Pola formularza

Formularz: RDPUP Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3393763</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p>[nazwaPelna]</p>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_1>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p7_1>[Pole kwoty]</p7_1>
       <p8_1>[Pole kwoty]</p8_1>
       <p9_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_1>
       <p10_1>[Pole kwoty]</p10_1>
       <p11_1>[Pole kwoty]</p11_1>
       <p5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_2>
       <p6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2>
       <p7_2>[Pole kwoty]</p7_2>
       <p8_2>[Pole kwoty]</p8_2>
       <p9_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_2>
       <p10_2>[Pole kwoty]</p10_2>
       <p11_2>[Pole kwoty]</p11_2>
       <p5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3>
       <p6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3>
       <p7_3>[Pole kwoty]</p7_3>
       <p8_3>[Pole kwoty]</p8_3>
       <p9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_3>
       <p10_3>[Pole kwoty]</p10_3>
       <p11_3>[Pole kwoty]</p11_3>
       <p5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_4>
       <p6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_4>
       <p7_4>[Pole kwoty]</p7_4>
       <p8_4>[Pole kwoty]</p8_4>
       <p9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_4>
       <p10_4>[Pole kwoty]</p10_4>
       <p11_4>[Pole kwoty]</p11_4>
       <p5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5>
       <p6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_5>
       <p7_5>[Pole kwoty]</p7_5>
       <p8_5>[Pole kwoty]</p8_5>
       <p9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_5>
       <p10_5>[Pole kwoty]</p10_5>
       <p11_5>[Pole kwoty]</p11_5>
       <p5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_6>
       <p6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_6>
       <p7_6>[Pole kwoty]</p7_6>
       <p8_6>[Pole kwoty]</p8_6>
       <p9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_6>
       <p10_6>[Pole kwoty]</p10_6>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7>
       <p6_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_7>
       <p7_7>[Pole kwoty]</p7_7>
       <p8_7>[Pole kwoty]</p8_7>
       <p9_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_7>
       <p10_7>[Pole kwoty]</p10_7>
       <p11_7>[Pole kwoty]</p11_7>
       <p5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_8>
       <p6_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_8>
       <p7_8>[Pole kwoty]</p7_8>
       <p8_8>[Pole kwoty]</p8_8>
       <p9_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_8>
       <p10_8>[Pole kwoty]</p10_8>
       <p11_8>[Pole kwoty]</p11_8>
       <p5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_9>
       <p6_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_9>
       <p7_9>[Pole kwoty]</p7_9>
       <p8_9>[Pole kwoty]</p8_9>
       <p9_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_9>
       <p10_9>[Pole kwoty]</p10_9>
       <p11_9>[Pole kwoty]</p11_9>
       <p5_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_10>
       <p6_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_10>
       <p7_10>[Pole kwoty]</p7_10>
       <p8_10>[Pole kwoty]</p8_10>
       <p9_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_10>
       <p10_10>[Pole kwoty]</p10_10>
       <p11_10>[Pole kwoty]</p11_10>
       <p5_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_11>
       <p6_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_11>
       <p7_11>[Pole kwoty]</p7_11>
       <p8_11>[Pole kwoty]</p8_11>
       <p9_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_11>
