Pola formularza

Formularz: UPKon (archiwalny) Upoważnienie do przeprowadzenia kontroliPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3399233</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2>[miejscowość]</p2>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>26 ust. 4 / 26 ust. 10 / 27 ust. 4 / 74 ust. 2 / 84</p8>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Stanowisko]</p11>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Stanowisko]</p14>
       <p15>[nazwaPelna]</p15>
       <p16_subfield_0>[miejscowość]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[ulica]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>[nr domu]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[nr lokalu]</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>[kod pocztowy]</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>[poczta]</p16_subfield_5>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21_subfield_0>[imię]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Stanowisko]</p23>
       <p24_subfield_0>[imię]</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>[nazwisko]</p24_subfield_1>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Stanowisko]</p26>
       <p27_subfield_0>[imię]</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>[nazwisko]</p27_subfield_1>
       <p28>[data]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[miejscowość]</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UPKon</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3399233</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2>Poznań</p2>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>26 ust. 4</p8>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>manager</p11>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>manager</p14>
       <p15>Pełna nazwa testowa</p15>
       <p16_subfield_0>Poznań</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Strzelecka</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_2>1</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>1</p16_subfield_3>
       <p16_subfield_4>61-155</p16_subfield_4>
       <p16_subfield_5>Poznań</p16_subfield_5>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21_subfield_0>Jan</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>manager</p23>
       <p24_subfield_0>Jan</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>Kowalski</p24_subfield_1>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>manager</p26>
       <p27_subfield_0>Jan</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>Kowalski</p27_subfield_1>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>Poznań</p30>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>