Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-28 (18) (2014) (archiwalny) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3400184</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[Rok na druku]</p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <6_>[Wartość wyboru w polu 6. Dostępne wartości: 1 2 ]</6_>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <rect1805>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect1805>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p62_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p62 = ograniczDo(p62_subfield_1,p42+p49-p63-p65) ]</p62_subfield_1>
       <p63_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p63 = ograniczDo(p63_subfield_1,p42+p49-p62-p65) ]</p63_subfield_1>
       <p64_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p64 = ograniczDo(p64_subfield_1,p63) ]</p64_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p65_subfield_1>[Odliczenia od przychodów Pole p65 = ograniczDo(p65_subfield_1,p42+p49-p62-p63) ]</p65_subfield_1>
       <p67_subfield_1>[Ulga odsetkowa Pole p67 = ograniczDo(p67_subfield_1,p66) ]</p67_subfield_1>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p99_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p99 = ograniczDo(p99_subfield_1,p98) ]</p99_subfield_1>
       <p100_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art.b ust. 1 pkt 2 Pole p100 = ograniczDo(p100_subfield_1,p99) ]</p100_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p101_subfield_1>[Kwota odliczenia od ryczałtu - wykazane w części C załącznika PIT/O Pole p101 = ograniczDo(p101_subfield_1,p98-p99) ]</p101_subfield_1>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p106>[rok]</p106>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <108_>[Wartość wyboru w polu 108. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</108_>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p112>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p112>
       <p113>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p113>
       <p114>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114>
       <p115>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p119>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p125>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p129>[Pole tekstowe]</p129>
       <p130>[Pole integer - wartość liczbowa]</p130>
       <p131>[Pole integer - wartość liczbowa]</p131>
       <p132>[Pole integer - wartość liczbowa]</p132>
       <p133>[Pole integer - wartość liczbowa]</p133>
       <p134>[Pole integer - wartość liczbowa]</p134>
       <p135_>[Wartość wyboru w polu p135. Dostępne wartości: 1 2 ]</p135_>
       <p137>[pole wielowierszowe]</p137>
       <p136_>[Wartość wyboru w polu p136. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p136_>
       <p138>[Pole integer - wartość liczbowa]</p138>
       <140_subfield_0>[imię przedstawiciela]</140_subfield_0>
       <140_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</140_subfield_1>
       <p128>[Funkcja checkbox]</p128>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-28 (18)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3400184</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>2013</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <6_>1</6_>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <rect1805></rect1805>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p34>10</p34>
       <p43>10</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p62_subfield_1>1</p62_subfield_1>
       <p63_subfield_1>1</p63_subfield_1>
       <p64_subfield_1>1</p64_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p65_subfield_1>1</p65_subfield_1>
       <p67_subfield_1>1</p67_subfield_1>
       <p69>10</p69>
       <p94>10</p94>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p99_subfield_1>1</p99_subfield_1>
       <p100_subfield_1>1</p100_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p101_subfield_1>1</p101_subfield_1>
       <p102>10</p102>
       <p106></p106>
       <p107>10</p107>
       <108_>1</108_>
       <p109>10</p109>
       <p112>10</p112>
       <p113>10</p113>
       <p114>10</p114>
       <p115>10</p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>10</p118>
       <p119>10</p119>
       <p120>10</p120>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p124>10</p124>
       <p125></p125>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p129>test pola tekstowego</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>10</p133>
       <p134>10</p134>
       <p135_>1</p135_>
       <p137>to jest pole wielowierszowe</p137>
       <p136_>1</p136_>
       <p138>10</p138>
       <140_subfield_0>Krzysztof</140_subfield_0>
       <140_subfield_1>Kowalczyk</140_subfield_1>
       <p128></p128>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>