       <p10_11>[Pole kwoty]</p10_11>
       <p11_11>[Pole kwoty]</p11_11>
       <p5_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_12>
       <p6_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_12>
       <p7_12>[Pole kwoty]</p7_12>
       <p8_12>[Pole kwoty]</p8_12>
       <p9_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_12>
       <p10_12>[Pole kwoty]</p10_12>
       <p11_12>[Pole kwoty]</p11_12>
       <p5_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_13>
       <p6_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_13>
       <p7_13>[Pole kwoty]</p7_13>
       <p8_13>[Pole kwoty]</p8_13>
       <p9_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_13>
       <p10_13>[Pole kwoty]</p10_13>
       <p11_13>[Pole kwoty]</p11_13>
       <p5_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_14>
       <p6_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_14>
       <p7_14>[Pole kwoty]</p7_14>
       <p8_14>[Pole kwoty]</p8_14>
       <p9_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_14>
       <p10_14>[Pole kwoty]</p10_14>
       <p11_14>[Pole kwoty]</p11_14>
       <p5_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_15>
       <p6_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_15>
       <p7_15>[Pole kwoty]</p7_15>
       <p8_15>[Pole kwoty]</p8_15>
       <p9_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_15>
       <p10_15>[Pole kwoty]</p10_15>
       <p11_15>[Pole kwoty]</p11_15>
       <p5_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_16>
       <p6_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_16>
       <p7_16>[Pole kwoty]</p7_16>
       <p8_16>[Pole kwoty]</p8_16>
       <p9_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_16>
       <p10_16>[Pole kwoty]</p10_16>
       <p11_16>[Pole kwoty]</p11_16>
       <p5_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_17>
       <p6_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_17>
       <p7_17>[Pole kwoty]</p7_17>
       <p8_17>[Pole kwoty]</p8_17>
       <p9_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_17>
       <p10_17>[Pole kwoty]</p10_17>
       <p11_17>[Pole kwoty]</p11_17>
       <p5_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_18>
       <p6_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_18>
       <p7_18>[Pole kwoty]</p7_18>
       <p8_18>[Pole kwoty]</p8_18>
       <p9_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_18>
       <p10_18>[Pole kwoty]</p10_18>
       <p11_18>[Pole kwoty]</p11_18>
       <p5_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_19>
       <p6_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_19>
       <p7_19>[Pole kwoty]</p7_19>
       <p8_19>[Pole kwoty]</p8_19>
       <p9_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_19>
       <p10_19>[Pole kwoty]</p10_19>
       <p11_19>[Pole kwoty]</p11_19>
       <p5_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_20>
       <p6_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_20>
       <p7_20>[Pole kwoty]</p7_20>
       <p8_20>[Pole kwoty]</p8_20>
       <p9_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_20>
       <p10_20>[Pole kwoty]</p10_20>
       <p11_20>[Pole kwoty]</p11_20>
       <p5_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_21>
       <p6_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_21>
       <p7_21>[Pole kwoty]</p7_21>
       <p8_21>[Pole kwoty]</p8_21>
       <p9_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_21>
       <p10_21>[Pole kwoty]</p10_21>
       <p11_21>[Pole kwoty]</p11_21>
       <p5_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_22>
       <p6_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_22>
