Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: BJST (archiwalny) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3401207</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta]</p6_subfield_5>
       <p4>[data]</p4>
       <p3>[REGON]</p3>
       <paI_1_1>[Pole kwoty]</paI_1_1>
       <pasI_1_1>[Pole kwoty]</pasI_1_1>
       <ppI_1_1>[Pole kwoty]</ppI_1_1>
       <ppsI_1_1>[Pole kwoty]</ppsI_1_1>
       <paI_1_2>[Pole kwoty]</paI_1_2>
       <pasI_1_2>[Pole kwoty]</pasI_1_2>
       <ppI_1_2>[Pole kwoty]</ppI_1_2>
       <ppsI_1_2>[Pole kwoty]</ppsI_1_2>
       <ppI_2>[Pole kwoty]</ppI_2>
       <ppsI_2>[Pole kwoty]</ppsI_2>
       <ppI_3>[Pole kwoty]</ppI_3>
       <ppsI_3>[Pole kwoty]</ppsI_3>
       <paII_1_1>[Pole kwoty]</paII_1_1>
       <pasII_1_1>[Pole kwoty]</pasII_1_1>
       <paII_1_2>[Pole kwoty]</paII_1_2>
       <pasII_1_2>[Pole kwoty]</pasII_1_2>
       <paII_2>[Pole kwoty]</paII_2>
       <pasII_2>[Pole kwoty]</pasII_2>
       <ppII_1_1>[Pole kwoty]</ppII_1_1>
       <ppsII_1_1>[Pole kwoty]</ppsII_1_1>
       <paII_3>[Pole kwoty]</paII_3>
       <pasII_3>[Pole kwoty]</pasII_3>
       <ppII_1_2>[Pole kwoty]</ppII_1_2>
       <ppsII_1_2>[Pole kwoty]</ppsII_1_2>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <paII_3_1>[Pole kwoty]</paII_3_1>
       <pasII_3_1>[Pole kwoty]</pasII_3_1>
       <ppII_1_3>[Pole kwoty]</ppII_1_3>
       <ppsII_1_3>[Pole kwoty]</ppsII_1_3>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <paII_3_2>[Pole kwoty]</paII_3_2>
       <pasII_3_2>[Pole kwoty]</pasII_3_2>
       <ppII_2>[Pole kwoty]</ppII_2>
       <ppsII_2>[Pole kwoty]</ppsII_2>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <paII_3_3>[Pole kwoty]</paII_3_3>
       <pasI_3_3>[Pole kwoty]</pasI_3_3>
       <ppII_3>[Pole kwoty]</ppII_3>
       <ppsII_3>[Pole kwoty]</ppsII_3>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <paII_3_4>[Pole kwoty]</paII_3_4>
       <pasII_3_4>[Pole kwoty]</pasII_3_4>
       <ppII_4>[Pole kwoty]</ppII_4>
       <ppsII_4>[Pole kwoty]</ppsII_4>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <paII_3_5>[Pole kwoty]</paII_3_5>
       <pasII_3_5>[Pole kwoty]</pasII_3_5>
       <ppII_5>[Pole kwoty]</ppII_5>
       <ppsII_5>[Pole kwoty]</ppsII_5>
       <paIII>[Pole kwoty]</paIII>
       <pasIII>[Pole kwoty]</pasIII>
       <ppIII>[Pole kwoty]</ppIII>
       <ppsIII>[Pole kwoty]</ppsIII>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>
       <p16>[data]</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>BJST</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3401207</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p3>773461194</p3>
       <paI_1_1>10</paI_1_1>
       <pasI_1_1>10</pasI_1_1>
       <ppI_1_1>10</ppI_1_1>
       <ppsI_1_1>10</ppsI_1_1>
       <paI_1_2>10</paI_1_2>
       <pasI_1_2>10</pasI_1_2>
       <ppI_1_2>10</ppI_1_2>
       <ppsI_1_2>10</ppsI_1_2>
       <ppI_2>10</ppI_2>
       <ppsI_2>10</ppsI_2>
       <ppI_3>10</ppI_3>
       <ppsI_3>10</ppsI_3>
       <paII_1_1>10</paII_1_1>
       <pasII_1_1>10</pasII_1_1>
       <paII_1_2>10</paII_1_2>
       <pasII_1_2>10</pasII_1_2>
       <paII_2>10</paII_2>
       <pasII_2>10</pasII_2>
       <ppII_1_1>10</ppII_1_1>
       <ppsII_1_1>10</ppsII_1_1>
       <paII_3>10</paII_3>
       <pasII_3>10</pasII_3>
       <ppII_1_2>10</ppII_1_2>
       <ppsII_1_2>10</ppsII_1_2>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <paII_3_1>10</paII_3_1>
       <pasII_3_1>10</pasII_3_1>
       <ppII_1_3>10</ppII_1_3>
       <ppsII_1_3>10</ppsII_1_3>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <paII_3_2>10</paII_3_2>
       <pasII_3_2>10</pasII_3_2>
       <ppII_2>10</ppII_2>
       <ppsII_2>10</ppsII_2>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <paII_3_3>10</paII_3_3>
       <pasI_3_3>10</pasI_3_3>
       <ppII_3>10</ppII_3>
       <ppsII_3>10</ppsII_3>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <paII_3_4>10</paII_3_4>
       <pasII_3_4>10</pasII_3_4>
       <ppII_4>10</ppII_4>
       <ppsII_4>10</ppsII_4>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <paII_3_5>10</paII_3_5>
       <pasII_3_5>10</pasII_3_5>
       <ppII_5>10</ppII_5>
       <ppsII_5>10</ppsII_5>
       <paIII>10</paIII>
       <pasIII>10</pasIII>
       <ppIII>10</ppIII>
       <ppsIII>10</ppsIII>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>
       <p16>30-10-1990</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>