Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZBES (archiwalny) Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3390900</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <pI_1_subfield_0>[imię]</pI_1_subfield_0>
       <pI_1_subfield_1>[nazwisko]</pI_1_subfield_1>
       <pI_2>[Pole tekstowe]</pI_2>
       <pI_3_subfield_0>[miejscowość]</pI_3_subfield_0>
       <pI_3_subfield_1>[ulica]</pI_3_subfield_1>
       <pI_3_subfield_2>[nr domu]</pI_3_subfield_2>
       <pI_3_subfield_3>[nr lokalu]</pI_3_subfield_3>
       <pI_3_subfield_4>[kod pocztowy]</pI_3_subfield_4>
       <pI_3_subfield_5>[poczta]</pI_3_subfield_5>
       <pI_4_subfield_0>[imię]</pI_4_subfield_0>
       <pI_4_subfield_1>[nazwisko]</pI_4_subfield_1>
       <pI_5>[Pole tekstowe]</pI_5>
       <pI_6>[data]</pI_6>
       <pI_7>[Pole tekstowe]</pI_7>
       <pI_8>[Pole kwoty]</pI_8>
       <pII_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_1_>
       <pII_2_1>[Pole kwoty]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[Pole kwoty]</pII_2_2>
       <pII_2_3>[Pole kwoty]</pII_2_3>
       <pII_2_4>[Pole kwoty]</pII_2_4>
       <pIII_1>[pole wielowierszowe]</pIII_1>
       <pIV_1>[pole wielowierszowe]</pIV_1>
       <pV_1>[miejscowość]</pV_1>
       <pV_2>[Data wypełnienia]</pV_2>
       <pV_3_subfield_0>[imię]</pV_3_subfield_0>
       <pV_3_subfield_1>[nazwisko]</pV_3_subfield_1>
       <pV_4>[Stanowisko]</pV_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZBES</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3390900</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <pI_1_subfield_0>Jan</pI_1_subfield_0>
       <pI_1_subfield_1>Kowalski</pI_1_subfield_1>
       <pI_2>test pola tekstowego</pI_2>
       <pI_3_subfield_0>Poznań</pI_3_subfield_0>
       <pI_3_subfield_1>Strzelecka</pI_3_subfield_1>
       <pI_3_subfield_2>1</pI_3_subfield_2>
       <pI_3_subfield_3>1</pI_3_subfield_3>
       <pI_3_subfield_4>61-155</pI_3_subfield_4>
       <pI_3_subfield_5>Poznań</pI_3_subfield_5>
       <pI_4_subfield_0>Jan</pI_4_subfield_0>
       <pI_4_subfield_1>Kowalski</pI_4_subfield_1>
       <pI_5>test pola tekstowego</pI_5>
       <pI_6>30-10-1990</pI_6>
       <pI_7>test pola tekstowego</pI_7>
       <pI_8>10</pI_8>
       <pII_1_>1</pII_1_>
       <pII_2_1>10</pII_2_1>
       <pII_2_2>10</pII_2_2>
       <pII_2_3>10</pII_2_3>
       <pII_2_4>10</pII_2_4>
       <pIII_1>to jest pole wielowierszowe</pIII_1>
       <pIV_1>to jest pole wielowierszowe</pIV_1>
       <pV_1>Poznań</pV_1>
       <pV_2>30-10-2014</pV_2>
       <pV_3_subfield_0>Jan</pV_3_subfield_0>
       <pV_3_subfield_1>Kowalski</pV_3_subfield_1>
       <pV_4>manager</pV_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>