Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-RP-1A (od X 2014) (archiwalny) Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3394512</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1_1>[PESEL]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[nazwisko]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[pierwszeImie]</pI_1_5>
       <pI_1_6>[dataUrodzenia]</pI_1_6>
       <pI_2_1>[KodPocztowyZameldowanie]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[PocztaZameldowanie]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[GminaZameldowanie]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[MiejscowoscZameldowanie]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[UlicaZameldowanie]</pI_2_5>
       <pI_2_6>[NrDomuZameldowanie]</pI_2_6>
       <pI_2_7>[NrLokaluZameldowanie]</pI_2_7>
       <pI_2_8>[Telefon]</pI_2_8>
       <pI_2_9>[kraj]</pI_2_9>
       <pI_2_10>[Pole tekstowe]</pI_2_10>
       <pI_2_11>[kraj]</pI_2_11>
       <pI_2_12>[Mail]</pI_2_12>
       <pI_3_1>[KodPocztowy]</pI_3_1>
       <pI_3_2>[Poczta]</pI_3_2>
       <pI_3_3>[Gmina]</pI_3_3>
       <pI_3_4>[Miejscowosc]</pI_3_4>
       <pI_3_5>[Ulica]</pI_3_5>
       <pI_3_6>[NrDomu]</pI_3_6>
       <pI_3_7>[NrLokalu]</pI_3_7>
       <pI_3_8>[Pole tekstowe]</pI_3_8>
       <pI_3_9>[kraj]</pI_3_9>
       <pI_3_10>[Pole tekstowe]</pI_3_10>
       <pI_3_11>[kraj]</pI_3_11>
       <pI_4_1>[KodPocztowyKor]</pI_4_1>
       <pI_4_2>[PocztaKor]</pI_4_2>
       <pI_4_3>[GminaKor]</pI_4_3>
       <pI_4_4>[MiejscowoscKor]</pI_4_4>
       <pI_4_5>[UlicaKor]</pI_4_5>
       <pI_4_6>[NrDomuKor]</pI_4_6>
       <pI_4_7>[NrLokaluKor]</pI_4_7>
       <pI_4_8>[Pole tekstowe]</pI_4_8>
       <pI_4_9>[kraj]</pI_4_9>
       <pI_4_10>[Pole tekstowe]</pI_4_10>
       <pI_4_11>[kraj]</pI_4_11>
       <pI_4_12>[Pole tekstowe]</pI_4_12>
       <pI_4_13_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_4_13_subfield_0>
       <pIII_1_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_1_>
       <pIII_1_2>[pole wielowierszowe]</pIII_1_2>
       <pIII_2_1_4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pIII_2_1_4_subfield_>
       <pIII_2_1_4_subfield_3>[nazwa pełna]</pIII_2_1_4_subfield_3>
       <pIII_2_1_4_subfield_2>[nazwisko]</pIII_2_1_4_subfield_2>
       <pIII_2_1_4_subfield_1>[imię]</pIII_2_1_4_subfield_1>
       <pIII_2_1>[nazwaPelna]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2_subfield_0>[miejscowość]</pIII_2_2_subfield_0>
       <pIII_2_2_subfield_1>[ulica]</pIII_2_2_subfield_1>
       <pIII_2_2_subfield_2>[nr domu]</pIII_2_2_subfield_2>
       <pIII_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</pIII_2_2_subfield_3>
       <pIII_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pIII_2_2_subfield_4>
       <pIII_2_2_subfield_5>[poczta]</pIII_2_2_subfield_5>
       <pIII_2_3>[Pole tekstowe]</pIII_2_3>
       <pIV_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_1_>
       <pIV_2>[miejscowość]</pIV_2>
       <pIV_3>[Data wypełnienia]</pIV_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-RP-1A (od X 2014)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3394512</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1_1>23050608219</pI_1_1>
       <pI_1_2>1</pI_1_2>
       <pI_1_3>nr-test</pI_1_3>
       <pI_1_4>Kowalski</pI_1_4>
       <pI_1_5>Jan</pI_1_5>
       <pI_1_6>30-10-1985</pI_1_6>
       <pI_2_1>61-155</pI_2_1>
       <pI_2_2>Poznań</pI_2_2>
       <pI_2_3>Poznań</pI_2_3>
       <pI_2_4>Poznań</pI_2_4>
       <pI_2_5>Półwiejska</pI_2_5>
       <pI_2_6>1</pI_2_6>
       <pI_2_7>1</pI_2_7>
       <pI_2_8>500600400</pI_2_8>
       <pI_2_9>PL</pI_2_9>
       <pI_2_10>test pola tekstowego</pI_2_10>
       <pI_2_11>PL</pI_2_11>
       <pI_2_12>test@test.pl</pI_2_12>
       <pI_3_1>61-155</pI_3_1>
       <pI_3_2>Poznań</pI_3_2>
       <pI_3_3>Poznań</pI_3_3>
       <pI_3_4>Poznań</pI_3_4>
       <pI_3_5>Strzelecka</pI_3_5>
       <pI_3_6>1</pI_3_6>
       <pI_3_7>1</pI_3_7>
       <pI_3_8>test pola tekstowego</pI_3_8>
       <pI_3_9>PL</pI_3_9>
       <pI_3_10>test pola tekstowego</pI_3_10>
       <pI_3_11>PL</pI_3_11>
       <pI_4_1>61-155</pI_4_1>
       <pI_4_2>Poznań</pI_4_2>
       <pI_4_3>Poznań</pI_4_3>
       <pI_4_4>Poznań</pI_4_4>
       <pI_4_5>Półwiejska</pI_4_5>
       <pI_4_6>1</pI_4_6>
       <pI_4_7>1</pI_4_7>
       <pI_4_8>test pola tekstowego</pI_4_8>
       <pI_4_9>PL</pI_4_9>
       <pI_4_10>test pola tekstowego</pI_4_10>
       <pI_4_11>PL</pI_4_11>
       <pI_4_12>test pola tekstowego</pI_4_12>
       <pI_4_13_subfield_0>26</pI_4_13_subfield_0>
       <pIII_1_1_>1</pIII_1_1_>
       <pIII_1_2>to jest pole wielowierszowe</pIII_1_2>
       <pIII_2_1_4_subfield_>2</pIII_2_1_4_subfield_>
       <pIII_2_1_4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</pIII_2_1_4_subfield_3>
       <pIII_2_1_4_subfield_2>Kowalski</pIII_2_1_4_subfield_2>
       <pIII_2_1_4_subfield_1>Jan</pIII_2_1_4_subfield_1>
       <pIII_2_1>Pełna nazwa testowa</pIII_2_1>
       <pIII_2_2_subfield_0>Poznań</pIII_2_2_subfield_0>
       <pIII_2_2_subfield_1>Strzelecka</pIII_2_2_subfield_1>
       <pIII_2_2_subfield_2>1</pIII_2_2_subfield_2>
       <pIII_2_2_subfield_3>1</pIII_2_2_subfield_3>
       <pIII_2_2_subfield_4>61-155</pIII_2_2_subfield_4>
       <pIII_2_2_subfield_5>Poznań</pIII_2_2_subfield_5>
       <pIII_2_3>test pola tekstowego</pIII_2_3>
       <pIV_1_>1</pIV_1_>
       <pIV_2>Poznań</pIV_2>
       <pIV_3>30-10-2014</pIV_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>