       <p7_22>[Pole kwoty]</p7_22>
       <p8_22>[Pole kwoty]</p8_22>
       <p9_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9_22>
       <p10_22>[Pole kwoty]</p10_22>
       <p11_22>[Pole kwoty]</p11_22>
       <pa5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_1>
       <pa6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_1>
       <pa7_1>[Pole kwoty]</pa7_1>
       <pa8_1>[Pole kwoty]</pa8_1>
       <pa9_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_1>
       <pa10_1>[Pole kwoty]</pa10_1>
       <pa11_1>[Pole kwoty]</pa11_1>
       <pa5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_2>
       <pa6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_2>
       <pa7_2>[Pole kwoty]</pa7_2>
       <pa8_2>[Pole kwoty]</pa8_2>
       <pa9_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_2>
       <pa10_2>[Pole kwoty]</pa10_2>
       <pa11_2>[Pole kwoty]</pa11_2>
       <pa5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_3>
       <pa6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_3>
       <pa7_3>[Pole kwoty]</pa7_3>
       <pa8_3>[Pole kwoty]</pa8_3>
       <pa9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_3>
       <pa10_3>[Pole kwoty]</pa10_3>
       <pa11_3>[Pole kwoty]</pa11_3>
       <pa5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_4>
       <pa6_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_4>
       <pa7_4>[Pole kwoty]</pa7_4>
       <pa8_4>[Pole kwoty]</pa8_4>
       <pa9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_4>
       <pa10_4>[Pole kwoty]</pa10_4>
       <pa11_4>[Pole kwoty]</pa11_4>
       <pa5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_5>
       <pa6_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_5>
       <pa7_5>[Pole kwoty]</pa7_5>
       <pa8_5>[Pole kwoty]</pa8_5>
       <pa9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_5>
       <pa10_5>[Pole kwoty]</pa10_5>
       <pa11_5>[Pole kwoty]</pa11_5>
       <pa5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_6>
       <pa6_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_6>
       <pa7_6>[Pole kwoty]</pa7_6>
       <pa8_6>[Pole kwoty]</pa8_6>
       <pa9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_6>
       <pa10_6>[Pole kwoty]</pa10_6>
       <pa11_6>[Pole kwoty]</pa11_6>
       <pa5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_7>
       <pa6_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_7>
       <pa7_7>[Pole kwoty]</pa7_7>
       <pa8_7>[Pole kwoty]</pa8_7>
       <pa9_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_7>
       <pa10_7>[Pole kwoty]</pa10_7>
       <pa11_7>[Pole kwoty]</pa11_7>
       <pa5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_8>
       <pa6_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_8>
       <pa7_8>[Pole kwoty]</pa7_8>
       <pa8_8>[Pole kwoty]</pa8_8>
       <pa9_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_8>
       <pa10_8>[Pole kwoty]</pa10_8>
       <pa11_8>[Pole kwoty]</pa11_8>
       <pa5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_9>
       <pa6_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_9>
       <pa7_9>[Pole kwoty]</pa7_9>
       <pa8_9>[Pole kwoty]</pa8_9>
       <pa9_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_9>
       <pa10_9>[Pole kwoty]</pa10_9>
       <pa11_9>[Pole kwoty]</pa11_9>
       <pa5_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_10>
       <pa6_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_10>
       <pa7_10>[Pole kwoty]</pa7_10>
       <pa8_10>[Pole kwoty]</pa8_10>
       <pa9_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_10>
       <pa10_10>[Pole kwoty]</pa10_10>
