Pola formularza

Formularz: KRS-ZM Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorcówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3402847</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[pole wielowierszowe]</p0>
       <p1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_1>
       <p1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_2>
       <p1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_3>
       <p1_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_4>
       <p2_1_2>[pole wielowierszowe]</p2_1_2>
       <p2_1_1>[Pole tekstowe]</p2_1_1>
       <p2_2_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_2>
       <p2_2_1>[Pole tekstowe]</p2_2_1>
       <p2_3_3>[pole wielowierszowe]</p2_3_3>
       <p2_3_1_>[Wartość wyboru w polu p2_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3_1_>
       <p2_3_2>[Pole tekstowe]</p2_3_2>
       <p2_4_3>[pole wielowierszowe]</p2_4_3>
       <p2_4_1_>[Wartość wyboru w polu p2_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_4_1_>
       <p2_4_2>[Pole tekstowe]</p2_4_2>
       <p2_5_3>[pole wielowierszowe]</p2_5_3>
       <p2_5_1_>[Wartość wyboru w polu p2_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_5_1_>
       <p2_5_2>[Pole tekstowe]</p2_5_2>
       <p2_6_3>[pole wielowierszowe]</p2_6_3>
       <p2_6_1_>[Wartość wyboru w polu p2_6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_6_1_>
       <p2_6_2>[Pole tekstowe]</p2_6_2>
       <p2_7_3>[pole wielowierszowe]</p2_7_3>
       <p2_7_1_>[Wartość wyboru w polu p2_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_7_1_>
       <p2_7_2>[Pole tekstowe]</p2_7_2>
       <p2_8_3>[pole wielowierszowe]</p2_8_3>
       <p2_8_1_>[Wartość wyboru w polu p2_8_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_8_1_>
       <p2_8_2>[Pole tekstowe]</p2_8_2>
       <p2_9_3>[pole wielowierszowe]</p2_9_3>
       <p2_9_1_>[Wartość wyboru w polu p2_9_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_9_1_>
       <p2_9_2>[Pole tekstowe]</p2_9_2>
       <p2_10_3>[pole wielowierszowe]</p2_10_3>
       <p2_10_1_>[Wartość wyboru w polu p2_10_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_10_1_>
       <p2_10_2>[Pole tekstowe]</p2_10_2>
       <p2_11_3>[pole wielowierszowe]</p2_11_3>
       <p2_11_1_>[Wartość wyboru w polu p2_11_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_11_1_>
       <p2_11_2>[Pole tekstowe]</p2_11_2>
       <pCII1>[pole wielowierszowe]</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRS-ZM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3402847</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>to jest pole wielowierszowe</p0>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p2_1_2>to jest pole wielowierszowe</p2_1_2>
       <p2_1_1>test pola tekstowego</p2_1_1>
       <p2_2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_2>
       <p2_2_1>test pola tekstowego</p2_2_1>
       <p2_3_3>to jest pole wielowierszowe</p2_3_3>
       <p2_3_1_>1</p2_3_1_>
       <p2_3_2>test pola tekstowego</p2_3_2>
       <p2_4_3>to jest pole wielowierszowe</p2_4_3>
       <p2_4_1_>1</p2_4_1_>
       <p2_4_2>test pola tekstowego</p2_4_2>
       <p2_5_3>to jest pole wielowierszowe</p2_5_3>
       <p2_5_1_>1</p2_5_1_>
       <p2_5_2>test pola tekstowego</p2_5_2>
       <p2_6_3>to jest pole wielowierszowe</p2_6_3>
       <p2_6_1_>1</p2_6_1_>
       <p2_6_2>test pola tekstowego</p2_6_2>
       <p2_7_3>to jest pole wielowierszowe</p2_7_3>
       <p2_7_1_>1</p2_7_1_>
       <p2_7_2>test pola tekstowego</p2_7_2>
       <p2_8_3>to jest pole wielowierszowe</p2_8_3>
       <p2_8_1_>1</p2_8_1_>
       <p2_8_2>test pola tekstowego</p2_8_2>
       <p2_9_3>to jest pole wielowierszowe</p2_9_3>
       <p2_9_1_>1</p2_9_1_>
       <p2_9_2>test pola tekstowego</p2_9_2>
       <p2_10_3>to jest pole wielowierszowe</p2_10_3>
       <p2_10_1_>1</p2_10_1_>
       <p2_10_2>test pola tekstowego</p2_10_2>
       <p2_11_3>to jest pole wielowierszowe</p2_11_3>
       <p2_11_1_>1</p2_11_1_>
       <p2_11_2>test pola tekstowego</p2_11_2>
       <pCII1>to jest pole wielowierszowe</pCII1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>