole wielowierszowe</p63_8>
       <p64_1>10</p64_1>
       <p64_2>test pola tekstowego</p64_2>
       <p64_3>test pola tekstowego</p64_3>
       <p64_4>test pola tekstowego</p64_4>
       <p64_5>2</p64_5>
       <p64_6>2</p64_6>
       <p64_8>to jest pole wielowierszowe</p64_8>
       <p65_1>10</p65_1>
       <p65_2>test pola tekstowego</p65_2>
       <p65_3>test pola tekstowego</p65_3>
       <p65_4>test pola tekstowego</p65_4>
       <p65_5>2</p65_5>
       <p65_6>2</p65_6>
       <p65_8>to jest pole wielowierszowe</p65_8>
       <p66_1>10</p66_1>
       <p66_2>test pola tekstowego</p66_2>
       <p66_3>test pola tekstowego</p66_3>
       <p66_4>test pola tekstowego</p66_4>
       <p66_5>2</p66_5>
       <p66_6>2</p66_6>
       <p66_8>to jest pole wielowierszowe</p66_8>
       <p67_1>10</p67_1>
       <p67_2>test pola tekstowego</p67_2>
       <p67_3>test pola tekstowego</p67_3>
       <p67_4>test pola tekstowego</p67_4>
       <p67_5>2</p67_5>
       <p67_6>2</p67_6>
       <p67_8>to jest pole wielowierszowe</p67_8>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p68_2>test pola tekstowego</p68_2>
       <p68_3>test pola tekstowego</p68_3>
       <p68_4>test pola tekstowego</p68_4>
       <p68_5>2</p68_5>
       <p68_6>2</p68_6>
       <p68_8>to jest pole wielowierszowe</p68_8>
       <p69_1>10</p69_1>
       <p69_2>test pola tekstowego</p69_2>
       <p69_3>test pola tekstowego</p69_3>
       <p69_4>test pola tekstowego</p69_4>
       <p69_5>2</p69_5>
       <p69_6>2</p69_6>
       <p69_8>to jest pole wielowierszowe</p69_8>
       <p70_1>10</p70_1>
       <p70_2>test pola tekstowego</p70_2>
       <p70_3>test pola tekstowego</p70_3>
       <p70_4>test pola tekstowego</p70_4>
       <p70_5>2</p70_5>
       <p70_6>2</p70_6>
       <p70_8>to jest pole wielowierszowe</p70_8>
       <p71_1>10</p71_1>
       <p71_2>test pola tekstowego</p71_2>
       <p71_3>test pola tekstowego</p71_3>
       <p71_4>test pola tekstowego</p71_4>
       <p71_5>2</p71_5>
       <p71_6>2</p71_6>
       <p71_8>to jest pole wielowierszowe</p71_8>
       <p72_1>10</p72_1>
       <p72_2>test pola tekstowego</p72_2>
       <p72_3>test pola tekstowego</p72_3>
       <p72_4>test pola tekstowego</p72_4>
       <p72_5>2</p72_5>
       <p72_6>2</p72_6>
       <p72_8>to jest pole wielowierszowe</p72_8>
       <p73_1>10</p73_1>
       <p73_2>test pola tekstowego</p73_2>
       <p73_3>test pola tekstowego</p73_3>
       <p73_4>test pola tekstowego</p73_4>
       <p73_5>2</p73_5>
       <p73_6>2</p73_6>
       <p73_8>to jest pole wielowierszowe</p73_8>
       <p75>4</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p77_4>10</p77_4>
       <p78>10</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>10</p80>
       <p84_subfield_0>Jan</p84_subfield_0>
       <p84_subfield_1>Kowalski</p84_subfield_1>
       <p85_subfield_0>Jan</p85_subfield_0>
       <p85_subfield_1>Kowalski</p85_subfield_1>
       <p86_subfield_0>Jan</p86_subfield_0>
       <p86_subfield_1>Kowalski</p86_subfield_1>
       <p87_subfield_0>Jan</p87_subfield_0>
       <p87_subfield_1>Kowalski</p87_subfield_1>
       <p88_subfield_0>Jan</p88_subfield_0>
       <p88_subfield_1>Kowalski</p88_subfield_1>
       <p83_subfield_0>Jan</p83_subfield_0>
       <p83_subfield_1>Kowalski</p83_subfield_1>
       <p89_subfield_0>Jan</p89_subfield_0>
       <p89_subfield_1>Kowalski</p89_subfield_1>
       <p90_subfield_0>Jan</p90_subfield_0>
       <p90_subfield_1>Kowalski</p90_subfield_1>
       <p91_subfield_0>Jan</p91_subfield_0>
       <p91_subfield_1>Kowalski</p91_subfield_1>
       <p92>4</p92>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>