       <pa11_10>[Pole kwoty]</pa11_10>
       <pa5_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_11>
       <pa6_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_11>
       <pa7_11>[Pole kwoty]</pa7_11>
       <pa8_11>[Pole kwoty]</pa8_11>
       <pa9_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_11>
       <pa10_11>[Pole kwoty]</pa10_11>
       <pa11_11>[Pole kwoty]</pa11_11>
       <pa5_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa5_12>
       <pa6_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</pa6_12>
       <pa7_12>[Pole kwoty]</pa7_12>
       <pa8_12>[Pole kwoty]</pa8_12>
       <pa9_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pa9_12>
       <pa10_12>[Pole kwoty]</pa10_12>
       <pa11_12>[Pole kwoty]</pa11_12>
       <pa12_subfield_0>[imię]</pa12_subfield_0>
       <pa12_subfield_1>[nazwisko]</pa12_subfield_1>
       <pa14_subfield_0>[imię]</pa14_subfield_0>
       <pa14_subfield_1>[nazwisko]</pa14_subfield_1>
       <pa13>[Telefon]</pa13>
       <pa15>[miejscowość]</pa15>
       <pa16>[Data wypełnienia]</pa16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>RDPUP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3393763</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p>Pełna nazwa testowa</p>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5_1>10</p5_1>
       <p6_1>10</p6_1>
       <p7_1>10</p7_1>
       <p8_1>10</p8_1>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p10_1>10</p10_1>
       <p11_1>10</p11_1>
       <p5_2>10</p5_2>
       <p6_2>10</p6_2>
       <p7_2>10</p7_2>
       <p8_2>10</p8_2>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p10_2>10</p10_2>
       <p11_2>10</p11_2>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p8_4>10</p8_4>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p6_5>10</p6_5>
       <p7_5>10</p7_5>
       <p8_5>10</p8_5>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p10_5>10</p10_5>
       <p11_5>10</p11_5>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p6_6>10</p6_6>
       <p7_6>10</p7_6>
       <p8_6>10</p8_6>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p10_6>10</p10_6>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p6_7>10</p6_7>
       <p7_7>10</p7_7>
       <p8_7>10</p8_7>
       <p9_7>10</p9_7>
       <p10_7>10</p10_7>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p7_8>10</p7_8>
       <p8_8>10</p8_8>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p7_9>10</p7_9>
       <p8_9>10</p8_9>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p10_9>10</p10_9>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p6_10>10</p6_10>
       <p7_10>10</p7_10>
       <p8_10>10</p8_10>
       <p9_10>10</p9_10>
       <p10_10>10</p10_10>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p5_11>10</p5_11>
       <p6_11>10</p6_11>
       <p7_11>10</p7_11>
       <p8_11>10</p8_11>
       <p9_11>10</p9_11>
       <p10_11>10</p10_11>
       <p11_11>10</p11_11>
       <p5_12>10</p5_12>
       <p6_12>10</p6_12>
       <p7_12>10</p7_12>
       <p8_12>10</p8_12>
       <p9_12>10</p9_12>
       <p10_12>10</p10_12>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p5_13>10</p5_13>
       <p6_13>10</p6_13>
       <p7_13>10</p7_13>
       <p8_13>10</p8_13>
       <p9_13>10</p9_13>
       <p10_13>10</p10_13>
       <p11_13>10</p11_13>
       <p5_14>10</p5_14>
       <p6_14>10</p6_14>
       <p7_14>10</p7_14>
       <p8_14>10</p8_14>
       <p9_14>10</p9_14>
       <p10_14>10</p10_14>
       <p11_14>10</p11_14>
       <p5_15>10</p5_15>
       <p6_15>10</p6_15>
       <p7_15>10</p7_15>
       <p8_15>10</p8_15>
       <p9_15>10</p9_15>
       <p10_15>10</p10_15>
       <p11_15>10</p11_15>
       <p5_16>10</p5_16>
       <p6_16>10</p6_16>
