Formularz: ZUS Z-10 (od X 2014) (archiwalny) Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3402460</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <p3>[Telefon]</p3>
       <p4>[Mail]</p4>
       <p5>[PESEL]</p5>
       <p5_4>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p5_4>
       <p5_4_0>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_4_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 1 4 ]</p9_>
       <p9_3_>[Wartość wyboru w polu p9_3. Dostępne wartości: 1 ]</p9_3_>
       <p10>TAK:TAK / NIE:NIE</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 1 4 ]</p13_>
       <p13_3_>[Wartość wyboru w polu p13_3. Dostępne wartości: 1 ]</p13_3_>
       <p14>TAK:TAK / NIE:NIE</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p20>TAK:TAK / NIE:NIE</p20>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 1 4 ]</p23_>
       <p23_3_>[Wartość wyboru w polu p23_3. Dostępne wartości: 1 ]</p23_3_>
       <p24>TAK:TAK / NIE:NIE</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p28>TAK:TAK / NIE:NIE</p28>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p30>TAK:TAK / NIE:NIE</p30>
       <p32>TAK:TAK / NIE:NIE</p32>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p34>TAK:TAK / NIE:NIE</p34>
       <p35>TAK:TAK / NIE:NIE</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>TAK:TAK / NIE:NIE</p37>
       <p38>[data]</p38>
       <p39>TAK:TAK / NIE:NIE</p39>
       <p40>[data]</p40>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>TAK:TAK / NIE:NIE</p42>
       <p43>[data]</p43>
       <p44>TAK:TAK / NIE:NIE</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p46_>
       <p47>TAK:TAK / NIE:NIE</p47>
       <p48>[data]</p48>
       <p49>[Rachunek]</p49>
       <p50>[Data wypełnienia]</p50>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Z-10 (od X 2014)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3402460</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <p3>500600400</p3>
       <p4>test@test.pl</p4>
       <p5>23050608219</p5>
       <p5_4>1</p5_4>
       <p5_4_0>NR-4321</p5_4_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p9_3_>1</p9_3_>
       <p10>TAK</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p13_3_>1</p13_3_>
       <p14>TAK</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p17_>1</p17_>
       <p20>TAK</p20>
       <p19_>1</p19_>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23_>1</p23_>
       <p23_3_>1</p23_3_>
       <p24>TAK</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26_>1</p26_>
       <p28>TAK</p28>
       <p29>10</p29>
       <p27_>1</p27_>
       <p30>TAK</p30>
       <p32>TAK</p32>
       <p31_>1</p31_>
       <p33_>1</p33_>
       <p34>TAK</p34>
       <p35>TAK</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37>TAK</p37>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39>TAK</p39>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>TAK</p42>
       <p43>30-10-1990</p43>
       <p44>TAK</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46_>1</p46_>
       <p47>TAK</p47>
       <p48>30-10-1990</p48>
       <p49>453054504926965134154839080720</p49>
       <p50>30-10-2014</p50>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>