       <p7_16>10</p7_16>
       <p8_16>10</p8_16>
       <p9_16>10</p9_16>
       <p10_16>10</p10_16>
       <p11_16>10</p11_16>
       <p5_17>10</p5_17>
       <p6_17>10</p6_17>
       <p7_17>10</p7_17>
       <p8_17>10</p8_17>
       <p9_17>10</p9_17>
       <p10_17>10</p10_17>
       <p11_17>10</p11_17>
       <p5_18>10</p5_18>
       <p6_18>10</p6_18>
       <p7_18>10</p7_18>
       <p8_18>10</p8_18>
       <p9_18>10</p9_18>
       <p10_18>10</p10_18>
       <p11_18>10</p11_18>
       <p5_19>10</p5_19>
       <p6_19>10</p6_19>
       <p7_19>10</p7_19>
       <p8_19>10</p8_19>
       <p9_19>10</p9_19>
       <p10_19>10</p10_19>
       <p11_19>10</p11_19>
       <p5_20>10</p5_20>
       <p6_20>10</p6_20>
       <p7_20>10</p7_20>
       <p8_20>10</p8_20>
       <p9_20>10</p9_20>
       <p10_20>10</p10_20>
       <p11_20>10</p11_20>
       <p5_21>10</p5_21>
       <p6_21>10</p6_21>
       <p7_21>10</p7_21>
       <p8_21>10</p8_21>
       <p9_21>10</p9_21>
       <p10_21>10</p10_21>
       <p11_21>10</p11_21>
       <p5_22>10</p5_22>
       <p6_22>10</p6_22>
       <p7_22>10</p7_22>
       <p8_22>10</p8_22>
       <p9_22>10</p9_22>
       <p10_22>10</p10_22>
       <p11_22>10</p11_22>
       <pa5_1>10</pa5_1>
       <pa6_1>10</pa6_1>
       <pa7_1>10</pa7_1>
       <pa8_1>10</pa8_1>
       <pa9_1>10</pa9_1>
       <pa10_1>10</pa10_1>
       <pa11_1>10</pa11_1>
       <pa5_2>10</pa5_2>
       <pa6_2>10</pa6_2>
       <pa7_2>10</pa7_2>
       <pa8_2>10</pa8_2>
       <pa9_2>10</pa9_2>
       <pa10_2>10</pa10_2>
       <pa11_2>10</pa11_2>
       <pa5_3>10</pa5_3>
       <pa6_3>10</pa6_3>
       <pa7_3>10</pa7_3>
       <pa8_3>10</pa8_3>
       <pa9_3>10</pa9_3>
       <pa10_3>10</pa10_3>
       <pa11_3>10</pa11_3>
       <pa5_4>10</pa5_4>
       <pa6_4>10</pa6_4>
       <pa7_4>10</pa7_4>
       <pa8_4>10</pa8_4>
       <pa9_4>10</pa9_4>
       <pa10_4>10</pa10_4>
       <pa11_4>10</pa11_4>
       <pa5_5>10</pa5_5>
       <pa6_5>10</pa6_5>
       <pa7_5>10</pa7_5>
       <pa8_5>10</pa8_5>
       <pa9_5>10</pa9_5>
       <pa10_5>10</pa10_5>
       <pa11_5>10</pa11_5>
       <pa5_6>10</pa5_6>
       <pa6_6>10</pa6_6>
       <pa7_6>10</pa7_6>
       <pa8_6>10</pa8_6>
       <pa9_6>10</pa9_6>
       <pa10_6>10</pa10_6>
       <pa11_6>10</pa11_6>
       <pa5_7>10</pa5_7>
       <pa6_7>10</pa6_7>
       <pa7_7>10</pa7_7>
       <pa8_7>10</pa8_7>
       <pa9_7>10</pa9_7>
       <pa10_7>10</pa10_7>
       <pa11_7>10</pa11_7>
       <pa5_8>10</pa5_8>
       <pa6_8>10</pa6_8>
       <pa7_8>10</pa7_8>
       <pa8_8>10</pa8_8>
       <pa9_8>10</pa9_8>
       <pa10_8>10</pa10_8>
       <pa11_8>10</pa11_8>
       <pa5_9>10</pa5_9>
       <pa6_9>10</pa6_9>
       <pa7_9>10</pa7_9>
       <pa8_9>10</pa8_9>
       <pa9_9>10</pa9_9>
       <pa10_9>10</pa10_9>
       <pa11_9>10</pa11_9>
       <pa5_10>10</pa5_10>
       <pa6_10>10</pa6_10>
       <pa7_10>10</pa7_10>
       <pa8_10>10</pa8_10>
       <pa9_10>10</pa9_10>
       <pa10_10>10</pa10_10>
       <pa11_10>10</pa11_10>
       <pa5_11>10</pa5_11>
       <pa6_11>10</pa6_11>
       <pa7_11>10</pa7_11>
       <pa8_11>10</pa8_11>
       <pa9_11>10</pa9_11>
       <pa10_11>10</pa10_11>
       <pa11_11>10</pa11_11>
       <pa5_12>10</pa5_12>
       <pa6_12>10</pa6_12>
       <pa7_12>10</pa7_12>
       <pa8_12>10</pa8_12>
       <pa9_12>10</pa9_12>
       <pa10_12>10</pa10_12>
       <pa11_12>10</pa11_12>
       <pa12_subfield_0>Jan</pa12_subfield_0>
       <pa12_subfield_1>Kowalski</pa12_subfield_1>
       <pa14_subfield_0>Jan</pa14_subfield_0>
       <pa14_subfield_1>Kowalski</pa14_subfield_1>
       <pa13>500600400</pa13>
       <pa15>Poznań</pa15>
       <pa16>30-10-2014</pa16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>